ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

150 років від дня народження Б.Д. Грінченка

З 20 листопада у Виставковому залі демонструється книжкова виставка присвячена 150-річчю з дня народження Бориса Дмитровича Грінченка.

Борис Дмитрович Грінчéнко (1863-1910) — український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Редактор низки українських періодичних видань. Був одним із засновників Української радикальної партії. Обстоював поширення української мови в школі та в установах. Літературні псевдоніми: Василь Чайченко, Л. Яворенко, П. Вартовий, Б. Вільховий, Перекотиполе, Гречаник.

Автор фундаментальних етнографічних, мовознавчих, літературознавчих та педагогічних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови й літератури, та «Рідного слова» — книжки для читання в школі. Укладач чотиритомного тлумачного «Словаря української мови». Один із організаторів і керівників товариства «Просвіта».

Його шанували І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка, П. Грабовський та інші видатні сучасники.

 

 

 

        

 

Грінченко Борис Дмитрович (до 150 – річчя від дня народження)

Укладач: Вовк Л. П., канд.. іст. наук, голов. бібліограф.

В 2013 році минає сто п’ятдесят років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка – великого патріота, вірного невтомного сина України. Він, як ніхто інший заслуговує на вдячну пам'ять нащадків. Єдиним мірилом життя для Грінченка була корисна праця для рідного народу. Він дбав про таку працю, щоб її плоди були дорогими для наступних поколінь. І в наш час, як і за життя Бориса Дмитровича, наголошував І. Липа, в яку галузь українознавства не заглянеш, зустрінеш Грінченка.

1. Грінченко Б. Д. Твори : в 2т. / Борис Грінченко. – К. : Наук. думка, 1990 – 1991.

Т.1: Поетичні твори; Оповідання; Повісті. – 1990. – 640 с. : портр. – (Б-ка укр. літ. Дожовтн. укр. л – ра).

Т.2 : Повісті; Драматичні твори. – 1991. - 602, [2] с. : портр.

2. Грінченко Б. Д. Твори / Б. Д. Грінченко. – К. : ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1970.- 354с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

3. Грінченко Б. Д. Твори : в 2 т. / упорядкув. І.І. Пільгука, В. В. Яременка; літ. – критич. нарис І. І. Пільгука. – К. : Вид – во АН УРСР, 1963.

Т.1: Поезії; Байки; Оповідання, - ХІІІ, 603 с. : 1л. портр.

Т.2 : Повісті; Драматичні твори. – 592 с.

4. Грінченко Б. Д. Вибрані твори / Борис Грінченко;[ упоряд., передм. та прим. П. П. Хропка]. – К. : Дніпро, 1987. – 459, [2] c. : портр.

5. Грінченко Б. Д. Вибрані твори : в 2 т. Т.1 / Б. Д. Грінченко. – К. : Інтелект – Арт, 2008. – 447 с. – (Класики української літератури).

6. Грінченко Б.Д. Без хліба : оповідання / Б. Д. Грінченко ; [ вступ.ст. І. Пільгука]; мал. О. Губарєва.- К. : Дитвидав УРСР, 1958. – 178с. : іл.

7. Грінченко Б. Д. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до панування до Б. Хмельницького.- К., (1907). – 38 с. – (Товариство Просвіта у Києві, засноване в пам'ять Т. Шевченка).

8. Грінченко Б. Д. В темную ночь ; Под тихими вербами : повести ; пер. с укр. К. Трофимова; [ вступит. ст. М. Рыльского; ил. С. Соколов]. – М. : Госполитиздат,1961. – 398 с. : ил.

9. Грінченко Б. Д. Дзвоник ; Вибрані твори : для серед. шк. віку / Б. Д. Грінченко; вступ. ст. «До світла праці!», с. 5 – 23; портр. та іл. худож. М. Стороженка. – К. : «Веселка», 1969. – 163 с.: іл.

10. Грінченко Б. Д. Де ми і скільки нас. –К. : Друк. Т – ва «Час», 1917. – 8 с. – ( Книжка пам’яті Насті Грінченко, №21).

11. Грінченко Б. Д. Досвітні огні : зб. поезії й прози до читання й декламації. –2 -е вид. перероб. і доп. / упоряд. Б. Грінченко ; з музикою М. Лисенка та М. Левицького . – 2 –ге вид., перероб. і доп.- К. :Череповський,1908.- Х, 549 с. : іл.- (Укр. декламатор).

12. Гринченко Б. Д. Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского. Т.2 / Б. Д. Гринченко. – Чернигов : Черниг. губерн. земство, 1903. – 367 с.

13. Грінченко Б. Д. Народні вчителі і вкраїнська школа / Грінченко Б. Д.- К., 1906.- 50 с.- (Відбиток з « Громадянської Думки»).

14. Гринченко Б. Д. А. М. Кулиш; Ганна Барвинок : по поводу 40 –летия ее литературной деятельности : очерк Б. Гринченко. – Чернигов : Зем. тип.,1901. – 20 с.

15. Гринченко Б. Д. П. А. Кулиш : биограф.очерк / Б. Д. Гринченко. – Чернигов : Тип. губерн. земства, 1899. – 43 с.

16. Грінченко Б. Д. Миротворці : жарт на 1 дію / Б.Д. Грінченко. – 2 –е вид.– К., 1910. – 24 с.

17. Гринченко Б.Д. На беспросветном пути : об укр. школе / Б. Д. Гринченко.- 2-е изд., испр. – К. : «Вік»,1907. – 101 с.

18. Грінченко Б. д. Оповідання / Борис Грінченко. – К. : «Рух»,1931.- 93с.

19. Грінченко Б. Д. Оповідання про Євгена Гребінку : написав Б. Грінченко / Б. Д. Грінченко. – СПб : Тип. училища глухонемых, 1902. – 23 с. : іл. – (Благотворит. о – во изд. общеполезных и дешевых книг).

20. Грінченко Б. Д. Оповідання про Грицька Квітку – Основ’яненко / Б. Грінченко. – Х. : Тип. Варшавчика, 1901. – 89 с. – (Приплетено к : Букварь южнорусский . – СПб, 1860).

21. Гринченко Б.Д. Пысання. Т.2. / Гринченко Борис. – К. : Барський, 1905. – 423 с.

22. Грінченко Б. Д. Під тихими вербами : повість. – 4 – те вид. – К. : М. Грінченко, 1918.- 276с. - (З автографом авт.).

23. Грінченко Б. Д. Поезії / Б. Д. Грінченко; ред. М. П. Бажан; вступ. ст.І.І. Пільгука; приміт.В.В. Яременка. – К. : «Радян. письм».,1965. – 469 с. :1л. портр.

24. Грінченко Б.Д. Привітання Ганні Барвінок за сорокарічну літературну діяльність / Борис Грінченко. – Л. : Накладом ред. літ. – наук. вістника, 1900.– 19 с.

25. Грінченко Б. Д. Серед темної ночі : повість / Борис Грінченко. – Вінніпег : Укр. видавн. спілка в Канаді, 1929. – 166 с.

26. Грінченко Б.Д. Словарь української мови : в 4т. Т.1 : А - Ж / упоряд. Борис Грінченко; НАН України.- К. : Наук. думка, 1996. – 495 с. : іл. – (Репринт. вид. 1908 р.).

27. Грінченко Б.Д. Словарь української мови : в 4 т. / Грінченко Б.; Київ. держадміністрація. – К. : Довіра ; Рідна мова, 1997. – (Словники України).

Т. 1: А – Ж. – 494 с.

Т.2 : З – Н. – 577 с. – (Репринт. вид. 1907 р.).

Т.3 : О – П. – 506 с.

Т.4 : Р – Я. -563 с.

28. Гринченко Б. Д. Словарь украинского языка / Борис Гринченко. – К. : Держвидав України, 1925. – 2174 с.

29. Грінченко Б. Д. Словарь української мови / зібрала ред. журн. « Кіевская Старина» ; упоряд. з додатком власного матеріалу Борис Грінченко.– К. : АН УРСР,1958. – ( Надруковано з вид. 1907 – 1909 рр.).

Т.1 : А – Ж. – 1958. – ХLІІ, 494 c.

Т.2 : З – Н. – 1958. – 573 с.

Т. 3 : О – П. – 1959. – 506 с.

Т.4 : Р – Я . – 1959. – 563 с.

30. Грінченко Б.Д. Словник української мови Т. 1 : А – Ж / Борис Грінченко. – К. : Соцеквидав, 1931. – ХVІІІ, 501 с.

31. Грінченко Б. Д. Словник української мови / Борис Грінченко ; зібрала ред. журн. « Кіевская Старина» ; упоряд. з додатком власного матеріалу Б. Грінченко. – 3 – є вид. Т.2 :Д – Й. – К. : Горно, 1927. – ХХІV, 439 с.

32. Грінченко Б. Д. Соняшний промінь / Б. Грінченко . -5 – е вид. – К.,1919. -207 с. - (Без тит. л.). – ( Укр.. письменники : Біо – бібліограф. словник. – К., 1963.- С. 266).

33. Грінченко Б. Українські народні казки, вибрані для дітей / упоряд. Б.Грінченко. – К. : Либідь, 1994. – 182 с. : іл. (Літ. пам’ятки України ). – (Репринт. вид. 1907 р.).

34. Грінченко Б. Д. Хата / Грінченко Борис. – 2-ге вид. – Нью – Йорк : Око, 1965.– 25 с.

35. Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Вып. 1 : Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. – Чернигов : Тип. губерн. земства, 1895. – 308 с.

36. Грінченко Б. Д. Як жив український народ : коротка історія України / Борис Грінченко. – 10 - те вид. – К. : «Друкарь», 1918. – 63 с. : іл. : 1л. карт.

37. Грінченко Б. Якої нам треба школи / Б. Грінченко // Хроніка – 2000. –2007. – Вип. 71 . – С. 700 – 733.

38. Грінченко Б. Як ширилось у нас друкарство / Б. Грінченко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 40 – 41.

ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ, ПРО НЬОГО

39. АН УРСР, Центральна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського. Каталог фондів.[ Т.1] : Бібліографічні колекції. Вип. 1 : [Грінченко Б. Д.]. – К., 1988.

40. Борис Грінченко : літ. розвідки, бібліограф. нариси /упоряд. та ред.. БардашевськаьА. І. ; Обл. універс. наук. б –ка ім. О. Гончара; Обл.. держ. б – ка для дітей – Херсон,2000.- 55с.

41. Борис Грінченко – М. Драгоманов : діалоги про українську національну справу / НАН України, Ін – т укр. археографії ; упоряд. А. Жуковський ; відп. ред. П. Сохань. – К.,1994. – 284 с. : іл. – (Джерела з історії суспільно політичного руху в Україні XVI - поч. XX ст. Вип.1).

42. «…Віддати зумієм себе Україні» : листування Трохима Зінківського з Борисом Грінченком / вступ. ст., упоряд. С.С. Краля ; УВАН у США, Ін –т л – ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. ; Нью – Йорк. – 2004. – 520 с.

43. Веркалець М.М. Педагогічні ідеї Б.Д. Грінченка. – К.: Т – во «Знання» УРСР, 1990. – 48 с.

44. Голобородько Я. Письменник, просвітитель учений : « Широкий шлях творчості» Бориса Грінченка / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. – 2004. - №11. – С. 57 – 62.

45. Грінченківські читання – 96 : Освіта. Гуманізація. Вчитель : матеріали наук. – метод. конф. / Київ. між регіон. ін – т удосконалення вчителів ім.. Б. Грінченка. – К., 1996. – 136 с.

46. Животенко – Піанків А. Педагогічно просвітницька діяльність праця Бориса Грінченка / А. Животенко – Панків // Шк. б – ка. -2003. - № 4. –С. 22 – 29 ; № 6. – С. 13 -29.

47. Животенко – Панків А. Педагогічно – просвітницька праця Бориса Грінченка / Адвентина Животенко -Панків. – К. : Вид. центр «Просвіта», 1999. – 176 с.

48. Зубкова Н. М. Бібліотека і архів Б. Д. Грінченка як джерело з історії народної просвіти кінця ХІХ – поч.ХХ ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. / НАН України, Центр.наук. б – ка ім. В. І. Вернадського. – К., 1994. – 23 с.

49. Зубкова Н. Початки книговидавничої діяльності Бориса Грінченка / Н. Зубкова //Бібл. Планета. – 2007. -№ 3. – С. 8 -10.

50. Над могилою Бориса Грінченка : автобіогр., похорон, спомини, статті / упоряд. Сергій Єфремов. – К. : Друк. 1 –й Київ. Друкар. Справи, 1910.– 184 с.

51. Неживий О. І. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка : автореф. дис. на здоб. наук.ступ. канд. пед.наук / Неживий О. І. ; Харк. Держ. пед. ун – т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 1994. – 18 с.

52. Плевако М. Життя та праця Бориса Грінченка / написав М. Плевако. – Х. : Друк. Шмерковича, 1911. – 81 с. : іл.

53. Погрібний А. Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. : питання ідейно – естет. еволюції. – К. : Либідь, 1990. – 229 с.

54. Родіонова Н. Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : автореф. дис. на здоб. наук. ступеню канд. іст. наук : спеціальність 07. 00. 05- Етнологія / Н. Л. Родіонова ; Київ. нац. ун – т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 17 с.

55. Родіонова Н. Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині / Н. Родіонова // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К.,2007. – Вип. 23. – С. 93 – 98. – Бібліогр. : 39 назв.

56. Смілянський Л. Борис Грінченко : критично – біографічний нарис / Л. Смілянський ; за ред. Я. Савченка. – К. ; Х.: Держвидав України, 1930. – 104 с.

57. Хомутенко А. С. Громадсько – політична діяльність Б. Д. Грінченка (1875 – 1910) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеню канд. іст. наук. 07. 00. 01 – історія України / А. С. Хомутенко ; Київ. нац. ун – т ім.. Т. Шевченка. – К., 2008. – 15 с.

58. Грінченко Б. Д. : (до 125 – річчя з дня народження) : Бібліогр. пам’ятка / Упр. культури Сум. облвиконкому ; Держ. обл. універс. наук. б – ка ім. Н. К. Крупської ; склала : В. М. Завгородня ; ред. Н. О. Горнова. – Суми, 1988. – 4 л.

59. Історія України : наук. : допоміж. бібліограф. покажч за 2007 р. / М – во культури і туризму України, ДЗ «Держ. іст. б – ка України» ; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред. А. Скорохватова, З. Мусіна. – К., 2009. С. : 331,385, 401, 402 : Грінченко Б. Д.

60. Історія України : наук. – допоміж. бібліограф. покажч. за 2004 р. / М – во культури і туризму України, Держ. іст. б – ка України ; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська О. Марченко ; А. Скорохватова , З. Мусіна ; відп. за вип.: канд. іст. наук О. Виноградова. –К., 2006. С.: 262, 289, 290 : Борис Грінченко.