ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Спільні читання до Шевченкових днів «Роздуми про Ідентичність»

9 березня 2023 року фахівці Національної історичної бібліотеки України долучилися до Спільних читань, присвячених 209‑річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, «Роздуми про ідентичність», захід яких відбувся у Музеї книги і друкарства України.

Учасники заходу визначили майже разом, що особисто кожному варто замислитися, якими видатними здобутками впродовж тисячолітньої історії української спільноти може пишатися справжній патріот України, які історичні події важливі для розвитку особистості українця.

 

З пам’яті, передовсім, спливають освіченість, діяння та здобутки князів Київської Русі Володимира Великого-Хрестителя, Ярослава Мудрого, національно-визвольні дії Козаччини та Гетьманів Запорізького Війська Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, доба становлення та утвердження української літературної мови високого стилю, постать Т. Г. Шевченка, діяльність «Просвіти» та ВУАН, здобутки Української революції 1917-1921 рр., здобуття Україною незалежності пам’ятного 1991 р. В умовах повномасштабної війни України з рф українці ще більше поглиблюють розуміння національної ідентичності.

  

Український народ пройшов тисячолітній, історично складний і самобутній шлях, вистраждав і виборов ідейні традиційні здобутки національного відродження територіальної незалежності та продовжує боротьбу за визнання української національної ідентичності у світі.

Учасники заходу обговорили актуальні питання про засоби формування національної ідентичності, підтвердили, що одним з основних елементів творення української національної ідентичності виступає українська мова, поезія Тараса Григоровича Шевченка.

 

Фахівці Національної історичної бібліотеки бібліографи Новицька А. І. та Снігирьова Л. М. презентували видання з фонду важливі для читання у разі визначення поняття ідентичності більшості українців.

Презентовані видання для спільних читань:

  

 

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914) : зб. документів і матеріалів, Київ, 2013. – де зазначаються важливі принципи мовної ідентифікації української нації. – С. XLIIXLIV.

У виданні зазначається, що розвиток української мови, яка має велику жанрово розвинуту писемну традицію, динаміку структури, функціональні стилі та сфери використання, довгі роки відбувався в умовах несприятливих зовнішніх чинників, відвертої протидії, офіційної заборони. Але практичне застосування, передача й удосконалення багатства української діалектології та розгалуженість мови за принципом : індивід – рід – народ – суспільство- етнос – визначає потужний національний рух, який виступає індикатором автохтонності та національної ідентичності кожного українця.  

Усвідомлення окремішності української мови, відмінності її на тлі інших сусідніх мов, передусім російської, глибшого розуміння ролі мови як засобу етнічної національної ідентифікації, привело до визначення тріади мова – нація – держава. Універсальна опозиція своє – чуже в українському просторі стосовно мови набула особливо активного фактору формування нації.

Художне мовотворення початку ХІХ ст., публічна презентація української мови (віршування, пісні, вистави, театральні п’єси) виявилися для багатьох українців потужним чинниками національного самоусвідомлення, формування українські зорієнтованого мислення.

Особливе значення в утвердженні й розвиткові ідентифікації українців має особистість та творчість Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861) – поета, художника, мислителя. В його трагічній та водночас високій долі багато сучасників і наступників убачали паралелізм із долею України. У своїх творах Великий Кобзар Шевченко зумів поєднати поетичні стилі української мови стародавніх писемних джерел, силабічних віршувань, історичних дум і досягти їх органічного синтезу у стилізованій поетичній мові своїх віршів «Кобзаря».

Проте, насамперед, найвищу оцінку в українському суспільстві визначив сам зміст творів Тараса Шевченка, неприйняття їх владою та жорстоке покарання автора. Переслідували і карали також тих, хто виявляв зацікавлення творами Шевченка чи його особою, брав участь в акціях його вшанування чи поширював твори поета.

 

  

 

Особливе місце у поезії Тараса Шевченка посідає «Заповіт». Заклично‑пророчі рядки неперехідного історичного значення вилилися з поетового серця 25 грудня 1845 р., у яких виражено впевненість завершення освяченої віками боротьби за нове гармонійне суспільство вільної України.

Видання: Шевченко Т. Г. Заповіт : вірші : мовами народів світу / Т. Г. Шевченко ; упоряд., авт. вступ. ст. і прим. Б. В. Хоменко, наук. ред. А. О. Білецький ; АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1989. – 246 с. : іл., факс., ноти, в якому публікуються переклади тексту одного вірша 150 мовами народів світу, звучить закликом для багатьох народів світу до боротьби за вільне життя.

Академік О. І. Білецький, який розглядаючи творчий подвиг автора «Кобзаря» у контексті світового письменства, з почуттям гордості констатував, що таких висот полум’яного і безкомпромісного протесту проти експлуатації людини людиною(владою), не сягає жоден з великих сучасників і попередників українського генія.  

Слова Великого Кобзаря Тараса Шевченка, особистий приклад життя, віра у вільне життя України – змінювали долі багатьох українців, мали вагомий вплив на прийняття рішень і нині звучать у серцях українців всього світу, стали національним символом ідентифікації України.

Презентовані видання демонструють вшанування поета-генія та плекання пам’яті про Тараса Шевченка – духовного провідника українського народу.

 

 

Бібліографічний список

 

 1. “Згадайте, братія моя...”: Київ Тараса Шевченка / Т. Чуйко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2015. – 256 с. : іл., фот. Шифр : Б8890/9(с2)Київ/З-457/ДБ Анотація: Книга про особистостей, які оточували Тараса Шевченка під час його приїздів до Києва — міста, котре він щиро любив та оспівував як поет і художник. Близько 40 нарисів розкривають життєвий шлях тих, кому випало бути друзями, колегами, а то й недругами національного генія. Численні ілюстрації дають уявлення про тодішнє обличчя Києва.
 1. “Свою Україну любіть... За неї Господа моліть” : кат. виставки / УПЦ, М‑во культури і мистецтв України, Гол. упр. культури і мистецтв м. Києва ; упоряд. В. Колпакова [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2004. – 51 с. : іл. Шифр : В4245/8(с)(01)/С254 Анотація: Каталог виставки представляє експонати з особистої колекції Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, із зібрань Національного музею Тараса Шевченка, Національного художнього музею України, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Національного музею історії України, Київського літературно-меморіального будинку-музею Т. Г. Шевченка, Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара», Музею книги та друкарства України, з колекції Володимира Яцюка.

  
 

 1. Бачинський Л. Видання творів Т. Шевченка в США : (бібліогр. матеріяли) / Л. Бачинський. – Лондон : Укр. Видав. Спілка, 1962. – 23 с. – Шифр : 8(с)/Б322/ДБ (Український Музей-Архів у Клівленді ; ч. 5). Є цифрова копія Анотація: До бібліографічного покажчика внесено 112 видань, пов’язаних з життям та творчістю Т. Шевченка, що були опубліковані в США і Канаді українською і англійською мовами. Упорядкування такого видання утруднювалось відсутністю установи на взір «Книжкової палати» й потребувало від автора тяжкої праці. Відбитка з журналу «Визвольний шлях».
 1. Вишивка в одязі видатних українців / авт. тексту Т. Зез. – Київ : АДЕФ-Україна, 2020. – 21 окр. л. : кол. іл., вкл. л. Шифр : В4956/74/В552/КУ
 1. Дорошенко В. Бібліографічний покажчик творів Т. Шевченка / В. Дорошенко. – Львів : Друк. НТШ, 1938. – 324 с. : іл. Шифр : 8(с)/Д696/ДБ Є цифрова копія Анотація : Відбитка з XVI т. “Повного видання творів Шевченка” Українського Наукового інституту у Варшаві.
 1. Дослідження та наукова реставрація раритетів Національного музею Тараса Шевченка : кат. виставки / М-во культури України, Нац. науково-дослід. Реставрац. Центр України ; авт. проект. С. Стрєльнікова. – Київ : Дух і літера, 2012. – 104 с. Шифр : В2806/069/Д703/ДБ Анотація: У виданні демонструються фото: особистих речей поета, книги, диплому академіка–гравера Тараса Григоровича Шевченка.
 1. Історична Шевченкіана : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін‑т історії України, М-во культури України, Нац. іст. Б‑ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська [та ін.] ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : [б. и.], 2016. – 575 с. Шифр : Б9149/8(с)/І-904/ДБ Анотація: Бібліографічне зібрання 4804 записів публікацій. Документальний масив посібника містить книги, статті, публікації з періодичних та продовжуваних видань, наукових збірників,матеріалів конференцій, надрукованих в Україні та за її межами українською, російською та іноземними мовами за період з 1842 по 2015 роки. Друкований документальний масив публікацій доповнено Інтернет ресурсами.
   

  
 

 1. Каталог творів та малюнків Тараса Шевченка / упоряд. Л. Бачинський. - Клівленд : [б. и.], 1961. – [20] с. Шифр : 8(с)/К2/РК Є цифрова копія Анотація: Український громадський комітет в Клівленді для вшанування пам’яті Тараса Шевченка в соті роковини його смерти.
 1. Кисіль Г. О. Українська вишивка. Вип. 4. Портрети Тараса Шевченка / Г. О. Кисіль. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 80 с. : іл. – (До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка). Шифр : М3016‑4/74/К444/КХ

 

 1. Костенко Н. В. Метричний довідник до віршів Тараса Шевченка / Н. В. Костенко ; НАН України. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2020. – 58 с. : табл. Шифр : А42914/801/К72/ДБ

 

 1. Монументальна шевченкіана. Кн. 2. Пам’ятники Т. Г. Шевченку, встановлені за кордоном / авт.-уклад. М. П. Семенюк. – Харків : Мачулін, 2015. – 166 с. : фот. кольор., табл. Шифр : М3034-2/8(с)/М777/ДБ Анотація: Книга «Монументальна шевченкіана» продовжує тему увічнення Великого Кобзаря за кордоном. Скільки всього у світі пам'ятників Т. Г. Шевченку і де вони споруджені? Автор провів дослідження і виявив пам’ятники в 38 країнах світу, більша частина яких представлена в каталозі кольоровими світлинами.

 

 1. Тарас Шевченко і Крим / упоряд. Г. А. Рудницький. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 288 с. Шифр : А7525/8(с)(03)/Ш379/ДБ Анотація: Про Крим поет довідався ще в дитинстві з оповідок чумаків, котрі іздили на перекопські та чонгарські соляні промисли, зачаровано слухав жартівливі, а здебільше сумовиті пісні, зворушливі мелодії яких глибоко запали у пам’ять, а пізніше відтворилися у віршах про чумацьку дійсність. У творчості Т. Шевченка Крим дістав відображення те тільки в літературній, а ще і в малярські спадщині. Тарас Шевченко перший в українському малярстві подав зображення кримських ханів Іслам-Герая ІІІ, Шагін-Герая, проповідника Мжамбуйлуцької ногайської орди Муса-бея, знатних татар і ногайців. Знання рукописних та друкованих історичних джерел допомогло виконати ілюстрації до книги М. Полевого «Історія князя Італійського, графа СувороваРимникського, генералісимуса російськиї війсь» Є цифрова копія

 

 1. Тарас Шевченко і царськая цензура : зб. док. – Київ : Критика, 2015. – 333 с. – (Відкритий АРХІВ. Матеріали та дослідження з історії модерної української культури ; Т. 2). – (До 200-річчя Тараса Шевченка 1814—2014). Шифр : Б8855/8(с)/Ш379/ДБ Анотація: Том другий «Відкритого архіву» містить матеріяли з документального збірника, що його уклав у 1930-х рр. російський літературознавець і архівіст Іван Ковальов. Документи було взято з фондів нинішнього Російського державного історичного архіву в Петербурзі, де працював упорядник; сам збірник залишився невиданим і зберігався у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; частину зібраних матеріялів в різний час опублікували інші дослідники. Для нинішнього видання дібрано неоприлюднені документи, звірені та спеціяльно підготовані до друку; примітки упорядника переглянуто й доповнено коментарями сучасних шевченкознавців, а також довідковим апаратом.
   

  
 

 1. Україна. Шляхами великого Кобзаря : турист. карта / Держ. служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; ред. Н. О. Крижова ; літ. ред. К. С. Шполянська ; авт. текстів О. В. Білокінь [та ін.]. – Київ : Картографія, 2016. – 1 л., склад 8 р. : іл., карт., фот. – (Україна туристична). Шифр : Б9336/8(с)/У45/ДБ
 1. Шевченко Т. Г. Заповіт : вірші : мовами народів світу / Т. Г. Шевченко ; упоряд., авт. вступ. ст. і прим. Б. В. Хоменко, наук. ред. А. О. Білецький ; АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1989. – 246 с. : іл., факс., ноти. – (Текст 150 мовами народів світу) Шифр : А42914/801/К72/ДБ.
 1. Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина : путівник / С. Л. Лаєвський [та ін.]. – Київ : Богдана, 2012. – 276 с. : іл. Шифр : Б7272/8(с)(03)/Ш708/ДБ Анотація: Путівник запрошує шанувальників Кобзаря подорожувати шляхами Чернігівщини – у міста, містечка і села, що відвідував за своє життя великий син України. Подані у виданні розповіді стануть мандрівнику за гіда, а понад 1000 фотографій та ілюстрацій – зручним візуальним доповненням. Книга містить поради, які допоможуть здійснити подорож з легкістю і комфортом.
   

  
 

 1. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914) : зб. документів і матеріалів / НАН України, Ін‑т історії України, Держ. архівна служба України, Центр. Держ. іст. архів України ; відп. ред. Г. Боряк. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 808 с. : іл. Шифр : Б7963/4/У453/ДБ
 1. Яшек М. Т. Шевченко : матеріали до бібліографії. Вип. 1. (рр. 1903–1921) / М. Яшек. – Харків : [б. и.], 1921. – 104 с. Шифр : 8(с)(01)/Я961/ДБ
 1. «Шевченкіана»: колекція Електронної бібліотеки НІБУ «Історична спадщина України» Анотація: колекція містить цифрові копії 111 документів. – Режим доступу:https://nibu.kyiv.ua/greenstone/cgi‑bin/library.cgi?a=p&p=about&c=admin-co7

 

Відділ ДБНІР
Укладачі : Новицька А. І.
Снігирьова Л. М.