ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

"Вже не прийма земля настирливих дощинок..."

Вже не прийма земля настирливих дощинок;
Все більше в калюжах шматків небес;
І серед листу жовтого воскрес
Буянням трав пригноблений барвінок.
У хмарах трублять сурми журавлині.
Гаї скидають шати золоті,
І пишно грає барвою на самоті
Зелена хвоя юної ялини.
Тендітні руки вогняного Змія
Все рідше пестять персоньки Землі…
В кирею з сивої імли
Вона вгорнулася, зітхає і німіє…

1915 р.

 

Блакитний (Елланський) Василь Михайлович – український письменник, політичний і громадський діяч.

Народився 31 грудня 1893 (12 січня 1894) в с. Козел (сьогодні смт. Михайло-Коцюбинське в Чернігівському районі Чернігівської області) у сім'ї священника. 

За сучасними даними Василь Блакитний народився 28 грудня 1893 (9 січня 1894) в с. Хмільниця, Чернігівська губернія.

Навчався в Чернігівській семінарії та Київському комерційному інституті.

В студентські роки брав участь у підпільних революційних молодіжних гуртках.

Він організував спілку українських пролетарських письменників "Гарт". Від 1921 Блакитний – голова Державного видавництва України, редактор центральної урядової газети "Вісті ВУЦВК". Ініціатор заснування при цій газеті щотижневого додатка "Література, наука, мистецтво" (з 1925 – "Культура і побут"), а також журналів "Всесвіт", "Червоний перець".


Літоб'єднання Гарт, 1924 р. Сидять (зліва) - Аркадій Любченко, Валерян Поліщук, Микола Хвильовий,
Василь Еллан-Блакитний, Павло Тичина, Гордій Коцюба, Володимир Сосюра

Очолює цілий фронт культурного резистансу і контрнаступу супроти русифікаційної і колоніальної політики ЦК РКП(б). 

Виступав у пресі під псевдонімами: як теоретик, публіцист і критик - В. Блакитний, як поет - В. Еллан, як прозаїк - А. Орталь, як фейлетоніст і сатирик - Валер Проноза, як пародист - Маркіз Попелястий.

У передмові до однотомника "Поезії" Микола Хвильовий розкрив трагедію Еллана-Блакитного: "...людини тонкого гуманістичного серця, що мусіла бути в осередді найкривавішої політичної битви; вродженого поета, що мусів бути тільки політиком; палкого патріота-самостійника й інтернаціоналіста, що мусів іти на компроміси з силою нової Росії, яка завше була імперіял-шовіністичною і в особі комуністів якої росла нова зажерлива міщанська бюрократична панівна кляса..."

Помер від тяжкої хвороби серця 4 грудня 1925 року у м. Харків.

У 1930-х рр. творчість Василя Блакитного вилучено з бібліотек як націоналістичну. Пам'ятник Блакитному у Харкові було знищено.

 

 

Видання з фонду НІБУ

    

Антологія української поезії : в 6 т. Т. 4 : Українська радянська поезія : твори поетів, які ввійшли в літературу в 1917-1932 рр. / упоряд. С. А. Крижанівський ; ред. Л. М. Новиченко. – 1985. – 422 с.
Зі змісту : Василь Еллан ( Блакитний) С.110 - 116.

Барабаш Ю. Червоний одсвід революції / Ю. Барабаш // Жовтень. – 1966. – № 7. – С.117 - 136.

Блакитний В. Діктатура пролетаріату чи «Всенародна влада»? / В. Блакитний. – 5-е вид. – Харків : Всеукр. вид-во, 1920. – 15 с.

Блакитний В. М. Поезії / В. М. Блакитний ; ред. О. Т. Гончар ; уклад. М. В. Вовчик-Блакитна. – Київ : Дніпро, 1983. – 221 с. – (Б-ка укр. класики «Дніпро»).

Винниченко проти Петлюри : Збірник статтів / зредагував і дав передм. В. Блакитний. – Харків : Всеукраїнське видавництво, 1920. – 42 с.

   

Дашкевич Я. Р. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич ; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2-е випр. і допов. вид. – Львів : Піраміда, 2007. – 807 с.
Зі змісту : Еллан Блакитний С. 623.

Історія української літератури : у 2 т. Т. 2 : Радянська література / Л. М. Новиченко та ін. ; відп. ред. Л. М. Новиченко. – 1988. – 741 с.
Зі змісту : Василь Еллан - Блакитний (Елланський) С. 31-33, 78-82.

    

Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. Кн.1. Перша половина ХХ століття. Підручник / Ред. В. Г. Дончик. – Київ, 1998. – 462с.
Зі змісту : Василь Еллан - Блакитний С. 126 – 130.

Крижанівський С. А. Блакитний ( Еллан – Блакитний) Василь Михайлович / С. А. Крижанівський // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. Т. 1 : А-Г / відп. ред. І. О. Дзеверін ; заст. відп. ред.: М. Г. Жулинський, М. П. Зяблюк. – Київ, 1988. – С. 194.

Лавриненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933 : Поезія-проза-драма-есей / Ю. Лавріненко. – Київ : Смолоскип, 2008. – 972 с.
Зі змісту : Василь Еллан ( Блакитний) С. 141 - 149.

  

Микитенко О. Поет-комунар (До 90 – річчя з дня народження першого редактора журналу «Всесвіт» Василя Блакитного / О. Микитенко // Всесвіт. – 1984. – № 1. – С.134-138.

Ні слова про спокій! Василь Еллан-Блакитний: спогади; матеріали / упоряд. Л. М. Вовчик-Блакитна. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Дніпро, 1989. – 360 с. : 12 л. фот.

Українське слово : Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: в 4 книгах. Кн. 2. Культурно- історична епоха модернізму. Високий (розвинутий) модернізм (1922-1940). від «Антології» (1920) і «Кармен» (1924) М. Зеров до «Поезій» (1940) В. Свідзінського / упоряд. В. В. Яременко. – Київ : АКОНІТ, 2001. – 800 с.
Зі змісту : Василь Еллан ( Блакитний) С. 186-197.

Федченко П. М. В житті горів… ( До 90-річчя з дня народження Василя Еллана-Блакитного) / П. М. Федченко // Радянське літературознавство. – 1984. – № 1. – С.29-36.

Укладачі: Науменко Т. В., Ширшова Л. Г.
(відділ культурних комунікацій)