ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Соборність України

18 січня в Національній історичній бібліотеці України спільно з Київським державним будинком художньої та технічної творчості в онлайн форматі було презентовано книжково-журнальну виставку «Соборність України». Виставка була представлена співробітницею відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи НІБУ Аллою Новицькою.

 

 

Історичний апогеєм українського багатолітнього соборницького процесу і нині у 2023 році визнається Акт Злуки УНР і ЗУНР, проголошений 22 січня 1919 р. на Софійському майдані у Києві, документом якого утверджувалася  нова  держава світу – Українська Народна Республіка – століттями розділені території, де проживали українці, злилися в єдину незалежну Україну – здійснилися мрії багатьох поколінь.

Вияв потужного потенціалу ментальності національної політичної еліти через  цивілізований демократичний процес етнонаціональної консолідації громад та територій в єдину суверенну державу на принципах історичного самоусвідомлення, добровільного волевиявлення, з опорою на власні політичні і матеріальні ресурси, незалежно від іноземного військового втручання – дії високо цивілізованого суспільства.

Слова виваженого документу і сьогодні мають свою актуальність та вагомість для розвитку України.

  

«Од нині народ Український, визволений могутнім поривом  своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя її трудового люду»

(Універсал Директорії УНР, 22 січня 1919, у м. Києві).

Ці слова – стали святими заповітами наших батьків майбутнім поколінням!

Важкі політичні умови, військові загрози і напади на початку ХХ ст. не дали змоги вистояти молодій українській державі. Головним чинником, що завадив у повній мірі реалізувати соборні прагнення українців, стала окупація українських земель сусідніми державами, які намагалися знищити  історичну пам’ять про самостійність і соборність Україні, дискредитувати ці ідеї.

Завдяки наполегливим зусиллям всього українського народу, ідеї соборності виплекані і збережені в серцях поколінь,  виборені  і виписані кров’ю захисників – Героями Крут, українськими воїнами визвольних змагань 1917–1920 рр., представникам ОУН та вояками УПА, шістдесятниками, закордонним українством, українським військом – всіма, хто неустанно наближав історичне проголошення 1991 року свободи Соборної і Незалежної України.

Глибока багатомірна філософська концепція Соборності України і нині залишається інтегральним чинником єдності України та всіх українців світу.

В умовах агресивної війни рф проти України, волелюбний дух української соборності надихає Збройні Сили України та кожного українця захищати свою землю та країну.

Експоновані на виставці документи з фонду НІБУ висвітлюють : передумови подій об’єднання ЗНУР та УНР; саме події на Софійській площі 22 січня 1919 р., світове та дипломатичне визнання УНР, карту території Соборної України 1919 р.; перемоги та поразки 100‑річної історії Української Революції, історичні відомості про незмінні пріоритети єдності світогляду, національні цінності українського народу; територіально-демографічні віддаленості осередків розселення українців у  світі, які живуть у загальноукраїнській  духовної єдності.

Експозицію виставки відкрито для ознайомлення в залі каталогів Бібліотеки.

 

Запис презентації


Бібліографічний список

 1. Бевз Т. Феномен соборності у науковому та політичному дискурсах  / Т. Бевз // Політ. дослідж. – 2023. – 1(5). – С. 7–35.
 1. Бевз Т. А. Ідея соборності в програмних документах українських політичних партій / Т. А. Бевз // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 94–105.
 1. Веденєєв Д. В. Українська історіографія про причини та наслідки розриву акту злуки (зовнішньополітичний аспект) / Д. В. Веденєєв // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 243–253.

   
 

 1. Великочий В. С. Акт злуки УНР і ЗУНР в оцінці української історіографії / В. С. Великочий // Галичина. – 2011. – Ч. 18-19. – С. 289–296.
 1. Верстюк В. Ф. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта Злуки) / В. Ф. Верстюк // Укр. іст. журн. – 2019. – № 1. – С. 67–93.
 1. Верстюк В. Ф. Соборність: ідейно-теоретичне підґрунтя та спроба реалізації (до 100-ліття проголошення Акту Злуки) / В. Ф. Верстюк // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років : зб. наук. ст. – 2019. – Вип. 14. – С. 173–215.
 1. Гай-Нижник П. П. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України / П. П. Гай-Нижник // Регіон. проблеми укр. історії. – 2008.– Вип. 1. – С. 44–58.

   

 1. Горбань Т. Ю. Акт Злуки та його наслідки в оцінках представників української суспільно-політичної думки першої половини ХХ ст. / Т. Ю. Горбань // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Іст. науки. – 2020. – № 1. – С. 94–102.
 1. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І. Гошуляк ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. – 466 с. Шифр:А19365/9(с2)/Г749
 1. Григоренко Л. О. Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року – визначний історико-юридичний акт в історії українського народу і Української революції 1917–1921 років / Л. О. Григоренко // Поділля та Південно-Східна Волинь у першій половині ХХ століття: суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-освітні процеси та повсякдення : матеріали міждисциплінар. наук.-практ. конф. – 2017. – С. 87–98.
 1. Григоренко О. П. Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року – велика подія в новітній історії України / О. П. Григоренко // Освіта і культура Поділля в добу Директорії (груд. 1918–1921 рр.) : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. – 2018. – С. 125–132.
 1. Григоренко О. П. Народний Рух України і перше публічне відзначення Акту Злуки УНР та ЗУНР у радянській Україні / О. П. Григоренко // Хмельн. краєзнавчі студії. – 2018. – Вип. 13. – С. 50–65.
 1. Григориїв Н. Підстави української незалежної політики / Н. Григориїв. – Дітройт : Видавн. ком., 1939. – 52 с. Шифр:9(с2)/Г831
 1. Грушевський М. С. Українська Центральна Рада й її Універсали перший і другий / М. С. Грушевський. – 3-е вид. – Київ : Друк. акціонер. т-во "П. Барський", 1917. – 16 с. Шифр:9(с2)/Г91

 

 1. "За Україну, За її Волю!" : іст.-мистец. альм. 2018–2019 / Львів. нац. акад. мистецтв та ін. ; ред. pада : Р. М. Яців, Р. М. Шуст, М. Сімкін та ін. – Львів : Левада, 2018. – 132 с. : іл. – (До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки).
 1. Західна Україна: боротьба за соборність. До 85-их роковин проголошення ЗУНР : метод.-бібліогр. посіб. / упоряд. І. Лешнівська. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 107 с. Шифр:А20009/9(с2)(01)/З386
 1. Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави: матеріали IX Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю / Ін-т наук. студій націоналізму, Центр нац. відродження ім. С. Бандери, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Навч.-наук. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. – 259 с. Шифр:А44274/9(с2)/В855

   

 1. Русначенко А. Нариси новітньої історії України. Кн. 1 / А. Русначенко. – Київ : Філюк О., 2017. – 475 с. Шифр:М3165-1/9(с2)/Р888
 2. Русначенко А. Нариси новітньої історії України Кн. 2 / А. Русначенко. – Київ : Філюк О., 2017. – 714, [2] с. Шифр:М3165-2/9(с2)/Р888.
 3. Свято об’єднання України : (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; ред. О. П. Хлопова. – Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2012. – 64 с. Шифр:Б7295/9(с2)/С259
 4. Сеньків М. В. З історії соборності українських земель (до 95-річчя акту Злуки УНР і ЗУНР) / М. В. Сеньків // Наук. праці іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 37. – С. 93–96.
 5. Сергійчук В. Соборна пам’ять України. 2023 : календар-альм. / В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2022. – 287 с.: фот. Шифр:А46024/9(с2)/С323
 6. Сергійчук В. Рятує меч, а не плач / В. Сергійчук // Геополітика України: історія і сучасність: зб. наук. пр. – 2022. – Вип. 1(28). – С. 163–167. Шифр:Пр4517/2022/1

   

 1. Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення : [матеріали кругл. столу (20 січ. 2015 р., Київ, Ін-т історїї України НАН України)] / відп. ред. В. Ф. Верстюк. – Київ : Ін-т історїї України НАН України, 2015. – 178 с. Шифр:А33796/9(с2)/С55
 1. Соборність України: історія і сучасність: матеріали Всеукр. наук. конф. м. Київ, 19 січ. 2023 р. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; ред. Ю. Ж. Шайгородський ; упоряд.: З. В. Захожай, В. Д. Яремчук. – Київ ; Ніжин : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. – 207 с. Шифр:А47066/9(с2)/C548
 1. Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту Злуки) : Всеукр. наук. конф., Київ, 2 січ. 2009 р. / Ін-т історії України НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2009. – 229 с. Шифр:А19592/34/С548
 1. Тимченко Р. В. Протиріччя С. Петлюри і Є. Петрушевича в умовах реалізації Акту Злуки / Р. В. Тимченко // Укр. іст. зб. – 2014. – Вип. 17. – С. 152–165.
 1. Тимченко Р. В. Акт Злуки 22 січня 1919 року та проблеми його реалізації (січень–листоп. 1919 р.) / Р. В. Тимченко // Укр. іст. зб. – 2009. – Вип. 12. – С. 183–193.

   
 

 1. Українська соборність: ідея, досвід, проблеми : (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 1999. – 407 с. Шифр:А35505/9(с2)/У455
 1. Україна Соборна : матеріали Сумської наук. конф., присвяченої 85-річниці проголошення Акту Злуки (11 лют. 2004 р.) / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко. – Суми, 2004. – 64 с. Шифр:А11623/9(с2)/У45

 

Українські визвольні змагання

 1. Вітик І. Р. Українська Повстанська Армія – гордість української нації. Боротьба українського народу за створення своєї Української соборної самостійної держави 1914–1944 / І. Р. Вітик ; Центр. буд. офіцерів Збройних Сил України. культур.-освіт. центр неформ. освіти. – Київ : Вадим Карпенко, 2022. – 571 с. : портр. Шифр:В5325/9(с2)/В54

   
 

 1. Вітик І. Р. На олтар боротьби. Боротьба українського народу за створення своєї Української соборної самостійної держави. З 1944 року по наш час / І. Р. Вітик ; Центр. буд. офіцерів Збройних Сил України. Культур.-освіт. центр неформ. освіти.– Київ : Вадим Карпенко, 2022. – 527 с. : портр. Шифр: В5324/9(с2)/В54
 1. Крути: 29 січня 1918 р. / упоряд. О. Бойко. – Київ : Олени Теліги, 2007. – 95 с. Шифр:А17771/9(с2)/К846
 1. Олійник Б. І. Трубить Трубіж : вірші, уривки з поеми / Б. І. Олійник. – Київ : Золоті ворота, 2012. – 80 с. : іл. Шифр:А29431/О542

   
 

 1. Папакін Г. В. Українські визвольні змагання 1939–1956 років: джерельний контент. Вип.1: Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження / Г. В. Папакін ; НАН України. Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2012. – 358 с. Шифр:М24641/902.2/П17  Анотація: Книга присвячена окресленню і розкриттю змістового аспекту Українських визвольних змагань середини XX ст., коли на тлі Другої світової війни вибухнула українська національно-визвольна боротьба, спрямована проти всіх загарбників – як нацистських, так і радянських. Згадані події залишили помітний джерельний слід: сотні тисяч архівних документів, фотографії, мемуари, мистецькі твори, пам’ятки усної та пісенної творчості тощо, створені всіма сторонами збройного та політичного конфлікту: повстанцями і партійно-радянськими органами. В книзі розкрита схема класифікації, подається коротка характеристика видів, підвидів, груп та окремих одиниць цих джерел та пам’яток, комплексне дослідження яких дозволить зробити об’єктивний висновок щодо характеру і значення Українських визвольних змагань 1939–1956 років.
 1. Пукач В. В. За свободу і соборність. Боротьба Української Повстанської Армії на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич – людина-леґенда / В. В. Пукач, І. А. Олещук. – Тернопіль : Нов. колір, 2007. – 56 с. Шифр:В3505/9(с2)/П883
 1. Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 років / О. П. Реєнт. – Київ : Арій, 2016. – 280 с. : іл. – (Таємниці історії). Шифр:А37157/9(с2)/Р338 Анотація: Пропоноване видання присвячене одному з найдраматичніших періодів вітчизняної історії – 1917–1921 рр. На основі значної кількості джерел та новітньої наукової літератури автор у популярній формі висвітлив добу українських визвольних змагань. У центрі уваги – український рух початку ХХ ст., його стрімке піднесення, що виявилося у створенні національних урядів, існуванні Української Народної Республіки часів Центральної Ради й Директорії, Української гетьманської держави та Західноукраїнської Народної Республіки. Проаналізовано антиукраїнську діяльність російських більшовиків, а також причини поразки змагань та їхні наслідки.
 1. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; Ін‑т історії України НАНУ. – Київ : "Альтернативи", 1999. – 319 с. : іл. – (Україна крізь віки ; Т. 10). Шифр: М589-10/9(с2)/Р824.
 1. Тинченко Я. Лицарі Зимових походів : 1919–1922 рр. / Я. Тинченко. – Київ : Темпора, 2017. – 726, [1] с. : 16 вкл. л., іл., 4 л. карти. Шифр:Б9983/9(с2)/Т427 Анотація: «Лицарі Зимових походів» – це книжка про активних учасників боротьби за незалежність України впродовж кінця 1919–1922 років. Разом з висвітленням докладної історії Першого та Другого Зимових походів Армії Української Народної Республіки замальовується доля багатьох учасників цих знакових подій. Після розбиття Партизансько-повстанської армії під Базаром у листопаді 1921 року боротьба не припинилась: вцілілі воїни організували нове військо – Волинську повстанську армію, яка з підпілля гідно протистояла радянській владі у 1922 році. Попри те, що Ю. Тютюнник та деякі його побратими повернулись до Радянської України, для більшовиків вони залишились небажаним елементом, і дуже скоро всі були знищені. Монографічне дослідження побудоване на архівних джерелах, що у переважній більшості вперше вводяться в науковий обіг. Це, передусім, документи з архівно-слідчих справ репресованих українських вояків (Галузевий державний архів СБУ), радянські оперативні звіти з російського державного військового архіву (РГВА), численні матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління в Україні. Доповнюють монографію численні списки учасників Першого та Другого Зимових походів. Волинської повстанської армії та ін. Для зручності роботи зі списками складено іменний покажчик – близько 5 тисяч прізвищ.
 1. Українські визвольні змагання. Доба Центральної Ради. (Березень 1917 – квітень 1918 рр.) / ред.: І. Л. Дрогушевська, Д. В. Ісаєв ; техн. ред. С. М. Полторако. – Київ : Картографія, 2018. – 1 с. : карт. Шифр:9(с2)/У45

   
 

 1. Хом’юк С. В. Акт злуки УНР і ЗУНР як спроба політико-правового об’єднання України / С. В. Хом’юк // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. – 2018. – С. 58–61.
 1. Щусь О. Й. Соборність українських земель і питання Збройних Сил УНР / О. Й. Щусь // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми : (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 171–180.

 

Зарубіжне українство

 1. Дейнега І. І. Закордонні українці : навч.-метод. посіб. для слухачів системи післядиплом. освіти з курсу “Історія української культури” / І. І. Дейнега, І. М. Вановська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 121 с. Шифр:А37336/9(~)/Д271 Анотація: 15–20 млн. українців, за різними підрахунками, мешкають поза межами своєї батьківщини. Найчисленніші українські громади зосереджені в Російській Федерації, США, Канаді та Польщі. Етнічні українці мешкають також в Австралії, Аргентині, Норвегії, Уругваї. Яку роль відіграє діаспора в житті України. Скільки хвиль еміграції пережила Україна. Як ставляться українці в Україні до своїх етнічних братів і сестер за кордоном. Чи допомагає українська влада українцям діаспори. Чи досягли діаспорні українці значних успіхів на чужині. Відповіді на ці та інші питання намагаються дати автори цієї праці.
 1. Заставний Ф. Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф. Д. Заставний. – Львів: Світ, 1991. – 118 с. – (Народознавчі студії). Шифр:9(с2)/З-366

   

 1. Західна українська діаспора : бібліогр. покажч. літ. (1989–січень 1994 рр.) / НАН України. Ін-т соціології, Центр етносоціолог. та етнополіт. дослідж. ; упоряд. Л. М. Рижакова. – Київ : Інтел, 1994. – 60 с. – (Б-ка укр. діаспори ; Ч. 3). Шифр:А1023/9(с2)(01)/З386
 1. Москалюк В. М. Діаспора і мовна пам'ять народу: естетичний аспект / В. М. Москалюк // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 2011. – № 1. – С. 6–10. Шифр:05/В53/2011/1
 1. Трощинський В. П. Українці в світі / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко ; Ін‑т історії України. – Київ : "Альтернативи", 1999. – 351 с. : іл. – (Україна крізь віки ; Т. 15). Шифр:М589-15/9(с2)/Т767
 1. Українці у світі : довід.: Українські церкви, релігійні громади і монастирі за кордоном та їх підпорядкування, музеї української діаспори / авт.-упоряд. В. М. Воронін. – Київ : Укр. центр духов. культури, 2005. – 144 с. Шифр:А13646/(9С2)(03)/У456
 1. Штефан І. П. Криза ідентичності у глобалізованому світі / І. П. Штефан // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 2011. – № 1. – С. 59–64. Шифр:05/В53/2011/1.

 

Відділ ДБНІР
Укладач: Алла Новицька