ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Радуйся, Земле!

Радуйся. Ой радуйся, земле,

ясен світ засвітився!

Радуйся, коляда іде.

Коляда, коляда землю нашу зогріває,

Людей добрих звеселяє.

 

Різдво – одне з найвеличніших християнських свят. Різдвяні фольклорні обряди, звичаї та піснеспіви збереглися до сьогодні.

Традиції Коляди відома в Україні з давніх часів. Це символічна назва всього різдвяного циклу свят – особливий календарний період тривалістю від Святвечора до Водохреща. Свято Коляди має язичницьке походження, воно ґрунтувалося на міфі про народження сонця зимою, відлуння якого відчутне у слов'янській мові та народній поезії. Ця раніше язичницька традиція з прийняттям християнства поступово трансформувалася. У сучасній новорічній обрядовості можна виокремити компоненти святкування Різдва-Коляди, традиції стародавнього Новоліття й християнські мотиви.

Новорічно-різдвяні пісні-колядки несуть добро і душевну злагоду, є джерелом духовної краси культури народу, які проживають у багатонаціональній Україні, підкреслюючи особливості та єдність народних звичаїв, обрядів представників різних національностей. Колядування поширене не лише в Україні, а й по вьому світу.

Колядки, щедрівки та вертепи – це спадщина багатовікової творчості українського народу та свідчення про те, з якою глибиною переживали наші праотці таїнство Боговтілення, святкуючи Різдво Христове.

Запрошуємо переглянути книжкову виставку: «Радуйся, Земле!» до Різдва Христового в рамках етнокультурологічного проєкту «Нематеріальна культурна спадщина: від покоління до покоління», яка експонується у відділі довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи (каб. 17).

Література

Воропай О. Звичаї нашого народу : етнограф. нарис / О. Воропай. - Харків : Фоліо, 2013. - 508 с. - (Перлини української культури). Шифр: А29844/902.7/В757

Зі змісту: Коляда. – С. 45-71

Гнатюк В. М. Колядки і щедрівки : етнограф. зб. Т. 1 / В. М. Гнатюк. - Репр. вид. 1914 р. - Харків : Фоліо, 2019. - 276 с. - (Першодруки). Шифр: М3284-1/8Ф/Г56

Гнатюк В. М. Колядки і щедрівки : етнограф. зб. Т. 2 / В. М. Гнатюк. - Репр. вид. 1914 р. - Харків : Фоліо, 2019. - 379, [2] с. - (Першодруки). Шифр: М3284-2/8Ф/Г56

Дудар П. П. Нова радість стала : хрестоматія Різдвяних піснеспівів / П. П. Дудар, Н. В. Богачьова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 128 с. : муз. твори. - (Колядки, щедрівки, вертепи). Шифр: А30321/78/Д81

Жайворонок В. В. Антологія знаків української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок ; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 2018. – 758 с. Шифр: Б10292/4/Ж21

Зі змісту: Коляда. – С. 320-322.

 

Етнографічний образ сучасної України : корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість / НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. - Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. - 397, XVI с. : іл. Шифр: М3402-6/902.7/Е885

У томі представлено матеріали з календарної обрядовості майже всіх областей України, записані в експедиціях початку 80-х років ХХ ст. - початку ХХІ ст. (загалом близько 90 етнографічних експедицій та експедиційних виїздів). До збірника ввійшли матеріали із 345 сіл, отримані від 788 інформаторів. За майже півстолітній період фіксації цих обрядових відомостей колективом етнографів - укладачів тому змінилося кілька поколінь носіїв традицій: від інформаторів, котрі народилися наприкінці ХІХ ст., до тих, хто народився в 50-х роках ХХ ст.

Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції / уклад. І. І. Сметана. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. - 416 с. : іл. Шифр: А25575 /9(с2)(03)/І-496

Зі змісту: Різдво. – С. 320-322.

Енциклопедія охоплює широкий пласт культури українського народу: побут, страви та напої, основні промисли й види дозвілля, традиційний одяг, взуття і прикраси із різних куточків нашої країни. На цих ілюстрованих сторінках оживають звичаї та обряди минувшини, найшанованіші свята, традиційна музика та пісні, що передавалися із покоління в покоління та стали невід`ємною частиною життя українців.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / С. Килимник. - Київ : Обереги, 1994 -. Кн. 1, Т. 1 : (Зимовий цикл), Т. 2 : (Весняний цикл). - 400 с. Шифр: А174-1/902.7/К392

Зі змісту: Перший день Різдва і види коляд за виконанням і суспільним значенням. – С 37-114.

Коваленко Г. Навіщо українцям два Різдва / Г. Коваленко, В. Горшков. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА : Відкритий Православ. Ун-т Святої Софії-Премудрості, 2017. - 71 с. : іл. - (Б-ка Відкритого Православія / лекції). Шифр: А39278/2/К562

Зі змісту: Колядки. – С. 47-49.

Колядує Закарпаття : колядки / Закарпатська облдержадмін., Відділ національностей та релігій, Центр культур національних меншин Закарпаття ; упоряд. Ю. Д. Туряниця. - Ужгород : Ліра, 2015. - 124 с. : ноти. Шифр: В3706/8Ф/К629

До видання ввійшли кращі зразки народнопісенної творчості обрядового циклу, що побутують на Закарпатті.

Малинка А. Н. Сборник материалов по малорусскому фольклору (Черниговская, Волынская, Полтавская и некоторые другие губернии) : колядки, щедровки, загадки, пословицы, заговоры, народная медицина, приметы, рассказы, сказки / сост. А. Н. Малинка. - Чернигов : Тип. Земства, 1902. - XXI, 388 с. Шифр: 8Ф/М191

Збірка була видана як додаток до «Земского Сборника Черниговской губернии» 1902 р. Упорядник збірки Олександр Малинка широко представив фольклор Чернігівської, Волинської, Полтавської губерній, зокрема: колядки, щедрівки, загадки, прислів'я, прикмети, казки, народну медицину тощо.

Матвєєва Н. П. Святі і свята України : календ. церковних свят і народних традицій : словн.-довід. / Н. П. Матвєєва, А. Р. Голобородько. - Київ : Український центр духовної культури, 1995. - 239 с. Шифр: А1452/2/М333

Зі змісту: Колядування. – С. 29-34.

Пилипчак М. Колядки і щедрівки / М. Пилипчак ; Нац. заслужений акад. український народний хор України ім. Г. Верьовки. - Київ : Задруга, 2007. - 127 с. : ноти. Шифр: В2432/8Ф/П324

У книзі зібрано сто автентичних колядок та щедрівок, записаних в українських селах впродовж двадцяти років у експедиціях Василем та Марією Пилипчак, що представляють достеменну традицію, яка побутує й донині. Пісенний архів видається вперше і містить велику кількість маловідомих і подекуди вже забутих мелодій. На цих піснях зростали діти першого в Києві фольклорного ансамблю автентичного співу «Цвітень» при українському народному хорі ім. Г. Верьовки. Більшість пісень збірника розшифрована керівником колективу, Марією Пилипчак. Для фольклористів, етнографів, педагогів, вихователів дошкільних закладів, фольклорних ансамблів та всіх шанувальників народної творчості.

Кононенко О. А. Українська міфологія. Фольклор, казки, звичаї, обряди / О. А. Кононенко. - Харків : Фоліо, 2020. - 157, [2] с. : іл. Шифр: В4841/8Ф/К647

Різдво на Лемківщині : Фольклорно-етнограф. зб. / НАН України, Ін-т народознавства ; Авт.-упоряд. М. Горбаль. - Львів : [б. и.], 2004. - 216 с. - (Бібліотека Лемківщини ; вип. 33). Шифр: А11447/8ф/Р498

У збірнику вперше на основі здебільшого польових досліджень, періодики 1930-х рр. та закордонних видань зібрано матеріал про Різдво на Лемківщині: традиції святкування, повір`я, коляди, вертепи.

Скуратівський В. Дідух : свята українського народу / В. Скуратівський. - Київ : Освіта, 1995. - 271 с. Шифр: Б134/902.7/С467

Зі змісту: Коляд, коляд, колядниця. – С. 10-17.

Пропоноване видання – найбільш повне зібрання календарних свят українського народу. Автор, відомий письменник та етнографіст, щедро ділиться з читачем своїм знанням духовної культури нашого народу, його обрядовості, традицій, фольклору, що сягають тисячоліть.

Скуратівський В. Т. Місяцелік : український народний календар / В. Т. Скуратівський. - Київ : Мистецтво, 1993. - 206 с. : іл. Шифр: 059/С467

Зі змісту: Січень. – С. 165-188.

Щедрівки. Колядки. Віншівки / вступ. ст. О. Дей. - Київ : Музична Україна, 1968. - 319 с. - (Із джерел української пісні). Шифр: Щ36

В багатих покладах народної культури й творчості, як писав Іван Франко, «завжди лежали могутні зароди майбутнього, спочивали сімена, котрі й по тисячах літ не втратили своєї плодючої сили». Колядки та щедрівки, незважаючи на своє багатовікове існування, не застаріли і несуть в собі поетичні зерна, що за історичних і соціальних умов розрослися і дали свої плоди.

Бібліографічні джерела:

  1. Бібліографія літератури з українського фольклору. Т. 1 / О. К. Андрієвський ; ред. А. Лобода ; Всеукраїнська АН, Етногр. фольклорна комісія. - Київ : З Друкарні ВУАН, 1930. - XXVII, 823 с. - (Матеріяли до історії української етнографії ; 1).
  2. Бібліографія українського народознавства : У 3-х т. Т. 1. Фольклористика. Кн.1 / Інститут народознавства, фольклористики та етнології ім М. Т. Рильського, НАН України ; упоряд. М. Мороз, Ред. Р. Кирчів. - Львів, 1999. - 496 с. - Зі змісту: Колядки та щедрівки. – С. 255-262.
  3. 30 років Незалежності України: наукове осмислення : бібліогр. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, НАН України. Ін-т історії України, Український інститут книги ; упоряд. Д. Г. Стегній, ред. З. Х. Мусіна, відп. за вип. А. В. Скорохватова, наук. ред., вступ. ст. Г. В. Боряк, наук. ред., вступ. ст. В. Головко, дизайн К. Русанівський. - Київ : Вид. дім Вініченко, 2021. - 640 с. – Зі змісту: Культура. – С. 463-467.

Укладачі: фахівці відділу ДБНІР