ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Василевська-Березіна Людмила Олексіївна (Дніпрова Чайка, 1861–1927)

Пропонуємо переглянути віртуальну книжкову виставку до 165-річчя від дня народження Людмили Олексіївни Василевської-Березіної (Дніпрової Чайки, 1861–1927)

Дніпрова Чайка (Людмила Олексіївна Василевська-Березіна) народилася 20 жовтня (1 листопада) 1861 р., с. Карлівка Ананьївського повіту Херсонської губернії (нині с. Зелений Яр Доманівського району Миколаївської області) – 13 березня 1927 р., с. Германівка (нині Обухівський район Київської області) – українська письменниця, фольклористка, етнографиня, педагогиня.

«Вона користувалася рясною добірною мовою, вона чуйно нанизувала слово до слова, надаючи своєму стилю запашної, рясної (але ніяк не кричущої) лексики… Вона бачила світ мудрим оком, бо й сама була мудра, як мудра природа, як мудра квітка, що виросла десь у тіні під кущем. І тому вона співала, як те море “про волю, гнів і, кохання, і довгу борню”» – пише український письменник, перекладач Михайло Івченко.

Працювала у різних літературних жанрах: поезія, оповідання, нариси, п’єси, казки. Її спадщина невелика за обсягом, але вагома своїм реалістичним змістом та демократичними ідеями (цикл віршів «Морські малюнки»; поезія в прозі «Мирські малюнки», «Дві птиці», «Морське серце», «Тополя», «Хвиля»; оповідання «Плавні горять», «Вольтер’янець», «Чи сквиталась?» та інші). Як етнограф, у своїх оповіданнях і новелах широко використовувала прислів’я та приказки. Для дітей писала казки, вірші, лібретто дитячих опер («Коза-дереза», «Краплі-мандрівниці», «Пан Коцький», «Весна-красна»).

Бібліографічний список

 1. Дніпрова Чайка. Плавні горять // Літературно-науковий вістник. – Львів : З друк. НТШ, 1902. – № 19, кн. 9. – С. 192-194
 2. Дніпрова Чайка. Певний притулок // Літературно-науковий вістник. – Львів : З друк. НТШ, 1909. – 46, кн. 4. – С. 42-45
 3. Дніпрова Чайка. Поезії // Літературно-науковий вістник. – Львів : З друк. НТШ, 1901. – 13, кн. 1. – С. 1-4
 4. Дніпрова Чайка. Гармонія // Літературно-науковий вістник. – Львів : З друк. НТШ, 1901. – 13, кн. 2. – С. 186-187
 5. Дніпрова Чайка. Шпаки // Літературно-науковий вістник. – Львів : З друк. НТШ, 1901. – 14, кн.4. – С. 61-63
 6. Дніпрова Чайка. Твори. Кн. 2 / Дніпрова Чайка. – [Київ] : Дзвін, [1919]. – 191 с.
 7. Дніпрова Чайка. Дівчина-чайка. Мара. Плавні горять. У школі : оповідання // Українська новелістика кінця ХІХ - початку ХХ ст. : оповідання, новели, фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / упоряд., прим. Є.К.Нахліка; вступ. ст. І.О.Денисюка; ред. тому Н.Л.Калинеченко. - Київ, 1989. – С. 214-234
 8. Дніпрова Чайка. Зірчині чари. // Українська балада : антологія. – Київ: Радянський письменник, 1964. – С. 234-246
 9. Дніпрова Чайка. Казка про Сонце та його сина // Українські літературні казки : у 2 т. – Київ : Грані-Т, 2007. - Т. 2. - С. 92-104
 10. Дніпрова Чайка. На лимані; Нічною добою; Безщасна; Щербата; Плавні горять // Акорди : Антологія української лірики від смерті Шевченка. – Київ : Веселка, 2005. - С. 208-213

Про Людмилу Олексіївну

 1. Акорди : антологія української лірики від смерті Шевченка / уложив І. Франко ; з іл. Ю. Панькевича. – Львів: Накладом Укр.-рус. Вид. Спілки, 1903. – 316 с.
 2. Вельможко В. Дніпрова Чайка – перша українська письменниця-мариністка [Електронний ресурс] // Вечірня Одеса [веб-сайт]. – Режим доступу до ресурсу: http://vo.od.ua/rubrics/odessa-gody-i-sudby/47139.php
 3. Герасимова Г. Дніпрова Чайка // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2004. – Т. 2 : Г–Д. – С. 408
 4. Голобородько Я. Твори і герої Дніпрової Чайки // Дивослово. – 2004. - № 11. – С. 72-76
 5. Дніпрова Чайка // Прижиттєві видання класиків української літератури ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний документ] : каталог колекції наук.-дослід. від. стародруків, ціних та рідкісних видань. – Київ, 2018. – С. 34
 6. Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX – початок XXI ст. : підручник : у 10 т. Т. 4 / Ю. Ковалів. – Київ : Академія, 2015. – 574 с.
 7. Лановик М. Українська усна народна творчість / М. Лановик. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 591 с.
 8. Луговий О. Березіна-Василевська, Людмила (Дніпрова Чайка) : [1861-1927] // Визначне жіноцтво України / О. Луговий. – Київ, 1994. – С. 209-211
 9. Луговий О. Визначне жіноцтво України : історичні життєписи / О. Луговий. – Київ : Ярославів Вал, 2007. – 267 с.
 10. Пінчук В. Дніпрова Чайка : життя і творчість [української писменнці, 1861-1927] / В. Пінчук. – Київ : Вища школа, 1984. – 119 с.
 11. Ржепицький Л. Дніпрова Чайка : відома і невідома: навчальний посібник / Л. Ржепицький. – Миколаїв : Вид-во МФ НАУКМА, 2001. – 64 с.
 12. Русова С. Наші визначні жінки : літературні характеристики-силюети / С. Русова. – Винипеґ: Вид. заходом Союзу Українок Канади, 1945. – 105, [1] с.
 13. Татаринов С. Дніпрова Чайка у Бахмуті / С. Татаринов ; Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК // Праці Центру пам’яткознавства: збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 24. – С. 193-195
 14. Українська балада : антологія / редкол.: М. П. Бажан, О. Є. Засенко, С. А. Крижанівський, А. С. Малишко, М. Л. Нагнибіда, Л. М. Новиченко [та ін.]; упоряд., вступ. ст., прим. Г. А. Нудьги. – Київ: Радянський письменник, 1964. – 559 c.
 15. Українська новелістика кінця XIX - початку XX ст. : оповідання, новели, фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / [упоряд. і прим. Є. Нахліка ; редкол.: І. Дзеверін (голова) та ін. ; АН УРСР]. – Київ: Наук. думка, 1989. – 685 c.
 16. Франковська М. Бібліографічна іграшка «Вітальня Дніпрової Чайки» // Вітальня Дніпрової Чайки [веб-сайт]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.library.kherson.ua/lw/vitalnya_dniprovoi_chajky/chajca.html
 17. Шевчук В. Із вершин та низин : книга цікавих фактів із історії укр. літ. / В. О. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1990. – 445, [1] с. : іл.

Укладач: Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)