ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Зубрицький Михайло Іванович (1856–1919)

Пропонуємо переглянути віртуальну книжкову виставку до 165-річчя від дня народження Михайла Івановича Зубрицького (1856–1919)

Михайло Зубрицький (народився 22 жовтня (3 листопада) 1856 р. у селі Кіндратові тепер Турківського району на Львівщині) – греко-католицький священик, український етнограф, фольклорист, історик, громадський діяч (в тому числі місцевого самоврядування Західноукраїнської Народної Республіки), публіцист, дійсний член НТШ (з 29.07.1904, єдиний сільський священик, що мав такий ступінь).

Михайло Іванович залишив нащадкам більше 360 наукових праць – серед них понад 220 газетних дописів, що сьогодні є неоціненним джерелом для дослідників бойківського минулого. Його цікавило все – господарські справи мешканців навколишніх сіл, традиції та звичаї бойківського краю, детально описував взуття та одяг бойків, складну соціальну структуру, що різнилася від села до села, земельну власність – отець зібрав 220 документів, найстаріші з яких сягають XVII ст. Писав він і про поточні події, як то епідемію холери чи розповсюдження тютюну. Надзвичайно цінував усну та матеріальну культуру селян: збирав народні пісні, залишив чудові рисунки будов, одягу. Також займався історією духовенства та збирав апокрифи XVII-XVIII ст. Отець Зубрицький був членом НТШ і вступав у творчу полеміку із Франком щодо мети та напрямку роботи Товариства. Завдяки йому була організована до Мшанця етнографічна експедиція НТШ, де було записано безліч матеріалів та зроблено близько 400 знімків. Отець Зубрицький також докладав немало зусиль, щоб зберегти та показати світові шедеври народного мистецтва. Так, експонати зі Мшанця є в музеях Базеля і Відня, а у Львівському Національному Музеї зберігається картина «Страшного Суду» з Мшанецької церкви, що датується кінцем XV – початком XVI ст.

Наукові праці М. Зубрицького радо використовувало – раніше і тепер – чимало вчених. Між ними Михайло Грушевський, Іван Франко, Володимир Гнатюк, філарет Колесса, а в наш час – З. Болтарович, В. Зінич, М. Кравець, О. Куницький, К. Матейко, С. Мишанич, С. Павлюк, А. Поріцький, Ф. Стеблій, М. Шалата та інші. Важливішим з них значну увагу присвятив Р. Кирчів у монографії «Етнографічне дослідження Бойківщини» 1. Він відзначив їх неперехідну наукову вартість також у колективному історико-етнографічному дослідженні «Бойківщина» 2.

Однак досі грунтовно не вивчено ні біографію вченого, ні його творчу спадщину та громадсько-культурну діяльність. Не маємо й бібліографічного покажчика друкованих і рукописних праць, а також літератури про цього вихованця й активного співробітника історично-філософічної секції Наукового товариства імені Шевченка, дійсним членом якого він став 20 липня 1904 р.

Бібліографічний список

Творчий доробок Михайла Зубрицького в фонді НІБУ

 1. Зубрицький М. «Тісні роки», причинки до історії Галичини 1846-1861 рр. / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1898. – Т. 26, кн. 6. – С. 1-16 [17]
 2. Зубрицький М. Miscellanea: Кілька документів до історії сільського духовенства в Галичині XVII-XVIII в. / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1903. – Т. 51, кн. 1. – С. 173-183
 3. Зубрицький М. Miscellanea: Помічні дні. Причинки до історії панщини в Галичині в XIX в. / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1904. – Т. 58, кн. 2. – С. 1-4 [87]
 4. Зубрицький М. Велика родина в Мшанци / М. Зубрицький. – Львів, 1906. – 6 с. – Відб. з Записок наук. тов. ім. Шевченка. Т. 73.
 5. Зубрицький М. Галицькі священики в Холмщині / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1908. – Т. 84, кн. 4. – С. 173-183
 6. Зубрицький М. Деканальні й парохіяльні бібліотеки перемиської епархії / М. Зубрицький. – Львів, 1909. – 18 с. – Відб. з Записок Наук. Тов-ва ім. Шевченка. Т. 90.
 7. Зубрицький М. Зібрані твори і матеріали : у 3 т. / М. Зубрицький ; Програма дослідж. модер. історії та суспільства України ім. П. Яцика, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Ін-т іст. дослідж., Ун-т Альберти. Канадський ін-т укр. студій, НАН України. Ін-т народознавства, Наук. т-во ім. Шевченка в Канаді, Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. – Львів: Літопис, 2019 

            Т. 1 : Наукові праці. – 609 с.: іл.

           Т. 3 : Газетні публікації, етнографічні та архівні матеріали. – 1023 с.: іл.

 1. Зубрицький М. Імена, назви і прозвища у селян с. Мшанця, старосамбірського повіта / М. Зубрицький. – Львів, 1907. – 13 с. – Відб. з Записок наук. Тов. ім. Шевченка. Т. 79.
 2. Зубрицький М. Канонічний огляд парохії Ріпник в Короснянськім деканаті в Галичині в 1780 р. / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1912. – Т. 107, кн. 1. – С. 119-128
 3. Зубрицький М. Парохіани відмовляють підписів на петицію против відобрання церковних і парохіальних дібр в 1848 р. / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1904. – Т. 57, кн. 1. – С. 6-8 [98]
 4. Зубрицький М. Причинки до історії рекруччини в Галичині при кінці XVIII і до половини XIX століття. Матеріали і замітки / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1901. – Т. 42, кн. 4. – С. 1-18 [27]
 5. Зубрицький М. Причинки до історії руського духовенства в Галичині від 1820-1853 рр. / М. Зубрицький. – Львів, 1909. – 33 с. – Відб. з Записок наук. Тов. ім. Шевченка. Т. 88.
 6. Зубрицький М. Продажа «попівства» в с. Скопові 1592 р. / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1898. – Т. 25, кн. 5. – С. 1-2 [82]
 7. Зубрицький М. Село Мшанець Старосамбірського повіта. Матеріали до історії галицького села. Вступна розвідка і акти ч. І-LIII (з планом) / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1906. – Т. 70, кн. 2. – С. 114-167
 8. Зубрицький М. Урядові заходи против холери в 1831 р. / М. Зубрицький // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1908. – Т. 81, кн. 1. – С. 127-133

Про життя та діяльність

 1. Кирчів Р. Зубрицький Михайло Іванович / Р. Кирчів // Енциклопедія Сучасної України / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Т. 11.
 2. Світло душі родини Левицьких [Життєвий шлях родини отця Михайла Зубрицького]/ упоряд. М. Прокопець. – Торонто ; Львів : Вид-во Літопис УПА, 2011. – С. 9-15. – (Літопис УПА ; Кн. 17)
 3. Швидкий В. Зубрицький Михайло Іванович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2005. – Т. 3 : Е – Й. – С. 387
 4. Михайло Зубрицький [Некролог] // Хронїка Наукового товариства імени Шевченка у Львові. – Львів: Накладом Товариства. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, 1920. – Ч. 63–64. – С. 56-59

Статті з періодичних та продовжуваних видань

 1. Гвоздевич С. Михайло Зубрицький – дослідник сім’ї та сімейної обрядовості бойків / С. Гвоздевич // Народознавчі Зошити. – 2008. – № 3-4. – С. 392-396
 2. Глушко М. Михайло Зубрицький – діяльний член Наукового товариства імені Шевченка у Львові / М. Глушко // Народна творчість та етнологія. – 2020. – № 3. – С. 7-27
 3. Сокіл В. Михайло Зубрицький у наукових зацікавленнях Григорія Дем’яна / В. Сокіл // Народознавчі зошити: науковий журнал. – 2020. – № 6 (156). – С. 1407-1416
 4. Тарас Я. Михайло Зубрицький в історії храму села Мшанець [Старосамбірський район Львівська область] / Я. Тарас // Народознавчі зошити. – 2008. – № 3-4. – С. 382-391

Укладач: Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)