ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Іван Мазепа. Роль і місце в історії.

20 березня 2024 року виповнюється 385 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (Мазепи-Калединського) (1639-1709), українського військового, політичного та державного діяча, дипломата, мецената. Він став найвідомішим гетьманом Війська Запорозького (1687-1708), героєм для українських патріотів і зрадником для Росії.

Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти й зміцнити значення та престиж гетьманської влади. Жодний із гетьманів не зробив так багато, як Мазепа, для розвитку культури й духовності українського народу. Його спроба вирвати Україну з-під московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної самостійної Української держави зазнала поразку. Але протягом трьох століть ця ідея жевріла в серцях найкращих синів і дочок українського народу. Корені сучасної незалежної України певною мірою лежать у великих ідеях Мазепи.

«Нема найменшого сумніву, що гетьман Іван Мазепа був відданий ідеї української державности і – тим самим – ідеї соборности України. Ці ідеї він одідичив по своїх українських предках; він дістав їх на спадщину від своїх попередників – українських гетьманів, від Хмельницького до Самойловича. Ці ідеї були провідними для нього в його державно-політичній і культурній діяльності, і їх заповів він майбутнім українським поколінням» – писав у своїй праці видатний український історик О. П. Оглоблин.

Саме з книг та інших друкованих джерел сучасна людина може набути своє особисте уявлення про життя та діяльність великого українця. Тим більше, що збереглися і надруковані вірші, листи та універсали самого гетьмана, які дають нам змогу більш неупереджено судити про те, хто такий був Мазепа і чого він хотів для України.

Гетьману було присвячено чимало праць українських істориків різних поколінь, серед яких: Василь Луців, Ілько Борщак, Богдан Крупницький, Євген Маланюк, Микола Андрусяк, Орест Купранець, Сергій Павленко та багато інших.

Величезним обсягом досліджень зарубіжних архівів цікава робота професора Т. І. Мацьківа «Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709 рр.» (Мюнхен, 1988). Автор критично аналізує згадки про Мазепу в німецькій, французькій, англійській, шведській, голландській та австрійській мемуаристиці, дипломатичних реляціях та тогочасній пресі.

Видатний український мистецтвознавець В. Ю. Січинський у книзі «Іван Мазепа: людина і меценат» (Філадельфія, 1951) змальовує постать І. Мазепи, характеризує його як особистість і державного діяча, розглядає меценатську діяльність гетьмана в галузі літератури, театру, музики, науки, освіти, архітектури, образотворчого мистецтва, книгодрукування та промисловості. Особливістю примірника книги, що зберігається в НІБУ є автограф Петра Лютого та штампу синього кольору з текстом: «Petro Lutyj 3101 Somia Dr. Parma 34 Ohio».

Іван Мазепа став героєм і багатьох художніх творів світової літератури. Його неординарна особистість надихала Байрона та Гюго, Ю. Словацького і Т. Шевченка, Г. Хоткевича, М. Старицького, І. Деснянського, Б. Лепкого, Л. Старицьку-Черняхівську, В. Сосюру.

Звертаємо вашу увагу також на гравюри, присвячені І. Мазепі, його портрети, зображення герба та інші ілюстрації. Так, низка праць С. Павленка містить сенсаційні відкриття автора нових прижиттєвих зображень гетьмана. Він ґрунтовно проаналізував зображення гетьмана, визначивши достовірні з них та хибні, легендарні. Не можна оминути увагою роботу, видану у 2018 р., мистецтвознавця Христини Пеленської «Образ Мазепи у французькому мистецтві романтизму». Книга складається з п’яти частин, присвячених відтворенню образу Мазепи в роботах французьких художників Т. Жеріко, Е. Делакруа, О. Верне, Л. Буланже, Т. Шассеріо.

Найбільше інформації про джерела присвячені Івану Мазепі містять біобібліографічні покажчики. У 1999 році був укладений покажчик «Література про гетьмана І. С. Мазепу в фондах Державної історичної бібліотеки України». Вражає обсягом віднайдених документів виданий у 2009 році покажчик «Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688-2009)» (укладач Ольга Ковалевська). Покажчик знайомить читача зі значною кількістю опублікованих джерел, науковою, науково-популярною, енциклопедичною та художньою літературою, присвяченою постаті Івана Мазепи та періоду його гетьманування (1687–1709), що виходила друком протягом другої половини XVII – початку ХХІ ст. в Україні та зарубіжних країнах. Також вибірково представлено інтернет-ресурси, які містять змістовну інформацію про біографію І. С. Мазепи, подають історіографічні оцінки його діяльності, містять відомості про українську та світову мазепіану. У виданні відображено матеріали українською, російською, польською, англійською, французькою, німецькою, румунською та іншими мовами.

Більш докладно з джерелами про життя та діяльність Івана Мазепи ви зможете ознайомитися завітавши до Національної історичної бібліотеки України.

 

Видання з фонду НІБУ

Акимович Є. Гетьман Іван Мазепа та його час : нариси укр. культури. Кн. 5 / Є. Акимович. – Одеса : Чорномор’я, 2008. – 239 с.

Байрон Д. Г. Мазепа / Дж. Г. Байрон ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2005. – 477 с. – (Бібліотека світової літератури).

Борщак І. М. Іван Мазепа : життя й пориви великого гетьмана : пер. з фр. / І. М. Борщак. – Львів : Червона калина, 1933. – IX, 180 с.

Будзиновський В. Гетьман Мазепа / В. Будзиновський. – Львів : Наукове т-во ім. Шевченка, 1909. 47 с.

Вінтоняк О. Анатема на гетьмана Мазепу. ...Не могла старшина підрахувати побожних пожертв ясновельможного; Яковенко Н. Vae vicitis / О. Вінтоняк, Н. Яковенко // Неправда московських анафем. – Київ, 1999. – С. 164–179.

Гетьман : біографія (Автобіографія). Т. 1. Шляхи. – Київ : Темпора, 2009. – 270 с.

Гетьман Мазепа: у пошуках історичної об’єктивності : бібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України, Держ. б-ка України для юнацтва ; уклад.: Н. Мельник, Т. Буряк, Н. Гуцул. – Київ, 2008. – 39 с. : іл.

Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра / ред. В. Колпакова; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – Київ: Полі-графіка, 2000. – 186 с.: іл.– (Могилянські читання 1999 року: Матеріали щорічної наук. конференції).

Главацький М. В. Іван Мазепа / М. В. Главацький. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 126, [2] с. : іл. – (Творці державного престижу).

Градова А. Гетьмани України : історії про славу, мудрість і відвагу / А. Градова. – Харків : Аргумент Принт, 2015. – 352 с. : 8 вкл. л. іл. портр. – (Загадки минулого).

Деснянський І. Поема. Мазепа. Батурин і Полтава. Баталія 1708-1709 рр. / І. Деснянський. – Лондон, 1957. – 96 с. : іл.

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігівський іст. музей ім. В. В. Тарновського ; упоряд. С. Павленко. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. – 1142 с.

Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха : зб. наук. пр.. / НАН України, Ін-т історії України, Держ. комітет архівів України ; ред. В. А. Смолій. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2008. - 398 с. : іл.

Журавльов Д. В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Будинок друку, 2012. – 384 с.

Кентржинський Б. Мазепа / Б. Кентржинський ; пер. О. Король. – Київ : Темпора, 2013. – 495 с.

Ковалевська О. О. Збірник "Мазепа" : реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років / О. О. Ковалевська ; НАН України, Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН У США, Ін-т історії України. – Київ: Темпора, 2011. – 173 с.

Костомаров М. І. Історичні монографії Миколи Костомарова. Т. Х–ХІ / М. І. Костомаров. – Львів: Друк. НТШ, 1895–1896. – (Руська іст. б-ка під ред. О. Барвінського. Т. XVII).

Т. Х: Мазепа. Ч. 1. – 1895. – 198 с.

Т. ХІ: Мазепа. Ч. 2. – 1896. – 296 с.

Кочерга В. А. Гетьман Іван Мазепа: «Самі себе звоювали»  : монографія / В. А. Кочерга, Г. В. Кочерга ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – 280 с.

Кралюк П. М. Справжній Мазепа / П. М. Кралюк. – Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. – 218, [3] с.

Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький. – Київ : Україна, 2001. – 238 с. : іл.

Лепкий Б. С. Мазепа: Трилогія Кн.2. Полтава: повісті / Б. С. Лепкий. – Дрогобич : Відродження, 2005. – 521 с. : іл.

Луців В. Гетьман Іван Мазепа: (життя і пориви великого гетьмана) / В. Луців. – Торонто: Наук. т-во ім. Шевченка, 1954. – 125 с.: іл. – (Праці іст.-філол. секції).

Мазепа  : збірник / ред. Р. Смаль-Стоцький. – Варшава, 1938. – 118 с. : іл., 1 вкл. л. іл. - (Праці українського інституту ; Т. 46).

Мазепа : збірник / упоряд., авт. передм., авт. комент. Ю. І. Іваниченко. – Київ : Мистецтво, 1993. – 240 с. : іл.

Мазепа – людина й історичний діяч / упоряд. Й. М. Чікало. – Київ : РИТМ-II, 1991. – 48 с.

Мазепа І. Листи Івана Мазепи. / І. Мазепа ; НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. В. Станіславський. – Київ, 2002 – 2010.

Т. 1 : 1687–1691. – 2002. – 479 с.

Т. 2 : 1691–1700. – 2010. – 752 с.

Мазепа І. С. Писання : літературна спадщина Мазепи / І. С. Мазепа ; ред., вступ. ст. Е. Ю. Пеленський ; Т-во “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка. Рівненське міське об-ня. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 76 с. : іл.

Іван Мазепа і Москва : історичні розвідки і статті / ред. Л. Бондаренко. – Київ : Рада, 1994. – 176 с.

Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять : матеріали міжнар. наук. конф. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія"; ред. В. Брюховецький. – Київ : Темпора, 2008. – 486 с.

Іван Мазепа та його епоха : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник, Міжнародна громадська орг. “Родина Мазеп” ; ред. кол. О. В. Рудник (гол.) [та ін.]. – Київ : Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник, 2019. – 171 с. : іл.

Мазепіана. Незавершений проект Сергія Якутовича. Ч. 1 / Ред. О. Лайко. – Київ : Дуліби, 2005. – 120 с.

Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688-2009) / Національна академія наук України, Інститут історії України ; упор. О. О. Ковалевська. – Київ : Темпора, 2009. – 246 с.

Марченко О. І. Література про гетьмана І. С. Мазепу в фондах Державної історичної бібліотеки України : : [каталог кн. виставки] / О. І. Марченко. – Київ, 1999. – 10 с.

Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687–1709 / Т. Мацьків; НАН України. Ін-т археографії; Укр. вільний ун-т (Мюнхен). – 2-е вид., доп. – Київ; Полтава, 1995. – 312 с.

Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ, 2007. – 69 с. – (Великі Українці).

Мишко Л. Гетьман Іван Мазепа : Поема / Л. Мишко. – Чернігів, 2006. – 31 с. : іл.

Оглоблін О. П. Гетьман Іван Мазепа та його доба : праці історично-філософічної секції / О. Оглоблин. – Нью-Йорк ; Париж : Вид. орг. оборони чотирьох свобід України, 1960. - 406 с. : 1 вкл. л. карти. - (Записки Наукового товариства імені Шевченка ; Т. 170). – В 250-ліття смерти 1709–1959.

Оглоблін О. П. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. П. Оглоблін; ред. Л. Винар. – 2-е вид., доп. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Париж; Торонто, 2001. – 461 с.; 1 портр.

Островський О. Твори: історичні повісті, оповідання, драми : у 3-х кн. Кн.3. Гетьман Іван Мазепа / О. Островський. – Київ : Вид. дім "Персонал", 2009. – 447 с. - (Бібліотека української героїки).

Павленко С. О. Іван Мазепа / С. О. Павленко. – Київ : Альтернативи, 2003. – 416 с. : іл. – (Особистість і доба).

Павленко С. О. Зображення гетьмана І. Мазепи : (кінець XVII – початок XX століть) / С. О. Павленко. – Чернігів : Русь, 2010. – 143 с.

Павленко С. О. Міф про Мазепу / С. О. Павленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 246 с. : іл.

Павленко С. Іван Мазепа : прижиттєві зображення гетьмана та його наближених / С. Павленко. – Київ, 2018. – 207 с.

Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2005. – 304 с.

Пеленська Х. Образ Мазепи у французькому мистецтві романтизму / Х. Пеленська. – Київ, 2018. - 324, [2] с.

Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи : монографія / В. М. Голобін ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 179 с. – (Укр. нац.. ідея. Дослідження, переклади, публікації. ; Вип. XII).

Полюшко Г. Герб гетьмана Івана Мазепи / Г. Полюшко ; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2015. – 67 с. : фот., 4 вкл. л. фот., іл.

Радишевський Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко / Р. П. Радишевський, В. Свербигуз. – Київ : Просвіта, 2006. – 551 с.

Рендюк Т. Г. Гетьман Іван Мазепа : українські і румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286 с. : фото

Сергийчук В. Кого предал гетман Мазепа / В. Сергийчук. - Київ : Просвіта, 2006. - 159 с. : 1 л. портр.

Сергійчук В. І.  Кого зрадив гетьман Мазепа  / В. І. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1991. – 70 с. – (Бібліотека українця).

Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи / О. В. Сіткарьова. – Київ, 2005. – 196 с.

Січинський В. Іван Мазепа : людина і меценат / В. Січинський. – Филаделфія : [Америка], 1951. – 52, [4] с. : іл.

Словацький Ю. Мазепа : трагедія на 5 актів / Ю. Словацький ; пер., вступ. ст. М. Зеров. – Київ : Слово, 1926. – 134 с. – (Світове письменство).

Старицька-Черняхівська Л. Іван Мазепа : драма на V дій і IX одмін / Л. Старицька-Черняхівська. – Нью-Йорк : Рух, 1959. – 151, [1] с.

Таїрова-Яковлєва Т. Г. Іван Мазепа і Російська імперія. Історія «зради»  : пер. з рос. / Т. Г. Таїрова-Яковлева ; пер. Ю. Мицик ; Санкт-Петербурзький держ. ун-т, НАН України, Ін-т історії України. – Київ : КЛІО, 2017. – 401 с. : іл., табл.

Універсали Івана Мазепи : (1687–1709) : Ч. 2 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ; упоряд. І. Бутич. – Київ : Львів : Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, 2006. – 798 с. – (Універсали укр. гетьманів).

Чухліб Т. В. Секрети українського полівасалітету : Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. В. Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2011. – 327 с.

Шевчук В. О. Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2011. – 464 с.

Ямчук П. М. Бароковий універсум Мазепи: культурний аспект / П. М. Ямчук. – Умань : АЛМІ, 2005. – 104 с.

 

Підготувала Оксана Марченко

Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань