ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До Дня захисників і захисниць України

Військовослужбовці обороняють Україну зі зброєю в руках, а мирні своєю професійною та громадською діяльністю забезпечують економічний, гуманітарний, інформаційний захист держави. Волонтерський рух набув міжнародного розвитку. В єдності – наша сила захистити, відстояти незалежну, вільну Україну.

Вітаємо захисників і захисниць України зі святом! Слава Україні – Героям слава!

Пропонуємо увазі користувачів матеріали виставки документів з фонду Національної історичної бібліотеки України, яка експонується з 12 жовтня в читальній залі Бібліотеки.

ГЕРОЯМ СЛАВА!

До Дня захисників і захисниць України

До Дня захисників і захисниць України

Бібліографічний список

Офіційні матеріали

 1. Конституція України. Станом на 24 квітня 2018 року. Відповідає офіц. тексту / [відп. за вип. В. А. Прудников]. – Харків : «Право», 2018. – 72 с. Шифр А39324/34/К653
 2. Україна. Верховна Рада. Про Збройні Сили України : Закон України від 6 грудня 1991 року № 1934-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992 - № 9 – Ст.108. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text – Дата перегляду 06.10.2021.
 3. Україна. Верховна Рада. Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України : Закон України від 14 липня 2021 року № 1643-ІХ. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1643-20#Text – Дата перегляду 06.10. 2021. – [Зі змісту: 1. Абзац дев’ятий частини першої статті 73 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції: "14 жовтня - День захисників і захисниць України"].
 4. Україна. Президент (В. Зеленський). Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України : Указ від 9 квітня 2021 року № 152/2021 // Офіц. вісн. України. – 2021. - № 31. – Ст. 1769. Шифр Пр 3649/2021-31 – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152/2021#Text - Дата перегляду 22.09.2021.
 5. Статути Збройних Сил України : (зб. Законів): відповідає офіц. тексту: нормат. документи з урахуванням останніх змін в ред. станом на 07.02.2021 р. – Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2021. – 430 с. Шифр А44020/355/С782

Книжкові видання

 1. Війна очима ТСН : 28 історій по той бік камери / О. Кашпор. – Київ : Основи, 2016. – 213, [6] с. : фот. Шифр В4271/9(с2)/В429
 2. Військові нагороди України / Віктор Васильович Карпов. – Київ : ТОВ «Балтія-Друк», 2018. – 80 с. : іл. Шифр В4450/355/В43
 3. Давидчук О. Від Афгану до «Айдару»... / Олександр Давидчук. – Київ : «Вид. дім «Укр. культура», 2020. – 31 с. : іл. Шифр А43196/355/Д131
 4. Державні нагороди України / Микола Васильович Чмир. – Київ : ТОВ «Балтія-Друк», 2018. – 56 с. : іл. Шифр В4451/35/Д362
 5. Духопельникова Е. Девочки на войне: путешествие Долбоклюя / Евгения Духопельникова. – Харьков : «Фолио», 2020. – 252 с. – (Военные дневники). Шифр А42867/9(с2)/Д857
 6. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки : підруч. / В. М. Заплатинський. – Київ: «Центр учб. літ.», 2009. – 120 с. Шифр А26157/35(03)/З-328
 7. Карпов В. В. Українська військова символіка / В. В. Карпов, Д. В. Табачник. – Київ: «Либідь», 2004. – 271 с. : іл. – Бібліогр. : с. 266-267. Шифр В946/355/К265
 8. Книга Пам’яті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій / Артем Шевченко, Олена Родіна, Ігор Лебедь, Ганна Кобиляцька ; [упоряд. О. В. Красовицький ; худож.-оформлювач В. М. Карасик]. – Харків : «Фоліо», 2017. – 367, [1] с. : іл. Шифр Б9763/355/К532
 9. Коломієць Т. Сповідь про сина / Тамара Коломієць. – Біла Церква: Час Змін Інформ, 2020. – 39 с. : іл. Шифр А44253/9(с2)/К612
 10. Кузьо Т. Війна Путіна проти України. революція, націоналізм і криміналітет / Тарас Кузьо; пер. укр. Андрій Павлишин. – Київ: Дух і літера, 2018. – 559 с. – Бібліогр. : с. 522-544. Шифр А41299/9(с2)/К893
 11. Лойко С. Аеропорт: головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали: роман / Сергій Лойко. – Нова, допов. ред. – Київ: Брайт-Стар Паблішинг, 2016. – 374 с. : іл. – (Бестселер / Брайт Букс). Шифр А35059/Л727
 12. Михайлишин І. Танець смерті. Щоденник добровольця батальону «Донбас» / Ігор Михайлишин; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : «Фоліо», 2019. – 316 с. – (Воєнні щоденники). Шифр А41670/355/М692
 13. Набєгов Р. Я за Україну : поезії, проза / Роман Набєгов; упоряд. Оксана Василівна Набєгова. – 2-ге вид., допов. – Київ : ФОП Майданович Т. В., 2021. – 23 с. Шифр А44259/Н134
 14. Національна безпека і оборона України: правове забезпечення : навч.-довідк. посіб. / М-во внутр. справ України, Держ. наук-дослід. ін-т ; [упоряд. : М. Г. Вербенський, В. О. Криволапчук, Т. О. Проценко та ін.]. – Київ; Харків, 2016. – 777 с. Шифр А39018/35/Н354
 15. Панібудьласка А. Історія української зброї ; Канцелярук Б. Словник військових термінів / Андрій Панібудьласка, Борис Канцелярук. – Київ, 1993. – 128 с. Шифр 355(03)/П162
 16. Поле битви – Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення / упоряд. К. Галушко – Харків : Книжк. Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2017. – 350 с. Шифр А39211/9(с2)/П491
 17. Скрипченко О. Т. Термінологічний словник з дисципліни «Вогнева підготовка» / О. Т. Скрипченко; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро: Журфонд, 2020. – 64 с. Шифр А43354/355/С453
 18. Степовичка Л. За Україну, за Дніпро. 2014-2019... : Внесок НТУ «Дніпровська політехніка» в оборону держави під час війни на Сході України / Леся Степовичка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 199 с. Шифр В4816/9(с2)/С795
 19. Стрілецька зброя Сухопутних військ Збройних Сил України : [довідник] / [авт. кол.: О. М. Рудковський, В. М. Котляров, Ю. З. Кулинич]. – Дрогобич, 2019. – 65 с. : іл. Шифр А44172/355/С854
 20. Тинченко Я. Ю. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. Ч. 1: Біографічно-довідкова / Я. Ю. Тинченко. – Київ: Тиражув. центр УРП, 1995. – 258 с. : іл. шифр М117-1/355/Т427/Б.Ф.
 21. Українське військо. 1917-1921 : [каталог виставки] / [Укр. ін-т нац. пам’яті; Авт. виставки: Ярослав Файзулін, Максим Майоров; авт. карт Дмитро Вортман; авт. картин Артур Орленов]. – Київ, 2021. – 52 с.: іл. Шифр А43453/9(с2)/У455

Статті з періодичних та продовжуваних видань і збірників

 1. Боевой год : инфографика // Новое время страны. – 2021. - № 17. – С. 10-11. Шифр 05/Н74
 2. Козловський С. Перша українська військова енциклопедія: проєкт «Історія війн і військового мистецтва : [рецензія] / Сергій Козлов // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [голв. ред Ігор Ярославович Соляр]. – Львів, 2019. – Вип. 32. – С. 359-365. – Бібліогр. : с. 365 (9 назв). – Рец. на кн.: Войтович Л., Овсінський Ю. Історія війн і військового мистецтва. Т. 1. - Харків : «Фоліо», 2017. – 894 с.; Войтович Л., Голубко В. Історія війн і військового мистецтва. Т. 2. - Харків : «Фоліо», 2018. – 971 с.; Голубко В., Грицюк В., Кривизюк Л., Лисенко О. Історія війн і військового мистецтва. Т. 3: ВІд масових армій до відродження професійних армій (ХХ- початок ХХІ ст.). - Харків : «Фоліо», 2018. – 783 с.
 3. Корнієвський О. А. Український волонтерський рух у контексті світового досвіду / Олександр Корнієвський, Денис Горєлов // Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. щокварт. зб. / голов. ред. В. П. Горбулін. – Київ, 2015. - № 1 (34). – С. 95-100. – Бібліогр. : с. 88-100 (10 назв). Шифр Пр 4200/2015-1
 4. Костров В. «За нас, за вас і за спецназ»!» / Влад Костров // Віче: журн. Верховної Ради україни. – 2016. - № 5. – С. 68-69. Шифр 05/В54
 5. Питльована Л. Ю. Особливості дослідження волонтерського руху в Україні на сучасному етапі / Л. Ю. Петльована, С. С. Троян // Військово-наук. вісн. / голов. ред. Володимир Трофимович. – Львів, 2020. – Вип. 34. - С. 239-244. Шифр Пр 4996/34
 6. Полянський О. А. Дослідження про російсько-українську війну Тараса Кузя: [рецензія] / О. А. Полянський // Військово-наук. вісн. / голов. ред. Володимир Трофимович. – Львів, 2020. – Вип. 33. - С. 316-323. – Рец. на кн.: Кузьо Т. Війна Путіна проти України. революція, націоналізм і криміналітет / Тарас Кузьо; пер. укр. Андрій Павлишин. – Київ: Дух і літера, 2018. – 559 с. Шифр Пр 4996/33
 7. Сухий О. М. Хроніка боїв за Іловайськ 2014 р. / О. М. Сухий // Військово-наук. вісн. / голов. ред. Володимир Трофимович. – Львів, 2020. – Вип. 33. - С. 324-327. – Рец. на кн.: Зіненко Р. Іловайський щоденник. – Харків: «Фоліо, 2016. – 281 с.; Зіненко Р. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії : [у 2 ч.] / за ред Ю. Є Бутусова. – Харків: «Фоліо», 2019. – Ч.1: 7-24 серпня 2014 року. – 446 с.: іл.; Ч. 2: 25-31 серпня 2014 року. – 476 с.: іл. Шифр Пр 4996/33
 8. Чегусова З. «Іловайський деісіс» Соні Атлантової та Олександра Климента / Зоя Чегусова // Укр мистецтвознавство: матеріали; дослідження; рецензії / [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 264-266. – Рец. на кн.: Атлантова С., Клименко О. Іловайський деісіс. Цикл робіт проекту «Ікони на ящиках з-під набоїв»: каталог творів / Соня Атлантова, Олександр Клименко. – Київ : КалитаАртКлуб, 2017. – 34 с. Шифр Пр4744/19

Бібліографічні покажчики

 1. Історія України. 2019 : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України ; упоряд : Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко та ін. - ; ред. : А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2020. – 592 с. Шифр Пр 3034/2019
 2. Котенко Т. «За Україну гріх не вмерти»: бібліогр. покажч. публікацій і відео про події на майдані та російсько-української війни / Тетяна Котенко // Бориспільський край: літературно-мистец., наук.-метод., громад.-політ. краєзнав. альм. – Біла Церква, 2017. – Вип. 5. - С. 319-348. Шифр Пр 4910/5
 3. Національна безпека України: бібліогр. покажч. Вип. 3 / Департамент інформ. діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ; уклад. Л. І. Марцонь. – Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2020. – 67 с. Шифр М3484-3/35(01)/Н354
 4. Тридцять років незалежності України: наукове осмислення. Бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України; Ін-т історії України НАН України; Укр. ін-т книги ; упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. ст. : Г. В. Боряк, В. В. Головко ; дизайн і верстка К. Г. Русанівський ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ : Вид. дім «Вініченко», 2021ё. – 637 с.

Укладач Єфіменко Г. В.