ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

ОБЕРЕГИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Вип. 2

          Вишивка оберегів: їх значення

Вишивка має важливу символічну роль. У давніх віруваннях обереговим елементам надавали особливого значення. Вишивка на одязі не просто прикраса, а,насамперед, охоронне коло, яке мало захищати людину від злих сил. Не менш важливими були колір, крій, якість матеріалу (льон, коноплі, вовна).

В Україні існує кілька десятків регіональних мотивів вишивки і тисячі їхніх варіацій, понад 250 вишивальних швів, які базуються на 20 техніках; розрізняють понад 120 знакових систем, які, в свою чергу, відрізняються між собою кольоровою гамою.

Українська вишиванка – це перш за все оберіг, що містить правильно розміщені сакральні символи. Саме вишивка мала захистити від небезпеки, перетворити сорочку на «броню», щоб не проникла зла сила. Тому орнамент у вишиванці розміщували на найбільш вразливих для людини місцях, де «тіло виходило назовні»: на комірі, грудях, манжетах, подолі. Зокрема, вишивка на грудях захищає душу людини від руйнування, а вишивка на плечах додає сили. Обереги чоловікам-воїнами вишивались лише в чоловічий день – четвер. А кінці ниток обов’язково зав’язувались вузликом, аби нечиста сила не могла причаїтися у візерунку. Наші предки вірили, що сорочка захищала чоловіка, воїна, від ворожої кулі чи стріли. Вишита сорочка є не просто одягом, це частина нашого спадку, невід'ємна частка нашої самобутності.

І саме в цей час, коли на Україну напав ворог і наші захисники боронять свою землю,з любов’ю вишиті сорочки чи хустки стають оберегами нашим хлопцям на передовій. За словами майстра народного мистецтва з вишивки, старшого наукового співробітника Всеукраїнського центру вишивки та килимарства Юрія Мельничука, - здавна одним із поширених елементів-оберегів є хрест, він може бути різної конфігурації - прямий, косий, подвійний, але найбільший захист дає хрещатий хрест. Саме такі використовують в орнаментах на одязі воїнів, щоб захистити в екстремальних ситуаціях. На своєму майстер-класі майстер знайомить з символікою та технологією вишивки–оберега (https://youtu.be/Mg9i_E6NNEI)

Якщо комусь в часи неспокою допомагає праця -досліджуйте, вивчайте техніку і символіку вишивки, спробуйте втілити свої знання на практиці. Тоді ці магічні символи стануть справжніми оберегами, які будуть завжди допомагати та захищати. З вірою в перемогу!

Як я малим збирався навеснi

Пiти у свiт незнаними шляхами, –

Сорочку мати вишила менi червоними i чорними,

Червоними i чорними нитками.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотнi, в душi моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне – то любов, а чорне – то журба.

Мене водило в безвiстi життя,

Та я вертався на свої пороги.

Переплелись, як мамине шиття,

Щасливi i сумнi мої, щасливi i сумнi мої дороги.

Менi вiйнула в очi сивина,

Та я нiчого не везу додому,

Лиш згорточок старого полотна

I вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому.

Дмитро Павличко

Пропонуємо ознайомитись з книжковими виданнями з фонду НІБУ та з відкритих джерел Інтернету.

Книжкові видання з фонду НІБУ:

Чумарна М. І. Вишивання долі : символіка і техніки шитва / М. І. Чумарна. – Львів : Апріорі, 2015. – 88 с. : іл.

Авторка в новому ракурсі розкриває можливості впливу людини на долю, на здоров’я власного тіла, благополуччя сім’ї і роду через повернення до джерел духовного знання наших предків. Особливістю нової книжки є те, що вона наближена до потреб тих, хто практично займається відновленням зразків стародавньої вишивки, хто шукає нових «старих» ідей у творенні власного одягу. Тут подано 56 видів техніки шитва, розкладки узорів, які підготувала і систематизувала майстер художньої вишивки Віра Чипурко.

Бебешко Л. Українські вишиванки: орнаменти, композиції/ Л. Бебешко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 127 с. : кол. іл.

Видання містить схеми моделей жіночих і чоловічих вишиванок. Композиції створені на основі старовинних колекційних взірців, але з урахуванням сучасних тенденцій вишивання. Поліські, бойківські, галицькі, буковинські, закарпатські, слобожанські, полтавські, подільські орнаменти. Схеми розроблені автором за кращими колекційними взірцями з музейних і приватних колекцій. У книжці є все, що необхідно для того, аби створити та власними руками вишити красиву українську одежу для дорослих і підлітків: детальні схеми узорів для різних деталей сорочок, вказівки щодо вживання різноманітних поверхневих швів, схеми крою тощо.

Васіна З. Українське народне вбрання / З. Васіна. – Київ : Мистецтво, 2020. –71 с. : кол. іл.

Васіна З. Український літопис вбрання: науково-художні реконструкції: книга-альбом / упоряд., авт. тексту, худож. реконструкції З. Васіна. – Київ : Мистецтво, 2003. – Т. 1 : 11 000 років до н.е. – ХІІІ ст. н.е. – К., 2003. – 448с.

Варивончик А. В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (XX ст.) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Варивончик ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв. – Київ, 2013. – 108 с. : іл

Вишивка в одязі видатних українців / авт. тексту Т. Зез. - Київ : АДЕФ-Україна, 2020. - 21 с. : кол. іл., вкл. л.

Вишивка Жидачівщини з колекції Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Ч. 1 / голов. ред. І. Вачкова. - Львів : Артклас, 2019. - 91, [2] с. : іл. - (Мистецтво давнього стібка ; Т. 1).

Вишивка козацької старшини XVII-XVIII століть:каталогколекціїЧернігівськогообласногоісторичногомузеюім. В.В. Тарновського / ред. Л. Сушко. - Київ :Родовід, 2001. - 200 с.

Вишивка Мирослави Кот: [альбом творчих робіт] / авт., упоряд. М. П. Кот. - Львів : ЗУКЦ, 2010. - 176 с.

Волковічер Т. М. Вербальні тексти у народній вишивці кінця XIX – першої половини XX ст.: генеза, семантика, прагматика / Т. М. Волковічер ; НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 2019. – 173 с. : іл.

Геник, Євгенія Вишивка, ткацтво : альбом / Є. Геник ; ред. В. Щербак ; Національна спілка майстрів Народного мистецтва України, Поліграфічна фірма "Оранта". - Київ : Народні джерела, 2007. - 72 с. : фот.

Жіноча сорочка Борщівсько-Заставнівського Придністров’я: альб. / упоряд.: Л. Булгакова-Ситник, Т. Лозинський. – Львів, 2013. – 333 с. : фот.

Калиняк М. Українська вишивка: Сучасне трактування / М. В. Калиняк. – Львів : Українські технології, 2004. – 113 с.

Кара-Васильєва Т. В. Українська вишивка / Т. В. Кара-Васильєва, А.Д.Чорноморець. – Київ, 2005. – 158 с. : іл.

Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 463 с.

Ніколаєва Т. Український костюм. Надія на ренесанс / Т. О. Ніколаєва. – Київ : Дніпро, 2005. – 317 с.

Петречко Д. І. Вишивані скарби Бойківщини: Західний регіон / Д. І. Петречко. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. – 88 с. : фот.

Причепій Т. Вишивка Східного Поділля : структура орнаменту та спроба інтерпретації образів : альб / Т. І. Причепій, Є. М. Причепій. – Київ : Родовід, 2016. – 341 с. : іл.

Свйонтек І. Гуцульські вишивки Карпат: мистецтво геометричного орнаменту та колориту. Альб. 1 / І. Свйонтек. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 322 с. : фот.

Семчук Л. Я. Вишивка в народному одязі українських Карпат ХХ століття (художні особливості): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Л.Я.Семчук ; М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 16 с.

Стечишин Савеля. Мистецькі скарби українських вишивок / С. Стечишин. –[Вінніпег] : Накладом Союзу Українок Канади, 1950. – 134 с. : іл., рис., фот.

Шандро М. Гуцульські вишивки / М. Шандро. – Чернівці : Букрек, 2010. – 75, 50, 30 с. : іл, табл. із 224 узорами вишивки. – Текст укр., румун., англ. мовами.

Статті з періодичних та продовжуваних видань

Кацан О. Самобутній оберіг на ім’я український костюм / О. Кацан // Українська культура: журн. – 2016. – № 3/4. – С. 62-64.

Кожолянко О. Матеріал та техніка виготовлення традиційного одягу у східних слов'ян / О. Кожолянко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: зб. наук. пр. – Чернівці, 2012. – Т. 1(33). – С. 165-175.

Коцан В. В. Традиційний народний одяг ужанських долинян Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. / В. В. Коцан // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. – Ужгород, 2020. – Вип. 1(42). – С. 349-367.

Електронні джерела:

Вишиванка оберіг і спадок нації. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.megaoberig.com.ua/vyshyvanka-oberig-i-spadok-natsiyi. – Назва з екрана.

Вишивка-оберіг. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ukryarmarka.com.ua/a211924-vishivka-oberig.html.–Назва з екрана.

Вишиванка – оберіг своїми руками. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.megaoberig.com.ua/vyshyvanka-oberig/. – Назва з екрана.

Вишиванка – особливості вишивки в різних областях України. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2019483-visivanka-unikalnij-kod-tvogo-krau-infografika.html. – Назва з екрана.

Вишивка–як оберег. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://dibrova.com.ua/oberezhnaya_vyshivka. – Назва з екрана.

«Дай же, дівчино, хустину, хай я в бою не загину!» Як створити оберіг для військових \ Т. Когутич. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/98511. – Назва з екрана.

Знаки 155 стародавніх українських вишивок : альбом / упоряд. Т.О.Островська, пер. з укр. К. Дулгби. – Київ: Б-чка журн. «Соняшник», 1992. – 71 c. : іл.– Електрон. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000829. – Назва з екрана.

Китова С. А. Полотняний літопис України :семантика орнаменту українського рушника / С. А. Китова. – [2-ге вид., допов.]. – Черкаси: Брама, 2003. – 223 c. :іл.– Електрон. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001795 . – Назва з екрана.

Мельничук Ю. Обереги і узори для вишитих сорочок воїнів.– Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.prekrasastudio.com/blog/267-oberehy-i-uzory-dlia-vyshytykh-sorochok-voiniv. – Назва з екрана.– Дата звернення 5.04.2022.

Народжені в сорочках: символи і обереги нашої вишиванки.– Електрон. дані. – Режим доступу: https://espreso.tv/article/2018/05/17/narodzheni_v_sorochkakh_symvoly_i_oberegy_nashoyi_vyshyvanky. – Назва з екрана. – Дата звернення 5.04.2022.

Проект: «Вишиті обереги: захист завжди з вами». – Електрон. дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/proekt-visiti-oberegi-zahist-zavzdi-z-vami-122342.html. – Назва з екрана.

Таємничі коди предків: 12 головних символів української вишивки \ підгот. Н. Понятишин. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/taemnichi-kodi-predkiv-12-golovnih-simvoliv-ukrayinskoyi-vishivki-17943. – Назва з екрана.

Українське народне мистецтво. Тканини та вишивки / упоряд. Н. Д. Манучарова (авт. тексту); С. Й. Сидорович; І. Ф. Красицька; ред. колегія: Білозуб; В. І. Заболотний; М. Т. Рильський та ін. – Київ: Держ. видав. образ. мист. і муз. літ. УРСР, 1960. – 403 с. : іл.– Електрон. дані. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001913 . – Назва з екрана.

Чи є для вас вишиванка оберегом?– Електрон. дані. – Режим доступу:https://etnodim.com.ua/ua/ua-tsikava-informatsiya/111-oberig-vyshyvanka. – Назва з екрана.

Укладачі: Нестеренко О. В. Снігирьова Л. М.

ОБЕРЕГИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  Вип. 1