ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Шашкевич Маркіян Семенович (1811–1843)

Пропонуємо переглянути віртуальну книжкову виставку до 210-річчя від дня народження Маркіяна Семеновича Шашкевича

Шашкевич Маркіян Семенович (народився 6 листопада 1811 року в селі Підлисся (тоді Золочівського округу, Королівства Галичини та Володимирії, тепер Золочівського району, Львівської області) в родині греко-католицького священника) – український письменник, поет, зачинатель нової української літератури в Галичині, священник УГКЦ, культурно-громадський діяч. Очолював «Руську трійцю», був ініціатором видання альманаху «Русалка Дністровая» (1837). Дитячі роки провів у сусідньому селі Княжому, де його батько був священиком. Початкову освіту одержав дома, а потім навчався у нормальній школі в містечку Золочеві та в гімназії (Бережани, Львів).

Навчаючись з 1829 року у Львівській семінарії, він розгорнув активну громадську і культурну діяльність, рішуче виступив за громадянські права української мови і фонетичний правопис, за літературу народною мовою, згуртував навколо себе передову молодь.

Його побратимами і друзями по перу були Іван Вагилевич та Яків Головацький. Разом вони складали ядро знаменитого гуртка-об'єднання, який увійшов в історію українського письменства під назвою «Руська трійця» (1833) і якому судилося зіграти вирішальну роль в українському національному відродженні. Після рукописних збірок оригінальних поезій і народних пісень «Син Русі» (1833), «Зоря» (1834) вони складають «Азбуку» і «Читанку» (1835–1836) для навчання дітей рідною мовою, а в 1837 р. видають знамениту «Русалку Дністровую» – першу книжку народною мовою на західних землях України.

Не кожен з українців знає, що відома колискова «Ходить сон коло вікон» була вперше надрукована у першому виданні читанки українською мовою Маркіяна Шашкевича.

Підготовлена в 1836 році «Читанка для малих дітей…» Шашкевича побачила світ завдяки Якову Головацькому вже після смерті автора (два видання – в 1850 і 1853 роках).   «Читанка» – слово, вперше внесене Шашкевичем до української мови у 1836 р. По суті це був перший шкільний підручник, укладений живою народною українською мовою (підготований до друку в грудні 1836 року, виданий у 1850 та 1853 роках). Та цензор не пропустив до друку працю молодого українця, який обрав велику мету – вести дітей в омріяне прийдешнє «любої української нації». Сто років тому (1912) видатний учений М. Возняк випустив друком підручник саме так, як його створював автор, і ця публікація стала бібліографічною рідкістю.

Пізніше назва «читанка» стала популярною в Україні, під її впливом навіть підручники для старших класів і гімназій аж до початку ХХ ст. називались читанками.

Маркіян Шашкевич також перший інтерпретатор українською мовою знаменитого «Слова о полку Ігоревім». На жаль, зберігся лише уривок цієї ритмічно-прозової інтерпретації – «Плач Ярославнин».

Перекладав багато із сербської (народні пісні), польської (із Ф. Карпінського, С. Гощинського), чеської («Короледвірський рукопис»), грецької (анакреонтика) мов.

Багато зробив Шашкевич як фольклорист, причому не тільки як записувач, але й як організатор збирання і вивчення народної творчості. Пісні у його записах друкувалися в «Русалці Дністровій» та в різних пізніших виданнях, а окремо вийшли у 1973 році.

Бібліографічний список

 1. Баран О. Питання українського патриархату в Шашкевичівській добі / О. Баран. - Кана да : Рада Укр. Орг. за Патріархат Укр. Католицької Церкви, 1974. - 39 с.
 2. Бурлака Г. Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича : проблеми текстології / Г. Бурлака ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 1988. - 112, [2] с.
 3. Вінок Маркіянові Шашкевичу : поезії, статті, виступи, хроніка : до 175-річчя від дня народження / упоряд.: Р. М. Лубківський, М. Й. Шалата. - Київ : Рад. письменник, 1987. - 221, [1] с.
 4. Возняк М. Недрукована автобіографія Володимира Шашкевича [Електронний документ] / М. С. Возняк. - Львів : Друк. Айхельбергера, 1911. - 29 с.
 5. Гоян Я. Портрет : літературний портрет Маркіяна Шашкевича / Я. Гоян. - Київ : Веселка, 2007. - 124 с.
 6. Дмитрук В. Маркіян Шашкевич / В. Дмитрук. - Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1961. - 52 с. : портр. - До 150-річчя з дня народження М. Шашкевича.
 7. З маркіянових днів : [спомини про Маркіяна Шашкевича] / упоряд. І. Брик. - Львів : Просвіта, 1911. - 83 с.

    

 1. Кирчів Р. Маркіянове сузір’я : ті кого пробудив, «воодушевив» і повів за собою Маркіян Шашкевич / Р. Кирчів ; НАН України, Інститут народознавства. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - 99 с.
 2. Косіковський О. Село Маркіяна – мої Нестаничі / О. Косіковський. - Вінніпег, 1972. - 124, [1] с. : фот. - (Бібліотека Шашкевичіяни ; Ч. 5).
 3. Лепкий Б. Маркіян Шашкевич / Б. Лепкий. - Коломия : Галиц. Накладня Оренштайна, [1911]. - [VIII, 108] с.
 4. М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліографічний покажчик / АН УРСР, Львівська бібліотека АН УРСР ; склад. М. П. Гуменюк. – Львів : [б. и.], 1962. – 134 с.
 5. Малець С. Музей-садиба Маркіяна Шашкевича / С. Малець, М. Видашенко, О. Максименко. - Львів : Каменяр, 1990. - 48, [1] с.
 6. Маркіян Шашкевич на Заході / упоряд., ред., вступ. ст. Я. Розумний. - Вінніпеґ : Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. - 384 с.
 7. Маркіян Шашкевия і українське національне відродження. Вип. 1 / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Інститут-заповідник М. Шашкевича (Вінніпег) ; ред. кол.: Я. Ісакевич, М. Ільницький. - Вінніпег : Просвіта, 1996. - 464 с. : іл. - (Шашкевичіяна)
 8. Марунчак М. Маркіян Шашкевич на тлі доби : в 150-ліття з дня народження Пробудителя Західньої України враз з підсумками цих роковин в Україні й на еміграції / М. Г. Марунчак. - Вінніпег, 1962. - 96 с. : портр. - (Загальна Бібліотека «УКТ»).
 9. Олександрович М. Маркіян Шашкевич. Українське літературне відродження в Галичині / М. Олександрович. - Торонто : Добра книжка, 1961. - 60 с.

 1. Онишкевич И. Руська бібліотека. Т. 3: Писання Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича і Якова Головацького / И. Онишкевич. – Львів : Академічне братство, 1884. – XLIII, 382 с.
 2. Паламар І. Маркіян Шашкевич і наша сучасність / І. Паламар. - Львів : Логос, 2011. - 27 с.
 3. Пачовський П. Ювілей Маркіяна Шашкевича : слово до галицьких патріотів М. Пачовського / П. Пачовський. - Жовква, 1911. - 16 с.
 4. Петраш О. «Руська трійця» : М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники / О. О. Петраш. – Київ : Дніпро, 1972. – 152 с.
 5. Петраш О. Подвижники української ідеї. Маркіян Шашкевич та його побратими : літературознавче дослідження / О. Петраш. - Тернопіль : Тернопіль, 1996. - 166 с.
 6. Письменники Західної України 30–50-х років XIX ст. Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький, Микола Устинович, Антін Могільницький, Іван Гушалевич, Олександр Духнович : [збірник] / упоряд. І. Пільгук, М. Чорнописький ; вступ. стаття І. Пільгук. - Київ : Дніпро, 1965. - 652 с.
 7. Поезія українського романтизму / уклад. та передм. О. І. Борзенко. – К. : ТОВ Елібре, 2008. – 480 с.
 8. Рукописи архіву М. С. Шашкевича : опис / АН УРСР, Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклад. О. О. Дзьобан ; ред. С. С. Кравченко. - Львів, 1979. - 66 с.

 1. Русалка Дністровая : фольклорно-літературний альманах «Руської Трійці» (1837) / ред., упоряд. М. Шалата. – 12-е перевид. – Київ : Український пріоритет, 2019. – 223 с.
 2. Русалка Дністровая : фольклорно-літературний альманах «Руської трійці» / авт. передм., підгот. текстів М. Й. Шалата. – Київ : Дніпро, 1987. – 208 с.
 3. Слово про Маркіяна Шашкевича : [збірка] / відп. ред. Ф. М. Неборячок. - Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1961. - 64 с. : іл. - (До 150-річчя з дня народження М. Шашкевича).
 4. Стеблій Ф. Шашкевич Маркіян // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ : Наукова думка, 2013. – С. 602
 5. Тершаковець М. Маркіян Шашкевич та його ідеї на тлі українського відродження / М. Тершаковець. - Львів : Український Католицький Університет, 2021. - 463 с. : 12 вкл. л.
 6. Фаріон І. Отець Маркіян Шашкевич-український мовотворець: Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму / І. Фаріон. - Львів : Свічадо, 2007. - 133 с.
 7. Шалата М. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість і громадянсько-культурна діяльність / М. Шалата ; худ. В. Чебаник. - Київ : Наукова думка, 1969. - 255 с. : 7 л. іл.
 8. Шашкевич М. Твори / М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький ; упоряд., вступ. ст. М. Шалата. – Київ : Дніпро, 1982. – 367 с.
 9. Шашкевич М. Маркіяна Шашкевича ліричні твори. Ювілейні спомини столітньої річниці уродин поета. Ч. 2 / М. Шашкевич. - Львів : Друк. Айхельберг, 1911. - 39 с.
 10. Шашкевич М. Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича / М. Шашкевич ; упоряд., вступ. ст. М. Й. Шалата. - Київ : Музична Україна, 1973. - 111 с.
 11. Шашкевич М. Писання ... / М. Шашкевич. - Львів : Вид. Михайло Возняк, 1912. - XXIV, 294 с. - (Збірник філологічної секції ; Т. 14).
 12. Шашкевич М. Твори / М. Шашкевич ; упоряд., вступ. ст., авт. прим. М. Шалата. - Київ : Дніпро, 1973. - 191 с.
 13. Шашкевич М. Твори / М. С. Шашкевич, І. М. Вагилевич, Я. Ф. Головацький ; упоряд., вступ. ст. М. Шалата. - Київ : Дніпро, 1982. - 367 с.
 14. Шашкевич М. Твори / М. С. Шашкевич, Я. Ф. Головацький, І. М. Вагилевич, Т. Падура. - Львів : Просвіта, 1913. - 456 с.
 15. Шашкевичіана : з6ірник наукових праць. Вип. 3-4 : «Руська трійця» і Прикарпаття; «Руська трійця» і культура слов’янського світу / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника ; відп. ред. М. Ільницький. – Москва ; Львів : Вінніпег, 2000. – 752 с.
 16. Щурат В. Голос галичан : автограф першої друкованої поезії Маркіяна Шашкевича : пам’ятка з сотих роковин уродження поета / В. Щурат. - Львів : Наклад руського ін-та для дівчат в Перемишлі, 1911. - 8 с.
 17. Ярема Я. Маркіян Шашкевич як лірик-поет / Я. Ярема. - Тернопіль : Друк. Степка, 1911. - 36 с.
 18. Поезія українського романтизму / уклад. та передм. О. І. Борзенко. – К. : ТОВ Елібре, 2008. – 480 с.

Статті з періодичних та продовжуваних видань

 1. Возняк М. Дві дрібнички до характеристики Марк. Шашкевича / М. Возняк // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1911. – Т. 105, кн. 5. – С. 165-168
 2. Ільницький М. Маркіян Шашкевич у поетичних текстах І. Франка / М. Ільницький // Слово і Час: науково-теоретичний журнал. - 2011. - № 10. - С. 60-64
 3. Коцовський В. Пам'яті Маркіяна Шашкевича (Читано на засіданні секції філологічної) / В. Коцовський // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1894. – Т. 3. – С. 25-35 [28]
 4. Мартин О. Михайло Стефанівський - виконавець Пам’ятного хреста вшанування Маркіяна Шашкевича / О. Мартин // Нумізматика і фалеристика: довідково-інформаційний журнал. - 2011. - № 3. - С. 14-15
 5. Митрополит Андрей Шептицький. Проповідь на могилі Маркіяна Шашкевича у Львові 1911р. // Визвольний шлях. – 1962. – Кн.1. – С. 55-58.
 6. Пахолко С. Вшанування Маркіяна Шашкевича у памятних таблицях першої половини XX ст. та нищення їх радянською владою у другій половині XX cт. ХХ ст. / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика: довідково-інформаційний журнал. - 2012. - № 1. - С. 8-13
 7. Пахолко С. Пам’ятний хрест М. Шашкевичу в селі Новосілки на Львівщині / С. Пахолко, О. Мартин // Пам’ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис. - 2013. - № 4. - С. 26-29
 8. Пахолко С. Пам’ятні таблиці вшанування Маркіяна Шашкевича : До 170-ліття з дня смерті Маркіяна Шашкевича / С. Пахолко // Пам’ятки України: історія та культура: науково-популярний ілюстрований часопис. - 2013. - № 4. - С. 22-25
 9. Созанський. До генези творчості М. Шашкевича / Созанський // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1906. – Т. 73, кн. 5. – С. 164-165
 10. Стеблій Ф. Дні Маркіяна Шашкевича на Львівщині / Ф. Стеблій // Краєзнавство: науковий журнал. - 2012. - № 4. - С. 184
 11. Тершаковець М. До життєписи Маркіяна Шашкевича / М. Тершаковець // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1911. – Т. 106, кн. 6. – С. 77-134
 12. Тершаковець М. Короледворська рукопись в перекладі Маркіяна Шашкевича (текст з поясненями й замітками автора) / М. Тершаковець // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1905. – Т. 68, кн. 6. – С. 1-43 [65]
 13. Тершаковець М. Причинки до життєпису Маркіяна Шашкевича та дещо із його письменської спадщини / М. Тершаковець // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1904. – Т. 58, кн. 2. – С. 1-48 [39]

Укладач: Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)