ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ГЕРБА УКРАЇНИ»

Книжкова виставка з фонду Національної історичної бібліотеки України 

«ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ГЕРБА УКРАЇНИ»

Державний Герб – символ, який презентує країну як суверенну незалежну державу, він зображується на офіційних документах, печатках, грошових знаках держави. Практика оформлення герба базується на національних традиціях, відображає специфіку геральдичних особливостей розвитку конкретної країни.

З 19 лютого 1992 року в Україні відзначається День Державного Герба України, в цей день Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий Герб України. Малий Державний Герб України — золотий тризуб на синьому тлі. Великий Державний Герб України досі не затверджено, існує лише проєкт Закону «Про великий Державний Герб України», що був прийнятий у 2021 році.

Тризуб – стародавній символ, який зустрічається на нашій території з давніх часів і шанується як своєрідний магічний знак, оберіг. У вигляді державної символіки він використовувався князями Київської Русі. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах. Посли київського князя Ігоря (912-945 рр.) при укладанні договорів із візантійцями мали свої печатки з тризубом. Київський князь Володимир Святославович (980-1015 рр.) карбував тризуб на монетах, де з одного боку зображувався портрет володаря, а з іншого – тризуб.

У 1918 році тризуб став Державним Гербом Української Народної Республіки як символ соборності українських земель.

Радянська тоталітарна система таврувала тризуб як «націоналістичний знак» та жорстоко карала тих, хто його використовував.

Сучасна Україна увібрала в себе державницькі традиції Української Народної Республіки, зокрема її державні символи (герб-тризуб, гімн “Ще не вмерла Україна”, синьо-жовтий прапор) та атрибути (грошова одиниця – гривня).

У Статті 20. Конституції України зазначено, що Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

У 2021 році Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз Великого державного герба України. Всього в конкурсі брали участь 112 робіт-претендентів. Ескіз-переможець брав участь у подібному конкурсі ще в 1997 році. Найкращою визнали роботу Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба. Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.

24 серпня 2021 Верховною Радою України було прийнято за основу проєкт Закону «Про великий Державний Герб України» № 5712.

Запрошуємо відвідати виставку та ознайомитися з експозицією у читальній залі Бібліотеки.

Бібліографічний список

Законодавство України

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Київ: Основа, 2019. – 75 с. Шифр : А43244/34/К65

Зі змісту : Cт. 20. Державні символи України : Державний Герб України. – С. 9.

Про Державний Герб України : постанова Верховної Ради України від 19 лют. 1992 р. № 2137-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 40. – Шифр : 05 У45

Зі змісту : Ст. 592: Про Державний герб України (Додаток: кольорове та чорно-біле зображення. Схематичне зображення Державного герба України).

Книги

Баїк Оксана Іванівна. Публічні атрибути і символи Української держави: монографія / О. І. Баїк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів : Паіс, 2015. – 252 с. Шифр : А33293 / 34 Б183

Анотація : У монографії представлено й обґрунтовано розвиток правового регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави від дохристиянських часів до сьогодення.

Бєлова О. Ф. Історія Державного герба України : до 20-ї річниці незалежності України: наук.-метод. посіб. / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов ; М во культури України ; Укр. ін т нац. пам’яті ; Нац. музей історії України. – Запоріжжя : Тандем А А, 2011. – 92 с. : іл. Шифр : А23350 / 34/Б435

Анотація: Автори цього посібника здійснили справжній науковий прорив, запропонувавши історично обґрунтовану концепцію духовного змісту українського герба. В результаті багаторічних досліджень вони довели, що високе духовне вшанування нашого тризуба сягає прадавніх цивілізацій Середземномор’я і міцно пов'язане з обожнюванням сонця як творця життя (хрест) та предмета, який рятував життя - якоря (тризуб).

Велика ілюстрована енциклопедія України / ред. Л. Слабошпицька. – Київ : Махаон-Україна, 2009. – 501 с. : іл. Шифр : В1755 / 9(с2)(03)В272

Зі змісту : Проголошення Незалежності. Символи держави – Прапор і Малий герб України. – С. 158-159.

Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – 2-е вид. доповн., доопр. – Київ : [б. в.], 2005. – 715 с. Шифр : Б4470 / 9(с2)(03)В 357

Зі змісту : Україна від найдавніших часів до сьогодення. 1992, 19 лютого – С. 599.

Дзюба О. М. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні: X - середина XVII ст.: Посібник-довідник / О. М. Дзюба, Г. І. Павленко ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : АртЕк, 1998. – 200 с. : іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). Шифр : Б1137 / 9(с2)Д438

Зі змісту : Герб запорізького війська з книжки Касіяна Саковича «Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного». – С. 173.

Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1 : Від найдавнішого часу до 18 ст. / О. Кучерук. – Вид. перероб. і доп. – Київ : Спалах, 2004. – 215 с. : іл. Шифр : М1254-1 / 9(с2)(03)І-496

Зі змісту : Герб. – С. 50; Тризуб. – 189.

Карнаух А. Л. Тризуб как знак Великой богини Киевской Руси / Андрей Леонидович Карнаух. – Днепропетровск : Академия истории, 2014. – 62 с. : ил. Шифр : А30976 / 9(с2) К245

Анотація : Ця книжка дає не «ще одну трактовку Тризуба», а дає «остаточну наукову інтерпретацію Тризуба як релігійного знаку, який був символом (схематичним зображенням) Великої богині Київської Русі. Автор наводить докази того, що Тризуб є древнім релігійним знаком (подібно як хрест), який був присутній в релігіях древніх країн (у субарійців Двуріччя, в Шумері, Єгипті, Індії, Ханаані та Іудеї, Китаї, Японії, у тюрків та монголів, у середньовічній Європі) та означав Велику богиню, яка була втіленням світла-блискавки, богинею перемоги та слави, матір'ї нації.

Конституція України. Науково-практичний коментар: станом на 20 травня2018 року / ред.: К. І. Чижмарь, О. В. Лавринович. – Київ : Професіонал, 2018. – 290 с.  Шифр : Б9790 / 34К65

Зі змісту : Cт. 20. Державні символи України : Державний Герб України. – С. 50-51.

Лемешко Н. В. Символи нашої держави: Вікторини. Вип. 5 / Наталія Вікторівна Лемешко ; Упр. освіти Маріупол. міськради. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 38 с. Шифр : М1706-5 / 901.5 / Л442

Зі змісту : Питання-відповіді № 1-5, С. 10-11.

Луців А. Г. Державний герб України (домисли і дійсність) / Андрій Георгійович Луців. – Тернопіль : Джура, 2003. – 32 с. : іл. Шифр : А9330 / 901.8 / Л869

Анотація : У брошурі поданий той мінімальний об’єм знань з нарисної геометрії і креслення, який дозволяє непідготовленому читачеві зрозуміти спосіб побудови за двома виглядами предмета – третій. Прототипом тризуба є предмет, що зображений на одній із монет київського князя Володимира.

Наш герб : українські символи від княжих часів до сьогодення : альбом / упоряд., ред. Б. Завітій, текст А. Гречило. – Київ : Родовід, 2018. – 399 с. : іл., фот.

Шифр : В4376 / 9(с2) / Н37

Анотація : У цьому 400-сторінковому альбомі – понад 700 ілюстрацій із більш ніж 50 музеїв, архівів і бібліотек України та світу. Про наш герб – ніби простий, але досі загадковий.

Новий довідник: Історія України / голов. ред. С. Крупчан, упоряд.: Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. – 5-е вид., перероб. і доп. – Київ : Казка, 2010. – 736 с.

Шифр : А23148 / 9(с2)(03) / Н73

Зі змісту : Державотворчі процеси в Україні в 1994-2001 рр. – С. 704-707.

Сас П. М. Герб Війська Запорозького: із минулого у сучасне / Петро Михайлович Сас ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2010. – 202 с. Шифр : Б6068 /901.5 / С209

Анотація : Книгу присвячено історичній реконструкції герба Війська Запорозького, який за Конституцією України є складовою Великого Державного Герба України. Уперше в історіографії на основі джерел комплексно досліджено геральдичні зображення печаток Війська Запорозького 1590-х–1630-х років, висвітлено особливості козацької геральдики другої половини XVII–XVIII ст. Визначено символіку реконструйованого герба Війська Запорозького, подано його графічне зображення та геральдичний опис. У виданні є рисунки, що пояснюють геральдичні правила, а також ілюстративний матеріал із козацької сфрагістики, геральдики та іконографії.

Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI–XVIII століть: [монографія] / Ігор Михайлович Ситий. – Київ : Темпора, 2017. – 969 с. : іл., факс. Шифр : Б9724 / 9(с2) / С41

Анотація : У монографії досліджуються печатки доби Гетьманщини та пов'язані з ними емблеми, знаки й символи. Сфрагіси були обов'язковим елементом суспільного життя козацької держави. Проте усе їх різноманіття лишається малодослідженим, а це заважає змалювати повноцінну картину громадсько-політичного життя Гетьманщини - однієї з історичних форм української державності. У дослідженні простежено історію сфрагістичних пам'яток Гетьманщини від державних до корпоративних та особистих, встановлено їхні загальні та відмінні риси, проведено аналіз основних суспільно-політичних закономірностей функціонування печаток Козацької доби та подано характеристику їх як особливого різновиду пам'яток матеріальної культури.

Супруненко В. П. Енциклопедія українознавства: у 2 кн. Кн. 2: Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах / Владимир Павлович Супруненко. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. – 144 с. : іл. Шифр : М519-2 / 9(с2) / С899

Зі змісту : Cт. 20. Державні символи України : Державний Герб України. – С. 52.

Сучасні символи та атрибути державності України: довідник: у 4 т. Т. 1: Символи державного суверенітету та атрибути державності України / упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Укр. вид. консорціум, 2008. – 175 с. Шифр : М1743-1(1) / 34(03) / С916

Зі змісту : Державний Герб України. – С. 41.

Україна: герби та прапори = Украина: гербы и флаги = Ukraine: arms and flags / авт. проекту, упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний. – Київ : Парламент. вид-во, 2020. – 495 с. : кол. іл. Шифр : В4832 / 901.8 / У45

Зі змісту : Державний герб України. С. – 9.

Україна: Дитяча енциклопедія / Авт.-упоряд. В. М. Скляренко. – Харків : Фоліо, 2006. – 462 с. Шифр : В1196 / 9(с2)(03) / У-45

Зі змісту : Національна символіка України. – С. 82-84

Україна: Повна енциклопедія / авт.-упоряд. В. М. Скляренко. – Харків : Фоліо, 2006. – 462 с. Шифр : В1264 / 9(с2)(03) / У-45

Зі змісту : Національна символіка України. – С. 82-84

Українська державність: історико-правничі нариси / НАН України, Ін-т історії України, Всеукр. Правозахис. орг. “Меморіал” ім. В. Стуса, Юрид. журн. “Право України” ; наук. ред. В. А. Смолій [та ін.]. – Київ : Право України, 2021. – 969, [6] с. : іл.. Шифр : В5100 / 9(с2) / У455

Зі змісту : Державний Герб України. – С. 752

Уривалкін О. М. Довідник з історії України: (з найдавніших часів й до кінця XIX століття). Т. 1 / Олександр Миколайович Уривалкін. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2018. – 495 с. : іл., карт., фот. Шифр : М3260-1 / 9(с2) / У697

Зі змісту : Зображення срібної монети князя Володимира Святославовича, Герба Війська Запорізького, печатки часів гетьмана І. Мазепи. – С. 61, 292, 361.

Хмельовський О. М. Тризуб: Таємне вчення українців / Орест Михайлович Хмельовський ; Міжнар. Акад. фундамент. основ буття. – Луцьк : Терен, 2004. - 288 с. : іл. – (Теорія образотворення ; кн. IV-1). Шифр : А11707 / 901.8 / Х-656

Анотація : Книга є продовженням «Теорії образо творення» (Кн. 1-3). Вона містить авторську підбірку й аналіз інформаційно-методичних матеріалів для загального пізнання Закону Бог і Бог та Його знакових сутностей. Ця книга є методологічним посібником для школи Адептів українського знання «ОР-і» й буде корисною всім, хто вивчає власну суть, суть Людини, Землі, Всесвіту не тільки за науковими джерелами, але й за практикою віри, мистецтва й філософії.

Червінський В. І. Історія України. Джерельний літопис / Віктор Іванович Червінський, М. І. Обушний. – 3-є вид., перероб. й допов. – Київ : Україна, 2016. – 896 с. : іл., карти, фот. Шифр : А35155 / 9(с2) / Ч-452

Зі змісту : Постанова Верховної Ради України про Державний Герб України. С. 699.

Шумило С. Тризуб із хрестом : 100 років боротьби за право на існування / Сергій Шумило. - Київ : Пам’ятки України, 2019. – 49 с. : іл. – (Народна б-ка

“Пам’ятки України” ; вип. 7–8) (Б-ка журн. “Пам’ятки України” ; кн. 74). Шифр :  А41911 / 901.8 / Ш961

Анотація : Періодична брошура есеїв культурно-історичної тематики про питання запровадження під час державотворчих національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. тризуба як державного герба незалежної України, спроби використовувати його як символ країни. Розглядаються існуючі суперечки навколо цього.

Статті з періодичних та продовжуваних видань

Гречило А. Зигзаги українського державного герботворення: 100 років без крапки / Андрій Гречило // Антиквар. – 2020. –  № 5 (118). – С. 68-75.

Europaische Fama = Європейська молва (нім. мова, журн. європ. новин, найголовніших королів. дворів). – 1728. – № 315. Шифр:Нім 08.9(~)/Е91/СФІМ

-        С. 229 : [Печатка Малоросійського Війська Запорізького, т. зв. «Козак із мушкетом і шаблею»] ;

-        С. 217–230 : [подано події на Україні зі згадуванням козаків, Д. Апостола, П. Скоропадського, Петра І, а також Києва і Лаври, Чернігова, Лубен, Глухова, Переяслава та ін.].

Однороженко О. Надолужити незроблене. Микола Битинський і його великий герб України / Олег Однороженко // Антиквар. – 2020. – № 5 (118). – С. 76–87. – Бібліогр. : с. 87 (23 назви).

Панькова С. Великий тандем [Михайло Грушевський та Василь Кричевський] / Світлана Панькова, записав Богдан Завітій // Антиквар. – 2020. – № 5 (118). – С. 88–95 : фото. Зі змісту :

- Про герб УНР, який  Кричевському замовив Грушевський. – С. 94–95.

Плохій С. «Козак Нарбута – дуже політичний, це державний козак» / Сергій Плохій, Богдан Завітій // Антиквар. – 2020. - № 5 (118). – С. 25-33.

Савчук Ю. «Знак Соборності. Великий державний герб України: від Нарбута до Якутовича» / Юрій Савчук // Антиквар. – 2020. – № 5 (118). – С. 57-67.

Бібліографічні видання

30 років Незалежності України: наукове осмислення : бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка Україн; НАН України, Ін-т історії України; Укр. Ін-т книги ; упоряд. Д. Г. Стегній; ред. З. Х. Мусіна; відп. за вип. А. В. Скорохватова; наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк; наук. ред., авт. вступ. ст. В. Головко; дизайн К. Русанівський. - Київ : Вид. дім Вініченко, 2021. - 640 с. Шифр : Б11248 / 9(с2)(01)Т671

Зі змісту :

-  69 : Про державні символи України: Постанова Верховної Ради України від 3 верес.1996 р. № 347 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 45. – Ст. 241-242.

- 377: Державні символи України : бібліогр. покажчик / Центр. б-ка ім. М. Л. Кропивницького ; уклад.: Н. Л. Артемьєва, І. В. Письменна ; ред. Т. О. Михайловська. – Миколаїв, 2010. – 18 с.

- 406: Символ свободи і незалежності: до 25-річчя затвердження Державного Герба України : бібліогр. покажчик / Запоріз. нац. ун-т ; уклад.: О. А.  Горбань,  О.  В. Левчук ; відп. за вип. Н. М. Чала. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 15 с.

- 910. Аксьоненко О. Державні  символи України :  усний  журн. / О. Аксьоненко // Історія України. – 2004. – № 4. – С. 15-17.

- 911. Атлас історії української державності. Українські землі від найдавніших часів до сьогодення / упоряд. В. П. Грицеляк. – Львів : Карти і атласи, 2013. – 127 с. : іл., карти, портр., табл. – Бібліогр.: с. 127. Зі змісту: Символи державності. – С. 7-20.

- 915. Вовканич, С. Семіотика і семантика Тризуба: інформаційна візія / С. Вовканич // Вісник НАН України. – 2006. – № 8. – С. 59.

- 919. Какауліна, Л. М. Деякі проблемні  питання конституційно-правового забезпечення порядку використання Державного Герба України / Л. М. Какауліна // Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики : матерали наук.-практ. конф., 24 черв. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 241-245.

- 920. Какауліна, Л. М. Конституційно-правове забезпечення порядку використання та захисту державних символів України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.00 «Конституційне право, муніципальне право». Кваліфікаційна робота на правах рукопису / Л. М. Какауліна ; Ін-т законодавства  Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 202 с. : додат. – Бібліогр.: 196 назв. Режим доступу:

http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/32005.pdf. – Дата: 12.05.2021.

- 921. Кучерук, О. С. Державна символіка / О. С. Кучерук // Рідна шк. – 1993. – № 6. – С. 23-38.

- 922. Кучерук, О. С. Державний герб України (фрагменти стенограми засіданн  Верховної Ради України) / О. С. Кучерук // Пам’ять століть. – 2001. – № 2. – С. 90-103.

- 924. Мамонтова, Е. В. Етикет державних символів України: структура, принципи, норми / Е. В. Мамонтова // Освіта регіону : наук. журн. Сер.: Політологія. Психологія. Комунікації. – 2011. – № 1. – С. 90-95.

- 925. Мандрика, М. Державні символи України / М. Мандрика // Наука і суспільство. – 2002. – № 5-6. –  С. 20-25.

- 926. Народження країни. Від краю до держави: назва, символіка, територія і кордони України. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 350 с. Зі змісту: Утвердження сучасних державних символів України. – 338-348.

- 927. Новак, І. В. Дотримання протокольних норм використання державної символіки України / І. В. Новак // Людина і політика. – 2003. – № 3. – С. 115-118.

930. Сергійчук, В. І. Національна символіка України / В. І. Сергійчук. – Київ : Веселка, 1992. – 109 с.

- 932. Сучасні символи та атрибути державності України : довідник : у 4 т. / уклад. В. В. Болгов. – Київ : Укр. вид. консорціум, 2008 – . Т. 1, кн. 1 :  Символи державного суверенітету та атрибути державності України. – 176 с.

- 933. Україна: герби та прапори = Украина: гербы и флаги = Ukraine: arms and flags / авт. проекту, упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний. – Київ : Парлам. вид-во, 2020. – 495 с. : іл. Див. також №: 65-67, 69, 377, 404-406, 1151, 1193-1196.

Історія України 2018 : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд. : Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2019. – 576 с.

Зі змісту :

- поз. 511 : Безкоровайна Л. Т. Символіка України / Л. Т. Безкоровайна. – Київ : Фоліант, 2018. – 92 с. : іл.;

- поз. 517 : Гай-Нижник П. П. Утвердждення тризубу в офіційній символіці Української Народної Республіки та Української держави доби Центральної Ради і Гетьманату (1917–1918 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея. – 2018. – С. 21–28. – Бібліогр. : 59 назв.

Символ свободи і незалежності: до 25-річчя затвердження Державного Герба України : бібліогр. покажч. / Запоріз. нац. ун-т ; уклад.: О. А. Горбань, О. В. Левчук; відп. за вип. Н. М. Чала. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 15 с.

Анотація : У виданні представлено 209 бібліографічних записів. Бібліографічний покажчик створено на базі традиційних та електронного каталогів станом на 01.02.2017 р., місце зберігання джерел – фонди та електронні колекції наукової бібліотеки ЗНУ.

Електронні ресурси

Архівні документи з питання створення Державного Герба України [Електронний ресурс] / Укр. Ін-т нац. пам’яті. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/sites/default/files/userupload/arhivni_dokumenti_z_pitannya_stvorennya_derzhavnogo_gerba_ukrayini.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 11.02.2022.

Великий герб України: уряд обрав ескіз-переможець [Електронний ресурс] / ВВС NEWS Україна. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/news-55004639. – Назва з екрана. – Дата звернення: 11.02.2022.

19 лютого - День Державного Герба України. Його історія [Електронний ресурс] / Збройні Сили України. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.zsu.gov.ua/new_page/602f75a8c702882680d95efe. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.02.2022.

Державний герб України [Електронний ресурс] / Український інститут національної пам'яті. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/publication/derzhavnii-gerb-ukraini. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.02.2022.

До питання конституціалізації інституту Державного герба України [Електронний ресурс] /  Юридична Газета online. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://yur-gazeta.com/publications/practice/konstytutsiine-pravo/do-pitannya-konstitucializaciyi-institutu-derzhavnogo-gerba-ukrayini.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.02.2022.

Поза конкурсом: який герб України схвалила Верховна Рада? [Електронний ресурс] /  Deutsche Welle, DW, Українська редакція. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/poza-konkursom-yakyi-herb-podav-do-vr-prezydent-volodymyr-zelenskyi/a-58122168. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.02.2022.

Прийнято за основу проект Закону «Про великий Державний Герб України» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/213183.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.02.2022.

Проєкт Закону «Про великий Державний Герб України» (Опубліковано 24 серпня 2021, о 15:06)  [Електронний ресурс] / Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України. – Електрон. дані. – Режим доступу:  https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/213183.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.02.2022.

Постанова Верховної Ради України Про Державний герб України [Електронний ресурс] / LIGA 360. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/T213700?an=1. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.02.2022.

Сьогодні День Державного Герба. 5 цікавих фактів про український символ [Електронний ресурс] / Армія INFORM. – Електрон. дані.  – Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2020/02/19/sogodni-den-derzhavnogo-gerba-5-czikavyh-faktiv-pro-ukrayinskyj-symvol/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.02.2022.

 

Укладачі : Новицька А. І., Снігирьова Л. М.

Наук. ред. : Єфіменко Г. В.