ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

120 років з часу заснування часопису "Літературно-науковий вістник"

Шановні користувачі! Пропонуємо до Вашої уваги книжкову виставку до 120-річчя з часу заснування «Літературно-наукового вістника» – першого всеукраїнського літературно-наукового і громадсько-політичного часопису.

"Літературно-науковий вісник"' — щомісячний літературно-художній і науковий журнал, всеукраїнське періодичне видання європейського типу, що відіграло винятково важливу роль у розвитку національного письменства, естетичної думки, мистецтва загалом, в об'єднанні розділених кордонами письменницьких сил, в утвердженні національно-патріотичних ідеалів, піднесенні української літератури на європейський рівень. Часопис виник 1898 на базі двотижневика "Зоря" і щомісячника "Житє і слово" за ініціативою М.Грушевського як видання Наукового товариства імені Шевченка, з 1905 — "Українсько-руської видавничої спілки". До складу редколегії першого, львівського, періоду існування "Л.-н.в." входили, крім М. Грушевського (головний редактор), І. Франко, О. Маковей, О. Борковський (згодом замість двох останніх до редакції було введено В. Гнатюка). Фактично основну роль у формуванні видання, виробленні та реалізації його програми, у згуртуванні автури, в редагуванні матеріалів журналу львівського періоду відіграв І. Франко. У цей період існування журналові довелося поборювати чималі труднощі, зважати на цензурні умови, які існували в Росії, куди спочатку він доходив. Принципи, що їх утверджував журнал у львівський період існування (1898-1906), були розвинуті, певною мірою модифіковані відповідно до нових обставин у Києві (1907-14), що було можливим внаслідок послаблення цензурних переслідувань українського художнього слова.

У Києві до редколегії "Л.-н.в." увійшли Олександр Олесь, Людмила Старицька-Черняхівська (1912-14, редактор), В. Леонтович та ін. У журналі основне місце зайняли твори письменників Наддніпрянської України (М. Коцюбинський, В. Винниченко, Олександр Олесь, М. Вороний, Христя Алчевська, Г. Чупринка, В. Липинський, Н. Романович-Ткаченко, В. О'Коннор-Вілінська та ін.). Тут свої перші твори надрукували П. Тичина, М. Рильський. Головний тягар редакційної праці в київський період "Л.-н.в." ліг на плечі М. Грушевського, який опублікував на його сторінках десятки художніх творів, наукових та публіцистичних праць, рецензій.

Паралельно з київською редакцією існувала і львівська, яку очолив М. Євшан (М.Федюшка): аркуші номерів "Л.-н.в." пересилалися до Львова, тут розмножувалися і розсилалися передплатникам. На початку 1-ої світової війни власті Росії заборонили вихід "Л.-н.в." (разом з усіма іншими українськими газетами і журналами) як небезпечного для монархії видання. Після повалення царату "Л.-н.в." знову відродився (1917-19) за редакцією О. Грушевського, існував як одне з видань Української Народної Республіки, пропагував ідеї незалежності молодої держави, сприяв розвитку її культури. У цей час, крім згаданих вище письменників, у ньому виступали Я. Савченко, М. Івченко, В. Дорошенко, публіцисти М. Лозинський, Л. Цегельський та ін. У повоєнний львівський період (1922-39) журнал об'єднав навколо себе письменників, публіцистів, істориків літератури і мистецтва, які в умовах поразки національної революції намагалися стимулювати літературно-художній і науковий процес, виступали проти утисків різних форм національного життя народу. У редакційний комітет, крім В. Гнатюка, увійшли В. Дорошенко, Є. Коновалець, І. Раковський, М. Галущинський, Ю. Павликовський. Очолив його публіцист і літературний критик Д. Донцов. Він поставив завдання зробити "Л.н.в." не тільки художнім, а й злободенним публіцистично-політичним органом, згуртувати навколо нього патріотичні сили, різні мистецькі течії і напрями, здатні накреслити шляхи боротьби за втрачену незалежність.

Наприкінці 1932 замість "Л.-н.в." почав виходити "Вісник", редагований Д. Донцовим. Будучи, як зазначено у підзаголовку, "місячником літератури, мистецтва, науки і громадського життя", часопис приділяв менше уваги художній творчості. Друкувалися твори відомих зарубіжних письменників: "Вісник" подав у перекладі українською мовою вірші, новели, оповідання, літературно-критичні праці Г. Радкліфа, Ж.-Ж. Флері, А. Беверлі та ін. Одночасно із часописом виходив "Квартальник "Вісника", в якому побачили світ праці Д. Донцова, М. Антоновича, Л. Мосендза, Д. Варнака та ін. Під егідою "Вісника" з 1934 виходила "Книгозбірня" —- серія публіцистичних праць. Два випуски "Л.-н.в.", видані 1948-49 за редакцією Я. Шульги в Регенсбурзі, в Німеччині, містять цінний художній та історико-літературний матеріал, зокрема дослідження В. Дорошенка про історію цього видання від 1898 до 1930. Журнал подавав і матеріали з бібліографії, інформацію про хроніку, поточні події. 1994 стараннями С. Пінчука вийшов у Києві новий журнал під назвою "Літературно-науковий вісник" з наміром продовжити традиції видання.

(Джерело: Словник літературознавчих термінів)

 

Бібліографічний список видань:

Домбровська Л. Журнал «Літературно-науковий вістник» (1898 – 1932) – правдиве свідчення доби / Л. Домбровська, В. Гулак // Вісник книжкової палати – 2013. – № 11 (208). – С. 29 – 32

Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 6. Ла-Мі / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2009. – 772 с.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 17. Лег–Лощ / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж., Наукове товариство ім. Шевченка ; головна ред. кол. т.: І. М. Дзюба [та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ, 2016. – 711 с. : іл., фот.

Животко А. Історія української преси : навч. посіб. для студентів факультетів журналістики вищих навч. закладів освіти / А. П. Животко ; упоряд., авт. історико-біогр. нарису, авт. прим. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 360 с. - (Літ. пам’ятки України) : [про ЛНВ на С. 145 – 154]

Календарь "Просвіти" : Рік перший. 1907. – Київ : Вид-во Т-ва "Просвіта", 1906. № 4. – № 12. – С. 178 (рец. І. Перекотиполе).

Книгарні Літературно-Наукового Вістника на 1912-13 рік : перший додаток до каталога // Календарь Просвіти. Рік перший. – 1907. – № 4. – 159 с.

Корбич Г. Біля витоків всеукраїнського видання (Діяльність редакторів часопису «Літературно-науковий вістник» у Львові протягом 1898 – 1906 рр.) / Г. Корбич // Київська старовина. – 1994. – № 2. – С. 113 – 122

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис]. – 1919. – Річник ХХ. Т. LXXIII. – 128 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис] / НТУ ім. Шевченка у Львові. – 1898. –Т. 1 – 384, 202 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис]. – 1909. –Річник XII. Т. ХLV. – 708 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис]. – 1918. –Т. 71. Кн. 9. – 161 – 272 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис]. – 1918. –Т. 60. Кн. 11. – 161 – 352 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис]. – 1914. – Річник XVII. Т. LXV. – 193 – 574, ІІ с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис] / НТУ ім. Шевченка у Львові ; ред. В. Гнатюк – 1900. – Річник III. Т. IX. – 348, 228 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис]. – 1913. – Річник XVI. Т. LXII. – 401 – 589 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис] / НТУ ім. Шевченка у Львові ; ред. В. Гнатюк – 1902. – Річник V. Т. XVIII. – 284, 147, 34 – 41 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис]. – 1904. – Т. XXV. – 99 – 192 – 192, 65 – 120 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис]. – 1905. – Річник VIII. Т. XXIX. – 1 – 95, 32 – 76 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис] / Українсько-Руська видавнича спілка у Львові : ред. В. Гнатюк. – 1906. – Річник IX. Т. XXXVI. – 512 с.

Літературно-науковий вістник : [перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-політичний часопис]. – 1907. – Річник Х. Т. XL. – 558 с.

Літературно-науковий вістник : покажчик змісту. Т. 1-109. (1898—1932) / Уклад. Б. Ясінський. – Київ ; Нью-Йорк : Смолоскип, 2000. – 541 с. – (Записки Наукового товариства ім. Шевченка)

Покажчик змісту Літературно-наукового вістника томів I – XX (1898 – 1902) / зладив В. Доманицький ; з передм. І. Франка. – Львів : [б. в.], 1903. – XXXVII, 121 с.

Романюк М. М. Українські часописи Львова 1848-1939 р.р. : історико-бібліографічне дослідження: у 3-х томах. Т.1 . 1848-1900 / М. М. Романюк, М. В. Галушко. – Львів : Світ, 2001. – 744 с.