ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Володимир Юхимович Січинський (1894-1962)

Січинський Володимир Юхимович – архітектор, графік, український мистецтвознавець, педагог, культурний і громадський діяч. Дійсний член Подільського церковного історико-археологічного товариства, Українського товариства архітекторів, Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка (1930 р.).

Народився В. Ю. Січинський 24(12) червня 1894 року в місті Кам’янець-Подільський у сім’ї протоієрея, відомого культурного і громадського діяча Юхима Сіцінського.

У 1905-1912 роках навчався у Кам'янецькому технічному середньому училищі, а впродовж 1912 – 1917 років – в Інституті цивільних інженерів у Петербурзі.

Як архітектор-практикант Володимир Юхимович брав участь у будівництві залізниці Кам’янець-Подільський – Проскурів (нині м. Хмельницький; 1913 р.), Кам’янецької повітової земської управи (1914 р.), громадських споруд Петрограда (1915 р.), будівель Вовчанського земства на Харківщині (1916 р.).

Переїхав до Львова В. Січинський у 1918 році за три роки став співзасновник Гуртка діячів українського мистецтва. Викладав історію та мистецтвознавство в Академічній гімназії у Львові (1922-1923 рр.).

Протягом 1923 – 1945 років мешкав і працював у Празі. Навчався в Українському вільному університеті (УВУ, 1923-1926 рр.), а в 1927 році захистив там докторську дисертацію на тему: "Архітектура Крехівського монастиря по деревориту 1699 року". Від 1923 року – лектор, згодом – викладач та доцент в Українському високому педагогічному інституті, у 1934–1942 роках був головою Українського товариства прихильників книги в Празі.

Під час гітлерівської окупації Чехії Володимир Юхимович проводив активну антинацистську діяльність, за яку був заарештований празьким гестапо. Упродовж 1943-1944 років утримувався у в’язницях Праги та Берліна.

Від 1945 року проживав у Західній Німеччині, де став одним з ініціаторів відновлення УВУ в Мюнхені. Від 1948 року – США. Викладав в Українському технічному інституті в Нью-Йорку.

Помер Володимир Січинський 25 червня 1962 року в місті Патерсон (штат Нью-Джерсі, США).

Також можна ознайомитися з матеріалами книжкової виставки: «Батьки, які синів навчили… (з приводу ювілеїв Юхима Сіцінського та Володимира Січинського)».

Видання з фонду НІБУ

     

Баженов Л.В. Володимир Січинський (1894-1962 рр.). Життя, діяльність, творчість в ім’я України : Монографія / Л. В. Баженов, В. Л. Логвіна ; Інститут історії України, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Центр дослідження історії Поділля . – Кам’янець-Подільський, 2009. – 235 с.

Поділля в житті, діяльності і творчості Юхима Сіцінського та Володимира Січинського : Збірник матеріалів Міжнародної науково-краєзнавчої конференції / Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка ; ред. О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2010. – 311 с.

Січинський В. Архитектура в стародруках / В. Січинський. – Львів, 1925. – [4], 20 с. : 25 с. мал. – (Збірки національного музея у Львові).

Січинський В. Архітектура в старокнязівської доби (10–13 ст.) / В. Січинський. – Прага : Укр. громадський видавничий фонд, 1926. – 50 с. : 24 с. іл. – (Українське мистецтво).

   

Січинський В. Архитектура Крехівського монастиря по деревориту 1699 року : реферат читаний на зібранню гуртка діячів Українського мистецтва у Львові / В. Січинський. – Львів, 1923. – 24 с. : іл. – (Українська архитектура). Обкладинка і кінцівка арт.-мал. Роберта Лісовського. Заставка і поч. літера автора.

Січинський В. Дзвінниці і церкви Галицької України XVI–XIX ст. / В. Січинський. – Львів, 1925. – 50 с. – (Збірки національного музея у Львові).

Січинський В. Конспект історії Всесвітнього мистецтва. Ч. 1. До ренесанса / В. Січинський. – Прага : Сіяч, 1928. – 351 с.

Січинський В. Юрій Нарбут. 1886-1920 / В. Січинський. – Краків ; Львів : Укр. вид-во, 1943. – 63 с. – (Українське мистецтво ; вип. 2).

    

Січинський В. Іван Мазепа : людина і меценат/ В. Січинський. – Филаделфія : Америка, 1951. – 52с. : іл.

Січинський В. Іван Мазепа. Людина і меценат / В. Січинський. – 2-е вид. – Нью Йорк, 1959. – 52 с. : іл.

Січинський В. Українська академія наук / В.Січинський // Українське мистецтво. – 1926. – Рік 1. – Ч.-2. – С. 51-53.

Січинський В. Українська хата в околицях Львова : реферат читаний на зібранню Українського Народного Товариства в Празі / В. Січинський. - Львів, 1924. – 22 с. : 4 л. мал. – (Українська архитектура. Українська хата). Обкладинка і кінцівка арт.-мал. Павла Ковжуха. Іл. і поч. літери автора.

Володимир Січинський та Україна : матеріали міжнародної конференції . – Київ : Абрис, 1996. – 173 с.

    

Володимир Січинський-історик, мистецтвознавець, архітектор, педагог України і української (до 110-річчя видатного українського ученого) : Збірник наукових праць за підсумками Міжнародного наукового симпозіуму (5-6 липна 2004 року) / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України. Інститут історії України ; Ред. О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 139 с.

Січинський В. Чужинці про Україну: Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / В. Січинський. – Прага : Культ. наук. вид-во УНО, 1942. – 240 с.

Січинський В. Чужинці про Україну : вибір з описів подорожів по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / В. Січинський. – 5-е вид. – Авгсбург : Видання Петра Павловича, 1946. – 86 с. : 4 л. іл.

Січинський В. Чужинці про Україну / В. Січинський. – Львів : Світ, 1991. – 92 с.

Січинський В. Чужинці про Україну: Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть / В. Січинський. – Київ : Довіра, 1992. – 255 с. : іл. – (Відродження).

   

Січинський В. Чужинці про Україну : научное издание / В. Січинський. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 254 с.

Територія України / М. Дольницький та ін. ; ред. В. Січинський. – Прага : УНО, 1944. – 190 с. : іл., карт. – (Українське краєзнавство).

Трембіцький А. Євфимій Сіцінський і Володимир Січинський – дослідники українського гончарства, кераміки та порцеляни / Трембіцький А. // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С.45-49.

Україна в міжнародних відносинах : енциклопедичний словник-довідник. Вип. 6. Біографічна частина: Н-Я / Національна Академія наук України, Інститут історії України ; відп. ред. М. М. Варварцев. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016. – 369 с. Зі змісту : Володимир Січинський С. 190 – 193.

Юр М. Січинський Володимир Юхимович (1894 – 1962) / М.Юр // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 5. Пе-С. – Київ, 2015. – С.782-783.

Укладачі: Науменко Т. В., Ширшова Л. Г.
(відділ культурних комунікацій)