ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Григорій Васильович Дем’ян (1929-2013)

Дем’ян Григорій Васильович – історик, етнограф, фольклорист, літературознавець, педагог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України. Народний депутат України 2-ого скликання (1994-1998) по виборчому округу №281, належав до партії Конгрес українських націоналістів, член Комітету з питань науки та народної освіти ВР України. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка. Лауреат Республіканської премії імені П.Чубинського (1989), Фонду духовного відродження імені Андрея Шептицького, нагороджений Почесню грамотою Національної академії наук України.

Народився Григорій Дем’ян 02.06.1929 у с. Грабовець, (нині Стрийський р-н Львівської області) у рідному селі починав вчителем початкових класів, пізніше вчителював у Головецько-Пшонецькій (1948-1950) та Грабовецькій (1950) школах.

У 1949 закінчив Стрийське педучилище, 1960 - Львівський університет ім. Франка, 1971 - аспірантуру Ужгородського університету. З 1974 по 1988 вчителював у Веренчанський середній школі. Загальний стаж вчителювання Григорія Васильовича становить понад сорок років (1945-1988).

 

У 1989 захистив кандидатську дисертацію на тему “Суспільно-політична та науково-історична діяльність Івана Вагилевича”. З 1992 - старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського (нині Інститут народознавства НАН України).

  

Загалом Григорій Дем’ян опублікував понад 800 праць з історії, етнографії, фольклористики, педагогіки, краєзнавства, мистецтвознавства, публіцистики.

Помер 12.04.2013 у смт Славське Сколівського р-ну Львівської обл., похований у рідному селі.

 
Видання з фонду НІБУ
 
   
 

Вітальні адреси, телеграми з нагоди ювілею Григорія Дем’яна // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1-2. – с.27-30.

Гвоздевич С. Учитель від бога / С. Гвоздевич // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1-2. – с.14-17.

Глушко М. С. Дем’ян Григорій Васильович / М. С. Глушко // Енциклопедія Сучасної України. Т. 7. Г-Ді / НАН України, Інститут енциклопедичних досліджень, Наукове товариство ім. Шевченка. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2007. – С. 364.

Дем’ян Г. В. Таланти Бойківщини : зб. наук.-попул. нарисів про прогрес. письменників, учених-етнографів, істориків і фольклористів, діячів муз., театр., образотворч. і нар. декорат.-ужитк. мистецтва Укр. Карпат / Г. В. Дем’ян. – Львів : Каменяр, 1991. – 324 с. : іл., портр.

Дем’ян Г. Оцінка у теоретичних працях та публічних виступах Степана Бандери / Г. Дем’ян // Визвольний шлях. – 1997. – № 10. – С.1184-1194.

    

 

Демян Г. Українські художники : До ювілеїв ОУН і Степана Бандери / Г. Демян // Визвольний шлях. – 1999. – № 6. – С.735-738.

 

Демян Г. Християнська тематика в повстанських піснях / Г. Демян // Визвольний шлях. – 2002. – Кн.5 (650). – С.38-48.

Дем’ян Г. Християнська тематика в повстанських піснях / Г. Демян // Визвольний шлях. – 2002. – Кн.6 (651). – С.45-55.

Дем’ян Григорій Васильович : бібліографічний покажчик / Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Львівська обласна організація ; упоряд., вступ. ст. В. Т. Скуратівський, відп. за вип. І. А. Кудин. – Львів , 1989. – 81 с.

    

Кассараба М. Праця на благо української культури : Слово про визначного історика і фольклориста Григорія Демяна / М. Кассараба // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1-2. – с.19-26.

Костик В. Григорій Демян і Буковина / В. Костик // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1-2. – с.17-18.

Луньо Є. Фундаментальні дослідження повстанських пісень / Є. Луньо // Визвольний шлях. – 2003. – Кн.6 (633). – С.120-122. – Рец. на кн.: Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940 – 2000 років (історико – фольклористичне дослідження). - / Г. Дем’ян. – Львів: Галицька Видавнича Спілка; Київ: Українська Видавнича Спілка, 2003. – 584 с.

Сокіл В. Етнографічні розвідки Григорія Дем’яна / В. Сокіл // Народознавчі зошити. – 2021. – № 3. – С.630-640.

   
 

Сокіл В., Сокіл Г. Дослідник української народної культури, історії та побуту ХІХ – ХХ століть ( До 75 – річчя Григорія Дем’яна) / В. Сокіл, Г. Сокіл // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 28-33.

Сокіл В., Сокіл Г. Життя і праця на утвердження української нації / В. Сокіл, Г. Сокіл // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1-2. – с.4-13.

Сокіл Г. Вагомий внесок в історію української фольклористики / Г. Сокіл // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 8 (677). – С.113-116. – Огляди.Рецензії на кн. : Григорій Дем’ян. Українська фольклористика в Галичині кінця XVIIIпочатку ХІХ ст. / Г.Демян. – Львів,2004. – 224 с.

   

Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах та спогадах / НАН України, Інститут народознавства НАНУ ; упоряд. Г. Дем'ян. – Львів, 2006. – 566 с.

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. Вип. 7 / Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; ред. М. М. Романюк. – Львів, 2000. – 486 с.

Зі змісту: Демян Григорій Васильович С.108 – 115.

Український повстанський фольклор / Інститут народознавства НАНУ ; упоряд. Г. Дем’ян. – Львів : Афіша, 2005. – 128 с.

Щоденники експедиційної роботи Григорія Дем’яна // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1-2. – с. 32-90.

Укладачі: Науменко Т. В., Ширшова Л. Г.
(відділ культурних комунікацій)