ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

«В літопис шани і любові: до дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861)»

Запрошуємо користувачів бібліотеки до читальної зали НДВ стародруків, цінних та рідкісних видань переглянути книжкову експозицію «В літопис шани і любові: до дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861)», яка презентує рідкісні видання творів Шевченка та досліджень багатогранної діяльності митця. Окраса виставки – «Букварь южнорусский 1861 року» та «Кобзарь Тараса Шевченка» (1860 р.), що вийшли друком за життя Т. Г. Шевченка.

9 березня – день народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861). Одна з найвидатніших та захоплюючих постатей українського народу, національний геній і духовний пророк, поет і художник, Шевченко присутній в українській історії, культурі, мистецтві, в усьому, що плекає українську душу. Біографія та творчість Кобзаря досліджуються ось вже впродовж майже двох століть, та й сьогодні перед нами постає чимало запитань та загадок, точних відповідей на які годі й шукати.

«Він був сином мужика – і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком – і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим… Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду… Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті – невмирущу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко». Так красномовно охарактеризував життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря Іван Франко. І дійсно, для усіх поколінь українців велич Шевченка – у мужності і твердості духу, великій моральній відповідальності перед своїм народом.

Відомо, що окрім поетичних та прозових творів Тарас Григорович писав картини. Але не всі знають, що малювати він почав значно раніше, аніж римувати. Саме художню майстерність довелось студіювати Шевченку у Вільнюсі (ще у якості козачка поміщика Енгельгардта), а потім і у Карла Брюллова в Санкт-Петербурзі. Насправді сьогодні Тараса Шевченка вважають одним з найвидатніших українських художників. Його портрети, композиції на міфологічні, історичні та побутові теми, архітектурні пейзажі і краєвиди, численні ескізи, етюди та начерки, виконані як у техніці олійного письма на полотні, так і аквареллю, сепією, тушшю, свинцевим олівцем, в техніці офорта, точно передають чисту суть, ідею творчого методу художника. Збереглося 835 творів, що дійшли до нашого часу в оригіналах і частково в гравюрах на металі й дереві, а також у копіях, що їх виконали художники ще за життя Шевченка. Уявлення про мистецьку спадщину Шевченка доповнюють відомості про понад 270 втрачених і досі не знайдених робіт.

Сьогодні в Україні створена широка і різноманітна Шевченкіана. Це і наукові видання, і публіцистична література, художні та мистецькі твори. Ще за життя Т. Г. Шевченка коштом П. Ф. Симиренка в 1860 році був виданий «Кобзар», а наступного року – «Буквар» для сільських шкіл. Популяризації творів Шевченка сприяли публікації у журналі «Киевская старина», дослідження педагога і громадсько-культурного діяча М. К. Чалого, історика, літературознавця, публіциста В. М. Доманицького, істориків літератури, політичних і державних діячів С. О. Єфремова та П. І. Зайцева, поета і літературознавця П. П. Филиповича та багатьох інших шевченкознавців.

Вагомий внесок у Шевченкіану роблять сучасні дослідники спадщини Майстра.

Вшановуючи пам’ять Кобзаря, у читальній залі НДВ стародруків, цінних та рідкісних видань розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «В літопис шани і любові: до дня народження Т. Г. Шевченка (1814-1861)», мета якої – представити якомога більше корисної інформації про творчість митця. Колекція «Шевченкіана», що зберігається в НДВ стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України нараховує понад 400 документів. Формуючи експозицію, ми намагалися представити найбільш рідкісні видання творів Шевченка та досліджень творчості поета. Тут ви знайдете «Кобзарі» різних років видання (у тому числі прижиттєве), «Букварь южнорусский» (Санкт-Петербург, 1861), «Щоденник» та інші твори Шевченка, ознайомитесь з художнім доробком митця, археологічними екскурсами Т. Г. Шевченка у 1845-1846 роках, коли він був співробітником київської Археографічної комісії, з книжкових джерел дізнаєтесь про цікаві і маловідомі факти з його життя. На деяких книгах, представлених на виставці, збереглися провінієнції відомих громадсько-політичних та культурних діячів України – пошановувачів творчості Шевченка. Мова йде про, письменника, критика, фольклориста М. Ф. Комарова (псевдоніми: М. Уманець, М. Комар) (1844-1913), українського правника і громадсько-політичного діяча І. В. Кивелюка (1866-1922), педагога, регента, викладача Полтавської духовної семінарії І. М. Різенка (1851-1931). Більш детальну інформацію про цих видатних особистостей подано у списку літератури безпосередньо після бібліографічних описів книг, у яких їх виявлено.

Доцільним, на наш погляд, є розміщення матеріалу, (як творів Шевченка, так і видань про його життя та творчість), у хронологічному порядку.

Отже, запрошуємо ознайомитись з експозицією і ще раз звернутися до чудової творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка. Разом відкриваймо для себе незнаного Шевченка, загадку феномену його особистості!

  

Список літератури:

Букварь южнорусский 1861 року / [сост. Тарас Шевченко]. – Санкт-Петербург : В печ. Гогенфельдена и Ко, 1861. – 24 с.

«Буквар» - останнє прижиттєве видання Тараса Шевченка. Надрукований у Петербурзі друкарнею Є. Гогенфельда і К на кошти автора накладом 10000 примірників. Видання – перше у серії задуманих поетом навчальних посібників (лічба, етнографія, географія, історія) для навчання грамоти українською мовою в недільних школах. Книга містить алфавіт (літери друковані і рукописні), тексти для читання за складами (уривки із «Псалмів Давидових»), Псалом 132, фольклорні тексти. У розділі «Лічба» подано цифри й таблицю множення до 100. Велику частину тиражу Шевченко розіслав для продажу в недільні школи Києва, Чернігова, Полтави та інших міст з тим, щоб виручені кошти залишились в касах цих освітніх закладів.

Кобзарь Тараса Шевченка / коштом Платона Семеренка. – Санкт-Петербург : В друк. П. А. Куліша, 1860. – 244, [1] с., 1 арк. портр.

Кобзарський гостинець // Хата / видав П. А. Куліш. – 2-м типом. – Петербург : Друк. П. А. Куліша, 1860. – С. 73-90.

Кобзарь // Основа : Южно-Русский лит.–ученый вестник. – Петербург [починаючи з № 5 – Санкт-Петербург], 1861. – Январь-Ноябрь/Декабрь [№ 1-11/12].

Кобзарь // Основа : Южно-Русский лит.-ученый вестник. – Санкт-Петербург, 1862 – Січень (январь) – Листопад (октябрь) [№ 1-10].

Кобзарь : з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина. – [Прага : Nakladem knihkupectvi dra Gregra a F. Dattla, 1876 (Друк. Е. Грегра)]. – XXIII, 275 с., 1 арк. портр. – Укр., рос.

У 2-му томі зібрано позацензурні твори Т. Шевченка. Виданий, як і перший том, за редакцією О. О. Русова та Ф. К. Вовка коштом Київської Української, так званої «Старої Громади». За даними В. Дорошенка наклад видання становив 1000 прим., за даними М. Комарова – 600 прим. Книгу внесено до каталогів видань, надрукованих за кордоном і офіційно заборонених для розповсюдження та друкування в Російській імперії [«Алфавитный каталог изданиям на русском языке, запрещенным к обращению и перепечатанию в России. – Санкт-Петербург, 1888. - № 1176; Там само. – Санкт-Петербург, 1894. - № 1314].

Кобзарь Тараса Шевченко в переводах русских поэтов / изд. под ред. Н. В. Гербеля. – Изд. 3-е, вновь испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Котомина, 1876. – 336 с.

Кобзарь : (с портретом) / изд. ред. журн. «Киевская Старина. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 8, 614 с. :1 л. портр.

Кобзарь : (с портретом и автографом) / изд. ред. журн. «Киевская Старина». – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 7, 614 с. : 1 л. портр.

Кобзарь / [ред., авт. передм. та прим. В. Доманицький] ; вид. О-ва им. Т. Г. Шевченка для вспомоществования нуждающимся уроженцам Юж. России, учащимся в высш. учеб. заведениях С.-Петербурга та Благотвор. О-ва изд. общеполез. и дешевых книг. – Санкт-Петербург : Книгопеч. Шмидт, 1907. – XVI, 635 с. : 1 арк. портр.

На титульному аркуші книги – друкований екслібрис «Бібліотека М. Комарова». Михайло Федорович Комаров (псевдоніми: М. Уманець, М. Комар) (1844-1913) – український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, перекладач і лексикограф, перший бібліограф творів Т. Г. Шевченка та праць про нього. Перша його розвідка про Т. Шевченка - «Кое-что о Шевченке. (Народное предание о погребении Т. Г. Шевченка) - була опублікована у 1881 році. У 1883 році М. Комаров видав «Покажчик нової української літератури (1798-1883)», 1903 р. – опубліковано його книгу «Т. Шевченко в литературе и искусстве. Библиографический указатель материалов для изучения жизни и произведений Т. Шевченка». До 100-річчя від дня народження Шевченка Михайло Комаров опублікував зі своїми примітками збірник поетичних творів різних авторів, присвячених Т. Г. Шевченку – «Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів». Це була передостання праця вченого (остання – брошура «П. Морачевський та його переклад Св. Євангелія на українську мову»).

Кобзар : повне вид. з поясненнями / зладив М. Сабат. – Львів : Наклад книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1929 (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка). – (Видавництво «Для школи і дому» ; ч. 11). – Т. 1, ч. 1 : Романтична доба творчости Тараса Шевченка (до кінця 1842 р.). – 72 с.

Кобзар / вступ. ст. М. Рильського ; іл.: Т. Г. Шевченка, В. І. Касіяна, М. О. Мікешина, О. Г. Сластьона, І. С. Їжакевича, М. Г. Дерегуса, І. Ю. Рєпіна ; худож. оформ. І. Хотинка. – К. : Держлітвидав України, 1960. – 537, [1] с., 18 арк. кольор. іл. : автопортр.

Кобзар / з поясн. і приміт. В. Сімовича ; за ред. Я. Рудницького. – 2-ге вид., справл., пошир., [репр.]. – Вінніпег : Вид. І. Тиктор, 1960. – XXXIII, 431 с. : портр. – (Українська вільна академія наук [у Канаді], Інститут Шевченкознавства ; ч. 2) ( Клюб приятелів української книжки ; вип. 34-36). – Відтворення вид.: Кобзарь : народнє видання з поясненнями і примітками В. Сімовича. – Катеринослав; Кам’янець; Ляйпціг, 1921.

Кобзар / іл. С. Караффи-Корбут ; худож. оформ. В. Юрчишина. – К. : Дніпро, 1967. – 573, [2] с. : іл.

Кобзар / іл. І. Марчука з маляр. циклу «Шевченкіана» ; худож. оформ. О. М. Андрощука. – К. : Дніпро, 1994. – 686, [1] с. : портр., 43 іл.

Кобзар / ідея перевид., післямова, біогр. довідки й добір іл. А. Рудзицького ; прим. Є. Нахліка ; ред. С. Захаркін ; іл. В. Седляра ; Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія». – [Перевид. 1931 та 1933 рр.]. – К. : Дух і літера : Оранта, 2009. – 551 с. : іл., фото.

Видано в рамках видавничої програми Центру європейських гуманітарних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія». У перевиданні відтворено художнє оформлення «Кобзаря» з графічними ілюстраціями українського художника-монументаліста, графіка Василя Теофановича Седляра (1899-1937). Збережено художнє оформлення сторінок з поетичним текстами з «Кобзаря» 1931 р.

Кобзар, 1840 : текст позацензурного примірника «Кобзаря» 1840 року (за сучасним правописом) / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Факс. вид. 1840 р. – Київ : Золоті ворота, 2013. – 258 с.

Текст представлено у оригінальному та сучасному правописах.

Кобзар : з додатком спогадів про Шевченка письменників Тургенєва і Полонського. Т. 1 / Т-во «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Рівнен. міське об’єднання, Музей «Кобзаря» Т. Г. Шевченка (Черкаси). – Факс. вид., 1876р., Прага. – Рівне : Дятлик М., 2014. – 421, 1 с.

Кобзар : повний, ілюстрований збірник віршованих творів поета з життєписом та передмовою Богдана Лепкого. – Факс. вид. 1941 р. (Відень). – Рівне : Волин. Обереги, 2017. – 344 с.

Шевченко, Т. Г. Музыкант : повесть : (1855 г.) / Т. Г. Шевченко. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 140 с.

Шевченко, Т. Г. Наймычка / Т. Г. Шевченко ; изд. кн. торговли В. Наголкина. – Киев : Тип. Г. Л. Фронцкевича, 1885. – 30 с.

Шевченко, Т. Г. Невольнык / Т. Г. Шевченко. – Киев : Тип. Е. Т. Керер, аренд. Н. Пилющенко и С. Бродовским, 1886. – 32 с.

Шевченко, Т. Г. Катерына / Т. Г. Шевченко ; изд. В. Наголкина. – Санкт-Петербург : Тип. Дома призрения Малолетн. Бедных, 1887. – 32 с.

Шевченко, Т. Г. Поезії Т. Гр. Шевченка, заборонені в Росії. – Женева : Укр. печатня, 1890. – VII, 248 с.

Це унікальна збірка творів Т. Г. Шевченка, видана у 1890 році у Женеві. Вона складається з творів, що були заборонені цензурою в Росії, або дозволені лише у відредагованому та скороченому вигляді. Майже всі вони – з 2-го тому «Кобзаря», що вийшов друком у Празі у 1876 році.

Шевченко, Т. Г. Тополя / Т. Г. Шевченко. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 14 с.

Шевченко, Т. Г. Гайдамаки : поема / Т. Г. Шевченко. - [Харків] : Рух, [192-?]. – 64 с. : іл.

Шевченко, Т. Дневник / Т. Шевченко ; ред., вступ. ст. и примеч. И. Я. Айзенштока. – [Харьков] : Пролетарий, 1925. – XXXI, 289 с. : ил.

Шевченко, Т. Художник : (автобіографічна повість : пер. з рос. / Т. Шевченко ; за ред. та з перед. словом І. Айзенштока. – [Київ] : Держ. вид-во України, 1928. – 166 с. – (Інститут Тараса Шевченка).

Шевченко, Т. Г. Княжна / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. й приміт. Б. Навроцького. – [Київ] : Держвидав України, 1929. – 34 с. (Інститут Тараса Шевченка).

Чужбинский, А. Воспоминания о Т. Г. Шевченке / А. Чужбинского. – С.-Петербург : [В тип. Н. Тиблена и Комп.] 1861. – 39 с.

Паршицький, Омелян. Провідні ідеї в письмах Тараса Шевченка / студіум Ом. Паршицкого. – У Львові : З друк. Ін-та Ставропигійського під зарядом Стефана Гучковського, 1872. – 32 с.

Видання – з приватної книгозбірні українського правника, громадсько-політичного діяча, доктора права Івана Васильовича Кивелюка (1866-1922). На титульній сторінці книги - друкований екслібрис «Иван В. Кивелюкъ» та автограф власника.

Чалый, М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка : (свод материалов для его биографии) : с портретом / сост. М. К. Чалый. – Киев : Тип. К. Н. Милевского, 1882. – 281, II с.

Левицкий, О. И. Археологические экскурсии Т. Г. Шевченка в 1845-1846 гг. / О. И. Левицкого. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1894. – 14 с. – Оттиск из журнала «Киевская Старина».

Лисовский, А. Н. Главные мотивы в поэзии Т. Г. Шевченко / А. Н. Лисовский ; изд. А. А. Зиновьева. – Полтава : Типо-литогр. И. А. Дохмана, 1896. – 48, [1] с.

[Вовк, Ф. К.] Тарас Шевченко і його думки про громадське житє / Ф. Сірко [псевд.]. – Львів : Накладом Укр.-руської видав. Спілки, 1906. – 99 с. – (Літературно-наукова бібліотека / відп. за ред. Володимир Гнатюк ; ч. 123).

Ф. Сірко – один з псевдонімів видатного українського етнографа, фольклориста, антрополога, археолога, громадсько-політичного діяча Федора Кіндратовича Вовка (1847-1918). Книга належала до приватної колекції Івана Миколайовича Різенка (1851-1931) – педагога, регента, викладача співів Полтавської духовної семінарії, одного з фундаторів Українського клубу в Полтаві.

Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря» / В. Доманицький. – У Київі : Друк. Т-ва «Просвещение», 1907. – 365 с. – Друкувалося в журналі «Киевская Старина».

Русов, О. Спомини про празьке видання «Кобзаря» / О. Русов // Україна : науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. Рік 1-ий. Т. 1. Февраль. – У Київі : [Друк. Н. Т. Корчак-Новіцького], 1907. – С. 1-136.

Демченко, Я. Оклеветание Шевченка некоторыми патріотами : (из газеты «Киев») / Я. Демченко. – Киев : Тип. Акц. О-ва «Петр Барский в Киеве», 1910. – 16 с. – Вся валовая выручка с издания предназначается автором в фонд на сооружение памятника Шевченку.

Малюнки Тараса Шевченка. Вип. 1 / вступ. ст. О. Сластьон ; вид. О-ва ім. Т. Г. Шевченка для вспомоществования нуждающимся уроженцам Южной России, учащимся в высших учебных заведениях г. С.-Петербурга за артистичним доглядом проф. В. В. Мате. – Петербург, 1911. – 14 с., XXVI л. іл.

Сумцов, Н. Ф. Дубы Т. Г. Шевченка / Н. Ф. Сумцов. – Харьков : Печатное дело, 1911. – 4 с.

Доманицький, В. Життя Тараса Шевченка / В. Доманицький. – [Київ, 1917]. – 31 с.

Зайцев, Павло. Недруковані місця з Журналу (Щоденника) Т. Шевченка / Павло Зайцев // Наше минуле : журнал історії, літератури і культури. Число 1-2. – Київ : Видав. Т-во «Друкарь», 1919. – С. 3-16.

Зайцев, Павло. Нові матеріяли до біографії й творчости Шевченка / Павло Зайцев // Наше минуле : журнал історії, літератури і культури. Число 1-2. – Київ : Видав. Т-во «Друкарь», 1919. – С. 17-24.

Филипович, П. Історико-літературні матеріали до Шевченка / П. Филипович // Наше минуле : журнал історії, літератури і культури. Число 1-2. – Київ : Видав. Т-во «Друкарь», 1919. – С. 25-33.

Єфремов, Сергій. Шевченко на літературних позвах. До історії виданнів «Кобзаря» / Сергій Єфремов // Наше минуле : журнал історії, літератури і культури. Число 1-2. – Київ : Видав. Т-во «Друкарь», 1919. – С. 34-56.

Тарас Шевченко : збірник / за ред. Е. Григорука і П. Філіповича. – Київ : Держ. вид-во, 1921. – 129 с. : портр., іл.

Багалій, Д. І. Т. Г. Шевченко і Кирило-методіївці : історично-літературна розвідка / Д. І. Багалій ; за ред. Кат. історії укр. культури. – Харків : Держ. вид-во України, 1925. – 93, [2] с. – (Критична бібліотека).

Куліш, Пантелеймон. Спогади про Тараса Шевченка / Пантелеймон Куліш ; передм. та прим. Є. Кирилюка. – Харків : Держ. вид-во України, 1930. – 89, [2] с. – (Серія мемуарів про Тараса Шевченка / Інститут Тараса Шевченка ; під заг. ред. М. Новицького).

Яцюк, Володимир. Віч-на-віч із Шевченком / Володимир Яцюк. – Київ : Балтія Друк, 2004. – 111 с. : іл.

Чарковська, Тетяна. Тарас Шевченко і Київ : фотоальбом / Тетяна Чарковська. – Київ : Гнозіс, 2012. – 47, [1] : іл.

Шевченкіана Івана Марчука / передм. А. І. Крисоватого ; упорядкув. Т. О. Стрипко. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 52 с. : іл.

Тарас Шевченко. Творчий шлях. Графіка та інші твори. – Київ : Глорія, 2014. – 399 с. : іл.