ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Нові надходження видань іноземними мовами (січень 2022 р.)

Шановні користувачі!

Пропонуємо вам ознайомитись із новими надходженнями книг, які надійшли до відділу документів іноземними мовами у січні місяці.

Вичерпну інформацію про зміст та склад фондів Бібліотеки ви можете отримати, звернувшись до електронного каталогу.

М3553-1
4
Б322

Бачинська Н. Я.
Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи курсантів 1 курсу. Ч. 1 / Н. Я. Бачинська, І. М. Чорненький ; М-во оборони України, Військова акад. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 95 с. : табл.

Навчальний посібник укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів другого освітнього рівня, які навчаються у Військовій академії (м. Одеса).

Метою навчального посібника є забезпечення курсантів необхідними матеріалами для самостійної роботи у позааудиторний час за темами робочої програми та розвиток умінь самостійно удосконалювати набуті під час аудиторних занять знання, навички та вміння.

А45061
4
Д688
Доріченко, Олександра Андріївна.
2000 найкорисніших японських слів і висловів / О. А. Доріченко. – Київ : Арій, 2018. – 95 с. : табл. - (Вивчаємо японську)

Книга містить понад 2000 найбільш корисних і часто вживаних слів та фраз, які допоможуть вдало та правильно висловлювати свої думки японською мовою. Наведений матеріал систематизовано за темами та і алфавітному порядку, тому легко й зручно знайти потрібне слово або вислів.

4
Г522

Гладка, Валентина Анатоліївна
Практичний курс французької мови [Текст] : початковий рівень / В. А. Гладка, Н. М. Сопилюк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 387 с. : іл., табл.

Метою запропонованого видання є формування фонетичної та лексико-граматичної компетенцій, а також розвиток навичок усного та писемного мовлення. Навчальний посібник призначено для студентів факультету іноземних мов, які вивчають французьку мову як основну та другу іноземну.

 

 

 

001/L74
Limes – 2020 [Текст] : науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II ; голов. ред. O. Ільдіко. - Берегове ; Ужгород, 2020. – 326, [1] с. : il.

Науковий вісник «LIMES» засновано у 2014 році та видається за рішенням Вченої ради Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. У науковому віснику публікуються наукові статті викладачів та студентів Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, а також дослідження українських та іноземних учених угорською, українською та англійською мовами. Цей том об’єднує праці з історії, етнографії, мовознавства, педагогіки та соціальної географії.

 

 

413
M17
Magyar-ukrán nyelvészrti szakszótár [Текст] / уклад., ред. V. Gazdag. – Beregszász ; Ungvár : II. RF KMF, 2021. – 181, [2] с.

Угорсько–український словник лінгвістичних термінів охоплює найважливіші мовознавчі терміни угорською та їх відповідники українською мовою. Для учнів середніх шкіл з угорською мовою навчання, студентів вищих навчальних закладів освіти та абітурієнтів.

 

 

 

 

 

 

4
G38
Germanistik und herausforderungen der zeit: interdisziplinarität, internationalisierung und digitalisiegrung [Текст] : thesenband 24.–25. September 2021 / . – Lwiw : ПАІС, 2021. – 216 с.

У збірнику вміщено матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів, яка відбулася 24-25 вересня 2021 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У матеріалах наукової конференції висвітлено актуальні проблеми германської філології, подано результати досліджень у галузях граматики, фразеології, стилістики, дидактики, літературознавства, перекладознавства та міжкультурної комунікації, окреслено перспективи міждисциплінарних досліджень, інтернаціоналізації та діджиталізації.

 

4
L24

Langues, Sciences et Pratiques: Livret des résumés du 4èm Colloque International Francophone en Ukraine (Lviv, le 8-9 avril 2021). – Lviv : Vydavnytstvo PAIS, 2021. – 172 p.

У конференції взяли участь понад 170 науковців та викладачів різних профілів діяльності з 19 країн (Азербайджану, Алжиру, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Ірану, Йорданії, Кот-д'Івуару, Мадагаскару, Марокко, Молдавії, Нігерії, Польщі, Сенегалу, США, Тунісу, Франції, Чорногорії, України).
Мета конференції – популяризація французької мови та франкомовної культури в Україні; заохочення до реалізації спільних дослідницьких проектів між Україною, Східним регіоном Європи та франкомовними країнами; сприяння публікації наукових праць французькою мовою; зустріч та обмін досвідом викладачів та дослідників з метою налагодження довготривалої міжвузівської співпраці; посилення міжнародних обмінів та франко-української мобільності студентів та викладачів.

 

9(с2)
K80
Kozar, Pavlo
Pilots of the Dnipro rapids [
Текст] / P. Kozar. – Dnipro : Lira, 2021. – 359 с. : fot.

Історик Павло Козар (1898–1944) увійшов в історію науки як автор капітальної розвідки «Лоцмани Дніпрових порогів» (1929). Цей історичний нарис перевидавався єдиний раз у 1996 році і нині є важкодоступним. Уродженець лоцманського села Широкого на Солонянщині, один з керівників Дніпрельстанівської археологічної експедиції 1927–1931 років й керівник експедицій на Пороги в 1942–1943 роках Павло Антонович Козар є також автором популярного довідника екскурсантам «На Дніпрельстан через пороги» (1927) та цілої низки статей з історії Придніпровського краю. У цьому томі видатного вченого важкої долі зібрано все доступне на сьогодні з його доробку. Друкуються листи П. Козаря до свого вчителя академіка Дмитра Яворницького. Видання розраховане на широке коло читачів, залюблених в історію рідного краю. Видання прикрашають десятки фотосвітлин затоплених нині Дніпрових порогів, у тому числі рідкісні фото з американського архіву Павла Козаря, який зберегли його нащадки.

2
Z54
Žeňuch, Vavrinec
Dejiny farnosťi Koromľa [Текст] / V. Žeňuch. – Užhorod, 2021. – 285 с. : il.

Kniha priblizuje dejiny farnosti od jej prvopociatkov az do polovice roku 2021. Tieto dejiny su opisane zakladnymi vedeckymi metodami pouzivanymi v historickej vede. Kniha je podana dvoma formami, prve kapitoly mapuju dejiny chronologicky a posledne tvoria prierezove temy zaoberajuce sa sviatkami a knazmi, kotri sluzili vo farnosti

У книзі представлено історію парафії від її початку до середини 2021 року. Ці історії описані основними науковими методами, які використовуються в історичній науці. Книга подається у двох формах: перші розділи хронологічно відображають історію, а останні – перехресні теми, присвячені святам та священикам, які служили на парафії.

9(438)
K87
Krynica [Текст] : pismo mniejszosci na Ukraine № 105–106 / . – Krakow : Kairos, 2019. – 144 с. : il.

Krynica - журнал польської меншини в Україні, що виходить чотири рази на рік польською мовою.

Найбільше уваги журнал приділяє релігійним питанням, католицьким традиціям, спадку латинської цивілізації в Україні та присутності поляків на Дніпрі.