ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Пам’яті жертв злочину геноциду

День щорічного вшанування людської гідності жертв злочинів геноциду – 9 грудня, проголошено резолюцією Генасамблеї ООН у вересні 2005 року.

Саме 9 грудня 1948 року була прийнята Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Відзначення пам’ятного дня започатковано з метою підвищення обізнаності суспільства про положення Конвенції, вшанування пам’яті людей, які стали жертвами геноциду та недопущення подібних злочинів у майбутньому.

Світовою громадськістю геноцид (репресії, голодомори, етнічні чистки, примусові переселення народів тв. ін.) визнано найнебезпечнішою формою порушення прав і свобод людини та найтяжчим злочином проти людства. Геноцид зазнали народи різних країн, зокрема українці, кримські татари, євреї, роми, поляки, вірмени, азербайджанці та інші народи.

Виставку експоновано у читальній залі Бібліотеки.

9 грудня – Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Книжкові видання

 1. Білокінь А. О. Німецько-японські відносини напередодні Другої світової війни (1933-1939 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02 „Всесвітня історія” / А. О. Білокінь. – Миколаїв, 2019. – 20 с. Шифр: АР /9(~)5/Б 614/КХ.
 2. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ: ТОВ Вид-во “Юридична думка”, 2007. – 992 с. - Зі змісту: Геноцид. – С. 128.
 3. Геноцид // Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні. – Дрогобич, 2018. – С. 85-87. Шифр: В 4517 /9(с2)(03)/Е 644/ДБ.
 4. Геноцид // Русско-английский юридический словарь. – Киев, 1999. – С. 105. Шифр: А 5858/34(03)/Б 825/СБО.
 5. Геноцид // Словник сучасного правничого терміновживання: українсько-російсько-англійський. – Харків, 2017. – С. 79. Шифр: Б 9849/34/С 481/ДБ.
 6. Геноцид // Юридичні терміни: тлумач. словник. – Київ, 2004. – С. 60-61. Шифр: А14146/34(03)/Ю 701/ДБ
 7. Геноцид // Філософський словник соціальних термінів. – Харків, 2002. – С. 179-180. Шифр: Б 5109/ІФ/Ф 562/ДБ.
 8. Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 / упоряд. М. Герасименко, В. Удовиченко. – Київ, 2014. – 560 с. Шифр: Б8638/9(с2)/Г 345/КУ.
 9. Геноцид и массовые репрессии: Истребление по национальным и религиозным мотивам / Т. И. Ревяко, Н. В. Трус. – Мн.: Литература, 1996. – 574 с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). Шифр: А 2261/34/Г 345/ДБ.
 10. Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 жовтня 2016 р.) / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2016. – 228 с. Шифр: А 36094/9(с2)/Г 345/КУ.
 11. Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка: матеріали Міжнар. нак.-теорет. конф., (Київ, 25 листопада 2000 р.) / редкол.: В. А. Смолій та ін. – Київ ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2003. – 596 с. Шифр: Б 3079/9(с2)/Г345/КУ.
 12. Геноцид: Голодомор 1932-1933 років на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки: (до 75-річчя Голодомору 1932-1933 рр. в Україні / ред.: М. П. Вавринчук, О. М. Завальнюк, Л. В. Баженова та ін. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2008. – 484 с. Шифр: А 18850 /9 (с2)/Г345/КУ.
 13. Грабовський С. Крим: два з половинию століття імперського геноциду / С. Грабовський, І. Лосев. – Київ: Знання України, 2016. – 47 с.
 14. Давтян Д. Геноцид армян глазами одесситов / Д. Давтян. – Одесса: Люмьер, 2011. – 100 с. Шифр: А 23560/9(с2)/Д 126/КХ.
 15. Джонс А. Геноцид: Вступ до глобальної історії / А.Джонс; пер. з англ. К. Диси. – Київ: Дух і літера, 2019 – 696, 16 с.: іл.
 16. Єрґович М. Жертвам сниться велика воєнна перемога: журналістські хронічки (1993-1995) / М. Єрґович. – Київ: Комора, 2019. – 432 с. Шифр: А 41738/9(497.1) /Є 696/ДБ
 17. Жінки та Голодомор-геноцид: жертви очевидиці, призвідниці: матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-геноциду (Каліфорнійський штатовий ун-т, Фресно; 5 жовтня 2018) / під ред. Вікторії Малько. – Київ: Вид. дім , Києво-Могилян. акад., 2019. – 150 с.
 18. …З порога смерті…Вип. 1: Письменники України – жертви сталінських репресій / упоряд. О. Г. Мусієнко та ін. – Київ: Рад. письменник, 1991. – 494 с. Шифр: 8(с) /З 11/ДБ.
 19. Закарпатські правові читання. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції [29-30 квітня 2020 р., м. Ужгород] / Ужгород. нац. ун-т; за ред. Я. В. Лазура, М. В. Савчина, М. В. Менджул. – Ужгород: РІК-У, 2020. - 464 с.
 20. Ісмайлов К. Ю. Геноцид / К. Ю. Ісмайлов, Т. А. Литвиненко, Л. А. Тихонович // Довідник юридичних термінів. – Харків, 2017. – С. 44. Шифр: А 40058/34(03) /І 877/ДБ.
 21. Круглов А.И. Энциклопедия Холокоста: Еврейская энциклопедия Украины / Еврейский совет Украины; ред. И. М. Левитас. – Киев, 2000. –– 224 с.
 22. Круцик Р. Дем’янів лаз. Геноцид Галичини / Р. Круцик. – Київ: ПРОСТІР, 2009. – 352 с. Шифр: В 1905/9(с2)/К 846/ КХ.
 23. Лапшин А. Е. Политические итоги конфликта в бывшей Югославии (1991-1995) / А. Е. Лапшин. – Одесса: АстроПринт, 1999. – 32 с. Шифр: А 21245/9(497.1) /Л 248/КХ.
 24. Левітас І. Праведники Бабиного Яру / І. Левітас. – Київ: Етнос, 2008. – 368 с., [32] с. іл. Шифр: Б 5400/9(с2Київ)/Л 368/ДБ.
 25. Рафаель Лемкін. Радянський геноцид в Україні (стаття 28 мовами) / ред. Р. Сербин; упоряд. О. Стасюк. – Київ: Майстерня книги, 2009. – 208 с. Шифр: Б 5737/9 (с2)/Л 444/КУ.
 26. Магеррамзаде А. Ходжалинський геноцид. Хронологія здійснюваної вірменами політики геноциду проти азербайджанців / А. Магеррамзаде. – Київ: Логос, 2019. – 168 с.:іл.
 27. Мейс Дж. Геноцид / Дж. Мейс // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 5. – Киев, 2006. – С. 470-472. Шифр: М 844-5 /9(с2)(03)/Е 644/СБО.
 28. Мехтієв Р Реалії геноциду азербайджанців / Р. Мехтієв. – Харків: Форт, 2009. – 176 с. Шифр: А 20985/9(с42)/М 551/КХ.
 29. Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки / Ф. Т. Моргун. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – 288 с. Шифр: А18402/9(с2) /М 791/КХ.
 30. Навеки в памяти. Мартиролог жертв нацистского геноцида в Бабьем Яру / Общевств. историко-просвет. центр Украины «Бабий Яр». – Киев: Абрис, 1995. – 176 с. Шифр: А 613 /9(с2)/Н 152/КУ.
 31. Наймарк Н. М. Геноциди Сталіна / Н. М. Наймарк. – Київ: Києво-Могилян. акад., 2011. – 134 с. Шифр: А 23178/9(с2) /Н 209/КХ.
 32. Никифоров К. В. Между Кремлем и Республикой Сербской: (Боснийский кризис: завершающий этап) / К. В. Никифоров. – Москва, 1999. – 261 с. Шифр: А34755/9(с)2/Н 627/КХ.
 33. Першина Т. С. Геноцид, масове знищення населення УРСР гітлерівцями / Т. С. Першина // Енциклопедія історії України. – Т. 2. – Київ, 2004. – С. 82. Шифр: М 1310-2/9(с2)(03)/Е 644/ДБ
 34. Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 листопада 2019 р.) / упоряд.: І. Батирєва, Ю.Коцур. – Київ: Вид-во М. Мельника, 2020. – 312 с.
 35. Світова історія: ХХ століття: енциклопед. словник / під ред. І. Підкови, Р.Шуста; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. дослідж. – Львів: Літопис, 2008. – 976 с. - Зі змісту: Геноцид. - С. 185-186.
 36. Сергійчук В. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства / В. Сергійчук. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2018. – 432 с. Шифр: А40766/9(с2)/С323 /КУ.
 37. Сотник О. Геноцид української нації / О. Сотник. – Суми: МакДен, 2008. – 100 с. Шифр: А 18754/9(с2)/С 674/КУ.
 38. Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури. / О. Стасюк. – Київ: ВД Стилос, 2008. – 224 с.
 39. Українська дипломатична енциклопедія: у 5 т. Т. 1 / ред. кол.: Д. В. Табачник та ін. - Харків: Фоліо, 2013. – 526 с. - Зі змісту: Геноцид. - С. 458-459.
 40. Уткін О. І. Соціально-політична стабільність у регіоні: етнополітичні та міжконфесійні чинники: монографія / О. І. Уткін. – Київ: НІСД, 1998. – 132 с. – (Сер. «Регіональний розвиток»). Шифр: Пр 3754/3/КУ.
 41. Ходжали. Хроніка геноциду / уклад. Е. Ахундова. – Київ: Вид дім. Д. Бураго, 2020. – 172 с.
 42. Шитюк М. М. Геноцид проти євреїв Південної України в роки німецько-румунської окупації (1941-1944 рр.) / М. М. Шитюк, Н. В. Сугацька. – Миколаїв, 2008. – 153 с. Шифр: А 18783/9(с2)/Ш 648/ КУ.
 43. Яценко С. С. Геноцид / С. С. Яценко // Великий енциклопедичний юридичний словник. – Київ, 2007. – С. 128. Шифр: В 1392/34/В 273/ДБ.

Статті з періодичних видань

 1. Борисенко В. Усні свідчення про Геноцид / В. Борисенко // Пам’ять століть. – 2003. ‑ № 3. – С. 62-73. Шифр: 05/ П16
 2. Голокост і сучасність: студії в Україні і світі: наук. часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – 2014. ‑ № 1. – 171 с. Шифр: 05/Г61/ЗП.
 3. Коропатник М. Геноцид як інструмент «гібридної війни» Росії проти України: від радянських часів до сьогодення. Спроба історичного аналізу / М. Коропатник // Сіверян. літопис. – 2017. ‑ № 1-2. – С. 228-242. Шифр: 05/С 34.
 4. Пилипенко О. Зовнішня політика Японії в першій половині ХХ ст. / О. Пилипенко // Університет. – 2012. ‑ № 2. – С. 47-50. Шифр: 05 / У 59/КХ.
 5. Холодницький В. Від великого Голодомору в Україні до Голодомору в Буковині / В. Холодницький, Т. Долинянська // Укр. історик. – 2008. – Т. XLV VOL. – С. 169-193. Шифр: 05 / У 45/ КХ.

Електронні джерела

 1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 9 декабря 1948 года [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_155#Text – Дата перегляду 08.12.2021.
 2. Геноцид вірмен [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Електронні дані. – [2021]. – Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD – Дата перегляду 08.12.2021.
 3. Геноцид у Камбоджі [Електронний ресурс] / Wikipedia. – Електрон. дані. – [?], [2019]. – Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Геноцид_у_Камбоджі. – Мова укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду: 08.12.2021.
 4. Різанина в Нанкіні [Електронний ресурс] / Wikipedia. – Електрон. дані. – [?], [2021]. – Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Нанкіні. – Мова укр. – Заголовок з екрану. – Дата ост. перегляду: 08.12.2021.

Бібліографічні джерела

 1. Історія України. 2018: бібліогр. покажчик / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко та ін.; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2019. – Зі змісту: [Геноцид]. - № 3539.
 2. Історія України. 2017: бібліогр. покажчик: 80-річчю Нац. іст. б-ки України присвячується / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Вощевська, О. Литвин, Т. Приліпко та ін.; наук. ред. Г. Боряк; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2018. – Зі змісту: [Геноцид]. - № 4165, 4178.
 3. Історія України.: наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2016 рік / Нац. іст. б-ка України; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко та ін.; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – Зі змісту: [Геноцид]. - № 3178.

 

Укладач: Чугіна О. А.

Науковий редактор: Єфіменко Г. В.