ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

1 грудня - День Національної Згоди (До 30-ї річниці Всеукраїнського референдуму)

30 років тому, 1 грудня 1991 року, відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України, на якому волевиявленням народу було підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою України, за який тоді проголосували 346 народних депутатів.

На референдум було винесено лише одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Позитивну відповідь дали понад 90% громадян, які взяли участь у голосуванні. Цим фактично поставили крапку в історії УРСР.

Спеціальне звернення Верховної Ради України містило заклик до громадян України підтримати Акт проголошення незалежності України: «Співвітчизники! Будьмо єдині в прагненнях наших, в розбудові незалежної державності України! Наша земля пережила багато кривд і страждань, неволі, лихо засівало її – тож 1 грудня сама історія дає нам шанс, можливо останній, стати справжніми громадянами, творцями своєї держави, будівниками «власної хати», де панують «своя правда, і сила, і воля»».

Референдум відбувся в усіх регіонах України. У голосуванні взяли участь 31 891 742 виборці, або 84,18 % тих, хто мав право брати участь у референдумі та виборах Президента України (37,8 млн громадян). На підтримку незалежності висловились 28 804 071 громадянин, або 90,32 % тих, хто брав участь у голосуванні. Референдум мав імперативний характер, його рішення було загальнообов’язковим та не потребувало окремого затвердження. За підсумками референдуму були зміцнені правові засади державного суверенітету, створені умови для подальшого розгортання державотворчих процесів у незалежній Україні.

Бібліографічний список

30 років Hезалежності України : наукове осмислення. Бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т книги ; упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. ст. : Г. В. Боряк, В. В. Головко; дизайн і верстка К. Г. Русанівський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко»,2021. – 635 с.

Брецко Ф. Незалежна Україна: хроніка державотворчого процесу (1991-2009) / Ф. Брецко, А. Дрік, Л. Майор. - Ужгород : Гражда, 2009. - 261 с.

Вибори і референдуми в Україні : законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення : доповіді, виступи, рекомендації. Збірник мат. науково-практичної конф. Київ 13-15 лист. 2002 р. / Матеріали конф. "Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення" (13-15 листопада 2002 р.; Київ) ; Ред. М. Рябець. - Київ : НОРА-ДРУК, 2003. - 504 с.

Вибори і референдуми в Україні : проблеми теорії і практики / Центральна виборча комісія ; ред. М. М. Рябець. - Київ : ЦВК, 2001. - 352 с.

Декларація про державний суверенітет України : історія прийняття, документи, свідчення / ред. О. Барабаш. - Житомир : Рута, 2010. - 865 с.

Декларація про державний суверенітет України : прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. - Київ : Політвидав України, 1990. - 7, [1] с.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про всеукраїнський та місцевий референдуми: Прийнятий на третій сесії Верховної Ради УРСР двадцятого скликання, 3 липня 1991 р. - Київ : Україна, 1991. - 32 с.

Історія української Конституції / Українська Правнича фундація ; Упор. А. Слюсаренко. - Київ : Право, 1997. - 443 с. + XV.

Конституція Незалежної України : у 3-х книгах. Кн.2. Ч.1. Документи. Статті / ред. С. Головатий. - Київ : [б. и.], 1997. - 268 с.

Конституція Незалежної України : у 3-х книгах. Кн.3. Ч.6. Стенограми / ред. С. Головатий. - Київ : Право, 2000. - 415 с.

Конституція незалежної України :у 3-х книгах. Кн.1. Документи, коментарі, статті / заг. ред., упоряд. С. Головатий, упоряд. Л. Юзьков. - Київ : Українська правнича Фундація, 1995. - 379 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / Ред. С. В. Сирота. - Київ : Просвіта, 1996. - 78 с.

Конституція України. Станом на 1 жовтня 2018 року : (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 63 с.

Кравчук Л. Держава і влада : досвід адміністративної реформи в Україні / Л. Кравчук. - Київ : Інтелект, 2001. - 190 с.

Паспорт / Ю. Сидоренко. - Київ : Єдапс, 2008. - 123 с.

Погорілко В. Референдуми в Україні : історія та сучасність / В. Погорілко, В. Федоренко ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. - Київ, 2000. - 248 с.

Політична історія України : навчальний посібник / ред. В. Танцюра. - 2-е вид. доповн. - Київ : Академвидав, 2008. - 550 с.

Укладач: Опенько Я. Ю. (відділ соціокультурних комунікацій)