ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Наша пекуча пам'ять і вічний біль…» (до Дня пам’яті жертв голодоморів)

Пропонуємо переглянути віртуальну книжково-журнальну виставку відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи до 88-річниці масового Голодомору 1932–1933 рр. та 75-тих роковин від початку масового штучного голоду 1946 –1947 рр. в Україні - «Наша пекуча пам'ять і вічний біль…»

 

На виставці представлені унікальні видання документів та історичних розслідувань штучних Голодоморів в Україні 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 рр., які зберігаються у фонді Бібліотеки :

  • нормативні документи, суддівські рішення, резолюціі Міжнародних комісій;

  • матеріали Конгресово-президентської комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932–1933 рр. ;

  • копії-документи службових повідомлень німецьких дипломатів урядові своєї країни з Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина;

  • доповіді і резолюції Європарламенту, ПАРЄ, Комітету Міністрів ПАРЄ, ОБСЄ відносно злочинів комуністичних тоталітарних режимів, Конвенції ООН ;

  • документи, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву СБУ, архіву Вищих органів влади та інших архівів ;

  • свідчення очевидців, фото ;

  • пам’ятники, малюнки, художні твори.

Документи висвітлюють причини, перебіг та наслідки трагічних подій, свідчать про нищівні репресивні дії тоталітарного комуністичного режиму як найжорстокіші злочини проти українського народу – Геноцид – гуманітарної катастрофи української нації ХХ ст.

Зробимо акцент на деяких вагомих документах виставки.

Друге видання промови доктора Рафаеля Лемкіна «Радянський геноцид в Україні», що перевела дослідження Голодомору 1932–1933 рр., як великої трагедії в історії України, в площину кваліфікації його злочином геноциду, що його скоєно із заздалегідь розробленим організаторами наміром і який не має терміну давності.

Дослідження народного художника України та дослідника політичних репресій Сядристого М. С. у книзі «Ленін – ідеолог, організатор і натхненник Голодоморів в Україні» визначається психологічні витоки і причини трагедії української нації.

Книги професора Сергійчука В. І. «Як нас морили голодом 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947» та ін. висвітлюють проблеми визначення кількісних ознак для підрахунку жертв Голодомору‑геноциду в Україні та вплив на демографічний розвиток української націїї. Автор зазначає, що сьогодні виправдано стверджувати мінімальну цифру втрат населення України у 7 мільйонів. А в статті «Наповнення перших класів українських шкіл 1933-1940 рр., як свідчення катастрофічних втрат дітей під час Голодомору–геноциду» («Народна творчість та етнологія». – 2020 р. - № 2) подаються матеріали досліджень та висновки, що тільки втрати дітей дошкільного та шкільного віку становлять щонайменше 3,5 мільйонів осіб.

Багатотомне видання Національної Книги пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років (у 19 т.) – національний мартиролог жертв геноциду-голодомору , в якому включено відомості про жертви голоду в областях України, встановлені на основі опитування населення та з документальних джерел.

У книзі голови Національного комітету України – Нюрнберг-2 Л. Г. Лук’яненка «Нюрнберг-2», яка вийшла завдяки Фундації дослідників українських голодоморів у Чікаго (США), на багатому історичному матеріалі зазначається, що комуністична доктрина є кримінальною антилюдською доктриною, яка розпалює ворожнечу між державами світу, призводить до геноцидів різних соціальних та етнічних груп і має бути заборонена у світі.

У виданні соціально-інформаційного проекту «Голодомор : нищення ідентичності» зазначається, що об’єктом геноциду стала українська нація. Геноцид було спрямовано проти української інтелігенції, української Церкви, проти носіїв традицій, звичаїв, мови, науки і культури. Проявами геноциду стали приниження, ув’язнення, фізичне вбивство українців, фальсифікація української історії, ліквідація цілих установ, вилучення імен українців, які на початку ХХ ст. визначали націю, готову до суверенного життя.

Цьогорічна інформаційна кампанія до 88-х роковин Голодомору особливий акцент робить на темі дітей. Актуальне питання сьогодення - як розмовляти з сучасними дітьми та підлітками про Голодомор, щоб передати пам’ять про трагедію наступним поколінням.

Всі експоновані документи надають можливість дізнатися про правову класифікацію Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду та злочину проти людяності.

Виставка експонується у читальному залі Бібліотеки та у відділі довідково-бібліографічної та інформаційної роботи (к. 17) з 25.11.2020.

Запрошуємо ознайомитись з матеріалами експозиції !

Бібліографічний список

Електронні джерела:

Указ Президента України від 26.11.1998 р. № 1310/98 «Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/131098-5115. - Дата звернення: 24.11.2021. – Назва з екрана.

Указ Президента України від 01.11.2016 р. № 480/2016 «Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480/2016#Text. - Дата звернення: 24.11.2021. – Назва з екрана.

Постанова Верховної Ради України від 16.12.2020 р. № 1092-IX «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1092-20#Text. - Дата звернення: 24.11.2021. – Назва з екрана.

Видання з фонду НІБУ

Б7458 / 9(с2)  А932

Аулова Л. Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ : анот. довід. / Л. Аулова, В. Даниленко, В. Лавренюк ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України, Центр дослідж. визвольного руху. - Львів : Центр дослідж. визвольного руху, 2010. - 472 с.

У виданні розкрито зміст документів, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву СБУ і висвітлюють причини, перебіг і наслідки Голодомору. Іменний та географічний покажчики вказують осіб, населені пункти, регіони та країни, згадані в архівних документах.

В4478 / 9(с2)

Б811

Бондаренко М. Україна – 1933: кулінарна книга. Память людська = Ukraine of 1933: The Cookbook. People's memory / М. М. Бондаренко. – 2-е вид., перероб. та допов. – Суми : Еллада, 2018. – 251 с. : іл., табл., фот. – Текст укр., англ.

Книга присвячена трагічній сторінці в історії українського народу - Голодомору 1932-1933 років. Містить свідчення очевидців у селах Буринського району Сумської області. Видання умовно можна поділити на три частини. Графічна серія художника – 89 гравюр із "кулінарними рецептами", до яких змушені були вдаватися люди, щоб вижити. Серія є домінантною у висвітленні задуму автора: зображення пензлем трагічної сторінки в історії українського народу. Спогади очевидців розширюють сприйняття графічних робіт. Архівні документи доповнюють загальну картину сумних реалій лише одного району великої України на початку 30-х років минулого століття.

М1715-1 / 9(с2)

В273

Великий голод в Україні. 1932–1933 років : у 4 т. Т. 1: Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / упоряд. – виконав. директор Комісії Джейм Мейс, співред. Л. Герец, пер. М. І. Винницький ; ред : О. Г. Пазюк, Т. Л. Бондаренко ; уклад. Н. О. Єгоровиць ; наук. ред. С. В. Кульчицький ; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2008. – 838 с.

Видання матеріалів Конгресово-президентської комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 рр. містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу.

А20135 / 9(с2)

Г614

Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : Міжнар. наук. конф. Київ, 27 травня 1997 р.: Матеріали на відзначення 50-річчя народної трагедії / Асоц. дослідників голоду-геноциду 1932-1933 років в Україні, НАН України. Ін‑т історії України ; ред. С. В. Кульчицький. – Київ ; Нью-Йорк : М. П. Коць, 1998. – 206 с.

Збірник містить понад 30 доповідей дослідників з України, Росії, США, які висвітлюють питання післявоєнного голоду в різних регіонах України, історіографії проблеми тощо.

Пр3854/

13

Голод 1946-1947 рр.: ретроспективний погляд істориків (З приводу 60-річчя трагедії) : матеріали "круглого столу" (22 березня 2007 року) / НАН України, Ін-т історії України, Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; упоряд. В. П. Швидкий. - Київ, 2008. - 297 с. - (Україна XX ст. ; Вип. 13).

Збірник містить матеріали "круглого столу", який відбувся 22 березня 2007 року в Інституті історії України НАН України спільно з Асоціацією дослідників голодоморів в Україні.

Зі змісту: Омельчук Д. В. До питання про стан продовольчого забезпечення населення Криму в 1946-1947 рр. – С. 118-193. – Бібліогр. с. 193.

А16957 / 9(с2)(01)

Г614

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (До 70-річчя) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України ; уклад. О. Г. Люта. – 2-е вид. доповн. – Ужгород, 2006. – 172 с.

Друге доповнене видання в якому систематизована література з 1933 р. по січень 2006 р. (1153 позицій).

Б2021 / 9(с2)(01)

Г614

Голодомор в Україні 1932-1933 рр. : покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України; упоряд. Л. М. Бур’ян, ред. С. В. Кульчицький. - Київ : Вид-во Коця, 2001. - 656 с.

Покажчик містить понад 6000 назв публікацій за 1932-2000 рр.

А42761 / 9(с2)

Г614

Голодомор-геноцид : термінологія / В. Марочко [та ін.] ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. - Київ : Майстер книг, 2019. - 61, [2] с.

Науково-популярне видання, що містить роз`яснення найчастіше вживаних термінів, пов`язаних зі злочином Голодомору-геноциду. У брошурі подано 93 терміни, які охоплюють основні ознаки Голодомору.

А25250 / 9(с2)(01)

Г614

Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 : матеріали до бібліографії документ. публікацій / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства ; упоряд.: Л. П. Одинока, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський. - Київ, 2005. - 56 с.

Б5283 / 9(с2)

Г614

Голодомор в Україні 1932-1933 років : за док. Політ. архіву М-ва закордонних справ Федеративної Республіки / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд. А. І. Кудряченко. - Київ : НІСД, 2008. - 335 с.

Вперше в Україні оприлюднено копії службових повідомлень німецьких дипломатів урядові своєї країни про Великий Голод в Україні. Унікальні документи свідчать про масштаб гуманітарної катастрофи в Європі ХХ ст. Архівні документи розкривають причини, перебіг та наслідки Голодомору.

А20394 / 9(с2)

Г614

Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр. / Міжнар. благодій. фонд Україна 3000, Держ. арх. Луган. обл. ; авт.-упоряд. М. М. Старовойтов. - Київ : Стилос, 2008. - 286 с.

Мовою документів книга відтворює жахливі картини найтрагічнішої події в історії України – Голодомору 1932-1933 рр.

Б4569 / 9(с2)

Г676

Горбуров К. Є. Голод 1946-1947 років на території півдня УРСР : монографія / К. Є. Горбуров. - Миколаїв : Шамрай П. М., 2006. - 278 с.

Монографія є першим узагальнюючим дослідженням з проблеми голоду 1946-1947 років у південному регіоні УРСР. На основі переважно архівних джерел автор досліджує причини, трагічну ходу, економічні, національні та демографічні наслідки голоду. До наукового обігу вводиться великий масив документів, що протягом десятиліть не використовувався дослідниками.

Б5162 / 9(с2)

Д433

Дзеркало душі народної : Спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні / Служба безпеки України, Галуз. держ. арх. ; упоряд. В. Даниленко. - Київ : "Києво-Могилян. акад.", 2008. - 766 с.

У виданні факсимільного типу вміщено свідчення, спогади, враження – всі записи, зроблені у Книзі відгуків відвідувачами виставки «Розсекречена пам`ять», організованої Службою безпеки України у 2006-2007 роках у місті Києві, АР Крим, обласних центрах України, а також за кордоном – у Москві та Мінську. Записи віддзеркалюють ставлення людей різного віку, життєвого досвіду, різних політичних поглядів і соціального статусу до Голодомору 1932-1933 років, передають душевний стан численних відвідувачів виставки, відкривають нові факти геноциду.

Б10106 / 9(с2)

Е687

Епплбом Е. Червоний Голод. Війна Сталіна проти України / Е. Епплбом. - Київ : HREC PRESS, 2018. - 437, [1] с.

У книзі автор висвітлює історію Голоду 1932-1933 років та події, що цьому передували. На основі архівних документів, щоденників, усних свідчень, мемуарів, досліджень українських та зарубіжних науковців авторка доводить, що штучний голод в радянській Україні та репресії проти української інтелігенції на початку 1930-х стали складовими єдиного наміру Сталіна та його поплічників.

В1064 / 9(с2)

З-685

Злочин : На вічну пам’ять мільйонам дочок і синів української землі, котрих замордувала, убила, знищила у катівнях і голодоморами комуно-большевицька влада у XX столітті / упоряд. П. Кардаш. - Мельбурн ; Київ, 2005. - 560 с.

Книга торкається своїм змістом кількох епох нашої історії, вона має сумний зміст і засвідчує про нечуваний досі в світі геноцид проти українців. Наведені переконливі докази того, що українські землі постійно хотіли загарбати наші найближчі сусіди, а народ поневолити і примусити до рабської праці. Особливими свідками багатьох злочинів є потерпілі у ті страшні часи, розповіді яких ми знаходимо у книзі.

А34997 / 9(с2)

Т449

1933: “І чого ви ще живі?” / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Боряк. - Київ : КЛІО, 2016. - 720 с.

Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами - позбавлення українського села засобів існування. Оскільки документами є усна історія, то проаналізовано цей вид історичного джерела - загалом та зокрема щодо Голодомору.

В4517 / 9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні / М-во культури України, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору”, Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; авт. тексту В. І. Марочко ; вступ. слово Є. М. Нищук. - Дрогобич : Коло, 2018. - 575 с.

Науково-меморіальне видання інформативно відтворює причини, обставини, соціально-психологічні та статистично-демографічні наслідки Голодомору-геноциду в Україні. Видання має понад тисячу статей, які стосуються персоналій, подій, явищ, термінологічного, історіографічного, меморіально-історичного, демографічного, антропологічного дискурсів Голодомору.

А21789 / 9(с2)

К647

Конончук Т. І. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932-1933 років у фольклорі України / Т. І. Конончук. - Київ : Твім інтер, 1998. - 213 с.

У книзі йдеться про фольклор України, що відображає трагедію голодомору, а це прислів`я та приказки, народні вірші, ліро-епічні твори, а також народні оповідання, перекази. Аналіз архівних матеріалів, офіційних джерел, періодичних видань 30-х років ХХ ст. дозволив реконструювати суспільно-політичні обставини того часу, як художньо трансформовані в усній народній поетичній та прозовій творчості.

А7928 / 9(с2)

К903

Куліш А. Ф. Геноцид. Голодомор: 1932-1933. Причини, жертви, злочинці / А. Ф. Куліш ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні. - Київ ; Харків, 2001. – 97 с.

На основі документів того часу та наслідків попередньої сільськогосподарської політики в роботі доводиться, що голодомор 1932-1933 рр. на етнічних українських землях був зумисно створений з метою винищення українців. Аналізуються причини та викриваються злочинці найбільшого за всю історію цивілізації масового винищення населення у мирний час.

В4521 / 9(с2)

Н31

Нас вбивали, бо ми – українці... / [Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору».] - [Київ], [2018]. - 13 с. : іл.

Брошура про історію Голодомору, підготовлена Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору» за матеріалами виставки. У виставці використано матеріали: Галузевого державного архіву Служби безпеки України, Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України, Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», Музею Української революції 1917-1921 рр. відділу НМІУ, Валківського краєзнавчого музею (Харківська область), Державного архіву Харківської області, Державного архіву Сумської області.

Б5245 / 9(с2)

Л65

Лиха коса голодомору: 1932-1933 / ред. П. П. Панченко. - Київ : Україна, 2008. - 429 с.

У монографії в контексті нових осмислень, новаторських підходів, на основі широкого кола емпіричних джерел висвітлюються питання голодомору в Україні на початку 30-х років. Відтворюються реальності геноцидної згубної політики, зокрема, центральної влади стосовно селянства України, найчисленнішого в тогочассі населення, мученицької його загибелі.

А13900 / 9(с2)

Л844

Лук'яненко Л. Г. Нюрнберг-2 / Л. Г. Лук'яненко. – Київ, 2001. - 113 с. : фото.

У книзі на багатому історичному матеріалі, фрагментах, свідченнях розкривається злочинна суть КПРС – КПУ, суду над якою вимагає широкий загал українського народу.

А19089 / 8Ф

М872

Мошик М. Г. Кобзарські пісні про Голод : Вокальні твори для голосу в супроводі бандури / М. Г. Мошик ; Сумське обл. від-ня Нац. спілки кобзарів України. - Суми : Університет. кн., 2008. - 27 с. : ноти.

Збірка вміщує вокальні кобзарські твори для голосу в супроводі бандури з репертуару кобзарів і бандуристів Сумщини, які пережили ці жахливі лихоліття і своєю непересічною громадсько-кобзарською творчістю залишили нащадкам у своїх творах правдиві сторінки нашої історії.

В1669 / 9(с2)

Н354

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні / Укр. ін-т нац. пам’яті ; ред. В. А. Ющенко. - Київ : Олени Теліги, 2008. - 949 с. : фотодок.

В1646 / 9(с2)

Н354

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні: місто Київ / ред. В. І. Марочко. - Київ : Фенікс, 2008. - 583 с. : іл, фотодок.

Меморіальна книга висвітлює політично-економічні причини та соціально-демографічні наслідки голодомору в Києві та селах приміської смуги, представляючи один із серії томів Національної книги пам`яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Структурними підрозділами видання є аналітично-тематичні статті істориків-дослідників голодомору, мартиролог, упорядкований за матеріалами книг про смерть районних загсів м. Києва 1932 – 1933 рр., добірка архівних документів, свідчення очевидців, хроніка голодомору на вулицях Києва та його околицях.

М1820-1 / 9(с2)

Н354

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні : Донецька область. Ч. 1 / Укр. ін-т нац. пам’яті, Донец. облдержадмін. ; ред. О. Л. Третяк. - Донецьк : "Регіон", 2008. - 784 с.

В1729 / 9(с2)

Н354

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні : Луганська область / Укр. ін-т нац. пам’яті, Луган. облдержадмін. ; ред. В. В. Заблоцький. - Луганськ : Янтар, 2008. - 919 с.

До обласного тому увійшла інформація по 13 районах Луганської області, в яких є населені пункти, що постраждали від Голодомору. До розділу «Мартиролог Голодомору» включено відомості про 31560 жертв голоду на Луганщині, з них 1373 встановлені на основі опитування населення, решта – з книг реєстрації записів про смерть за 1932-1933 рр.

В1999 / 9(с2)

П379

Плачуть душі : альб. малюнків / ред. В. К. Швець. - Ніжин, 2009. - 51 с. : іл.

Як через кришталеву призму фокусується в найтоншу нитку світло, так у цьому альбомі викристалізоване відношення дітей до страшної трагедії українського народу – Голодомору 1932-1933 років. Графічні та живописні твори, а також твори декоративно-ужиткового мистецтва були створені протягом 2,5 років членами історико-краєзнавчого гуртка «Пошук» Ніжинського училища культури і мистецтв імені Марії Заньковецької.

А19004 / 9(с2)(01)

П504

Політичні репресії радянської доби в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / А. В. Скорохватова; упоряд. Т. А. Приліпко, упоряд. О. І. Марченко, упоряд. З. Х. Мусіна ; М-во культури і туризму України, Держ. іст. б-ка України. - Київ : Арістей, 2008. - 684 с.

Зі змісту:

Голодомор 1932-1933 рр. – С. 125-176 ; Голод 1946-1947 років. – С. 403-409.

М425-1-2 / 9(с2)

П60

 

Портрет темряви: Свідчення, документи і матеріали : у 2 кн. / Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; авт.-упоряд. П. Л. Ящук. - Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1999.

Кн.1. – 705 с. : іл. ; Кн. 2. – 611 с. : іл.

Свідчення, документи і матеріали пропонованого збірника у двох книгах висвітлюють спланованність, механізм, авторство геноциду ХХ століття українського народу за національною ознакою та наступ космополітичної реакції на християнство.

В4755 / 9(с2)

Л444

Рафаель Лемкін: Радянський геноцид в Україні : стаття 33 мовами / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору, Міжнарод. благодій. фонд “Україна 3000” ; упоряд. О. Стасюк. - Київ : Вид-во Марка Мельника, 2020. - 255 с.

Це доповнене перевидання публікації 6 офіційними мовами ООН та 27 іншими мовами знаменитої доповіді Рафаеля Лемкіна про геноцид української нації, вчинений комуністичним режимом. Книгу відкриває вступне слово від Національного музею Голодомору-геноциду та Інституту дослідження Голодомору. До статті додано текст Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, історичний вступ професора Романа Сербина і фотографію професора Рафаеля Лемкіна в товаристві ключових дипломатів ООН, які активно підтримали проект Конвенції про Геноцид.

Б5079 / 9(с2)

Р654

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / Служба безпеки України, Міжнар. благодій. фонд “Україна 3000” ; упоряд. В. К. Борисенко. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2008. - 603 с.

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки – Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки Голодомору 1932-1933 рр.

А40766 / 9(с2)

С323

Сергійчук В. Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства / В. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. - 432 с. : факс., фот.

У пропонованій книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців обгрунтовується закономірність визначення Голодомору 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання злочинів проти людства.

Б2460 / 9(с2)

С501

Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933 рр. / П. П. Панченко. - Київ : Україна, 2003. - 350 с.

А42080 / 9(с2)

С991

Сядристий М. С. Ленін – ідеолог, організатор і натхненник Голодоморів в Україні / М. С. Сядристий. - Київ : Фірма Гранмна, 2018. - 39 с. : іл.

У праці здійснено аналіз ідеологічних витоків й організаційних заходів лідера Жовтневого 1917 р. перевороту й керівника радянської Росії Леніна, щодо поневолення України засобами масового терору і Голодоморів. Здійснена спроба розкриття психологічних витоків і першопричинної природи трагедії.

9(с2)

Т484

Ткаченко Б. І. Під чорним тавром. Історична розвідка про геноцид на Україні і, зокрема, на Лебединщині в 1932–1933 роках, скріплена найвищим суддею – людською пам’яттю / Б. І. Ткаченко. - Лебедин, 1993. - 464 с. : іл.

Це ґрунтовне історичне дослідження причин і наслідків Голодомору 1932-1933 років на Сумщині, зроблене на основі місцевих фактів, документів і спогадів очевидців, матеріалів Сумського обласного архіву, архівів міст Єкатеринбурга (Свердловська) й Архангельська, куди висилали сумчан як «ворогів народу», а також Київського архіву кінофотодокументів. Автор переконливо доводить вину тогочасного уряду СРСР та місцевих представників влади, піднімає завісу над жахливою таємницею і злочином по винищенню генофонду українського народу.

А11044 / 9(с2)

Т67

Три голодомори в Україні в ХХ столітті: погляд із сьогодення : матеріали міжнар. наук. конф. [м. Київ, 7 листопада 2002 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства, Київська орг. т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса та ін. ; ред. П. П. Орленко. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2003. - 312 с.

В4516 / 9(с2)

Т671

33 запитання і відповіді про Голодомор–геноцид / М-во культури України, Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору” ; авт. тексту Н. В. Лапчинська. - Дрогобич : Коло, 2018. - 86 с. : іл.

У книжці використані фотоматеріали з Центрального державного архіву кінофотофонодокументів України ім. Г. С. Пшеничного, Державного архіву Харківської області, Харківського історичного музею.

9(с2)

У-45

Україна: голодомор 1932 - 1933 : карта. - Київ : Картографія, 2010. - 1 л. 9 р. складений. 1:1500000 : фот.

А20970 / 9(с2)

У 453

Українська Голгофа (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947) : спогади очевидців, архівні документи та роздуми сучасника про три радянські голодомори / авт.-упоряд. М. Єременко. - Чернігівка, 2008. - 153 с.

М1167-2 / 9(с2)

У-45

Український голокост 1932-1933 : Свідчення тих, хто вижив. Т. 2 / Нац. ун-т "Києво-Могилян. Акад." ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Держ. ком. арх. України та ін. ; ред. Ю. А. Мицик. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. - 441 с.

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – голодомор-геноцид 1932-1933 рр.

Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голод 1946-1947 рр., дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані сторінки вітчизняної історії.

А19218 / 9(с2)

Ф626

Фиров П. Т. Украинская трагедия 1932-1933 гг.: события, документы, комментарии / П. Т. Фиров ; М-во образования и науки Украины. - Севастополь : СевНТУ, 2007. - 128 с.

У даному посібнику відображений стан аграрного сектора України і українського селянства в умовах побутови колгоспного ладу. Вміщені заслуговуючі на довіру документи і матеріали, які дозволяють зрозуміти причини голоду 1932-1933 рр., назвати його винуватців і показати трагічні наслідки терору голодом.

Укладачі: Новицька А.І, Нестеренко О.В.

Наук. ред.: Єфіменко Г.В.