ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

ОБЕРЕГИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Вип. 5

 Замовляння

Замовляння (заклинання) – один із найдавніших поетичних жанрів народної культури, який своїм корінням сягає сивої давнини, водночас залишаючись актуальним і сьогодні. Наші предки усвідомлювали величезну силу слова і вправно цим користувались. Ті, хто знав замовляння, передавав ці знання з одного покоління в інше, і тим сам оберігав свій рід та інших людей від негараздів. Проаналізувавши різні джерела: словники, наукові дослідження тощо, з’ясували сутність слова «замовляння» – це слова або вислови, що мають магічну силу; усталена словесна формула,що зазвичай супроводжується відповідними діями виконавців – знахарів, відьом чи відьмаків, чарівників, ворожбитів, шептух, тощо і виражають їх бажання вплинути на природу, на людину і її стосунки з оточенням у відповідному напрямку (доброму або злому). Поряд з вербальними компонентами замовлянь (словесними формулами), набувають ваги атрибути, що використовуються під час обряду (магічні предмети), поєднуючись у єдиному синкретичному дійстві. Народні замовляння побудовані і засновані на вірі в цілющу силу слова, за допомогою якого людина врівноважує свої стосунки з навколишнім середовищем та іншими людьми, керує природними явищами, покращує здоров’я або захищає від лиха, ворогів тощо.

Перші згадки про замовляння містяться в Іпатіївському літописі (1047 р.), давньоруських пам’ятках «Изборник Святослава 1073 год», «Изборник Святослава 1076 год», а найдавніші публікації народних замовлянь знаходимо в збірці «Про формули замовлянь на Україні» (Полтава, 1846 р.), у «Записках о Полтавской губернии» О. Арандаренка (1846 р.) тощо. Збирання і вивчення заговорів завжди було складним, бо професійні знахарі і ворожбити зберігали їх у таємниці. Перше зібрання замовлянь помістив у своїй роботі П. Чубинський «Трудыэтнографическо-статистическойэкспедиции...» (1872). Незалежно від Чубинського перший окремий збірник замовлянь уклав і видав етнограф П. Єфименко «Сборник малороссийских заклинаний» (1874). Цінні добірки і відомості про замовляння є в працях М. Драгоманова «Малорусские народне предания и рассказы» (1876), В. Антоновича «Чари на Україні» (1906), В. Шухевича «Гуцулыцина» (1902), Я. Новицького «Малорусские народне заговоры, заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине» (1913). Першу бібліографію замовлянь уклав М. Сумцов «Заговоры» (1892). Народні прокльони, заговори ілюструються у творах Івана Вишенського, в антивоєнних новелах Марка Черемшини, художніх творах Г. Квітки-Основ’яненка, І. Нечуя-Левицького. М. Коцюбинського,О. Довженка, творах-молитвах К. Мотрич та ін.

Важливими народними особливостями замовлянь є суворе дотримання порядку слів, заборона їх заміни та відповідна вимова (пошепки). Магічну силу словесного впливу в замовлянні має інтонаційно-ритмічна мелодика з провідною роллю ритму.

Замовляння поділяються за метою та тематикою: лікувальні(на забезпечення здоров’я), сімейно-побутові замовляння (на зміцнення волі, розуму, родинного добробуту,спрямовані на дитину, приурочені до певних ритуалів, пов’язаних з календарно-обрядовими святами та ін.),господарчі(на добрий урожай, на успішне рибальство, полювання, бджільництво та ін.), любовні замовляння (замовляння дівчини (жінки) з метою «привернути» парубка (чоловіка); замовляння парубка (чоловіка) з метою «привернути» дівчину (жінку)). Українські замовляння можна поділити на прозові та поетичні. Перші нагадують віршоване мовлення, вони прості й легкі для запам’ятовування.

Здавна, у людини було бажання подолати страх перед небезпеками війни.Під час війни з російськими окупантами не тільки бійцям, а й мирному населенню потрібно уберегтися від ворожих куль, вибухів, насилля. Рідним якимось чином хочеться захистити свою рідну та близьку людину від смерті, зробити все, щоб воїн залишився живим та неушкодженим,Так досить поширеними та популярними в сучасний час, стали тексти поетичних бойових замовлянь для солдат та бійців, на силу, на перемогу, для мирного населення на захист.

(Фото: https://kontent-ua.com/2015/10/do-sliz-8-zvorushlyvykh-virshiv-pro-viynu/ ).

Замовляння, котрі пов’язані з темою війни, бійця, бою, захисту,з’явилися ще до прийняття християнства, бо тексти замовлянь несуть функціонування язичницької свідомості та культури.

Бажання знайти більш надійний захист, ніж звичайна зброя,слугувало приводом для розвитку військової магії, де застосовувалися обряди замовляння воїна, його сорочки, зброї, замовляння від куль тощо (https://spadok.org.ua/davni-viruvannya/viyskovi-zamovlyannya).

Зміст українських замовлянь на військову тематику, в яких йдеться пропідготовку солдата до бою, спрямований на такі факти убезпечення воїна: «Обличчям на Північ звернусь – // Прабатькам своїм вклонюсь, // Слово за Рід тримаю, // Сили в Богів питаю! // Куля мене облітає, // Залізо мене обминає, // Вогонь та вода обтікають – // Ворогів моїх наганяють! // Шкіра моя – панцир з криці, // Кров – з живої водиці, // Соколом хутко зметнусь, // Вовком перевернусь! // Вітрами вкриюся, // Снігами вмиюся, // За землю стою, // Свій Рід бороню! // Слава Україні (http://atomusik.blogspot.com/2015/04/blog-post_69.html).

Наступний приклад замовлянь покликаний додати сили бійцю, захистити свою Батьківщину і зробити воїна невразливим для ворога: «Ярило, силою вогняною, // Ярило, силою земною // У мій дім іди, // Силу мені принеси. // Хай мої руки // Стануть бистрії круки, // Хай мої ноги // Стануть міцнії остроги. //Зброю вояцьку мою освяти, // Дух войовничий за собою веди. // Хай я палаю тобою, Ярило, // В бій із тобою іду я сміливо!». Є й такі замовляння, в котрих йдеться про захист від збройних уражень. Саме у таких текстах прослідковується розгортання цілісного сюжету. У текстах замовлянь на перемогу, спостерігається турбота воїна за своєю родиною, прагнення перемоги, звільнення своєї рідної землі відворога. У текстах замовлянь, котрі використовуються перед боєм та на випадок війни змальовується образ воїна, який є сильним, відважним, непереможним: «Я завжди готов до бою, // Моє тіло – справжня зброя. // Б‘ю, хватаю і кидаю, // Ворогів перемагаю. // Сила в правді – // Справа Божа. // Ворогів я переможу!(https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2242).

Незважаючи на принципові відмінності (співвідношення магії та релігії), вони все ж тісно пов’язані одне з одним. Наприклад, співвідношення молитва – замовляння. У суто вербальному аспекті віра в молитву і віра в замовляння походить від істотного для магічного світогляду уявлення про силу слова, і, власне, про силу так званого істинного слова.Адже Слово є силою, яка діє негайно і завжди продуктивно.

Сучасна музична культура України розвивається в тісному зв’язку з фольклором. Це рівень взаємодії, який пов’язаний не з прагненням запозичити певні елементи, а скоріше відкрити нові значення в тому, що пов’язане з національним корінням, є джерелом етнічної ідентичності.

«Геть!» – трек про війну, який був написаний і записаний під ракетами, в прямому сенсі цього слова виконавцями Alexjazz, Oksana Maslo (Prod. By Jointjay). Вокалісткою Оксаною Масло були використані тексти народних замовлянь на хворобу із Поліського регіону:«Ти, все зле, все лихе, все недобре, На туй горі вбийся, на терновому плоті поколися, В желєзних ступах потовчися, В смоляних волнах подавися. Я тебе в свой плуг запряжу, Буду тобою скали рвати, Гори вернути, дороги замітати, Буду тобою до віку труждати. Я тебе цим плугом вигору, Ножем виріжу, лопатою вирию, Огнем випалю. Вийди, згінь, пропади!»

(https://www.youtube.com/watch?v=sBoLBQckZx0).
Генетичний зв’язок з давніми замовляннями зберігають і сучасні форми привітання (доброго дня, доброго здоров’я), побажання (на здоров’я), прощання (на все добре, бувайте здорові) і прокльони (своєрідні заклинальні формули негативного змісту).

Отже, замовляння – це той пласт українських традицій, який свідчить не про забобонність наших предків, а про осмислене усвідомлення ними сили слова та намагання використати це в життєво необхідних ситуаціях.

Пропонуємо ознайомитись з книжковими виданнями цієї теми з фонду НІБУ та з відкритих джерел Інтернету, де ви знайдете багато нового і цікавого, а, можливо, й станете справжнім експертом та готові будете передавати знання і традиції українського народу.

Книжкові видання з фонду НІБУ:

Замовляння / упоряд. М. К. Дмитренко. – Київ: Микола Дмитренко, 2007. – 124 с. – (Народна творчість ; Кн. 9).

Комаров М.Ф. (1844-1913). Нова збірка народних малоруських приказок, прислів’їв, помовок, загадок і замовлянь / М. Ф. Комаров. – Одеса : Тип.-лит. Е. И. Фесенко, 1890. – 124 с.

Малинка А.Н. Сборник материалов по малорусскому фольклору (Черниговская, Волынская, Полтавская и некоторые другие губернии): колядки, щедровки, загадки, пословицы, заговоры, народная медицина, приметы, рассказы, сказки / сост. А. Н. Малинка. – Чернигов : Тип. Земства, 1902. – XXI, 388 с.

Темченко А. І. Традиційні замовляння: семантичні транформації та обрядові парадигми: монографія / А. І. Темченко; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського, Черкас. нац. ін-т ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2014. – 572 с. : фот.

Українські замовляння / упоряд. М. Н. Москаленко; ред. І. М. Римарук. – Київ : Дніпро, 1993. – 305 с.: іл.

Статті:
Король В. Лікувальні замовляння із сіл Видричка та Розтоки Рахівського району (за польовими матеріалами) / В. Король // Наук. зб. Закарпат. музею нар. архітектури та побуту. – Ужгород,
2018. – Вип. 4. – С. 321-325.

Король В. Лікувальні замовляння із селища Ясіня Рахівського району (за польовими матеріалами) / В. Король // Наук. зб. Закарпат.музею нар. архітектури та побуту. – Ужгород, 2018. – Вип. 5. – С. 214-219.

Король В. В. Зошит із замовляннями із селища Ясіня Рахівського району Закарпатсткої області / В. Король // Народознавчі зошити: наук. журн. – Львів, 2018. – № 4(142). – С. 866-870.

Король В. Лікування словом в системі духовної культури українців Перечинського району / В. Король // Наук. зб. Закарпат. музею нар. архітектури та побуту. – Ужгород, 2020. – Вип. 8. – С. 319-333.

Кривенко О. Архітектоніка замовляння як хронологічний маркер / О. Кривенко // Слово і Час: наук.-теорет. журн. – Київ, 2015. – № 6 (654).– С. 52-55.

Список не є вичерпним. Більше документів по даній темі Ви можете знайти в Електронному каталозі та базах даних НІБУ.

Додатково читайте електронні джерела:

Аналіз українських замовлянь / Spadok.org.ua. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://spadok.org.ua/davni-viruvannya/formuly-pryvitannya-v-zachynakh-ukrayinskykh-zamovlyan.– Назва з екрана. – Дата звернення: 26.04.2022.

Бойківські замовляння/ Spadok.org.ua. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://spadok.org.ua/molfary/boykivski-zamovlyannya. – Назва з екрана. – Дата звернення: 26.04.2022.

Бойова Магія українських язичників / Інтелект нації. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://intelektnacii.top/video/bojova-mahiia-ukrainskykh-iazychnykiv/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 26.04.2022.

Замовляння / Енц. сучасної України. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=14856 – Назва з екрана. – Дата
перегляду: 25.04.2022.

Захисні замовляння від зла / Vkazivka.com Корисні поради - Вказівка– Електрон. дані. – Режим доступу: https://vkazivka.com/poradu/zaxisni-zamovlyannya-vid-zla.html – Назва з екрана. – Дата звернення: 26.04.2022.

Магічні замовляння. Зібрав і упорядкував: Віталій Креслав / Інтелект нації. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://intelektnacii.top/cultura/mahichni-zamovliannia-zibrav-i-uporiadkuvav-vitalij-kreslav/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 25.04.2022.

Молитва-замовляння «В добру путь» від Мароші Лютиці / Світовит Пашник. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=G37t5rQJbyE.– Назва з екрана. – Дата звернення: 25.04.2022.

Печенікова Л. М. Історія та мовні засоби українських замовлянь / Вісник Харків. нац. універ. ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», № 74 (2016). – Електрон. дані. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/6768. – Назва з екрана. – Дата звернення: 26.04.2022.

Подільські замовляння. Як наші пращури позбавлялися зубного болю, безсоння й ворогів / Vsim.ua – новинний ресурс №1 у Хмельницькому. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://vsim.ua/Retro/podilski-zamovlyannya-yak-nashi-praschuri-pozbavlyalisya-zubnogo-bolyu-11189727.html.– Назва з екрана. – Дата звернення: 26.04.2022.

Роль народних замовлянь у зціленні недугів. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://slovopys.kubg.edu.ua/rol-narodnykh-zamovlian-u-ztsilenni-neduhiv/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 26.04.2022.

Українські вечорниці: «Лучче було, лучче було не ходити ...»/ Укрінформ. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3332710-ukrainski-vecornici-lucce-bulo-lucce-bulo-ne-hoditi-lucce-bulo-ne-lubiti.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 26.04.2022.

Щербак С. Поетика українських замовлянь військової тематики / Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, № 12 (2018). – Електрон. дані. – Режим доступу:https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2242/2073. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25.04.2022.

Укладачі: фахівці відділу довідково-бібліографічної

та науково-інформаційної роботи

Нестеренко О. В., Снігирьова Л. М.