ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Маланюк Євген Филимонович (1897-1968)

Маланюк Євген Филимонович (01.02(20.01).1897 – 16.02.1968) – поет української еміграції, публіцист, есеїст, літературо- та мистецтвознавець, перекладач, громадській і культурний діяч [3, 467].

Євген Маланюк належить до покоління, народженого на порубіжжі ХІХ та ХХ століття. Залишивши окопи першої світової війни поручник російської армії Є. Маланюк майже з перших днів народження Української Народної Республіки віддає себе служінню Україні. Йому довелося пройти з українським військом три довгих роки боротьби за українську незалежність. Причому бути з військом і тоді, коли армії УНР налічували 150 тис. вояків, а також коли вони з тріумфом переможців крокували площею перед святою Софією, і тоді, коли у війську залишалося п’ять тисяч воїнів і розтерзані українські армії відходили до збручанського кордону. Є. Маланюка ніколи не зраджувало почуття обов’язку перед Україною мобілізованого добою українського старшини: ні на шляхах фронтів, ні в таборах інтернованих вояків УНР у Польщі, ні у півстолітніх митарствах чужими світами у Польщі, Чехії, Німеччині, США. [64, 3].

Друга світова війна застала Маланюка у Варшаві. Тут він прожив до 1944 року. Розуміючи, що йому не можна залишатися на територіях, які займалися радянськими військами (його прізвище було у списку тих, кого належало арештувати у першу чергу – бо вже надто точно-знущальною була оцінка Маланюком більшовицької влади) Маланюк наприкінці 1944 року подається на захід… [21, 5].

1945 року перебрався до Німеччини, був учителем української таборової гімназії в Реґенсбурзі, 1949 року виїхав до Америки, оселився в Нью-Йорку, де й помер 16 лютого 1968 року.

Маланюк один з найактивніших і найпомітніших поетів української еміграції 20-60-тих років. Він автор поетичних збірок «Стилет і стилос» (Подєбради, 1925), «Гербарій» (Гамбурґ, 1926), «Земля й залізо» (Париж, 1930), «Земна мадонна» (Львів, 1934), «Перстень Полікрата» (Львів, 1939), «Вибрані поезії» (Львів-Краків, 1943), «Влада» (Філадельфія, 1951), «П'ята симфонія» (Філадельфія, 1954), «Поезії в одному томі» (Нью-Йорк, 1954), «Остання весна» (Нью-Йорк, 1959), «Серпень» (Нью-Йорк, 1964), «Перстень і посох» (Мюнхен, 1972). Крім того, написав низку есе, літературно-критичних та публіцистичних статей і брошур («Нариси з історії нашої культури»,1954; «До проблем большевизму», 1956; «Малоросійство», 1959), «Illustrissimus dominus Mazepa», 1961 та ін., зібраних у «Книзі спостережень» (тт. І-ІІ, Торонто 1962; 1966) [16, 45].

 

Бібліографічний список (з фонду НІБУ)

1. Астаф'єв. О. Г. Маланюк Євген Филимонович / О. Г. Астаф'єв // Енциклопедія Сучасної України. Т. 18 : Лт–Мал / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, Наукове товариство ім. Шевченка. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – С. 663 – 664.

2. Войчишин Ю. «Ярий крик і біль тужавий…» : поетична особистість Євгена Маланюка / Ю. Войчишин. – Київ : Либідь, 1993. – 160 с.

3. Герасимов Г. П. Маланюк Євген Филимонович / Г. П. Герасимова // Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 6 : Ла–Мі / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2009. – С. 467.

4. Демченко Т. Подвиг молодих у рецепції Євгена Маланюка / Т. Демченко // Українська революція 1917 – 1921 рр. : подвиг героїв Крут : [матеріали наукових читань (24 січня 2008р.)] / [відпов. ред.: В. Ф. Верстюк]. – Київ.: Вид. ім. Олени Теліги, 2008. – С. 59 – 73.

5. Євген Маланюк // Живиця : хрестоматія української літератури ХХ ст. : у 2 кн. Кн. 2 / ред. М. М. Конончук. – Київ : Твім Інтер, 1998. – С. 207 – 221.

6. Євген Маланюк // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2 : Л–Я / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – С. 122 – 123. – (Золоті імена України).

7. Євген Маланюк // Українське слово. Хрестоматія з української літератури XX століття : в 4-х кн. Кн. 2 / [упоряд. В. Яременко]. – Київ: Аконіт, 2001. – С. 418 – 433.

8. Євген Маланюк // Український націоналізм : Антологія. Т.2 / [упор. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 2011. – С. 69 – 101.

9. Євген Маланюк : в 15-річчя з дня смерти / [упоряд. О. Керч] ; Кураторія Фонду ім. Лариси Целевич і Уляни Целевич-Стецюк. – Філадельфія, 1983. – 119 с.

10. Захара І. С. Українська філософія : навч. посібник : [про Маланюка Є.] / І. С. Захара. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 185, 213, 217, 287.

11. Ільницький М. М. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20–30 років / М. М. Ільницький. – Київ : Товариство «Знання» України, 1992. – 48 с.

12. Крупач М. Маланюк Євген Филимонович / М. Крупач // Довідник з історії України : А–Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста ; Ін-т іст. дослідж. Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ : Генеза, 2002. – С. 445.

13. Куценко Л. Боян степової Еллади : [про Євгена Маланюка] / Л. Куценко. – Кіровоград : Вечірня газета, 1993. – 56 с.

14. Куценко Л. Dominus Маланюк : тло і постать : монографія / Л. Куценко. – Київ : Просвіта, 2002. – 368 с.

15. Лавріненко Ю. Маланюк Євген / Ю. Лавріненко // Енциклопедія українознавства. Словникова частина : в 11 т. Т. 4 : К–М / голов. ред. В. М. Кубійович ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Київ : Глобус, 1996. – С. 1445 – 1446.

16. Маланюк Є. Illustrissimus Dominus Mazepa (Ясновельможний пан Мазепа) – тло і постать / Є. Маланюк. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / М. Андрусяк . – Київ : Обереги, 1991. – 48 с.

17. Маланюк Є. Єдиним сном, єдиним болем… : поезії / Є. Маланюк ; [пер. з укр. О. Архангельського]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 335 с.

18. Маланюк Є. Книга спостережень : статті про літературу / Є. Маланюк ; [упоряд. і передм. Г. Сивоконь]. – Київ : Дніпро, 1997. – 430 с.

19. Маланюк Є. Книга спостережень : фрагменти / Є. Маланюк. – Київ : Атіка, 1995. – 236 с.

20. Маланюк Є. Крути: народини нового українця / Є. Маланюк ; упоряд., авт. передм. П. М. Мовчан. –  Київ : Просвіта, 2015. – 36 с. – (Бібліотека українського воїна).

21. Маланюк Є. Малоросійство / Є. Маланюк ; [передм. Г. Клочек ; ред. В. Шовкошитний]. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 48 с.

22. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – Київ : Обереги, 1992. – 80 с.

23. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – Ню Йорк : Організація оборони чотирьох свобід України, 1954. – 80 с.

24. Маланюк Є. Невичерпальність : поезії, статті / Є. Маланюк ; [упоряд., передм. та приміт. Л. Куценко]. – Київ : Веселка, 2001. – 318 с.

25. Маланюк Є. Повернення : Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Є. Маланюк ; [упоряд. і передм. Т. Салига]. – Львів : Світ, 2005. – 496 с.

26. Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Є. Маланюк ; Ужгородський національний університет, Науково-дослідний інститут україністики ім. Михайла Мольнара. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 48 с. – (Ucrainica : ad fontes).

27. Маланюк Євген Филимонович // Філософія ХХ–ХХІ століть : імена : біографічний словник / [укладач Ю. В. Омельченко]. – Київ : Фенікс, 2011. – С. 123.

28. Нахлік Є. Маланюк Євген Филимонович / Є. Нахлік, О. Нахлік // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 4 : М–Па / ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; [ред. тому О. В. Боронь] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – 2013. – С. 38 – 44.

29. Одарченко П. Мої зустрічі з Євгеном Маланюком : спогади / П. Одарченко // Українська література : зб. вибраних ст. / [ред. О. Зінкевич ; авт. передм. В. Іванисенко]. – Київ : Смолоскип, 1995. – С. 270 – 275.

30. Полиновий мед : Євген Маланюк, Олександр Семененко, Кирило Емануель : поезії – спогади – листи – світлини / упоряд. О. В. Чуднов. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 210 с. – (Єлисаветградське коло).

31. Пугач В. Г. Маланюк Євген Филимонович / В. Г. Пугач, І. В. Гущак // Українська літературна енциклопедія : В 5 т. Т. 3: К–Н / редкол.: І. О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. – С. 272 – 273.

32. Салига Т. Силуети Євгена Маланюка / Т. Салига // Воздвиження храму. – Львів : Світ, 2008. – С. 195 – 276.

33. Тинченко Я. Біографічний довідник : Маланюк Євген Філімонович / Я. Тинченко // Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. 1. – Київ : Темпора, 2007. – С. 265.

34. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921) : [про Маланюка Євгена] Кн. 2 / Я. Тинченко. – Київ : Темпора, 2011. – С. 64, 107, 115, 125, 237, 238, 263, 300.

35. Україна : антологія пам’яток державотворення, Х–ХХ ст. : у 10 т. Т. 9 : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил (1939 рік – початок 80-х років XX ст.) : [про Маланюка Є.] / упоряд., передм. та прим. Ю. Сливки. – Київ : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2009. – С. 233, 312, 671 – 673.

Статті з періодичних та продовжуваних видань

36. Василишин І. Життя – смерть – безсмертя : екзистенціальний дискурс у філософській ліриці Є. Маланюка / І. Василишин // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2007. – № 11 (563). – С. 3 – 13.

37. Гущак І. Вогненних шляхів апостол : [Що ми знаємо про Євгена Маланюка…] / І. Гущак / Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – 1992. – № 2. – С. 105 – 107.

38. Дорошенко Д. Коментар до перекладацької праці Євгена Маланюка / Д. Дорошенко // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Спілки письменників України. – 1992. – № 11/12. – С. 173 – 175.

39. Ерн В. Життя і особа Григорія Сковороди  / В. Ерн ; [переклад з московської мови та передмова Євгена Маланюка] // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Спілки письменників України. – 1992. – № 11/12. – С. 150 – 173.

40. Качкан В. Нотатки про життєвий шлях і народознавчі горизонти творчості Євгена Маланюка / В. Качкан // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 2/3. – С. 48 – 51.

41. Клочек Г. Вихований Маланюком / Г. Клочек // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2012. – № 1 (613). – С. 36 – 38.

42. Крупач М. «Яд спраги» та «яд придушеної ненависті» : (Пантелеймон Куліш на державницьких терезах Євгена Маланюка) / М. Крупач // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2019. – № 9 (705). – С. 11 – 20.

43. Куценко Л. Публіцистика Є. Маланюка : пошук відповідей на «прокляті питання» і спроба естетичного самовизначення (1921-1923 рр.) / Л. Куценко // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2000. – № 10 (478). – С. 31 – 37.

44. Куценко Л. Співець степової Еллади / Л. Куценко // Дзвін : часопис спілки письменників України. –1991. – №7 (561). – С. 138 – 141.

45. Лисенко Н. Промінець наукового світла : [У поезії Євгена Маланюка «Прага» є такі рядки…] / Н. Лисенко // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Спілки письменників України. – 1992. – № 11/12. – С. 147 – 149.

46. Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Маланюк Є. // Хроніка-2000. – 2011 [за 2010 р.]. – Вип. 3 (85) : Зарубіжне шевченкознавство – С. 8 – 22.

47. Маланюк Є. До справжнього Шевченка : [Вступне слово на академії Української Студентської Громади у Варшаві 1937 р.] / Є. Маланюк // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 2/3. – С. 41 – 48.

48. Маланюк Є. Легендарний подвиг Героїв Крут / Є. Маланюк // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 1/2. – С. 50 – 58.

49. Миронець Н. Невідомі автографи Євгена Маланюка / Н. Миронець // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2013. – № 9 (633). – С. 77 – 92.

50. Набитович І. Євген Маланюк і Дарія Віконська. Мистецька трансформація історії княжого роду Федоровичів у поемі «Побачення» // І. Набитович // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2019. – № 6 (702). – С. 46 – 55.

51. Неврлий М. Євген Маланюк : Воскресіння / М. Неврлий // Україна : тижневий громадсько-політичний, літературно-художній ілюстрований журнал. – 1989. – № 47 (1711). – С. 6 – 7.

52. Салига Т. «Нема на світі інших Батьківщин Понад одну ...» : (із листів Євгена Маланюка до Оксани Сембай-Галицької) / Т. Салига // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2017. – № 1 (673). – С. 4 – 16.

53. Ульбрехт З. Подорожні враження Євгена Маланюка з Німеччини : до питання циклізації «Листівок з подорожі» / З. Ульбрехт // Слово і Час. – 2005. – № 10 (538). – С. 17 – 22.

54. Шарварок О. Дві долі – одна трагедія : Павло Тичини – Євген Маланюк : діалог без відстані, розмова через тлумачів / О. Шарварок // Київ : літературно-художній і громадсько-політичний журнал письменників України. – 1993. – № 11. – С. 127 – 130.

Електронні ресурси

55. Біографія Євгена Маланюка [Електронний ресурс] // Міжнародний культурний портал Експеримент : [вебсайт]. – 2016. – Режим доступу : https://md-eksperiment.org/post/20160629-biografiya-yevgena-malanyuka. – 29.06.2016.

56. До 120-річчя Євгена Маланюка [Електронний ресурс] : [статті учасників Всеукраїнської наукової конференції «Його постать роки одягають у бронзу...», присвяченої 120-й річниці від дня народження Євгена Маланюка, що відбулася 2-3 листопада 2017 р.] / І. Роздольська, Я. Гарасим, П. Іванишин та ін. // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2018. – № 2 (686). – С. 3 – 42. – Режим доступу : https://il-journal.com/index.php/journal/issue/view/20/2-2018_PDF.

57. Ільницький М. Євген Маланюк (1897-1968) [Електронний ресурс] / М. Ільницький // Дивослово. – 2013. – № 4 (673) ; № 6 (675).

№ 4 (673). – С. 58 – 62. – Режим доступу : https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/14-0413.pdf

№ 6 (675). – С. 48 – 53. – Режим доступу : https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/12-0613.pdf

58. Кухар О. «…Март і Марія, і вечір» : («Березіль» Є. Маланюка як поетичний відгук на «Арабески» М. Хвильового) [Електронний ресурс] / О. Кухар // Слово і Час. – 2003. – № 10 (514). – С. 34 – 40. – Режим доступу : https://il-journal.com/index.php/journal/issue/view/197/10_2003_pdf.

59. Маланюк Е. Книга спостережень : проза [Електронний ресурс] Т. 1 / Е. Маланюк. – Торонто : Гомін України, 1962. – 527 с. – Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1757/file.djvu.

60. Маланюк Е. Книга Спостережень : проза [Електронний ресурс] Т. 2 / Е. Маланюк. – Торонто : Гомін України, 1966. – 480 с. – Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1730/file.pdf.

61. Маланюк Є. Крути. Народини нового українця (Публіцистика) [Електронний ресурс] : [аудіозапис] / Є. Маланюк ; [читає : Петро Бойко] // Аудіокнига.UA : проект популяризації україномовної аудіокниги. – 2015. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=y-Po5QvCarA. – 24.10.2015.

62. Маланюк Євген Филимонович [Електронний ресурс] // Імена Самостійної України 1917 – 1924 : база даних Благодійної організації «Благодійний фонд «Героїка». – Режим доступу : http://www.db.geroika.org.ua/ua/person_card.html?code=f4dc2f5be4fa659a307d326d72abbfc3.

63. Маланюк. Є. Шлях до Шевченка [Електронний ресурс] : [передрук статті Євгена Маланюка, яка вперше була надрукована в 1942 році в празькому щомісячнику «Пробоєм»] / Є. Маланюк. // Український тиждень : журнал. – 2010. – № 10 (123) від 27 листопада 2010 р. – Режим доступу : https://tyzhden.ua/Publication/3593 – 12 березня 2010 р. (збережена мова оригіналу).

64. Співець степової Еллади [Електронний ресурс] : біобібліографічний покажчик : [Покажчик присвячено творчості Євгена Маланюка] / [упорядники : С. Бадрук, Ю. Дідик] ; Міністерство культури і мистецтв України, Державна бібліотека України для юнацтва. – Київ, 2004. – с. 40. – Режим доступу : http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1729.pdf.

65. Україна. 1919 рік : М. Капустянський «Похід українських армій на Київ–Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки із спогадів». Документи та матеріали [Електронний ресурс] : документально-наукове видання / [упоряд., авт. передм. Я. Ю. Тинченко]. – Київ : Темпора, 2004. – 558 с. – (Vita memoriae). – Режим доступу : https://chtyvo.org.ua/authors/Malaniuk_Yevhen/Ukraina_1919_rik_zbirka.pdf.

Укладач: Плюта Світлана (відділ соціокультурних комунікацій)