ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

"Тризуб" – Малий державний герб України"

Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку "Тризуб" – Малий державний герб України", присвячену 100-річчю від дня ухвалення (1918) Малою радою (комітетом Української Центральної Ради) в м. Коростень Тризуба – Малого державного герба.

Відомості Верховної Ради України. – Київ : ВРУ, 1992 – № 40. – С. 1335 – 1343.

М1310-6 / 9(с2)(03)

Е646

05

У45

Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 6. Ла–Мі / Національна академія наук України, Інститут історії України ; Ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2009. – 772 с.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною (при цьому цей зв'язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки.

М2249-2 / 9(с2)

І-907

Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. Т. 2 / НАН України, Інститут історії України, Науково-дослідний інститут козацтва ; відп. ред. В. А. Смолій. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. – 724 с.

У другому томі розглядається етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.

Клейноди України. З історії державної та національної символіки / упоряд. і відп. ред.: Ю. Д. Прилюк . – Київ : Ред. журн. "Філософська і соціологічна думка" : Абрис, 1991 . – 33 листівки.

9(с2)

К 592

Козуля О. Я. Національна символіка України / О. Я Козуля. – Київ, 1992. – 21 с.

А29267 / 34

К65

Конституція України [Текст] : офіційний текст. – Київ : КМ, 2013. – 94, 2 с.

Модзалевський  В. До питання про Державний герб України / В. Модзалевський, Г. Нарбут // Пам’ятки України. – Київ, 1989. – № 3. – С. 49

А 5025

(901.7)

Н-287

Наріжний К. Г. Живий світ геральдики: тварини і рослини в державній символіці / Е. Г. Наріжний. – Київ : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997 – 184 с.

У книзі вміщено нариси про представників живої природи, що стали неаідємними елементами гербів 152 держав світу.

В1354

9(с2) (03)

У-45

Україна в III тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції Т. 1. Кн. 1 / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – [Б. м.] : Укр. вид. консорціум, 2007. – 669 с.

У першій книзі першого тому подано узагальнений портрет української держави, розкрито різноманітні аспекти її розвитку, минулі і сучасні досягнення, представлено історію становлення української державності в особах від княжої доби до сучасності, традиційний та інноваційно-інвестиційний досвід лідерів інтелектуальної, економічної та виробничої сфери регіонів України, показано Київ - столицю України, місто, яке, незважаючи на постійні руйнування і нищення, відроджувалося і завжди залишалося духовним та інтелектуальним центром України.

 

А 849

901.8

У-454

Українські символи / М. Дмитренко та ін. – Київ : Народознавство, 1994. –140 с.

У книзі висвітлюється українська система символічного відродження світу, що належить до найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті. Символізм Сонця, Місяця, Зорі, Вогню, Води, рослин, тварин – захоплюючий світ одвічних таємниць, що хвилюють душу, серце і розум.

Якимович Б. До питання про українську національну символіку / Б. Якимович // Пам’ятки України. – 1991. – Кн. 1. С 2–12