ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Чижевський Дмитро Іванович (1894–1977)

Чижевський Дмитро Іванович (псевдонім – А. Ф. Карпов) – філософ, культуролог, історик філософії, літературознавець, мовознавець і публіцист. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка та Української вільної академії наук, член Хорватської АН та АН у Гейдельберзі (Німеччина). 

Народився в м. Олександрія в сім’ї військовика. Здобув середню освіту в Олександрійській класичній гімназії (1904–11). Студіював математику, астрономію та філософію в Петербурзькому університеті (1911–13), філософію та слов’янську філологію, індоєвропейську лінгвістику в Київському університеті (1913–19). Захистив дипломну роботу, присвячену філосовській еволюції Ф. Шіллера (1919), та залишився викладати на кафедрі філософії Київського університету. 

Член Української Центральної Ради та Малої Ради (1917–18). 22 січня 1918 року на засіданні Малої Ради Дмитро Іванович голосував проти IV Універсалу УЦР. 14 березня 1918 року – виступив проти ратифікації мирного договору, підписаного українською делегацією у Бресті-Литовському, позаяк уважав його передчасним з огляду на загрозу нової війни. У серпні 1920 року був заарештований київськими ЧК та переведений до харківської в’язниці. 

З 1921 року Дмитро Іванович Чижевський перебував в еміграції в Польщі та Німеччині. Був доцентом та професором Українського високого педагогічного інституту та Українського вільного університету у Празі.

У 1932 році Дмитро Чижевський брав участь у 2-му Українському науковому з’їзді в Празі, згодом очолив кафедру славістики в університеті м. Галле (Німеччина), де мешкав до закінчення Другої світової війни. Після переїхав до м. Марбург, викладав славістику в місцевому університеті, зокрема організував Слов’янський семінар та став його директором. Тісно співпрацював з УВУ та УВАН. 

1949 року перебрався до США, викладав історію слов’янської літератур та проводив компаративні студії в Гарвардському університеті. З 1956 року повернувся до Німеччини, викладав славістику як професор-консультант у Гейдельберзькому університеті (ФРН). Один із фундаторів та директор Слов’янського університету при Гейдельберзькому університеті (1956–68), який перетворив на найкращу славістичну інституцію на теренах Європи. 

Дмитро Іванович Чижевський був учасником славістичних міжнародних конгресів, виступав як нищівний критик радянської політики та офіційної науки, зокрема гостро засудив тезу академіка І. Білодіда про злиття націй та мов, яку вважав антинауковою. Дмитро Чижевський завжди принципово відрізняв українську культуру і мову від російської (великоруської) і від своїх німецьких колег за фахом вимагав слідувати цьому. Водночас украй негативно ставився до політизації й ідеологізації української зарубіжної науки, зокрема вийшов із колегії професорів УВУ. 

Автор понад тисячі праць з історії України та слов’янських літератур, філософії та культури, суспільно-політичної думки, славістики, бібліотекознавства, книгознавства, компаративного літературознавства, структурної лінгвістики та низки інших галузей і дисциплін, зокрема студій, присвячених Г.-В.Геґелю, М. Гоголю, І. Канту, Я.-А. Коменському, В. Липинському, Ф.-В. Ніцше, Г. Сковороді, С. Франку, Т. Шевченку, Ф. Шіллеру, Ф.-В. Шеллінгу та ін. 

Помер у Гайдельберзі 18 квітня 1977 року, похований на міському кладовищі.

За видатні наукові роботи в галузі філософських наук Національна Академія Наук України в 1997 році заснувала «Премію імені Д. І. Чижевського».

З березня 1993 року, за ініціативою доктора філологічних наук, професора Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка Л. В. Куценка, ім'я Дмитра Чижевського носить Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського.

В Олександрії на Кіровоградщині відкрили унікальний музей – Будинок Дмитра Чижевського. Це єдиний центр, присвячений постаті Дмитра Чижевського, на території України.

 

Література із фонду НІБУ

   

Чижевський Д. Історія Української літератури / Д. Чижевський. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США, 1956. – 510 с.

Чижевський Д.І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. І. Чижевський. – Теpнопiль : Фемiна, 1994. – 479 с.

Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – Київ : Академія, 2003. – 568 с. – (Альма-матер).

Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – Київ : Академія, 2008. – 567 с. – (Альма-матер).

Чижевський Д.І. Культурно-історичні епохи  / Д. І. Чижевський // УІЖ. – 2017. – № 2. – С. 183-203.

    

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні  / Д. Чижевський ; Український Конгресовий Комітет Америки, Рада оборони і допомоги Україні. – Репр. відтворення вид. 1983 р. – Нью Йорк, 1991. – 175 с. : фот.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський ; Український Конгресовий Комітет Америки, Рада оборони і допомоги Україні. – Випр. вид. – Київ : Орій, 1992. – 228 с. : фот. – (Спадок).

Чижевський Д. Поза межами краси : (до естетики бароккової літератури) / Д. Чижевський. – Нью-Йорк : Українсько-Американське видавниче товариство, 1952. – 22 с. – (Серія наукова ; ч. 2).

Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських : у двох книгах / Д. І. Чижевський. – Київ : Академія, 2005. – 287 с. – (Альма-матер).

Чижевський Д. Українське літературне бароко / Д. Чижевський. – Київ, 2003. – 575 с. – (Київська бібліотека давнього українських письменств студії ; т. 4).

    

Чижевський Д. Філософські твори : у 4 т. Т. 1. Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди / Д. Чижевський ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, Національна академія наук України, Наукове Товариство ім. Т. Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2005. – 402 с.

Чижевський Д. Філософські твори: у 4 т. Т. 2. Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії / Д. Чижевський ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, Національна академія наук України, Наукове Товариство ім. Т. Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2005. – 264 с.

Чижевський Д. Філософські твори : у 4-х т. Т. 3. Філософія життя у Людовіта Штура. Філософська славістика / Д. Чижевський ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, Національна академія наук України, Наукове Товариство ім. Т. Шевченка. - Київ : Смолоскип, 2005. – 456 с. + XXIV с.

Чижевський Д. Філософські твори : у 4 т. Т. 4. Гегель у Росії. Гегель і Французька революція. Гегель і Ніцше / Д. Чижевський ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, Національна академія наук України, Наукове Товариство ім. Т. Шевченка в Америці. – Київ : Смолоскип, 2005. – 376, 8 с. : іл.

Чижевський Д. Філософія на Україні / Д. Чижевський. – Прага : Сіяч, 1926. – 200 с.

    

Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Д. Чижевський. – Варшава, 1934. – 224 с. – (Праці українського наукового інституту ; т. 24. Серія “Философия” ; Кн. 1).

Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди  / Д. І. Чижевський. – Харків : Прапор, 2004. – 272 с.

Чижевський Д. І. Філософія Г. С. Сковороди  / Д. І. Чижевський ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – [Репр. вид. 1934 р.]. – Київ : Київський університет, 2014. – XVI, 224 с. – (Джерела філософської думки в Київському університеті).

Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади / упоряд.: І. В. Валявко, О. В. Чуднов, В. В. Янцен. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 528 с. : фот. – Текст укр. і рос. мов.

Барабаш Ю. Гоголіана Дмитра Чижевського / Ю.Барабаш // Дивослово. – 2002. – № 10. – С. 2-6.

  

Валявко І. Дмитро Чижевський – фундатор поняття «Філософія серця» / І. Валявко // Слово і час. – 1998. – № 8. – С. 83-88.

Куценко Л. ALEXANRIA SCYHARUM У ЖИТТІ НЕСТОРА СЛАВІСТІВ (Родина Чижевських і Кіровоградщина) / Л.Куценко // Слово і час. – 1994. – № 4-5. – С. 120-126.

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2. Л-Я / Г. В. Боряк. – Київ, 2002. – 881 с. : іл. – (Золоті імена України).

Зі змісту : Дмитро Чижевський С. 730-731.

Погорілий А. О. Постать Дмитра Чижевського в Українській філософській культурі : монографія / А. О. Погорілий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ Київський університет, 2020. – 215 с.

Славістика : збірник наукових праць. Т. 2. Дмитро Чижевський і європейська культура : матеріали наукового семінару, Дрогобич, 24-25 червня 2005 року / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства, Факультет романо-германської філології ; ред.: Є. Пшеничний, Р. Мних, В. Янцен. – Дрогобич : Коло, 2011. – 536 с.

 

Театр як доля: Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) / С. Русова [та ін.]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 366 с. : іл. – (Єлисаветградське коло).

Зі змісту : Дмитро Жижевський С. 242-252.

Ткачук М. Дмитро Чижевський і традиція українського «Серцезнавства» / М. Ткачук // Філософська думка. – 2008. – № 2. – С. 51-60.

Електронні ресурси

  1. Біографія Д. Чижевського [Електронний ресурс] // Обл. універс. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського. – Режим доступу: https://library.kr.ua/chizhevsky/lifestory/biograf/Дата звернення: 04.04.2024.
  2. Чижевський Дмитро Іванович [Електронний ресурс] / О. В. Ясь // Ін-т історії України НАН України. – Дата публікації: 2013. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Chyzhevskyj_DДата звернення: 04.04.2024.
  3. Чижевський Дмитро Іванович [Електронний ресурс] // Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. [Інформац.-обчислюв. центр]. – Режим доступу: https://knu.ua/ua/geninf/osobystosti/chizhevskiyДата звернення: 04.04.2024.

 

Укладачі: Науменко Т. В., Ширшова Л. Г.
(відділ культурних комунікацій)