ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Збройні сили України – гордість та міць нашої держави

Відділом обслуговування користувачів підготовлено віртуальну книжкову виставку «Збройні сили України – гордість та міць нашої держави».

Збройні сили України — це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Збройні сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України.

Це свято відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення в 1991 році закону України «Про Збройні Сили України».

День Збройних сил святкують всі роди військ: сухопутні, повітряні та військово-морські. У різні роки президентами були засновані професійні свята для кожного з цих родів військ (День Сухопутних військ, День авіації, День ВМФ), але «День Збройних Сил України» має особливе значення, бо в цей день скріплюється бойове братерство між усіма військовослужбовцями України.

Список документів:

Апанович О. М. Збройні сили України першой половини XVIII ст. [Текст] / О. М. Апанович. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 229 с. : іл, портр.

Бережинський В. Г. Військова організація основних українських державних формувань [Текст] / В. Г. Бережинський ; відп. ред. О. П. Моця ; Академія збройних силУкраїни.-[Київ?],1995 Ч. 1 : Збройні сили княжої доби [Текст]1995. - 18 с.

Бережинський В.Г. Військова організація основних українських державних формувань [Текст] / В. Г. Бережинський ; відп. ред. О. П. Моця ; Академія збройних сил України.-[Київ?],1995 Ч. 2 : Збройні сили Запорізької Січі [Текст]1995. - 24 с.

Бережинський В. Г. Військова організація основних українських державних формувань [Текст] / В. Г. Бережинський ; відп. ред. О. П. Моця ; Академія збройних сил України.-[Київ?],1995 Ч. 3 : Збройні сили України у 1917–1921 рр. [Текст]1995. - 39 с.

Біла книга - 2011. Збройні сили України [Текст] / М-во оборони України. - Київ : Мін. оборони України, 2012. - 84 с.

Боротьба за Україну в 1943 - 1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство [Текст] : збірник наукових праць / НАН України, Інститут історії України, Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, Національний університет оборони імені Івана Черняховського ; відп. ред. О. Є. Лисенко. - Київ : Інститут історії України НАНУ, 2014. - 622 с.

Водотика С. Г. Українці в арміях світу [Текст] / С. Г. Водотика, Т. С. Водотика ; М-во інформ. політики України. - Харків : Віват, 2019. - 253, [2] с. : іл. - (Історія та політика).

Гриценко І. В. Український Державний Флот в 1917–1919 рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду [Текст] / І. В. Гриценко. - Київ : Філюк О., 2018. - 226 с. : іл.

Захисники Вітчизни. Деснянський район столиці України [Текст] / В. І. Аблазов [та ін.]. - Київ : Альфа Реклама, 2020. - 447 с. : фот.

Історія українського війська [Текст] / ред. В. Павлов. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 414 с. : іл., фот.

Карский А. На фронтах Первой мировой войны. 18-й гусарский Нежинский полк [Текст] / А. А. Карский. - Cанкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 203 с. : 1 вкл. л. карт., 8 вкл. л. фот.

Лазарович М. В. Легіон українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба [Текст] / М. В. Лазарович. - Тернопіль : Джура, 2016. - 626, [1] с. : ил. - До 100-річчя битви на Лисоні.

Мороз С. Айдар – літо 14-го [Текст] : щоденник Горця (спогади рядового солдата) / С. Мороз. - Львів : Левада, 2020. - 155 с. : фот.

Наші [Текст] : історії українських воїнів / ред. В. Буряченко. - Київ : Військо України, 2017. - 308 с. : іл. - (Бібліотека журналу “Військо України”).

Оборонний огляд: український вимір 2014–2018 [Текст] : монографія / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; відп. за вип.: В. І. Павленко, О. В. Устименко ; заг. ред. І. С. Руснак. - Київ : МО та ГШ ЗС України, НУОУ, 2019. - 194 с. : схем., табл.

Пономаренко Р. О. Українські вікінги: українці в дивізії СС “Вікінг”, липень–листопад 1944 року [Текст] / Р. О. Пономаренко. - Тернопіль : Мандрівець, 2018. - 215 с. : іл., фот. - (Невідома Україна мілітарна).

Пулим О. В. Збройні Сили України як фактор створення та забезпечення існування системи колективної безпеки у Європі [Текст] : Автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук. 20.02.22 - Військова історія / О. В. Пулим ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2001. - 18 с.

Рева І. Воїни Дніпра [Текст] : цінності, мотивації, смисли / І. Рева ; відп. ред. Т. Ковтунович ; ред. Т. Небесна ; Український ін-т нац. пам’яті, Дніпропетровський нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького, Дніпровська міськрада. - Київ : К.І.С., 2020. - 357 с. : іл.

Савчук Б. Збройні сили України: етапи вічного походу [Текст] / Б. П. Савчук. - Рівне : Держ. редакційно-видавниче підприємство, 1992. - 101 с.

Скирда О. А. У вересні 41-го. Київське оточення [Текст] : спогади, свідчення, документи / О. А. Скирда. - Полтава : АСМІ, 2019. - 303 с. : іл.
До книги увійшли спогади, документи, свідчення про бої та вихід з оточення військ Південно-Західного фронту у вересні 1941 року на Полтавщині.

Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669–1726 рр. [Текст] / О. Сокирко. - Київ : Темпора, 2006. - 279 с. : іл.
Статути збройних сил України [Текст] : (збірник Законів) : відповідає офіційному тексту : нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 07.02.2021 р. / . - Суми : ВВП Нотіс, 2021. - 432 с. : ил. - (Законодавство України).

Тинченко Я. Ю. Війська ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень-грудень 1918 р. [Текст] / Я. Ю. Тинченко ; худ. Б. Піргач. - К. : Темпора, 2014. - 152 с. : 2 вкл. л., іл. - (Militaria Ucrainica).
Тинченко Я. 1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 – листопад 1919 р. [Текст] / Я. Тинченко ; худ. Б. Піргач. - Київ : Темпора, 2017. - 163 с. : фот., 6 вкл. арк. іл. та фот. - (MILITARIA UCRAINICA).
Тинченко Я. Українські збройні сили березень 1917 р. - листопад 1918 р. [Текст] : (організація, чисельність, бойові дії) / Я. Тинченко. - Київ : Темпора, 2009. - 455 с. : 12 вкл. л. фот.

Тірі А. На периферії війни. Бельгійський бронедивізіон в Україні. 1916–1918 [Текст] / А. Тірі. - Київ : Темпора, 2010. - 126 с. : іл., 3 вкл. л. - (MILITARIA UCRAINICA).

Ткачук А. П. Збройні сили України як фактор національної безпеки України у діяльності політичних партій у 1991–2014 роках [Текст] : монографія / А. П. Ткачук. - Львів : НАСВ, 2019. - 293 с.

Черкас Б. Степовий щит Литви. Українське військо Гедиміновичів XIV-XVI ст. [Текст] / Б. Черкас ; худ. С. Шаменков. - Київ : Темпора, 2011. - 143 с. : іл. - (MILITARIA UCRAINICA).

Якимович Б. Збройні сили України [Текст] : нарис з історії / Б. Якимович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів : Просвіта, 1996. - 359 с.

Більше документів по даній темі Ви можете знайти в електронному каталозі та тематичних БД нашої Бібліотеки.