ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

До 110-річчя від дня народження Тараса Дмитровича Боровця

«Отаман армії нескореної України», до 110-річчя від дня народження Тараса Дмитровича Боровця (1908-1981), діяча українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновника УПА «Поліська Січ».

Той, хто створив бездержавну армію УПА, Тарас Бульба-Боровець, народився у Шевченків день – 9 березня 1908 р. Звичайне життя бідної сільської дитини. З дитинства закарбувалися розповіді діда Юліяна про предка Боровців, який воював на боці гетьмана Мазепи проти Петра I. Першою ж книжкою Тараса, за якою він вчився грамоти, став Шевченків "Кобзар", подарований колишнім вояком армії УНР. З чотирнадцяти років працював у каменоломні. Вільний час Тарас віддавав самоосвіті. У 22 роки відбув військову службу у польській армії. Тарас одружився з донькою багатого чеського колоніста в Луцьку Анною Опаченською, придбав у власність Карпилівський гранітний кар’єр. Тараса Боровця кілька разів заарештовували польські спецслужби, в 1934-35 рр. ув’язнили у Березі Картузькій. Під час більшовицької окупації продовжував роботу з організації націоналістичного підпілля на Поліссі й Волині. На початку німецько-радянської війни сформував і очолив партизанські відділи "Поліської Січі" в місті Олевськ. У лютому 1942 р. повстанські загони на чолі з Боровцем діяли в Костопільському та інших районах. У березні-квітні 1943 р. вів переговори зі штабом УПА-Північ, однак пропозицію про входження його відділів в єдиний повстанський рух відхилив. У липні 1943 р. перейменував очолювані ним загони в Українську народно-революційну армію і створив спільно з І. Мітрингою Українську національно-демократичну партію. 18-19 серпня 1943 р. УНРА була роззброєна частинами Української повстанської армії. Наприкінці листопада Боровець заарештований гестапо у Варшаві та ув’язнений у концтаборі Заксенгаузен. Звільнений у вересні 1944 р. З 1948 р. жив в еміграції у Канаді, потім у США. Видавав журнал "Меч і воля", створив Українську національну гвардію. Автор спогадів "Армія без держави". 15 травня 1981 р. у м. Нью-Йорк, США помер 73-річний Тарас Боровець (псевдо – Бульба, Чуб, Гонта), діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни.

А33448 / 9(с2)

Б909

Бульба-Боровець Т. Документи. Статті. Листи / Т. Бульба-Боровець. – Київ : Сергійчук М. І., 2011. – 816 с. : 4 вкл. л. фот., факс.

На основі невідомих документів, статей розповідається про життя і діяльність організаторів УПА в роки Другої світової війни отамана Тараса Бульби-Боровця.

05

Бульба-Боровець Т. Кредо революції / Т. Бульба-Боровець // Сучасність. – 2002. –11 листоп. – С. 73-83.

В журналі представлено короткий нарис історії, ідеологічно-моральної основи та політична платформа Української Народної Революційної Армії.

05

В 428

Бедрій А. ОУН і УПА / А. Бедрій // Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – 1983. – січень (Кн.1). – С. 25-33.

В цьому викладі автор висвітлює справжнє відношення ОУН до УПА.

05

Дзьобак В. Тарас Боровець і «Польська Січ» / В. Дзьобак // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – Київ. – № 1. – 1994. – С. 124-137.

Не претендуючи на всеосяжність дослідження даної проблеми, автор робить спробу на основі наявних документів та матеріалів зупинитися на деяких аспектах діяльності цієї історичної особи.

Пр 3421/95-[19]

Дзюбак, В. В. Отаман Тарас Бульба-Боровець : (штрихи до політичного портрета)/ В. В. Боровець // Історичні зошити. – Вип. № 19. – 1995. – 88 с.

Українська історія знає багатьох діячів, які зявилися на поверхню буремного політичного життя під час лихоліття воєнного часу. До них належить і Тарас Боровець, який стояв біля витоків УПА. Хто він був насправді: бандит чи герой, талановитий чи анархічний отаман? Автор на основі наявного кола документів зробив спробу наблизитися до розуміння цієї неординарної постаті.

А17134 / 9(с2)

І-295

Ідзьо, В. С. Українська Повстанська Армія-згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів : Монографія / В. С. Ідзьо. – Львів : Сполом, 2005. – 205 с. + 1 л. портр.

Монографія Віктора Ідзя відображає точку зору відомого українського історика стосовно національно-визвольної боротьби української інтелігенції, українського народу в 30-50 роках ХХ століття, що базується на глибокому аналізі документальних джерел з московських архівів, більшість яких апробується вперше.

А1296 / 355

К629

Колянчук О.Генералітет українських визвольних змагань / О. Колянчук, М. Литвин, К. Науменко. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН Укр.,1995. – 288 с.

У запропонованому читачеві довіднику коротко висвітлюються біографії більше як 450 генералів та адміралів українських військових формацій першої половини ХХ століття, по суті тут представлено майже всю українську військову еліту часів УНР-ЗУНР, Гетьманату, Карпатської України, УПА.

 

А33278 / 9(с2)

К958

Куц, А. В. Тарас Бульба-Боровець, засновник і організатор УПА : документальний нарис / А. В. Куц. – Рівне : Лансюк В. А., 2015. – 50 с. : фот.

Серед відомих діячів визвольного руху України ХХ століття виділяється постать Тараса Бульби-Боровця. Його військова діяльність як представника Уряду Української Національної Республіки у екзині – невід’ємна частина історичного процесу утвердження Української Держави.

Він був легендарним лідером у роки Другої світової війни, творцем перших військових загонів Української Повстанської Армії. Однак його внесок у національно-визвольні змагання українського народу ще й досі належним чином не поцінований.

Тарас Боровець органічно поєднав у собі таланти журналіста, письменника, дипломата, розвідника, військового діяча, державника з могутнім аналітичним мисленням. Ця постать ще чекає свого неупередженого і ретельного дослідника.

9 (с2)

С447

Скорупський М. Туди де бій за волю: Спогади курінного Упа Максима Скорупського : збірник / М. Скорупський. – Київ : Козаки, 1992. – 351 с.

Книга складається з трьох частин. Перша частина - спогади «У наступах і відступах» курінного УПА Максима Скорупського - Макса, яка охоплює період з кінця 1939-го року, коли автор разом із товаришем втікає від радянської влади на територію, окуповану німцями, де вступає в ОУН, і до травня 1944-го року, коли Максу було наказано передати командування й перейти в підпорядкування обласного провідника СБ. Останнє він не виконав, оскільки як колишній член ОУН(м) побоювався чисток і тому подався на еміграцію.

Друга частина під назвою «Літопис одного села», написана на основі звітів та переказів, які потрапили до рук Максима Скорупського вже закордоном, розповідає про долю кур'єрки УПА Ольги Горошко, з якою автор був знайомий особисто, та її боротьбу проти комуністичної влади в 1944-1949 рр.

Третя частина є збірником статей, у яких Макс Скорупський полемізує та вказує на неточності авторів, чиї статті були надруковані в «Літопису УПА».

А11943 / 9(с2)

Л641

Литвин, М. Р. Військова еліта Галичини / М. Р. Литвин, К. Е. Науменко ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’кевича. – Львів : [б. в.], 2004. – 376 с. : іл.

У книзі подано біографії військових дічів доби Українських визвольних змагань 1914–1923 рр., у тому числі й маловідомих. Зокрема висвітлюється життєвий шлях та бойова діяльність командирів легіону Українських Січових Стрільців, Галицької армії, Окремого корпусу Січових Стрільців Армії УНР. Використано спогади, документи з архівів і бібліотек України, Польщі і Чехії.

Пр 3391/27

 

Петренко Р. За Україну, за її волю : (Спогади) / Р. Петренко// Літопис Української повстанської Армії – Торонто : Літопис УПА. – Вип № 27. – 1997. – 276 с.

До видання увійшли спогади, присвячені пам’яті полковника Дмитра Клячківського (Клима Савура, «Охріма») й усім учасникам збройної боротьби, що загинули на полі бою чи були замучені в катівнях російсько-більшовицької імперії СРСР.

А 3709

9 (с 2)

С322

Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни : нові документи і матеріали / В. Сергійчук. – Київ : Дніпро, 1996. – 496 c.

Автор упорядкував та прокоментував незнайомі читачеві, раніше надійно сховані в архівах під грифом «Цілком таємно» документи і матеріали про діяльність ОУН—УПА в роки Другої світової війни, про боротьбу оунівців на два фронти — проти гітлерівського і сталінського тоталітарних режимів. Більшість із них друкуються вперше.

А21981 / 9(с2)

С792

Стельникович С.В. Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця : історичний нарис / С. В. Стельникович. – 2-е вид., випр. і доп. – Житомир : Полісся, 2010. – 390 с.

У монографії висвітлюється цілісна картина історії українського національного руху опору Т. Бульби-Боровця, його ідейно-політичні засади та практична військова діяльність. Автор усебічно аналізує основні етапи повстанської боротьби бульбівських збройних формувань, розкриває їх взаємозв’язки з іншими гілками українського національного руху опору та військові і дипломатичні відносини із зовнішньополітичними силами Другої світової війни.

М844-3 / 9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія Сучасної України : энциклопедия. Т. 3. Біо – Бя / НАН України, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, Наукове товариство ім. Т. Шевченка ; ред. І. М. Дзюба. – Київ : Держ. голов. підприємство республіканського виробничого об'єднання , 2004. – 824 с. – С.586-587.

Енциклопедія Сучасної України – багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

05

В 428

Звернення у сорокову річницю відновлення української державности // Визвольний шлях : суспільно-політичний і науково-літературний місячник. – 1981. – липень (Кн.7). – С. 771-773.

М814-1 / 9(с2)

Н30

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. = Рожденные Украиной : мемориальный альманах : в 2 т. – Київ : Євроімідж. – Т. 1 : А—К. – 2002. – 877 с. – С.268-269.

Меморіальний альманах « Народжені Україною» є продовженням серії видань «Золоті імена України». До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які походженням, народженням або діяльністю пов’язані з Україною і стали славою та гордістю її народу.

А 33608/9(с2)

Б909

Отаман Тарас Бульба-Боровець. Армія без держави / Упоряд., передм. П.М.Мовчана/ Бульба-Боровець Тарас. – Київ: ВЦ «Просвіта», 2015. – 64 с.

Спогади отамана Поліської Січі, засновника і першого провідника Української Повстанської Армії (від липня 1943 р. – Українська Народна Революційна Армія), що постала 22 червня 1941 року, започаткувавши новий етап визвольних змагань під освяченими українською кров'ю прапорами, виповнюють прогалину в наших знаннях про події з часів Другої світової війни. Автентична УПА на чолі з отаманом Тарасом Бульбою-Боровцем вела збройну боротьбу як з гітлерівськими, так і зі сталінськими «визволителями», не підпорядковуючись жодній політичній партії і визнаючи тільки єдино законну владу – Уряд Української Народної Республіки в екзилі.

М316-3 / 9(с2)

У-45

Україна в другій світовій війні у документах : Збірник німецьких архівних матеріалів. Т. 3 / Львівський державний університет ім. І. Франка, НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. В. М. Косик. – Львів : [б. в.], 1999. – 382 с.

У збірнику професора Володимира Косика висвітлююються німецькі архівні документи 1942-1943 рр., які найточніше відображають період окупації України Німеччиною та розвиток національного руху опору.

Б9081 / 9(с2)

У66

УПА : спогади, документи / НАН України, Інститут української археогрфії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут історйї України, Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, Канадський інститут українських студій (Едмонтон) ; гол. упоряд. Ю. Мицик. – Київ : Фоліант, 2016. – 540 с.

Науковий збірник складається з шести частин, кожну з яких збирали окремі групи дослідників. Зібрані матеріали поділяються на дві категорії: усні джерела та документальні. Останні – це переважно документи з архівів каральних органів Російської імперії – СРСР.

Б3487 / 9(с2)

У-453

Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Інститут українознавства ім. І. Крип’кевича НАН України ; ред. Я. Д. Ісаєвич. – Львів : [б. в.], 2004. – 296 с.

Видання вміщує дослідження про внутрішні та зовнішньополітичні обставини створення УПА, етапи формування її структури, тактики і стратегії, роль у боротьбі за державну самостійність і соборність України, участь у рухові опору тоталітарним режимам Центрально-Східної Європи, за відновлення державної незалежності, про репресії фашистських і радянських органів стосовно учасників визвольних змагань та відтворення упівської епопеї у художній творчості.

Пр 3939/88-08

УВ – експрес = Ukrainian herald express / Українська Гельсінська Спілка. – Київ, 1970.

1989, №8 : Десять днів, що сколихнули Львів... / ред. В. Чорновіл. – Київ ; Львів : [б. в.], 1989. – 77 с.

Передруковано з 13-го випуску «Українського Вісника» для широкого обігу цю підбірку, в якій на підставі магнітофонних записів з документальною точністю висвітлено те, що дійсно відбувалося на трьох перших львівських мітингах у червні 1988 року .

Пр 3939/88-09

УВ – експрес = Ukrainian herald express / Українська Гельсінська Спілка. – Київ, 1970.

1988, №9 : Листки прес-служби УГС за липень-серпень 1988 року. / ред. В. Чорновіл. – Київ ; Львів : [б.в.], 1988. – 77 с.

Зібрані разом в «експрес-випуск» перші 15 листків прес-служби УГС, що вийшли у липні-серпні 1988 року, допоможуть скласти цілісне уявлення про складну атмосферу двобою між розбудженими новою суспільною обстановкою силами національно-демократичного відродження, з одного боку, та виплеканим Брєжнєвим і Щербицьким українським партійно-бюрократичним апаратом, що чинить шалений опір, вдаючися навіть до фізичної розправи і арештів, - з іншого.