ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Гордість України – В.І. Вернадський

Шановні користувачі! З 10 березня у Вистовковому залі ескпонується книжкова виставка – Гордість України, до 155-річчя від дня народження Володимира Івановича Вернадського (1863 – 1945), видатного природознавця, мінералографа і кристалографа, основоположника геохімії, біохімії, радіології, вчення про біосферу, талановитого організатора науки, першого президента Української академії наук.

  

Бібліографічний список видань:

Базилевич В. Д. Економіст Іван Васильович Вернадський / В. Д. Базилевич, В. А. Короткий. – Київ : Знання, 2012. – 60 с. – (Бібліотечка товариства “Знання”. Серія “Економічна”)

Берестовская Д. С. Духовный облик В. И. Вернадского : культурологический анализ эпистолярного наследия / Д. С. Берестовская, А. В. Синичкин. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 212 с. : ил.

В. И. Вернадский и Крым : люди, места, события... / Н. В. Багров [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Киев : Лыбидь, 2012. – 248 с. : фот.

В. И. Вернадский и Крым : люди, места, события... / Н. В. Багров [и др.]. – 2-е изд., перераб. – Киев : Лыбидь, 2012. – 248 с. : фот.

В. И. Вернадский и Таврический университет : движение сквозь время : фотоальбом / авт., сост. : Н. В. Багров, Е. Н. Чуян. – Симферополь : Ариал, 2013. – 24 л. : фот.

В. И. Вернадский. Дневники, 1917-1921 : январь 1920 - март 1921 / НАН Украины, Нац. б-ка им. В. И. Вернадского, РАН, Архив ; сост. С. Н. Киржаев. – Киев : Наукова думка, 1997. – 328 с. : 10 вкл. л.

В. І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин : праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Національна академія наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2003. – 259 с.

Вернадский В. И. Собрание сочинений / В. И. Вернадский ; Федерация органического движения Украины. – Львов : АРС, 2013.

Вернадський В І. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 9. Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917-1921) / В. І. Вернадський ; ред. : А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, В. А. Смолій ; НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України, РАН, Архів. – Київ : [б. в.], 2011. – 742 с.

Вернадський В. І. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського . Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 2. Вибрані праці / В. І. Вернадський ; уклад. О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 2011. – 584 с. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського : ювілейна серія).

Т. 1 : Биосфера и ноосфера. – 412 с. – (Б-ка журн. “ORGANIC UA” ; кн. 10) (Отечественная мысль ; кн. 4).

Т. 2 : Очерки геохимии. – 488 с. – (Б-ка журн. “ORGANIC UA” ; кн. 11) (Отечественная мысль ; кн. 5)

Т. 3 : Размышления натуралиста. - 532 с. – (Б-ка журн. “ORGANIC UA” ; кн. 12) (Отечественная мысль ; кн. 6).

Вернадський В. І. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / В. І. Вернадський ; уклад. О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 2011. – 699 с. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського : ювілейна серія).

Вернадський В. І. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського . Т. 2. Володимир Іванович Вернадський. Литсування з українськими вченими. Кн. 1. Листування. А - Г / В. І. Вернадський ; ред. : А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, В. А. Смолій ; НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України, РАН, Архів. – Київ : [б. в.], 2011. - 824 с.

Вернадський В. І. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського . Т. 2. Володимир Іванович Вернадський. Литсування з українськими вченими. Кн. 2. Листування. Д - Я ; Ч. 1. Д - Н / В. І. Вернадський ; ред. : А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, В. А. Смолій ; НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України, РАН, Архів. – Київ : [б. в.], 2012. – 742 с.

Вернадський В. І. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 10. Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / В. І. Вернадський ; ред. : А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, В. А. Смолій ; НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2012. – 604 с.

Вернадський В. І. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 7. Праці з геохімії та радіогеології. Кн. 2 / В. І. Вернадський ; НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Ін-т геохімії навколишнього середовища. – Київ : [б. в.], 2012. – 668 с. : табл., фот.

Вернадський В. І. Вибрані праці / В. І. Вернадський. – Київ : [б. в.], 2005. – 303 с.

Вернадський І. В. Витоки : творча спадщина у контексті історії еконормічної думки в Україні / І. В. Вернадський. – Київ : Знання, 2009. – 862 с. – (Славетні постаті)

Волков В. В. Г. Сковорода и В. Вернадский в пробуждении украинской нации / В. В. Волков, В. П. Корнейчук, К. Д Хомяк. – Киев : Леся, 2007. – 87 с. : портр.

Історія Національної академія Наук України, 1924-1928 : документи і матеріали / НАН України, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. Т. В. Вересовська. – Київ : [б. в.], 1998. – 544 с.

Научное наследие В. И. Вернадского и современность / НАН Украины, Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского ; ред. : Н. В. Багров, Л. Г. Руденко. – Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 300 с. : табл.

Самородов В. М. В. І. Вернадський та В. Г. Короленко : у поєднанні доль і поглядів / В. М. Самородов, С. Л. Кигим, Л. В. Ольховська ; ред. В. М. Самородов. – Полтава : РВВ ПДАА, 2013. – 60 с. : іл.

Ситник К. М. Володимир Вернадський і академія / К. М. Ситник, В. В. Шмиговська. – Київ : [б. в.], 2006. – 310 с. + 8 л. фото

Самородов В. Полтавські сторінки життя і творчості Володимира Вернадського / В. Самородов, С. Кигим // Краєзнавство. – 2013. – №2. – С. 153 – 159

Тома Л. В. Володимир Вернадський / Л. В. Тома. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 128 с.

Томазов В. Вернадські та їхні родичі / В. Томазов // Краєзнавство. – 2013. – №2. – С. 147 – 152

Члени-засновники Національної академії наук України : збірник нарисів / Ін-т історії України, НАН України ; упор. С. В. Кульчицький. – Київ : [б. в.], 1998. – 375 с.