ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Слабченко Тарас Михайлович

Слабченко Тарас Михайлович – історик української культури, біограф, театрознавець співробітник Всеукраїнської академії наук. Син академіка Михайла Слабченка.

Народився в м. Одеса. У 1927 – Закінчив Одеський інститут народної освіти. Із 1928 – аспірант Одеської філії Харківського Науково-дослідного інституту історії української культури імені академіка Дмитра Багалія, викладач робітничого факультету Одеського медичного інституту то Одеського робітничого університету. Член Одеського наукового товариства ВУАН.

Автор понад 20-ти праць з історії української культури та історії сільського господарства в Україні в 19 столітті.

Заарештований 16 (20) грудня 1929 у сфальсифікованій справі "Спілки визволення України" і засуджений разом із батьком, академіком Михайлом Слабченком, на три роки позбавлення волі.

Удруге заарештований 8 жовтня 1937 і розстріляний у тюрмі НКВС СРСР. 23 березня 1959 реабілітований – вирок скасовано радянським судом, справу закрито за відсутністю складу злочину.

 

Видання із фонду НІБУ

     

Болабольченко А. А. СВУ – суд над переконаннями / А. А. Болабольченко. – Київ : Кобза, 1994. – 114 с. : портр.

Зі змісту : Слабченко Тарас Михайлович. С. 101.

Пристайко В. Справа “Спілки Визволення України” : невідомі документи і факти / В. Пристайко, Ю. Шаповал. – Київ : Інтел, 1995. – 447 с.

Репресоване краєзнавство (20-30-і роки) / АН України. Ін-т історії України, М-во культури України ; наук. ред.: П. Т. Тронько, Ю. З. Данилюк. – Київ : Рідний край, 1991. – 492 с.

Зі змісту : Слабченко Михайло Єлисейович, Слабченко Тарас Михайлович. С. 32 – 37.

Слабченко Т. Автобіографія М. Л. Кропивницького / Т. Слабченко // За сто літ : матеріали з громадського і літературного життя України XIX і початку ХХ ст. Кн. 1 / ред. М. С. Грушевський. – Київ : Держвидав України, 1927. – С.187 - 199. - (Українське наукове товариство : записки / Всеукр. Акад. наук. Секція історична ; т. 24).

Шаповал Ю. І. Доля як історія / Ю. І. Шаповал ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАНУ, Центр історичної політології. – Київ : Генеза, 2006. – 445 с. : фото.

Юркова О. В. Слабченко Тарас Михайлович / О.В. Юркова // Енциклопедія історії України. Т. 9 : Прил - С / НАН України, Інститут історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2012. – С. 622.

Укладачі: Науменко Т. В., Ширшова Л. Г.
(відділ культурних комунікацій)