ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895)

Михайло Петрович Драгоманов народився 30 (18) вересня 1841 р. в м. Гадячі на Полтавщині в родині небагатих дворян. Використовував псевдоніми : Толмачов, Українець, М. Кузьмичевський, П. Кузьмичевський, Кирило Василенко, Волинець, М. Галицький, М. Гордієнко, П. Петрик, Чудак, М. Т-ов та ін. Один із організаторів «Старої громади» у Києві. Доцент Київського університету (1870-1876). Після звільнення за політичну неблагонадійність емігрував до Женеви, де очолював осередок української політичної еміграції (1876-1889). Професор Софійського університету (1889–1895).

Михайло Драгоманов – автор понад 2 тисяч творів з історії, літературознавства, фольклористики та інших наукових дисциплін.

Першим історичним виступом Драгоманова як громадського діяча можна вважати його прилюдний виступ над труною Т. Шевченка у Києві в травні 1861 року, коли останки Кобзаря перевозили на Україну. Він був серед тих, хто зустрічав труну на березі Дніпра і супроводжував її до пароплава на Канів.

У своїй першій грунтовній праці з історії України «Малороссия в ее словесности» (1869) М. Драгоманов засвідчив себе як неординарний історик, із власною концепцією, що суперечила офіційній. У працях «Переднє слово до «Громади» (1878), «Чудацькі думки про українську національну справу» (1892), «Пропащий час : українці під Московським царством» та інших роботах звертався до багатьох важливих питань історії України ХІV – 1-ї половини ХІХ ст.

Як літературний критик висвітлював здобутки українського письменства, його значення та місце в європейській літературі. Брав участь у закордонному виданні творів Т. Шевченка, М. Костомарова та інших українських письменників, докладав багато зусиль для поширення їхньої спадщини в перекладі європейськими мовами.

Михайло Драгоманов – автор багатьох досліджень з українського фольклору. В своїх працях, зокрема таких як «Історичні пісні малоруського народу», у співавторстві з А. Антоновичем; «Малоруські народні перекази» (1876); «Нові українські пісні про громадські справи» (1881), «Політичні пісні українського народу ХVIII–XIХ ст.»( 1883–1885) дає високу оцінку народній творчості.

За кілька років до смерті Драгоманов написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу» (1891). Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії.

Бібліографічний список

Науковий доробок Михайла Драгоманова в фонді НІБУ

Оцифровані видання з фонду бібліотеки

 1. Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи [Електронний документ] : з портретами / В. Дорошенко. – Відень : Накладом Союза визволення України, 1917. – С. 16-20
 2. Драгоманів М. Шевченко, українофіли, й соціалїзм [Електронний документ] / М. Драгоманів ; авт. передм. І. Франко. – 2-е вид. – Львів : Друк. НТШ, 1906. – 188 с.
 3. Драгоманов М. Микола Іванович Костомаров [Електронний документ] : житєписний очерк / М. Драгоманов ; за ред. відп. В. Гнатюк. – Львів : З друкарні НТШ, під зарядом К. Беднарського, 1901. – 42 с.
 4. Драгомановь М. Доценть всеобщей истории [Електронний документ] / Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира : (1834-1884) / ред. В. С. Иконников. – Киев : В типографии Императорского университета Cв. Владимира, 1884. – С. 187-188
 5. Матеріяли для культурної й громадської історії Західньої України [Електронний документ]. Том 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова : зібрано з автографів Наукового Товариства імені Шевченка і Українського Національного Музею у Львові. – Київ : З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928. – IV, 508 с. https://nibu.kyiv.ua/elfond/materijaly_dlia_kulturnoji_istoriji_t_1/materijaly_dlia_kulturnoji_istoriji_t_1.pdf

***

 1. Антонович В. Исторические песни малорусского народа. Т. 2. Вып. 1 : Песни о борьбе с поляками при Богдане Хмельницком / В. Антонович, М. Драгоманов. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1875. – ХІ, 166 с.
 2. Архів Михайла Драгоманова. Т.1: листування Київської старої громади з М. Драгомановим (1870 - 1895 рр.). – Варшава : [б. в.], 1937. – 445 с. – (Подано листування Михайла Петровича з подружжям Антоновичів, М. Лисенком, М. Старицьким, В. Беренштамом, Т. Лебединцевим, Є. Трегубовим, О. Кістяківським)
 3. Б. Грінченко - М. Драгоманов : діалоги про українську національну справу / НАН України. Ін-т укр. археографії ; сост. А. Жуковський, ред. П. Сохань. – Київ : [б. в.], 1994. – 284 с.
 4. Драгоманов [Драгоманів] М. Швейцарська спілка / М. Драгоманов. – Київ : «Криниця», [б. р.]. – 30 с.
 5. Драгоманов М. Вибрані праці : у 3 т. Т. 1. Кн. 1: Історія. Педагогіка. Публіцистика / М. Драгоманов. – Київ : Знання України, 2006. – 343 с.
 6. Драгоманов М. Вибрані праці : у 3 т. Т. 1. Кн. 2: Історія. Публіцистика. Політологія / М. Драгоманов. – Київ : Знання України, 2007. – 270 с.

 1. Драгоманов М. Вибрані праці : у 3 т. Т. 2: Фольклористика. Літературознавство / М. Драгоманов. – Київ : Знання України, 2007. – 439 с.
 2. Драгоманов М. Вибрані праці : у 3 т. Т. 3: Літературознавство / М. Драгоманов. – Київ : Знання України, 2007. – 299 с.
 3. Драгоманов М. Вибрані твори : збірка політ. творів з примітками. Т. 1 / М. Драгоманов; під заг. ред. П. Богацького ; Укр. соціологічний інститут в Празі. – Прага – Ню Йорк : Укр. поступове т-во в Америці, 1937. – 415 с.
 4. Драгоманов М. Євангельска віра в Старій Англії / М. Драгоманов. – 6-те вид. – К. : Ранок, [Друк П. Барського], 1907. – [2] 8 с
 5. Драгоманов М. Із наукової спадщини. Кн.1: Політологія. Культурологія / М. Драгоманов. – Київ : Знання України, 2010. – 594 с.
 6. Драгоманов М. Листи до Ів. Франка і інших. 1887-1895 / М. Драгоманов ; видав Іван Франко. – Львів : Накладом Укр.-рус. вид. спілки, 1908. – 444 с.

 1. Драгоманов М. Літературно-суспільні партії в Галичині (до року 1880) / М. Драгоманов. – Львів : Друкарня НТШ, 1904. – 66 с. (приплетено до: Кляйст Г. Маркіза С... / Г. Кляйст. – Львів : [б. в.], 1903.; Літературно-наукова бібліотека ; ч. 62–63)
 2. Драгоманов М. Малоруські народні перескази / М. Драгоманов, В. Антонович. – Відень : [б. в.], 1876. – ХХV, 434 с.
 3. Драгоманов М. Нові українські пісні : про громадянські справи (1764-1880) / М. Драгоманов. – 2-е изд. – Київ : Друк. П. Барський, 1918. – 154 с.
 4. Драгоманов М. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876–1895). Т. 8. (1894–1895) / М. Драгоманов, М. Павлик ; зладив М. Павлик ; видав Л. Когут. – Чернівці : [б. в.], 1911. – 293 с.
 5. Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків : з дод. про життя Михайла Драгоманова / М. Драгоманов. – Київ: Дніпро, 1991. – 43, [1] c.
 6. Драгоманов М. Пропащий час : українці під Московським царством (1654–1876) / М. Драгоманов. – Київ : Центр пам’яткознавства АН України і УТОПІК, 1992. – 46 с.

 1. Драгоманов М. Старі хартії вільності : історичні нариси / М. Драгоманов. – Київ : «Ранок», 1907. – 84 с.
 2. Драгоманов М. Чудацькі думки : про українську національну справу / М. Драгоманов. – 3-є вид. – Київ : Вид-во «Криниця», Друкарня А. І. Гросмана, 1913. – 159 с.
 3. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу / М. Драгоманов. – [б. м.] : парт. друк., 1915. – 121 с.

Про життя та діяльність Михайла Драгоманова

 1. Андрусяк Т. Шлях до свободи : Михайло Драгоманов про права людини / Т. Андрусяк ; Фонд сприйняття розвитку української правової думки та пропаганди державницьких традицій «Право для України». – Львів : Світ, 1998. – 192 с.
 2. Бачинський Ю. Україна irredenta : з додатком : листування Ю. Бачинського з М. Драгомановим з приводу «України irredent-u» / Ю. Бачинський. – 3-е вид. – Київ : Основні цінності, 2003. – 176 с.
 3. Горбач Н. Справжній Михайло Драгоманов / Н. Горбач. – Львів : Каменяр, 2008. – 166 с.
 4. Гоць П. Наталя Драгоманова-Бартаї: Листи з Будапешта / П. Гоць. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – 149 с.
 5. Депенчук Л. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова / Л. Депенчук. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 209 с.
 6. Драгоманов М. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. Міщук; приміт. Р. Міщука, В. Шандри. – Київ : Либідь, 1991. – 688 с.

 1. Катренко А. Український національний рух ХІХ століття : (по сторінках праць Михайла Драгоманова) / А. Катренко, Ю. Беззуб. – Київ : [б. в.], 1997. – 52 с.
 2. Круглашов А. Драма інтелектуала : політичні ідеї Михайла Драгоманова / А. Круглашов ; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – 2-е вид. – [Б. м. : б. в.], 2001. – 487 с.
 3. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / Львівський національний університет ім. І. Франка, Наукова Бібліотека, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; ред. І. Вакарчук. – Львів : [б. в.], 2006. – 552 с.
 4. Михайло Драгоманов : автожиттєпис / уклад. І. Гриценко. – Київ : Либідь, 2009. – 441 с.
 5. Михайло Драгоманов : документи і матеріали. 1841-1994 рр. / НАН України. Інститут археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд. Г. Болотова. – Львів : [б. в.], 2001. – 510 с.
 6. Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 1: А-К. – 2002. – С. 574-575

 1. Невідомий Драгоманов. Михайло Драгоманов - дослідник всесвітньої історії, політик і людина / А. Толстоухов, В. Андрушенко. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтва, 2011. – 640 с.
 2. Павлик М. Михайло Драгоманів і його Воля в розвою України / М. Павлик. – Львів : Друк. Уділова, 1907. – 91 с.
 3. Павлик М. Михайло Драгоманів як політик / М. Павлик. – Львів : Загальна друкарня, 1911. – 60 с.
 4. Пам’яти Михайла Драгоманова : 1895-1920 : сбірник. – Харків : ПОЮР, 1920. – 112 с.
 5. Свєнціцкий І. Драгоманов і галичане / І. Свєнціцкий. – Львів : [б. и.], 1922. – 14 с.
 6. Ушкалов Л. Чарівність енергії : Михайло Драгоманов / Л. Ушкалов. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 594 с.

Статті з періодичних та продовжуваних видань

за період 2010-2021 рр.

 1. Андрущенко В. Три університети Михайла Драгоманова / В. Андрущенко // Пам’ять століть : історичний науковий та літературний журнал. – 2011. – № 5/6. – С. 269-275
 2. Голобородько Я. Інтелектуальні портали М. Драгоманова / Я. Голобородько // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2011. – № 9. – С. 3-14
 3. Іванова Л. Національне питання в політичній публіцистиці М. Драгоманова / Л. Іванова // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – 2012. – № 1/2. – С. 5-7
 4. Короткий В. Оцінки «Исторических песен малорусского народа» В. Антоновича та М. Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. / В. Короткий // Український історичний журнал : науковий журнал. – 2010. – № 6. – С. 50-65
 5. Куценко Ю. Образ М. Драгоманова як громадського діяча в сучасній українській історичній науці / Ю. Куценко // Історіографічні дослідження в Україні. – 2014. – Вип. 24. – С. 146-168
 6. Поліщук В. Кирило-Мефодіївці, Михайло Драгоманов у ставленні світогляду Михайла Старицького / В. Поліщук // Українознавство : науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал : щоквартальний науково-популярний журнал. – 2016. – № 4(61). – С. 65-71
 7. Рева Л. М. Драгоманов, І. Франко, С. Єфремов та М. Грушевський про слов’янську писемність та усну народну творчість / Л. Рева // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Бібліотечка «Часи козацькі» : збірник наукових статей. – 2019. – Вип. 28. – С. 406-415
 8. Товчигречко В. Федералізм М. П. Драгоманова / В. Товчигречко // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. – 2012. – № 3/4. – С. 22-25
 9. Третяченко Т. Портрети Михайла Драгоманова / Т. Третяченко // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2011. – № 9. – С. 15-17
 10. Усенко П. Матеріали про Михайла Драгоманова в журналі "Україна” 1907 р. / П. Усенко // Проблеми історії України XIX - початку XX ст. : [наукові студії]. – 2017. – Вип. 27. – С. 266-280
 11. Якімова А. М. Драгоманов і «Вольне слово» у дослідженнях болгарського вченого І.Шишманова / А. Якімова // Сумська старовина : науковий журнал з історії та культури України. – 2020. – Вип. 57. – С. 5-19
 12. Ясь О. Порівняльно-історичний метод у дослідницьких практиках Михайла Драгоманова / О. Ясь // Український історичний журнал : науковий журнал. – 2012. – № 2. – С. 133-158

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)