ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Соборна Україна

Соборність – одна із складових українських національних ідей. Як ідея Соборність має давню історію, у кожному хронологічному періоді можна виділити свої змістовні досягнення залежно від умов, які поставали перед українським суспільством.

Події 22 січня 1919 року стали величним історичним символом об’єднання українського народу у незалежній, самостійній державі і нині у Україні щорічно визначається Днем Соборності України.

Урочисті події на Софійському майдані у Києві 1919 року – проголошення Універсалу Акту Злуки ЗУНР та УНР– здійснили вікові мрії українців, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Століттями розділені території, де проживали українці, злилися в єдину незалежну Україну – Українську Народну Республіку. Важкі політичні умови, військові загрози і напади не дали змоги вистояти молодій українській державі, але визначили певні можливості та новий початок боротьби за Соборну Україну.

  

Визначення Соборності України нині переросло у глибоку багатомірну філософську концепцію. Проходячи через горнило перевірки багатовікових тисячолітніх історичних фактів від Київської Руси до Незалежної України, концепція Соборності України уточнювалась і нині уточнюється як за змістом, так і з погляду її пізнавальних меж.

 

Документи фонду НІБУ, експоновані на виставці, висвітлюють :

 • передумови подій об’єднання ЗНУР та УНР;
 • проголошення І–IV Універсалів УНР 1917–1918 рр. і закріплення рішень про Самостійну і Незалежну Україну;
 • про саме події 22 січня 1919 р. – День Соборності України;
 • світове та дипломатичне визнання УНР (карта Соборної України);
 • події військових загроз для УНР та дії захисту молодої української держави: Українські Січові Стрільці, бій під с. Крутами (Чернігівщина, 1918), бій під р. Трубіжем (Бориспільщина,1919): поразки та перемоги;
 • історичні відомості про незмінні пріоритети єдності світогляду і цінностей українського народу: обрядовості та звичаєвої вікової практики, територіально-демографічної віддаленості осередків розселення українців, але духовної єдності.

Книжково-журнальні джерела виставки дають можливість наблизити користувачів до аналітичного осмислення соціально-політичних подій столітньої давнини в УНР та співзвучність із нинішньою ситуацією в умовах повномасштабної війни з рф в сучасній Україні, утвердженні незалежної України у світовому просторі.

 

Книжкові видання

 

 1. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І. Гошуляк ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. – 466 с. Шифр : А19365/9(с2)/Г749/КУ,КХ

 

 1. Григориїв Н. Підстави української незалежної політики / Н. Григориїв. – Дітройт : Видавн. ком-т, 1939. – 52 с. Шифр : 9(с2)/Г831/СРЦК

 

 1. Грушевський М. С. Українська Центральна Рада й її Універсали перший і другий / М. С. Грушевський. – 3-е вид. – Київ : Друк. акціонер. т-во "П. Барський", 1917. – 16 с. Шифр : 9(с2)/Г91/СРЦК

 

 1. "За Україну, За її Волю!" : іст.-мистец. альм. 2018–2019 / Львів. нац. акад. мистецтв та ін. ; ред. Рада : Р. М. Яців, Р. М. Шуст, М. Сімкін та ін. – Львів : Левада, 2018. – 132 с. : іл. – (До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки).

 

 1. Західна Україна: боротьба за соборність. До 85-их роковин проголошення ЗУНР : метод.-бібліогр. посіб. / упоряд. І. Лешнівська. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 107 с. Шифр : А20009/9(с2)(01)/З386/ДБ

   

 

 1. Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави: матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю / Ін-т наук. студій націоналізму, Центр нац. відродження ім. С. Бандери, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Навч.-наук. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. – 259 с. Шифр : А44274/9(с2)/В855/КУ

 

 1. Ковальчук М. Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917–1920 / М. Ковальчук. – Київ, 2007. – 69 с. – (Про Україну з гонором і гумором). Шифр : А18163/9(с2)/К563/КУ

 

 1. Крути: 29 січня 1918 р. / упоряд. О. Бойко. – Київ : Олени Теліги, 2007. – 95 с. Шифр : А17771/9(с2)/К846/КУ,КХ

 

 1. Олійник Б. І.Трубить Трубіж : вірші, уривки з поеми / Б. І. Олійник. – Київ : Золоті ворота, 2012. – 80 с. : іл. Шифр : А29431/О542/КХ

 

 1. Панфілова Т. Трудова партія Галичини: боротьба за державну незалежність і соборність України (1919–1925 рр.) / Т. Панфілова. – Львів, 2008. – 180 с. Шифр : А17714/9(с2)/П167/КУ

 

 1. Пукач В. В. За свободу і соборність. Боротьба Української Повстанської Армії на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич – людина-леґенда / В. В. Пукач, І. А. Олещук. – Тернопіль : Нов. колір, 2007. – 56 с. Шифр : В3505/9(с2)/П883/КУ

 

 1. Свято об’єднання України : (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; ред. О. П. Хлопова. – Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2012. – 64 с. Шифр : Б7295/9(с2)/С259/КУ

   

 

 1. Сергійчук В. Героїка трагедії Крут / Київ. міська організація Всеукр. т-ва "Меморіал" ім. Василя Стуса ; упоряд. В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 487 с. : іл. Шифр : А17750/9(с2)/Г394

 

 1. Сергійчук В. І. Українська соборність : відродження українства в 1917–1920 роках / В. І. Сергійчук. – Київ, 1999. – 412 с. Шифр : А4052/9(с2)/С323/КХ,КУ

 

 1. Сергійчук В. Соборна пам’ять України: календар-альм. 2008 р. / В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2007. – 287 с. Шифр : А17756/9(с2)/С323/ДБ,КХ

 

 1. Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення : [матеріали круглого столу (20 січ. 2015 р., Київ, Ін-т історїї України НАН України)] / відп. ред. В. Ф. Верстюк. – Київ : Ін-т історїї України НАН України, 2015. – 178 с. Шифр : А33796/9(с2)/С55/КУ. Анотація: Збірник містить матеріали круглого столу, що відбувся 20 січня 2015 р. в Інституті історії України НАН України. Автори розглядають феномен Соборності як одного із цілей та цінностей українського націє – та державотворення у контексті історії та сучасного становища України.

 

 1. Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту злуки) : Всеукр. наук. конф., Київ, 21 січ. 2009 р. / Ін-т історії України НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2009. – 229 с. Шифр : А19592/34/С548/КУ

 

 1. Україна Соборна : матеріали Сумської наук. конф. присвяченої 85-річниці проголошення Акту Злуки (11 лют. 2004 р.) / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко. – Суми, 2004. – 64 с. Шифр : А11623/9(с2)/У45/КУ

    

 

 1. Українська соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 1999. – 407 с. Шифр : А35505/9(с2)/У455/КУ

 

 1. Ярещенко А. П. Земле, моя всеплодющая мати... : нариси з історії української культури / А. П. Ярещенко. – Харків : Прапор, 2010. – 296 с. : іл. Шифр : Б8240/9(с2)/Я725

 

Статті з періодичних та продовжуваних видань

 

 1. Бевз Т. А. Ідея соборності в програмних документах українських політичних партій / Т. А. Бевз // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 94–105.

 

 1. Веденєєв Д. В. Українська історіографія про причини та наслідки розриву акту злуки (зовнішньополітичний аспект) / Д. В. Веденєєв // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 243–253.

   

 

 1. Великочий В. С. Акт злуки УНР і ЗУНР в оцінці української історіографії / В. С. Великочий // Галичина. – 2011. – Ч. 18-19. – С. 289–296.

 

 1. Верстюк В. Ф. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці (до 100-річчя проголошення Акта Злуки) / В. Ф. Верстюк // Укр. іст. журн. – 2019. – № 1. – С. 67–93.

 

 1. Верстюк В. Ф. Соборність: ідейно-теоретичне підґрунтя та спроба реалізації (до 100-ліття проголошення Акту Злуки) / В. Ф. Верстюк // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років : зб. наук. ст. – 2019. – Вип. 14. – С. 173–215.

 

 1. Гай-Нижник П. П. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України / П. П. Гай-Нижник // Регіон. проблеми укр. історії. – 2008.– Вип. 1. – С. 44–58.

 

 1. Горбань Т. Ю. Акт Злуки та його наслідки в оцінках представників української суспільно-політичної думки першої половини ХХ ст. / Т. Ю. Горбань // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Іст. науки. – 2020. – № 1. – С. 94–102.

 

 1. Гошуляк І. Л. Історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акта Злуки / І. Л. Гошуляк // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С. 4–27.

 

 1. Григоренко Л. О. Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року – визначний історико-юридичний акт в історії українського народу і Української революції 1917–1921 років / Л. О. Григоренко // Поділля та Південно-Східна Волинь у першій половині ХХ століття: суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-освітні процеси та повсякдення : матеріали міждисциплінар. наук.-практ. конф. – 2017. – С. 87–98.

 

 1. Григоренко О. П. Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року – велика подія в новітній історії України / О. П. Григоренко // Освіта і культура Поділля в добу Директорії (грудень 1918–1921 рр.) : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. – 2018. – С. 125–132.

 

 1. Григоренко О. П. Народний Рух України і перше публічне відзначення Акту Злуки УНР та ЗУНР у радянській Україні / О. П. Григоренко // Хмельн. краєзнавчі студії. – 2018. – Вип. 13. – С. 50–65.

 

 1. Гриценко А. П. Утворення Директорії і перегрупування політичних сил в Україні на межі 1918–1919 рр. / А. П. Гриценко // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 193–204.

 

 1. Дацків І. Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки / І. Дацків // Мандрівець. – 2014. – № 1. – С. 22–25.

 

 1. Калакура Я. С. Новітня історіографія злуки УНР та ЗУНР / Я. С. Калакура, А. М. Панчук // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80 річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 234–242.

 

 1. Климов А. О. Визначна сторінка боротьби за Соборну Українську Державу: (до 80-річчя Акту злуки) / А. О. Климов, В. Ф. Семистяга // Бахмут. шлях. – 2003. – № 3/4. – С. 117–121.

 

   

 

 1. Мацькевич М. М. Історико-правові аспекти проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР / М. М. Мацькевич // Юрид. Україна. – 2010. – № 12. – С. 25–31.

 

 1. Проданюк Ф. М. Питання соборності українських земель в добу Гетьманату Павла Скоропадського / Ф. М. Проданюк // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 119–128.

 

 1. Свято об’єднання України (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / упоряд.: О. Л. Копиленко, І. М. Мищак ; авт. вступ. ст. В. М. Литвин. – Київ : Ін-т законодавства ВР України, 2012. – 64 с. – (Із першоджерел; Вип. 1).

 

 1. Сеньків М. В. Акт злуки ЗУНР й УНР – чергова спроба боротьби за соборність українських земель / М. В. Сеньків // Галичина. – 2014. – Ч. 25–26. – С. 126–131.

 

 1. Сеньків М. В. З історії соборності українських земель (до 95-річчя акту Злуки УНР і ЗУНР) / М. В. Сеньків // Наук. праці іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 37. – С. 93–96.

 

 1. Солдатенко В. Ф. Соборницький процес 1918–1919 рр. в працях перших істориків Української Революції / В. Ф. Солдатенко // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 129–143.

 

 1. Тимченко Р. В. Протиріччя С. Петлюри і Є. Петрушевича в умовах реалізації Акту Злуки / Р. В. Тимченко // Укр. іст. зб. – 2014. – Вип. 17. – С. 152–165.

 

 1. Тимченко Р. В. Акт Злуки 22 січня 1919 року та проблеми його реалізації (січень–листоп. 1919 р.) / Р. В. Тимченко // Укр. іст. зб. – 2009. – Вип. 12. – С. 183–193.

 

 1. Хом’юк С. В. Акт злуки УНР і ЗУНР як спроба політико-правового об’єднання України / С. В. Хом’юк // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. – 2018. – С. 58–61.

 

 1. Хоменко О. Акт Злуки у політичній концептосфері "Українського 1919 р." / О. Хоменко // Українознавство. – 2019 . № 3(72). – С. 5–70.

 

 1. Щусь О. Й. Соборність українських земель і питання Збройних Сил УНР / О. Й. Щусь // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 171–180.

 

 1. Яремчук В. Д. Формування соборницьких ідей та спроба їх втілення під час боротьби за національну державу в Західній Україні (1918–1919 рр.) / В. Д. Яремчук // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 144–161.

 

 1. Ярош Б. О. Акт Злуки і політичні проблеми об’єднання українських земель у ХХ ст. / Б. О. Ярош, Я. Б. Ярош // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 1999. – Вип. 4. – С. 62–67.

 

 1. Яценюк Г. М. Акт Злуки 22 січня 1919 р. очима галицького дипломата (за спогадами Л. Цегельського) / Г. М. Яценюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Іст. науки. – 2019 . – № 2. – С. 52–62.

 

Видання про території розселення українців у світі

 

 1. Білий Д. Д. Малиновий клин : нариси з історії українців Кубані / Д. Д. Білий. – Київ : Україна, 1994. – 117 с. Шифр : А5376/9(с1)/Б612/КХ

 

 1. Бутченко М. Жінка в темряві. Зелений Клин : роман / М. Бутченко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2021. – 284, [2] с. Шифр : А44708/Б936/КХ

 

 1. Глуздовський В. На “Новій Україні”: (Зелений клин) / В. Глуздовський. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 94 с. Шифр : 91(с1)/Г55/КХ

 

    

 

 1. Дейнега І. І. Закордонні українці : навч.-метод. посіб. для слухачів системи післядиплом. освіти з курсу “Історія української культури” / І. І. Дейнега, І. М. Вановська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 121 с. Шифр : А37336/9(~)/Д271/ДБ Анотація : 15-20 млн. українців, за різними підрахунками, мешкають поза межами своєї батьківщини. Найчисленніші українські громади зосереджені в Російській Федерації, США, Канаді та Польщі. Етнічні українці мешкають також в Австралії, Аргентині, Норвегії, Уругваї Яку роль відіграє діаспора в житті України. Скільки хвиль еміграції пережила Україна. Як ставляться українці в Україні до своїх етнічних братів і сестер за кордоном. Чи допомагає українська влада українцям діаспори. Чи досягли діаспорні українці значних успіхів на чужині. Відповіді на ці та інші питання намагаються дати автори цієї праці.

 

 1. Жовтий клин. Території розселення українців у світі : карта / Благодійний фонд "Україна-Русь". – Львів : НВФ "Карти і Атласи", 2010. – 1 л. (у 4 рази складений) : карт. Шифр : 9(с2)/Ж782/КУ

 

 1. Західна українська діаспора : бібліогр. покажч. літ. (1989–січень 1994 рр.) / НАН України. Ін-т соціології, Центр етносоціолог. та етнополіт. дослідж. ; упоряд. Л. М. Рижакова. – Київ : Інтел, 1994. – 60 с. – (Б-ка укр. діаспори ; Ч. 3). Шифр : А1023/9(с2)(01)/З386

 

 1. Новицький М. Зелений клин (Приморщина) / М. Новицький. – Харків : Держвидав України, 1928. – 46 с. : 1 л. карти. Шифр : Н735/КХ

відділ ДБНІР
Укладач: Новицька Алла