ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Козацьке повстання 1591–1593 pp. під проводом Криштофа Косинського

Козацьке повстання 1591-1593 pp. під проводом Криштофа Косинського – перше велике селянсько-козацьке повстання, яке охопило Поділля, Волинь і Київщину.

Причиною повстання стали заборони і обмеження нереєстрового козацтва, накладені урядовою ухвалою «Порядок щодо низовиків та України» 1590 року, неспроможність влади контролювати виконання цієї ухвали, а також затримки платні реєстровцям. Приводом до виступу була майнова суперечка між Криштофом Косинським і білоцерківським старостою, князем Янушем Острозьким. Впродовж 1592 року повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Поділля і Волинь. 2 лютого 1593 року його придушили сили руських князів Острозьких і Вишневецьких у битві під П'яткою. Після поразки Косинський спробував знову підняти козаків на боротьбу і навесні 1593 року обложив резиденцію Олександра Вишневецького в Черкасах. Проте в одному з боїв козацький отаман загинув і його війська відступили. Влітку козаки повторили напад на Черкаси, який закінчився угодою із Вишневецьким. Ця угода денонсувала положення урядової ухвали 1590 року й надавала амністію учасникам повстання. Центральна влада Речі Посполитої дала мовчазну згоду на цю угоду, сподіваючись на участь козацтва в П'ятнадцятирічній війні (1593 — 1606) проти турків.

   

  1. Кундельський В. В. Воєнні дії К. Косинського і С. Наливайка на території Поділля і Південно-Східної Волині в контексті перших козацьких повстань на Україні / В. В. Кундельський // Хмельницькі краєзнавчі студії. - 2015. - Вип. 2. - С. 67-75
  2. Леп’явко С. А. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. А. Леп’явко. - Харків : Фоліо, 2015. - 64 с.
  3. Леп’явко С. А. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. А. Леп’явко. - Київ : Світоч, 2012. - 128 с.
  4. Леп’явко С. А. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. А. Леп’явко. - Харків : Фоліо, 2011. - 122 с.
  5. Леп’явко С. А. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні : до 400-річчя перших козацьких / С. А. Леп’явко ; НАН України; Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. - Чернігів : Сіверянська думка, 1996. - 284 с.
  6. Леп’явко С. А. Косинського повстання 1591–1593 // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. – С.211-212
  7. Листи українських гетьманів / уклад. Д. В. Журавльов. - Харків : Фоліо, 2012. - 224 с.
  8. Повстання Косинського [Електронний ресурс] // Українопедія : енциклопедія про Батьківщину [веб-сайт]. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2ZzG0gE
  9. Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. : збірник документів і матеріалів / Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Центральний державний архів України м. Київ, Центральний державний архів України м. Львів ; упоряд. Г. В. Боряк. - Київ : Наук. думка, 1993. - 532 с.

Укладач: Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)