ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Подвиг героїв Крут 29.01.1918

29 січня у Національній історичній бібліотеці України презентовано книжково-журнальну виставку «Подвиг героїв Крут» до дня вшанування пам’яті про відважних юнкерів, студентів та гімназистів, що в жорстокому, нерівному бою проти чотиритисячного війська більшовиків 29 січня 1918 року поблизу селища Крути на Чернігівщині обороняли підступи до Києва та стримали наступ ворога. Україна стала можливою завдяки кіборгам 1918 року.

Подвиг героїв Крут 29.01.1918

Бібліографічний список

1. Аскольдова могила : українське християнство крізь віки / упоряд.: І. Онишкевич, Н. Пуряєва. – Київ : Дмитро Бураго, 2015. – 332 с. : іл., фот., факс. Шифр: А32447/9(с2)/А903/КУ  Анотація : У книзі висвітлено історію храму Святого Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі, починаючи з IX ст., історію одного з найвизначніших українських некрополів – Аскольдового кладовища, що був стертий з лиця землі в 1930-х роках.. Книга розповідає про працю парафіян над відновленням історичної пам’яті та історичної справедливості, пов’язаними з Аскольдовою могилою: реставрацію храму-ротонди, зведення меморіалу на могилі Героїв Крут, відновлення культу першомученика та хрестителя України-Русі князя Аскольда-Миколая.

2. Бій під Крутами в національній пам’яті : зб. док. і матеріалів / Укр. ін т нац. пам’яті ; упоряд. О. М. Любовець [та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. - 287 с. : іл. Шифр : А29175/9(с2)/Б599/КУ,КХ  Анотація : Збірник, присвячений бою під Крутами 29 січня 1918 р., містить архівні документи, спогади, фотодокументи, друковані видання, що показують особливості відбиття в національній пам’яті цієї події, формування культу Героїв Крут та заходи щодо їхнього вшанування.

3. Героїка трагедії Крут / Київ. міс. організація Всеукр. т ва "Меморіал" ім. Василя Стуса ; упоряд. В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 487 с. : іл. Шифр:А17750/9(с2)/Г394/КУ,КХ

4. Героїка трагедії Крут / упоряд. В. І. Сергійчук. - Київ : Україна, 2008. – 461 с. : іл. Шифр : А18762/9(с2)/Г394/КУ,КХ

5. Домбровський С. В. Історія Крут / С. В. Домбровський, Н. М. Солом’яна. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 48 с. : фот. Шифр : А28292/9(с2)/Д661/КУ

6. Зарицький В. Крутянська подія. – 2-е вид. – Київ : Вид-во О. Теліги, 2001. – 79 с.: іл. Шифр : А6910/9(с2)/З-348/КУ

7. Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Іст.-культуролог. т во "Герої Крут" ; упор. Я. Д. Гаврилюк. – Київ : Просвіта, 2008. – 839 с. Шифр : Б5324/9(с2)/К846/КХ,КУ

8. Крути : 29 січня 1918 р. / упоряд. О. Бойко. – Київ : Олени Теліги, 2007. – 95 с. Шифр : А17771/9(с2)/К846/КУ

9. Крути : збірка у пам'ять героїв Крут / упоряд. Осип і Надія Зінкевичі. – Київ.: Смолоскип, 2008. – 419 с. Шифр : А18315/9(с2)/К846/КХ

10. Крути : пам’яті героїв Крут / упоряд.: О. Зінкевич, Н. Зінкевич. – Київ: Смолоскип, 2011. – 64 с. Шифр : А24265/9(с2)/К846/КУ,КХ Анотація : 29 січня 1918 року відбулася надзвичайно трагічна подія в українській історії – бій під Крутами.

 

11. Крути : проблеми державотворення – від доби Української революції 1917–1921 років до сьогодення : матеріали Всеукр. наук. конф. : Крути, 29 січня 2009 р. / Всеукр. т во «Просвіта». Чернігів. обл. оранізація, Ніжин. міськрайон. Благодій. організація «Благодійний фонд «Ніжин» ; упоряд. В. Чепурний. – Чернігів ; Ніжин : Сіверщина, 2011. – 135 с.  Шифр : А23968/9(с2)/К846/КХ Анотація : Збірник наукових статей підготовлено на основі виступів на однойменних читаннях, які проведено 29 січня 2009 р. у с. Крути Ніжинського району Чернігівської області. Учасниками наукового форуму були представники Українського інституту національної пам’яті, Інституту історії України НАН України, Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, Чернігівського державного технологічного університету, Благодійного фонду «Ніжин». Дослідники аналізують феномен подвигу героїв Крут у контексті Української революції 1917–1921 рр. і на тлі сучасної української історії.

12. Куць М. М. Крути: поеми, поезії, переклади / М. М. Куць. – Київ : Вид-во Харитоненка, 2004. – 320 с. : портр. Шифр : А12683/К958/КХ

13. Мірчук П. Від другого до четвертого універсалу / П Мірчук. – Торонто, 1955. Шифр : 9(с2)/М-648/ДБ

14. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. / НАН України. Ін-т історії України ; [ред.кол.: Р.Я. Пиріг (відп. ред.), О. П.Реєнт, В. Ф.Солдатенко та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 3. – 179 с. Шифр : 9(с2)/Ш 264/КХ

15. Сергійчук В. Соборна пам'ять України: календар-альм. 2008 рік / В. Сергійчук. – Київ, 2008. Шифр : 9(с2)/С-323/ДБ

16. Сорока Ю. В. Бій під Крутами / Ю. В. Сорока. – Київ : Золоті Ворота, 2013. – 120 с. Шифр : А29132/9(с2)/С654/КУ,КХ Анотація : 29 січня 1918 року поблизу селища Крути на відстані 130 км від Києва відбувся жорстокий, нерівний бій між чотиритисячним військом більшовиків та трьомастами юнкерами, студентами і гімназистами, що обороняли підступи до Києва. Більшість юнаків не мали ніякої військової підготовки, були погано озброєні, але стояли на смерть, захищаючи свободу молодої Української держави. Українці відбили кілька атак, під час яких зазнали значних втрат. У перебігу військових дій цей бій набув вирішального значення затримання ворога та у свідомості багатьох закарбувався завдяки героїзму української молоді.

17. Сорока Ю. В. Бій під Крутами / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2015. – 63 с. Шифр : А32902/9(с2)/С654/КУ

18. Сорока Ю. В. Бой под Крутами / Ю. В. Сорока. – Харьков : Фолио, 2018. – 118, [6] с.: 2 вкл. л. – (Знаменитые события истории Украины). Шифр: А40249/9(с2)/С654/КХ Анотація : До збірника включені статті, які висвітлюють різні історії Української революції 1917-1921 рр. Автори розглядають актуальні проблеми діяльності Української Центральної Ради, Гетьманської держави, функціонування українських урядів, дипломатичних зносин з Радянською Росією. Аналізується джерельна база Крутянських подій, соціальний склад офіцерства у 1917 р., досліджується життя і політичні погляди діячів революційної доби.

19. Сорока Ю. В. Бій під Крутами  / Ю. В. Сорока. - Харків : Фоліо, 2018. – 118, [4] с. : 2 вкл. л. - (Знамениті події історії України). Шифр : А40248/9(с2)/С654/КУ

20. Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут: матеріали наук. читань (24 січ. 2008 р.) / Укр. ін т нац. пам’яті, Ін т історії України НАНУ, Ніжин. держ. ун т ім. Миколи Гоголя ; ред. А. О. Буравченков. – Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 174 с. Шифр:А18409/9(с2)/У45/КХ, КУ

21. Шаров І. Ф. 100 визначних місць України / Ігор Шаров. – Київ, 2003. – 512 с. : іл. Шифр : Б3930/9(с2)/Ш264/ДБ

Статті з періодичних та продовжуваних видань

22. Богико О. Крути в документальних свідченнях / О.Богико // Київ. старовина. – 1996. – № 2–3. – С. 47–55. Шифр : 05/К-38/КХ

23. Бойко О. Д. Бій під Крутами: історія вивчення / О.Д.Бойко // Укр. іст. журн. – 2008. – №2. – С.43–54. Шифр : 05/У-45/КХ

24. Дудченко Г. М. Крутівські події 1918 р. крізь призму історичної пам’яті / Г. Дудченко // Ніжин. старовина. – 2013. – Вип. 15(18). – С. 155–157.  

25. Івченко В. Подвіг під Крутами і міф про «Варяг» / В. Івченко // Наук. світ. – 2006.– № 1. – С. 11–13. Шифр : 05/Н-34

26. Любовець О. М. Бій під Крутами: символ і пам’ять / О. М. Любовець // Нац. та іст. пам’ять. – 2014. – Вип. 10. – С. 91–101. Шифр : Пр 4574/10/КХ

27. Надтока О. Виставка “В боротьбі за свободу України” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О. Надтока // Воєн. історія. - 2012. – №1. – С. 101–103. Шифр : 05/В632/КХ

28. Струкевич О. Бій під Крутами (дидактичні матеріали на допомогу студентові та учителеві) / О. Струкевич // Проблеми дидактики історії. – 2017. – Вип. 8. – С. 97–115 Шифр : Пр 4360/ 8/КХ

Укладач : Новицька А. І.