ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Терень (Терентій) Масенко (1903–1970)

Терень (Терентій) Германович Масенко народився 10 листопада 1903 року в селі Глодоси на Кіровоградщині у незаможній селянській родині. Навчався на робітфаку Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту, а пізніше в Харківському інституті народної освіти. 1930 року закінчив факультет журналістики Комуністичного університету імені Артема при ЦК КПУ.

Працював у редакціях газети "Червоний кордон", журналів "Молодняк" і "Перець", Як член Спілки письменників – не був призваний до лав Червоної армії, тому з початком війни він разом з дружиною Катериною Скрипник виїхав із Харкова .

Дебютував Терень Масенко "Маршем робітфаківців" у 1924 році. Перша збірка поезій "Степова мідь" вийшла 1927 року. Працював письменник також як нарисовець та автор книжок для дітей. Чимало віршів Т. Масенка покладено на музику композиторами Георгієм та Платоном Майбородами, А. Філіппенком, М. Дремлюгою, К. Домінченим, І. Шамо, Я. Цеглярем та іншими. Значне місце у творчості поета належить епічному жанру (роман у віршах "Степ"). Останній, виданий за життя, прозовий твір - есей та спогади про митців-побратимів Павла Тичину, Максима Рильського, Анатолія Петрицького, братів Майбородів, Джамбула та Янку Купалу, Андрія Малишка "Роман пам'яті".

Помер автор уславленої "Пісні про Дніпро" 6 серпня 1970 року. Похований у Києві на Байковому кладовищі.

 

Вище зазначено загальну інформації і лише нижче представлена крихта інформації з архівних матеріалів та спогадів очевидців.

“Високий, худий поет Терень Масенко був засланий з іншими, тепер, повернувшись з заслання, пише.” [Куліш В. Слово про будинок “Слово” : Спогади / В. Куліш. – Канада : Гомін України, 1966. – С 46]. – Елетронне джерело : https://diasporiana.org.ua/memuari/1741-kulish-v-slovo-pro-budinok-slovo/

 

Заява ув'язненого Євгена Касяненка слідчому НКВД Цвєтухіну від 1 вересня 1937 р.

Зміст документа: Містить каяття Євгена Касяненка щодо власних дій; розповідь про особливості вербування його в антирадянську націоналістичну організацію та власну діяльність в цій організації.
З ліва Вашій увазі представлено фото Масенка Т. із засслання та уривок із допиту Євгена Касяненка.

 

  

Протокол допиту Олекси Савицького-Ґедзя від 16 листопада 1936 р.
Зміст документа: Містить свідчення Олекси Савицького-Ґедзя про приєднання до "контрреволюційної" організації та її членів, роботу в редакції журналу "Червоний Перець", знайомство з Василем Чечвянським-Губенко (що був ідейним натхненником і мотиватором організації); організаційні зв'язки та комунікація.

 

Видання з фонду НІБУ

    

Антологія української поезії : в 4 т. Т. 3 / упоряд.: М. Т. Рильський, М. Л. Нагнибіда. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1957. – 443 с.
Зі змісту : Терень Масенко С. 279 – 287.

Балади / сост. С. А. Крижанівський. – К. : Дніпро, 1981. – 207 с. : iл.
Зі змісту : Терень Масенко С.139.

Більчук М. Українські та зарубіжні письменники: Розповіді про життя і творчість / М. Більчук. – Тернопіль : "Підручники і посібники", 2008. – 239 с.
Зі змісту : Терень Масенко С. 101 – 102.

Біля творчих джерел : роздуми письменників про худож. творчість : збірник статей / А. Головко, О. Гончар, І. Вільде та ін. – Київ : Рад. письменник, 1968. – 203 с.
Зі змісту : Т. Масенко С. – 169 - 190.

Гусейнов Г. Сумні очі степовиків : до 100 – річчя з дня народження Тереня Масенка / Г.Гусейнов // Дивослово. – 2003. – № 10. – С. 71 - 73.

    

Енциклопедія Сучасної України . Т. 19. Малиш – Медицина / НАН України. Ін-т енциклопедичних дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка ; ред. кол. І. М. Дзюба (співголова) та ін. - Київ : Інститут енциклопедичних досліджень, 2018. – 688 с. : іл., фот.
Зі змісту : Масенко Терень Германович. – С. 365.

Історія української літератури XX століття : навч. посібник для філол. вузів: у 2 кн. Кн.2. Друга половина ХХ ст. / ред. В. Г. Дончик. – К. : Либідь, 1998 . – 456 с.
Зі змісту : Т. Масенко С. 6, 30, 44.

Історія української літератури XX століття: навч. посібник для філол. вузів: у 2 кн. Кн 1. Перша половина ХХ ст. / ред. В. Г. Дончик. – К. : Либідь, 1998.
Зі змісту : Т.Масенко С. 80, 82.

Лейтес А. Яшек М. Десять років української літератури (1917–1927). Т. 1 / А. Лейтес, М. Яшек ; за заг. ред. С. Пилипенка ; Ін-т Т. Шевченка. – Харків : Держвидав України, 1928. – 673 с.
Зі змісту : Т. Масенко С. 312 – 313.

Майборода П. "Я прийду до тебе з піснею..." : вибрані вокальні твори / П. Майборода. – Київ : Музична Україна, 2008. – 320 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету)

  

Масенко Т. Мцхетский сфинкс / Т. Масенко // Наука и религия. – 1998. – №6. – С.46 - 47.

Масенко Т. Полустанок / Т.Масенко // Червоний шлях. – 1927. – № 9 - 10. – С.56 - 57.

Масенко Т. Шосе над морем / Т. Масенко // Червоний шлях. – 1927. – № 11. – С.80 - 81.

Масенко Т. Г. Вибране / Т. Г. Масенко. – Київ : Дніпро, 1975. – 391 с. : 1 л. портр.

Масенко Т. Г. Вишневі зорі України : вірші / Т. Г. Масенко ; худож. А. Г. Широкогов. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1960. – 179 с. : 1 л. портр. – (Декада української літератури та мистецтва. Москва, 1960).

       

Масенко Т. Г. Вірші та поеми / Т. Г. Масенко. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 91 с.

Масенко Т. Г. Государственный украинский народный хор / Т. Г. Масенко ; авт. текст. Т. Г. Масенко ; фото Б. Миндель. – Киев : Изомузгиз, 1960. – 42 с. : ил. – (Декада української літератури та мистецтва. Москва, 1960).

Масенко Т. Г. Житні колоски : лірика і поеми / Т. Г. Масенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 111 с.

Масенко Т. Г. Життя і пісня : нариси і статті / Т. Г. Масенко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 180 с.

Масенко Т. Г. Роман пам’яті. Спогади про подорожі, про зустрічі з видатними діячами культури / Т. Г. Масенко ; авт. предисл. П. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 379 с.

    

Масенко Т. Г. Стихи / Т. Г. Масенко. – Москва : Советский писатель, 1951. – 172 с. : ил.

Масенко Т. Г. У стані воїнів : поезії / Т. Г. Масенко. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1944. – 70 с.

Нудьга Г. А. Терень Масенко : літературно-критичний нарис / Г. А. Нудьга. – Київ : Рад. письменник, 1965. – 139 с. : 1 л. портр.

Оріон золотий : любовна лірика українських радянський поетів : збірник / П. Тичина та ін. ; упоряд., авт. передм., авт. прим. В. І. Лучук, худ. Ф. Кричевський. – Київ : Молодь, 1986. – 429 с.
Зі змісту : Т. Масенко С.83.

Пісня мужніх : поезії українських радянських поетів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни / вступ. ст.: Т. Масенко, М. Рильський, І. Гончаренко ; упоряд. П. Д. Моргаєнко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 425 с. : портр. - (Бібліотека поета).

Степова пектораль: поетична антологія : від Т.Г. Шевченка до наших днів / упоряд. А. С. Глущак. – Одеса : Маяк, 2011. – 384 с.
Зі змісту : Т. Масенко. – С. 107 - 108.

    

Українська літературна енциклопедія : в 5 т. Т. 3 : К-Н. / АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка; відп. ред. І. О. Дзеверін ; заст. відп. ред.: М. Г. Жулинський, М. П. Зяблюк. – Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. – 493 с.
Зі змісту : Масенко Терень Германович С.310.

Українське Диво : Поетична антологія . Кн. 2. – Київ : Український письменник, 2005. – 535 с.
Зі змісту : Терень Масенко С. 435 – 439.

Храмова С. До питання про національні корені М.О.Шолохова / С. Храмова // Київська старовина. – 2005. – № 6. – С. 150 - 152.
Зі змісту : Терень Масенко С. 150 – 152.

ХХ сторіччя української поезії. Антологія «Вітчизни». Терень Масенко (1903 – 1970) // Вітчизна. – № 11 - 12. – С. 70 - 74.

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 4. М-Па / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. ; ред. тому О. В. Боронь. – К., 2013. – 808 с. : 953 іл., 8 вкл. л. іл.
Зі змісту : Масенко Терень Германович С.108.

Електронні посилання

Андрій Іванов Пісня про Дніпро Ukrainian song [Електронний ресурс] Ukrainian Opera Artists 20th Century // YouTube. – Дата публікації: 30.03.2015. – Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=48SWok-j-xM. – Дата звернення: 01.11.2023

Донесення агента "Стріла" про пошуки націоналістичної молоді за допомогою розмов з письменниками націоналістами (Іваном Сенченком, Юрієм Яновським) [Електронний ресурс] // Електронний архів українського визвольного руху. – Режим доступу:https://avr.org.ua/viewDoc/29506. – Дата звернення: 01.11.2023.

Заява ув'язненого Євгена Касяненка слідчому НКВД Цвєтухіну від 1 вересня 1937 р. [Електронний ресурс] // Електронний архів українського визвольного руху. – Режим доступу: https://avr.org.ua/viewDoc/28952. – Дата звернення: 01.11.2023.

Любов моя ( Знову осінь над гаями)🍂🍁- В. Веприк та Хор Українського радіо [Електронний ресурс] автор // YouTube. – Дата публікації: 14.11.2022. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mRpCcojRkPE. – Дата звернення: 01.11.2023

Масенко Терень [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – Дата публікації: 07.02.2022. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki. – Дата звернення: 01.11.2023.

Масенко Терень [Електронний ресурс] // Будинок “Слово”. – Режим доступу: http://proslovo.com/person/59-068-masenko-teren. – Дата звернення: 01.11.2023.

Протокол допиту Олекси Савицького-Ґедзя від 16 листопада 1936 р. [Електронний ресурс] // Електронний архів українського визвольного руху. – Режим доступу:https://avr.org.ua/viewDoc/29048. – Дата звернення: 01.11.2023.

Терень Масенко [Електронний ресурс] // Вітчизна. – Режим доступу: http://vitchyzna.ukrlife.org/11_12_04masenko.htm. – Дата звернення: 01.11.2023.

Терень (Терентій) Германович Масенко - Біографія [Електронний ресурс] // ukrlit.net. – Режим доступу: https://ukrlit.net/biography/masenko.html. – Дата звернення: 01.11.2023.

 

Підготував:
Відділ соціокультурних комунікацій