ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Кочерга Іван Антонович (1881–1952)

Іван Антонович Кочерга (народився 24 вересня (6 жовтня) 1881 року в місті Носівка Ніжинського району Чернігівської області, помер 29 грудня 1952 року в Києві) - видатний український драматург, заслужений діяч мистецтв України, нагороджений орденом святого Станіслава 3-го ступеня і двома трудовими орденами.

У плеяді видатних українських письменників і діячів культури окремо стоїть ім'я Івана Кочерги - найяскравішої непересічної творчої особистості, чий талант збагатив золотий фонд української літератури і драматургії.

Автор понад 30 комедій, сатир та історичних п’єс, багато з яких були поставлені на театральних підмостках ще за життя письменника. Серед найвідоміших його творів – п’єса «Майстри часу», історичні драми «Свіччине весілля», «Алмазне жорно» та «Ярослав Мудрий».

 

Бібліографічний список

Творчий доробок Івана Кочерги в фонді НІБУ

Оцифровані видання з фонду бібліотеки

Кочерга І. Свіччине весілля [Електронний документ] : драматична поема на 5 дій / І. А. Кочерга ; ред. М. Рильський. - [М.] : Спілка радянських письменників України, 1944. - 147 с.

Прижиттєві видання з фонду бібліотеки

Кочерга І. Драматичні твори / І. Кочерга. - Київ : Держлітвидав, 1938. - 455 с.

Кочерга І. Драматичні твори / І. Кочерга. - Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1944. - 428 с.

Кочерга І. Фея гіркого мигдалю : комедія на 4 дії / І. А. Кочерга. - Харків : Рух, 1926. - 110 с.

Кочерга І. Ярослав Мудрий / І. Кочерга // Українська література. - 1944. - № 12. - С. 20-84

Кочерга І. Ярослав Мудрий : драматична поема / І. Кочерга ; худож. Г. В. Якутович. - Київ ; Харків : Укр. держ. вид., 1946. - 128 с.

***

Адельгейм Є. Два драматурги : статті про п'єси Ів. Кочерги та Ол. Корнійчука / Є. Адельгейм. - Київ : Держлітвидав, 1938. - 102 с.

Антологія української драматургії. Вип. 3 / В. Винниченко, М. Куліш, І. Кочерга. - Київ : [б. в.], 2006. - 459 с.

Енциклопедія історії України : У 10-ти томах. Т. 5. Кон-Кю / Національна академія наук України, Інститут історії України ; Ред. В. А. Смолій. - Київ : Наук. думка, 2008. - 551 с.

Живиця : хрестоматія української літератури XX ст. : у 2-х книгах. Кн. 2 / ред. М. М. Конончук. - Київ : Твім Інтер, 1998. - 622 с.

Кисельов Й. Майстри театральної літератури / Й. Кисельов. - Київ : Мистецтво, 1976. - 238 с.

Кочерга И. Исторические драмы : авториз. пер. с укр. / И. Кочерга. - Москва : Сов. писатель, 1954. - 272 с.

Кочерга І. Вибрані твори / І. Кочерга. - Київ : Сакцент Плюс, 2005. - 476 с.

Кочерга І. Драматичні твори / І. Кочерга. - Київ : Наук. думка, 1989. - 731, [2] с.

Кочерга І. Майстри часу / І. Кочерга. - Київ : Дніпро, 1966. - 131 с.

Кочерга І. Радість мистецтва : збірник театральної публіцистики : рецензії, статті, промови / І. А. Кочерга. - Київ : Мистецтво, 1973. - 189 с.

Кочерга І. Свіччине весілля / І. Кочерга ; худож. Г. В. Якутович. - Київ : Дніпро, 1971. - 199 с.

Кочерга І. Свіччине весілля / І. Кочерга. - Київ : Дніпро, 1982. - 211 с.

Кочерга І. Твори : в 3 т. Т. 1 / І. Кочерга. - Київ : Держлітвидав України, 1956. - 669 с.

Кочерга І. Твори : в 3 т. Т. 2 / І. Кочерга. - Київ : Держлітвидав України, 1956. - 555 с.

Кочерга І. Твори : в 3 т. Т. 3 / І. Кочерга. - Київ : Держлітвидав України, 1956. - 459 с.

Новий довідник : Українська література : для серед. і стар. шк. віку та юнацтва : усе для ЗНО / ред. О. Бодасюк. - Київ : Рідна мова, 2020. - 558, [1] с.

Письменники Радянської України. 1917–1987 : біобібліографічний довідник / автор-упоряд. : В. К. Коваль, В. П. Павловська. - Київ : Радянський письменник, 1988. - 701, [18] с.

Солод Ю. Українська література : конспект / Ю. Солод. - Київ : Козаки, 1996. - 384 с.

Українська драматургія XIX-XX століть / М. Старицький, І. Карпенко-Карий, І. Кочерга ; ред. О. Діденко. - Київ : [б. и.], 2006. - 403 с.

Українська літературна енциклопедія : в 5 т. Т.3 : К-Н / АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка; відп. ред. І. О. Дзеверін ; заст. відп. ред.: М. Г. Жулинський, М. П. Зяблюк. - Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. - 493 с.

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)