ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Соборність України»

21 січня у Національній історичній бібліотеці України презентовано книжково-журнальну виставку

Соборність України

(до 103 річниці Акту злуки УНР і ЗУНР)

     Органічна ознака будь-якої нації та неодмінна умова її розвитку й процвітання – це об’єднання в одне державне ціле всіх земель, які заселяє конкретна нація на суцільній території, збирання етнічних земель у рамках національної держави, духовна консолідація всього населення країни та єдність усіх її громадян, незалежно від їхньої національності. Досягнення реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу, розвиток процвітаючого демократичного суспільства – найзаповітніший ідеал багатьох народів світу. Всі ці ознаки складають поняття «соборність».

     Концепція Соборності України базується на міцних історичних, правових і теоретичних засадах. Незважаючи на тривале територіальне, політичне, ідейне й культурне роз’єднання українців, що випали на долю народу, ідея всеукраїнської єдності, Соборності України ніколи не полишала менталітет українців.  Витоки державної єдності беруть початок з періоду Київської Русі, Галицько-Волинської держави, визвольної війни під проводом Петра Конашевича‑Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Пилипа Орлика та інших гетьманів.

     Визначні мислителі та діячі: Тарас Шевченко, члени Кирило-Мефодіївського братства, „Руської трійці” на чолі з Маркіяном Шашкевичем у Галичині, видатні українські вчені Михайло Драгоманов, Іван Франко, Михайло Грушевський обґрунтували у своїх працях ідею єдності всіх етнічних українських земель в єдину державу.

     Охопивши майже всю Україну, об’єднавчий рух 1918–1919 рр. з приходом до влади Директорії, відновленням УНР і становленням ЗУНР, досяг своєї мети офіційним об’єднанням територій України, що зазнавали нещадного гніту, перебуваючи під владою Російської та Австро-Угорської імперій.  Політичні діячі В. Винниченко, С. Петлюра, Є. Петрушевич, Л. Бачинський наблизили події консолідації земель.

     Урочисто проголошеним 22 січня 1919 р. на Софійській площі в Києві Актом Злуки Української та Західноукраїнської Народних Республік (УНР і ЗУНР) та згідно з рішенням Трудового конгресу України збулася віковічна мрія українського народу – жити однією сім’єю на своїй землі, в єдиній державі, не роз’єднаній кордонами і не розділеній недружніми сусідами.

     Злука українських земель у 1919 р. стала міцним підґрунтям до розгортання визвольних змагань, участь військових у часи українських революційних подій до 1921 р.

     Об’єднання в одне державне ціле етнічних земель за часи радянської влади, збереження та розквіт української мови, культури, традицій серед інших народів СРСР, зростання могутнього промислового комплексу республіки дало можливість визначитися українцям з рухом до незалежної держави.

     За часів радянського режиму День Соборності не відзначався і вважався "контрреволюційним святом". А усі офіційні згадки про нього знищувались.

     Перше офіційне відзначення свята на державному рівні відбулося у 1939-му році в столиці Карпатської України – місті Хуст.

     Яскравим передвісником події становлення нової держави та символом зростання ментальності нації в ідеї соборності став організований «живий ланцюг» між двома містами, Києвом та Львовом 22 січня 1990 р., присвячений Дню Соборності України.

     Затвердження України 24 серпня 1991 р. незалежною та самостійною державою, соборність і суверенітет якої в Конституції є основними засадами – омріяна  перемога українського народу.

     Закріпленням безперервного з 1919 р. процесу соборного державотворення став приїзд до столиці України м. Києва офіційної  делегації Державного центру УНР, що діяв в екзилі до 1992 р. На чолі з Президентом УНР в екзилі М. Плав’юком  на сесії Верховної Ради України 22 серпня 1992 р. Державний центр УНР урочисто склав свої повноваження перед Президентом незалежної України Л. М. Кравчуком.

     «Акт злуки» став реальним втіленням мрії українського народу про суверенну державу. Враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної української держави, Указом Президента України Л.Д.Кучмою від 21 січня 1999 р. встановлено  День Соборності України, який відзначається щорічно 22 січня – у день проголошення в 1919 році Акта злуки УНР та ЗУНР – в Україні  та у всіх державах,  в яких перебувають закордонні дипломатичні установи України, зокрема за участю представників української діаспори. 

     Світовий Конґрес Українців  2009 р. визначив завданням світового українства  усвідомлення значення цього історичного факту, збагачення ідеї соборності в державотворенні, що є запорукою демократичного, соціально-економічного і культурного розвитку України.

     Відділом довідково-бібліографічної та інформаційної роботи НІБ України підготовлено виставку наукових, довідкових та бібліографічних видань «Соборність України» (до 103 річниці Акту злуки УНР і ЗУНР), яка  експонується в залі каталогів Бібліотеки з 21 січня 2022 р.

 

Бібліографічний список

 1. Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів, (1919– 1921) / НАН України, Ін‑т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. В. Кавунник. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – 796 с. Шифр :Б9328/902.5/А875
  Анотація:У збірнику друкуються раніше не публіковані дипломатичні документи з архіву Канцелярії міністра та Департаменту чужоземних зносин Міністерства закордонних справ УНР, в яких визначено зовнішню політику УНР: узагальнювальний огляд міжнародного становища УНР, ноти (до Росії, Польщі, Антанти та інших держав), обіжники (у справі взаємин із Росією, Польщею та Добровольчою армією). Упорядковано звіти (справоздання), листи та ноти керівників: Делегації УНР на Мирну конференцію в Парижі, конференцію Балтійських держав, на Мирну конференцію в Ризі, до Ліги Націй ; Місій УНР до Франції, Великої Британії, Швейцарії, Румунії, Польщі, Латвії, Данії, Голландії та Бельгії; Посольств УНР в Австрії, Туреччині та Німеччині. Шифр : Б9328/902.5/А875
 2. Биковський Л. Україна над океаном / Лев Биковський ; Укр. Океан. Ін‑т – 3-є вид.- Франкфурт, 1946. – 23 с. Шифр : 9(с2)/Б606
 3. Всеукраїнська наукова конференція “Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму“ (9 ; 16–17 квіт. 2021 р.; Івано-Франківськ) : Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави : матеріали IX Всеукр. наук. конф., з між нар. участю / Ін-т наук. студій націоналізму, Центр нац. відродження ім. С. Бандери, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Навч.-наук. юридич. ін-т. – Івано‑Франківськ : Місто НВ, 2021. – 259 с. Шифр:А44274/9(с2)/В855
 4. Галичина : 1918–1923 : до 100-річчя утворення  Західно-Української  Народної Республіки / Прикарпат. нац. ун‑т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2019. – Ч. 32 : – 259 с. Шифр : Пр 4339/32
 5. Західна Україна: боротьба за соборність: до 85-их роковин проголошення ЗУНР  : метод.-бібліогр. посіб. / упоряд. І. Лешнівська. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 107 с. Шифр:А20009/9(с2)(01)/З-386.
 6. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 : енциклопедія. Т. 1. А‑Ж / НАН України. Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; ред. М. Кугутяк ; літ. ред. Г. Пославська. – Івано‑Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 686 с. : портр., іл. Шифр : М34951/9(с2)(03)/З-386
 7. Ковальчук М. Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917–1920  / М. Ковальчук. – Київ, 2007. – 69 с. Шифр : А18163/9(с2)/К563КУ

       

 1. Мірчук П. Від Другого до Четвертого універсалу / П. Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1955. – 71 с. – (Політ. б‑ка Ліги визволення України ; ч. 8). Шифр : 9(с2)/М648
 2. Круцик Р. М. Народна війна (1917–1932 рр.) : путів. до експозиції: 120 річниці від дня народження Євгена Коновальця присвячується / Р. М. Круцик. – Київ : [б. и.], 2011. - 244 с. Шифр : В2207/9(с2)/К846
 3. Павленко Ю. В. Українська державність у 1917–1919 рр.: іст.-генет. аналіз / Ю. В. Павленко, Ю. О. Храмов ; Центр дослідж. наук.-тех. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, НАН України. – Київ : Манускрипт, 1995. – 262 с. Шифр : А835/9(с2)/П12
 4. Панфілова Т. Трудова партія Галичини: боротьба за державну незалежність і соборність України (1919–1925 рр.) / Т. Панфілова. – Львів, 2008. – 180 с. Шифр: А17714/9(с2)/П167
 5. Петлюра Симон Васильович, (1879–1926) / Дніпропетров. обл. універс. наук. б‑ка ; упоряд. Н. Блинова. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с. Шифр: А17517/9(с2)(01)/П296
 6. Сергієнко П. П. Соборна України : від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. – Київ : Тво “Знання” України, 1993. – 64 с. Шифр : 9(с2)/С323
 7. Сергійчук В. І. Українська соборність. Відродження українства в 1917–1920 роках / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. вид. спілка, 1999. – 412 с. : портр. Шифр: А4052/9(с2)/С323
 8. Сергійчук В. Соборна пам’ять України: календар-альм. 2008 рік / В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М. І., 2007. – 287 с. Шифр : А17756 / 9(с2)/С323.
 9. Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту злуки) : Всеукр. наук. конф., Київ, 21 січ. 2009 р. / Ін‑т історії України НАН України, Ін‑т політ. і етнонац. дослідж. ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2009. – 229 с. Шифр : А19592/ 34/С548
 10. Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення : [матер. кругл. столу (20 січ. 2015 р., Київ, Ін‑т історїї України НАН України)] / відп. ред. В. Ф. Верстюк. – Київ: Ін-т історїї України НАН України, 2015. – 178 с. Шифр :А33796/9(с2)/С55
 11. Українська соборність: ідея, досвід, проблеми : (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) / НАН України, Ін‑т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; ред. С. І. Носова. – Київ, 1999. – 406 с. Шифр :А35505/9(с2)/У455
 12. Україна соборна : зб. наук. ст. Вип. 1 / НАН України, Ін‑т історії України, Прикарпат. нац. ун‑т ім. В. Стефаника, Ін‑т наук. і освіт. технологій ; ред.: В. М. Литвин, В. А. Смолій. – Київ, 2004. – 380 с. Шифр : М1152-1/9(с2)/У45

 

 1. Верховський М. М. Ілюстрований словник-довідник з воєнної історії України / М. М. Верховський, А. Г. Морозов. – Черкаси : Тясмин, 2009. – 440 с. : іл. Шифр : Б6391/355(03)/В363
 2. Вівсяна І. А. Соборницька місія Українських Січових Стрільців у Наддніпрянщині / І. А. Вівсяна. – Харків : Мачулін, 2018. – 371 с. : іл., фот. Шифр : А40463/9(с2)/В411
 3. Зленко П. Українські Січові Стрільці : (матеріали для бібліографічного покажчика) / П. Зленко. – Варшава : Накладом Укр. воєн.-історич. т-ва ; Львів : Ґрафія, 1935. – 33 с. – (Відбитка з “За Державність”. Зб. 5, 1935 р.).
  Є цифрова копія: (в БД DB15) Зленко П. Українські Січові Стрільці : (матеріали для бібліогр. покажч.) / П. Зленко. – Львів : Ґрафія, 1935. – 33 с. Шифр : 9(с2)(01)/З-367
 4. Мала фотоенциклопедія українських січових стрільців / упоряд. І. Сварник. – Львів : Галиц. Видавн. Спілка, 2004. – 127 с. : іл., фото Шифр: А13599/9(с2)(03)/М18
 5. Семотюк Я. Українські військові відзнаки: ордени, хрести, медалі та нашивки / Я. Семотюк ; Наук. т‑во ім. Шевченка в Канаді. – Київ ; Торонто : Такі справи, 1991. – 51 с. : фот. – (Наук. т‑во ім. Шевченка в Канаді ; т. 34). Шифр : 355/С307
 6. Тинченко Я. Ю. Війська ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень-грудень 1918 р. / Я. Ю. Тинченко ; худ. Б. Піргач. – Київ : Темпора, 2014. – 152 с. : 2 вкл. л., іл. – (Militaria Ucrainica). Шифр : Б8344 /9(с2)/Т427
 7. Тинченко Я. 1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 – листопад 1919 р. / Я. Тинченко ; худ. Б. Піргач. - Київ : Темпора, 2017. – 163 с. : фот., 6 вкл. арк. іл. та фот. –(MILITARIA UCRAINICA). Шифр : Б9762/9(с2)/Т427
 8. Щусь О. Й. Соборність українських земель і питання Збройних Сил УНР / О. Й. Щусь // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб.– 1999. – С. 171–180.

***

 1. Гончарук Г. И. Украинская Повстанческая Армия в литературе и документах / Г. И. Гончарук, А. Е. Нагайцев. – Одесса: Астропринт, 2001. – 180 с. Шифр : А9973/9(с2)/Г658
 2. Пукач В. В. За свободу і соборність. Боротьба Української Повстанської Армії на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич – людина-леґенда / В. В. Пукач, І. А. Олещук. – Тернопіль : Нов. колір, 2007. – 56 с.Шифр : В3505/9(с2)/П883
 3. Пукач В. В. За свободу і соборність України. Боротьба Української Повстанської Армії на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич – людина-легенда / В. В. Пукач, І. Олещук. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 67 с. : іл., портр.

***

 1. Дениско Г. Про що гомонить Соборний майдан: інтерв’ю, есеї, сторінки боротьби за Свободу / Г. Дениско. – Полтава : Говоров С. В., 2018. – 391 с. : фот. - (Просвітн. Книгозб. ; кн. 13).Шифр : А40155/8(с2)/Д332
 2. Карпатська Україна: документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії. У 2-х т.. Т. 1. Карпатська Україна. Документи і матеріали / Закарпат. обл. держ. адм. ; упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Закарпаття, 2009. – 783 с. Шифр : М1950-1/9(с2)К26
 3. Національно-патріотичне виховання особистості: сучасний український вимір : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Полтав. облдержадм, Упр. культури, Полтав. обл. універс. наук. б‑ка ім. І. П. Котляревського, Бібліогр. від. ; уклад.: О. М. Войцехівська, В. А. Лашко. – Полтава, 2016. – 82 с. Шифр : А35157/9(с2)(01)/Н354
 4. Українці всього світу : альм. Ч. 1 / зібрано О. Юрочка. – Одеса, 2019. – 180 с. : іл., кол. іл. Шифр : М3330-1/ 9(~)/У456

 

Статті періодичних та продовжуваних видань

 1. Бевз Т. А. Ідея соборності в програмних документах українських політичних партій / Т. А. Бевз // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 94–105.
 2. Бевз Т. Інструкція Тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель  / Тетяна Бевз // Іст. журн. – 2010. – №1. – С. 14–26.
 3. Бойко Т. Якою має бути Українська Самостійна Соборна Держава в XXI столітті та "питання Москви" (II Бандерів. читання 2 лют. 2015 р.) / Т. Бойко // Українознавство. – 2015. № 1(54). – С. 219–221.
 4. Верстюк В. Соборність: ідейно-теоретичне підґрунтя та спроба реалізації (до 100-ліття проголошення Акту Злуки) / В. Верстюк // Проблеми вивчення історії Укр. революції 1917–1921 років. – 2019. – Вип. 14. – С. 183–225.
 5. Вільцанюк І. Становлення національної свідомості крізь призму осмислення суспільно-державних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) / І. Вільцанюк // Українознавство. – 2020. – № 3(76). – С. 213–223.
 6. Гриценко А. П. Утворення Директорії і перегрупування політичних сил в Україні на межі 1918–1919 рр. / А. П. Гриценко // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80‑річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 193–204.
 7. Кононенко П. До скарбниці українознавства: історична пам'ять, українська соборність та політична нація у дослідженнях Мая Панчука / П. Кононенко, О. Калакура // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 22–26.
 8. Краснодемська І. Науковий круглий стіл до Дня Соборності України / І. Краснодемська // Українознавство. – 2015. № 1(54). – С. 213–218.
 9. Крисаченко В. Конституційні засади з’єднання України : соборність VS федералізація  / В. Крисаченко // Українознавство. – 2020. – № 1(74). – С. 39–64.
 10. Мисак Н. Ідеї соборності та самостійності в українському молодіжному середовищі Галичини наприкінці ХІХ–початку ХХ століття / Н. Мисак // Україна: культур. спадщина, нац. свідомість, державність. – 2018. – Вип. 31. – С. 3–15.
 11. Проданюк Ф. М. Питання соборності українських земель в добу Гетьманату Павла Скоропадського / Ф. М. Проданюк // Українська соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80‑річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 119–128.
 12. Романюк Т. Соборність – українська національна ідея / Т. Романюк // Віче. – 2015. №1(381). – С. 22.
 13. Романюк Т. Україна – разом! У серцях і вишивці / Т. Романюк // Віче. –  2015. – 3(383). – С. 62.
 14. Семергей Н. Соборність як складник розвитку національної ідентичності українців у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття: новітня історіографія / Н. Семергей // Емінак. – 2019. – № 4(28). – С. 197–206.
 15. Солдатенко В. Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі / В. Солдатенко // Україна у світовій історії. – 2014. – № 1. – С. 104-122.
 16. Солдатенко В. Ф. Соборницький процес 1918–1919 рр. в працях перших істориків Української революції  / В. Ф. Солдатенко // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : зб. – 1999. – С. 129–143.
 17. Цепенда І. Соборність держави-безцінний скарб української нації  / І. Цепенда // Галичина. – 2019. – № 32. – С. 246–248.
 18. Шевченко В. До питання про українізацію доби визвольних змагань і відродження національної державності та соборності (1917–1921 рр.) / В. Шевченко // Україна у світовій історії. – 2014. – № 4(53). – С. 108–122.
 19. Яремчук В. Д. Формування соборницьких ідей та спроба їх втілення під час боротьби за національну державу в Західній Україні (1918–1919 рр.) / В. Д. Яремчук // Укр. соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.): зб. – 1999. – С. 144–161.

Укладач : Новицька А.І.