ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Україна – культурна спадщина (до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць)

До Міжнародного дня пам'яток і визначних місць (в Україні - День пам'яток історії та культури).

Міжнародний день пам’яток і визначних місць відзначається з ініціативи Міжнародної ради з питань охорони пам’ятників і визначних місць (ІКОМОС), внесеної 18 квітня 1982 року. Рішення про відзначення дати було прийнято Генеральною Асамблеєю ЮНЕСКО у 1983 році.

Мета свята – підвищення обізнаності громадськості з різноманіттям культурної спадщини, її вразливістю та необхідністю ефективних зусиль заради збереження її для подальших поколінь.

День пам’яток історії та культури відзначається в Україні, згідно з Указом Президента № 1062/99 від 23 серпня 1999 року, щорічно 18 квітня.

 

Бібліографічний список:

«Праці центру пам’яткознавства» (1992–2016) : бібліогр. покажч. / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства; голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. С. Ю. Зозуля. - Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. - 59 с. - (Біобібліографічні покажчики; Вип. 6).

Вечерський В. В. Втрачені святині / В. В. Вечерський. - Київ: Техніка, 2004. - 176 с.: іл. - (Національні святині України)

Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування України: Виявлення, дослідження, фіксація / В. В. Вечерський; Міністерство культури і мистецтв України, Державна служба охорони культурної спадщини, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень. - Київ: А.С.С., 2005. - 587 с.

Вечерський В. В. Українська спадщина: Історико-культорологічні ессе / В. В. Вечерський; Інститут проблем сучасного мистецтва. - Київ, 2004. - 340 с.: іл..

Вечерський В. В. Українські дерев’яні храми / В. В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2007. – 272 с. : 8 л. фот., іл. – (Невідома Україна)

Вечерський В. В. Українські монастирі / В. В. Вечерський. - Київ: "Наш час", 2008. - 399 с. - ("Невідома Україна").

Вечерський В. В. Фортеці й замки України / В. В. Вечерський; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини, Наук.-дослід. ін-т пам'яткоохоронних досліджень.. - Київ, 2011. - 663 с.

Діяльність музеїв просто неба у збереженні культурної спадщини та відродженні духовності народу : матеріали Міжнародної наукової конф. / Музей народної архітектури та побуту України, Асоц. укр.. етнологів ; ред. М. Д. Ходаківський. – Київ, 1997. – 97 с.

Закон України "Про охорону культурної спадщини": За станом 15 березня 2005 р. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2005. – 40 с. – (Закони України)

Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини / М-во культури України, Н.-д. ін-т пам’яткоохоронних дослідж. ; авт., упоряд. О. М. Сердюк. – Чернігів : Деснянська правда, 2011. – 796 с.

Кам’яна Могила – унікальна пам’ятка прадавнього мистецтва / наук. кер. проекту Я. Б. Михайлов. – Запоріжжя : Дике Поле, 2012. – 19 с. : іл.

Києво-Печерська лавра - пам’ятка історії та культури України / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; ред. С. Кролевець. - Київ, 2006. - 426 с.: фото + 5 л. цв. фото.

Киркевич В. Г. Гетьманська столиця Батурин / В. Г. Киркевич, В. Д. Віроцький. – Київ : Техніка, 2007. – 187 с. : іл.. - (Нац. святині України)

Корнієнко О. М. Зруйновані храми Сумщини : мартиролог втрачених святинь / О. М. Корнієнко. – Суми : Вид. Ніконоров В. І., 2009. – 365 с. : іл.

Культурна спадщина України : правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : зб. офіційних док. / Генеральна прокуратура України ; ред. М. В. Гарник. – Київ : Істина, 2002. – 336 с.

Лукомский Г. К. Батуринский дворец, его история, разрушение и реставрация: Очерк / Г.К. Лукомского. - СПб.: Издание комитета по реставрации Батуринского дворца; тип. Сириус, 1912. - 30, [2] c.

Лукомський Г. К. Батуринський палац його історія, руйнування і реставрація / І. К. Лукомський. – Київ : Воля, 2005. – 32 с. + 2 л. фото. - Репринтне відтворення з видання С-Петербург, 1912.

Мельник В. Перлина Європи-Шацькі озера / В. Мельник, В. Найда, В. Матейчук ; Шацький нац. природний парк, Проект ПРООН/ГЕФ "Розбудова екологічного коридору в Полісі". – Луцьк : Твердиня, 2007. – 48 с. : фото.цв.. – (Волинь унікальна)

Михайлов Б. Д. Кам’яна Могила – світова пам’ятка давньої культури / Б. Д. Михайлов. – Запоріжжя : Дике Поле, 2011. – 80 с. : цв. ил.

Охорона культурної спадщини : зб. міжнародних док. / ред. В. Абізов. – Київ : АртЕк, 2002. –136 с.

Охорона культурної спадщини : нормативна база / авт.-упоряд. М. Т. Пархоменко. – 3-е вид., доп. і перероб. – Київ : Центр пам’яткознавства НАНУ, 2010. – 580 с.

Пам’ятки України : науково-популярний ілюстрований часопис / Міністерство культури України. - К.: Національне газетно-журнальне вид-во, № 1-6. – 1969.

Пам’яткознавчі студії в Україні : теорія і практика / Національна академія наук України, Інститут історії України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури; ред. В. О. Горбик. - Київ, 2007. - 335с.

Святогірська Свято-Успенська Лавра / В. М. Дєдов. – Київ : Техніка, 2005. – 147 с. : фото. – (Нац. святині України)

Святогорський Свято-Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир. 1000 років: фотоальбом / ред. Стефана. - Київ: Альма Пресс, 2001. - 127 с.

Сегеда С. П. Гетьманські могили / С. П. Сегеда. - Київ: Наш час, 2009. - 438 с. - ("Невідома Україна").

Троневич П. О. Луцький замок в історії України / П. О. Троневич. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2007. – 196 с.

Удовик С. Л. Украина: дворцы, замки, крепости: фотокнига / С. Л. Удовик. - Киев: Ваклер, 2013. - 351 с.