ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Любіть Україну» до 120-річчя від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри

Шановні користувачі! З 5 січня у Виставковій залі еспонується книжкова виставка «Любіть Україну» до 120-річчя від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898 – 1965), українського письменника, поета-лірика.

        

С 669

Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра.

– [б.м.] : Держ. літ. вид-во, 1936. – 157 с.

С 66

Сосюра В. Вибрані поезії : в 2-х т. Т. 2. Поеми /

В. Сосюра. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 162 с.

С 66

Сосюра В. М. Твори : в 4-х т. Т. 1. Поезії 1916-1930 / В. М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1986. – 381 с.

С 66

Сосюра В. М. Твори : в 4-х томах. Т. 2. Поезії 1931-1940 / В. М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1986. – 374 с.

С 66

Сосюра В. М. Твори : в 4-х т. Т. 3. Поезії 1941-1955 / В. М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1987. – 398 с.

С 66

Сосюра В. М. Твори : в 4-х томах. Т. 4. Поезії 1956-1964 / В. М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1987. – 414 с.

С66

Твори : в 10-ти т. / В. М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1970 – 1972.

Т. 1 : Поезії 1920-1936 / Ред. А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1970. – 366 с.

А15137

Сосюра В. М. Вона пішла : цикл віршів. Спроба реконструкції / В. М. Сосюра ; Акад. наук вищої школи України. – Київ : [б. в.], 2005. - 62 с.

Основу книги складають вірші трагедійно-ліричного циклу, створеного Володимиром Сосюрою наприкінці листопада – на початку грудня 1949 року, що відобразив намагання поета визволити арештовану органами держбеспеки дружину Марію Гаврилівну. Більшість творів цього поетичного щоденника з’являються друком уперше.

А10995
С669

Сосюра В. М. Всім серцем любіть Україну... : вибрані твори / В. М. Сосюра. – Київ : Криниця, 2003. – 608 с. : портр. - (Б-ка Шевченківського комітету)

До книжки входять, насамперед, шедеври, які зачаровували читачів своїм ліризмом, а також твори так званої «захалявної літератури», які не давали заснуть національній свідомості українцям в епоху тоталітаризму.

С 66

Сосюра В. М. Калина над водою : лірика та поеми / В. М. Сосюра ; вступ. ст. П. Усенко. – Київ : Дніпро, 1968. – 527 с.

   

А4222
С669


Сосюра В. М. Любіть Україну / В. М. Сосюра. – Київ : Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин Укр., 1998. – 1998 с. + 1 л. портр. – (Джерела духовності)

Це видання – своєрідна антологія: антологія різномовних перекладів одного вірша – славетної і невіддільної від історії українського народу поезії Володимира Сосюри «Любіть Україну».

С 66

Сосюра В. Люблю : поезії / В. Сосюра. – Київ : Держлітаивдав, 1939. – 199 с.

А7178
С66


Сосюра В. М. Мазепа : поема. Лірика / В. М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 2001. – 221 с. – (Бібліотека школяра)

Добірка творів відомого поета Володимира Сосюри містить замовчувану понад півстоліття поему «Мазепа» і вибрані поезії різних років, які є найхарактернішими для творчості найніжні-шого лірика української літератури XX ст.

С 669

Сосюра В. Салют : стихи 1941-1943 / В. Сосюра. – М : Гос. изд. худ. лит., 1944. – 39 с.

А7159
С66


Сосюра В. М. Розстріляне безсмертя : вірші та поеми / В. М. Сосюра. – Київ : Укр. письменник, 2001. – 319 с. + 1 арк. портр.

Окремою книгою (без купюр і вилучень) видаються поеми В. М. Сосюри, переважна більшість яких побачили світ вже після смерті поета.

А27774
С669


Сосюра В. М. Третя рота : роман / В. М. Сосюра. – Київ : Знання, 2012. – 352 с. : іл., 2 вкл. л.

Роман-сповідь «Третя Рота» — це єдиний прозовий твір Володимира Сосюри, в якому він осмислює шляхи та манівці свого життя — від злиденного дитинства, юності у вирі національно-визвольних змагань до становлення як поета в умовах сталінського режиму. Сповідь поета — новітній літописний документ про час і про себе, написаний схвильовано, щиро, до болю щемливо і водночас правдиво.

В 3957 / 9(с2)

В 464

Вільні думки (1918) : літературно-просвітницький журнал, № 1 : видання гуртка Бахмутської української щкільної молоді, м. Бахмут : перевидання з додатками / упоряд. і вступ. ст. І. А. Корнацького ; додатки О. Б. Добровольського. – Артемівськ, 2015. – XIV, 34 с.

Науково-документальне видання відтворює єдиний, що вийшов друком у січні 1918 року, номер літературно-просвітнього журналу «Вільні думки», видання гуртка української шкільної молоді в Бахмуті – повітовому місті Катеринославської губернії. Серед опублікованих у журналі творів – ранні українські вірші Володимира Сосюри.

8(с)

З 232

Задеснянський Р. Чоловічі представники українського виродження: Ю. Яновський, М. Куліш, В. Сосюра : іст. літ. / Р. Задеснянський. – Торонто : [б. в.], 1979. – 151 с. - (Укр. відродження і виродження 1920-их і 1930 років)

А18334 / 8(с)
К12


Кабанцев Г. Музична Сосюріана : збірка романсів і пісень на слова Володимира Сосюри / Г. Г. Кабанцев. – Артемівськ : [б. в.], 2008. – 38 с. : ноти.

До збірки увійшли романи та пісні, написані членом творчого об’єднання композиторів Донеччини, Григорієм Григоровичем Кабанцевим на вірші видатного українського поета Володимира Сосюри.

А32927 / 8(с)
К629


Коляда І. А. Володимир Сосюра / І. А. Коляда, Ю. І. Коляда. – Харків : Бібколектор, 2015. – 121 с.

Доля видатного українського лірика, лауреата Шевченківської премії 1963 року Володимира Сосюри тісно пов’язана з подіями Жовтневої революції і громадянської війни в Україні, громадським та літературним життям 20 – 50-х років ХХ століття.
Сьогодні яскрава щира поезія В. Сосюри має багато шанувальників, як і раніше, вона чарує своєю задушевністю, теплотою і правдивістю почуттів.

А18013 / 8(с)
К727


Костюченко В. Біль аж до краю дороги... : есе / В. А. Костюченко. – 2-е вид. доповн. – Київ : Пульсари, 2004. – 274 с. : іл.

Володимир Сосюра — найменш вивчений на сьогодні поет з офіційно визнаних митців радянського часу. Трагічна українська нація породжувала трагічних творців. Сосюра належав саме до них. Ця книжка Віктора Костюченка — спроба поглянути на людину тих надзвичайно складних літ, поета, якого практично ніхто не знав.

А30979 / 8(с)(01)
Л932

Любіть Україну! : лауреати премії ім. Володимира Сосюри : довідник, статті, покажчик / упоряд. С. Козак. – Київ : Літ. Україна, 2014. – 136 с. : іл. - (Книжкова “Літературна Україна”)

Це видання містить не лише біобібліографічні відомості про лауреатів премії імені Володимира Сосюри, засновником якої є легендарний часопис «Літературна Україна», який занесено до Книги рекордів України, а й подає маловідомі матеріали про самого В. Сосюру — одного з «найніжніших українських ліриків», найпопулярнішого поета України 1920-х років, який, попри «радянськість ґрунту», на якому писав і жив, не зрадив українську ідею.

М2154-1
М581

Міжнародна збірка сучасної поезії та малої прози . Т. 1 / Міжрегіональне творче об’єднання "Лицарі слова", Дебальцівське міське літоб’єднання ім. В. М. Сосюри ; уклад. О. І. Морозов. – Донецьк : Донбас, 2011. – 274, 2 с. – (Творчі сили України)

Перший том серії «Творчі сили України» (Бібліотечка творчого об’єднання «Лицарі слова») представляє собою Міжнародну збірку сучасної поезії та малої прози. Видання знайомить читачів з творчістю сучасних авторів, що мешкають в Україні та за її межами.

А8580 / 8(с)
Я576

Ямські зорі Володимира Сосюри / авт.-упоряд. В. Терещенко. – Артемівськ : [б. в.], 2002. – 104 с. : портр.

Володимир Сосюра, уже будучи відомим поетом, приїздив у місця дитинства, виступав перед учнями Сіверської школи No 1, листувався з ними. На вшанування пам'яті славного земляка, в школі відкрито музей В.Сосюри. Знагоди100-літнього ювілею поета виготовлено значок, біля садибиус.