ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

«Постать Антона Макаренка в сучасному педагогічному дискурсі»

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку «Постать Антона Макаренка в сучасному педагогічному дискурсі», до 130-річчя від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888 – 1939), українського педагога і письменника.

    

Бібліографічний список видань:

Видання А.С. Макаренка:

Макаренко А. С. Твори : в 7 т. Т. 2. Марш 30 року ; ФД-1: повісті ; Мажор : п'єса / А. С. Макаренко ; глава ред. кол. І. А. Каїров. – Київ : Радянська шк., 1953. – 440 с.

Макаренко А. С. Твори : в 7 т. т. 3. Прапори на баштах : повість / А. С. Макаренко ; голова ред. кол. І. А. Каїров ; ред. кол. : Г. С. Макаренко, Є. М. Мединський. – Київ : Радянська шк., 1954. – 468 с.

Макаренко А. С. Твори : в 7 т. Т. 6. Честь : повість ; Справжній характер : літ. сцен. ; Командировка : літ. сцен. / А. С. Макаренко ; голова ред. кол. І. А. Каїров. – Київ : Радянська шк., 1955. – 422 с.

Макаренко А. С. Твори : в 7 т. т. 7. Оповідання і нариси ; Статті про літературу і рецензії ; Листування з О. М. Горьким / А. С. Макаренко ; голова ред. кол. І. А. Каїров. – Київ : Радянська шк., 1955. – 500 с.

Макаренко А. С. Твори : в 7-ми т. Т. 4 / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська шк., 1954. – 523 с.

Макаренко А. С. Вибрані педагогічні твори. Статті, лекції, виступи / А. С. Макаренко ; ред. : Е. Н. Мединський, І. Ф. Свадковський. – Київ ; Харків : Радянська шк., 1947. – 282 с.

А.С. Макаренко : статьи. Воспоминания. Неопубликованные произведения / Львовский гос. ун-т им. И. Франко, Львовский ин-т усовершенствования учителей ; редкол. : Г.С. Макаренко, Ф.И. Науменко, Г.А. Паперная. – Львов : Изд-во Львовского гос. ун-та, 1949. – 199 с.

А.С. Макаренко і Полтавщина : рекомендаційни бібліограф. покажч. / Полтавська держ. обл. універсальна наукова б-ка ім. І. П. Котляревського, Полтавський держ. педагог. ін-т ім. В.Г. Короленка ; уклад. : В.М. Вербицька, М.М. Кулініч. – Полтава, 1988. – 24 с.

А.С. Макаренко. Кн. 2 / Львовский гос. ун-т им. И. Франко, Львовский ин-т усовершенствования учителей ; редкол. : В. Т. Лазаренко, Г. С. Макаренко, Ф. И. Науменко. – Львов : Изд-во Львовского гос. ун-та, 1954. – 139 с.

А.С. Макаренко. Кн. 3 / Львовский гос. ун-т им. И. Франко, Львовский ин-т усовершенствования учителей ; редкол. : Е. К. Лазаренко, Е. Н. Медынский. – Львов : Изд-во Львовского гос. ун-та, 1956. – 161 с.

Макаренко А С. Марш 30 року. ФД-1 / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1972. – 254 с. : іл. – (Педагог. б-ка)

Макаренко А. Вибрані твори : в 2 т. / А. Макаренко. – Київ : Держлітвидав, 1950 – .

Т. 2. – 700, [4] с. : портр., іл.

Макаренко А. С. Методика виховної роботи / А. С. Макаренко ; [ред. В. П. Горпинюк ; передм. В. В. Кумаріна]. – Київ : Радянська шк., 1990. – 366 с.

Макаренко А. С. Педагогічна поема / А. С. Макаренко ; за ред. В. Л. Петровського. – Київ : Радянська шк., 1973. – 508 с.

Макаренко А. С. Прапори на баштах : повІсть / А. С. Макаренко. – Київ. : Веселка, 1981. – 376 с.

Макаренко А. С.. Книга для батьків / А. С. Макаренко. – Київ : Радянська шк., 1978. – 327 с.

Видання про А.С. Макаренка:

А. С. Макаренко : библиографический указатель / под ред. Н. А. Сундукова, сост. В. А. Хрусталева. – М. : Изд-во Акад. педагогических наук РСФСР. – 135 с.

А. С. Макаренко : указатель трудов и литературы о жизни и деятельности : в помощь работникам школ / Акад. педагогических наук СССР, Гос. ордена трудового красного знамени научная педагогическая б-ка им. К. Д. Ушинского, сост. : И. М. Рудаева, И. М. Турин. – М. : Педагогика, 1978. – 55 с.

Антон Макаренко : Харківська трудова колонія ім. Максима Горького в документах і матеріалах, 1926-1928 рр. : монографія / АПН України, Ін-т педагог. освіти і освіти дорослих, Полтавський держ. педагог. ун-т ім. В. Г. Короленка ; авт.-уклад. : І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко, за ред. І. А. Зязюна. – Київ : Педагог. думка, 2008. – 352 с.

Антон Семенович Макаренко. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / упоряд. : П.Г. Лисенко, І.С. Убийвовк. – Київ : Радянська шк., 1978. – 156, [4] c.

Даденков М. Ф. Життя, діяльність і педагогічні ідеї А. С. Макаренка. (До 10-річчя з дня смерті) / М. Ф. Даденков ; М-во освіти УРСР, Укр. н.-д. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська шк., 1949. – 66 с. : портр.

Енциклопедія освіти / Акад. педагог. наук України ; ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036 с.

Кудояр Л. М. Психологічні погляди А. С. Макаренка : особистість. Діяльність. Соціальні об’єднання, колектив / Л. М. Кудояр ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : [б. и.], 2005. – 340 с.

Лысенко П. Г. Педагогическо-мемориальный музей А.С. Макаренко : путеводитель / П. Г. Лысенко. – 2-е изд., с изм. – Харьков : Прапор, 1985. – 76 с. : ил.

Ніжинський М. П.. Життя і педагогічна діяльність А. С. Макаренка : творчий шлях / М. П. Ніжинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська шк., 1967. – 304 с. : іл.

Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : 1991-2008 рр. : (до 120-річчя від дня народження) : бібліограф. покажч. / Акад. педагог. наук України, Держ. науково-педагог. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагог. освіти і освіти дорослих ; упоряд. І. О. Іванова. – Київ : [б. в.], 2008. –179 с. : портр. – (Видатні педагоги світу ; вип. 4)

Ярмаченко М. Д. Сучасність педагогічної спадщини А. С. Макаренка : [до 100-річчя з дня народження] / М. Д. Ярмаченко. – Київ : Знання УРСР, 1988. – 47 с.