ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Филипович Павло Петрович (1891–1937)

Український поет, літературознавець, критик, перекладач, представник київської групи «неокласиків», дослідник європейського та вітчизняного літературного процесу. Один з основоположників шевченкознавства, редактор збірників «Шевченко і його доба» (1921, 1925, 1926), професор і викладач Київського університету, співробітник бібліографічного журналу «Книгар». Автор збірок поезій «Земля і вітер», «Простір», літературознавчих розвідок «Шевченко і декабристи» [18], «З новітнього українського письменства» [7], перекладів творів французьких письменників.

Филипович Павло Петрович народився 2 вересня 1891 р. у с. Кайтанівка Звенигородського повіту на Київщині в сім'ї священика. Середню освіту здобув у знаменитій київській Колегії Павла Ґалаґана, по закінченні якої в 1910 р. отримав золоту медаль. Потім навчався в Київському університеті св. Володимира на юридичному, а згодом на історико-філологічному факультеті. За дипломну роботу «Жизнь й творчество Е. А. Баратынского» (вийшла окремим виданням у 1917 р.) був нагороджений золотою медаллю та став професорським стипендіатом (разом з М. Драй-Хмарою). Від 1920 р. до самого арешту працював професором у Київському університеті (певний період – у Київському інституті народної освіти). Був членом комісії ВУАН зі складання біографічного словника українських діячів, секретар історично-літературного товариства при ВУАН, що його очолював академік Сергiй Єфремов (убитий НКВС в 1939 році), редактор різних наукових збірників та ін.

Друкуватися почав із 1910 р. російською мовою в журналах «Вестник Европы», «Жатва», «Куранти», «Заветы» під псевдонімом Павел Зорев. З 1917 р. почав виступати в українській періодиці в журналах «Книгар», «Україна» [1,4,8,16], «Червоний шлях» [3,6,11-14], «Література» [2,15] та ін. Своїми працями Филипович заклав наукові основи українського літературознавства. Окремими виданнями вийшли літературознавчі праці «Шевченко і декабристи» (1926) [18], «Українське літературознавство за десять років революції» (1928) [15], «З новітнього українського письменства» (1929) [7].

Попри те, що Филипович ніколи не належав до будь-якої політичної партії і не брав надто активної участі в громадському житті, його заарештовано в серпні 1935 року на своїй квартирі співробітниками НКВС Кузнецовим і Бондаренком та суджено разом із лідером «неокласиків», поетом Миколою Зеровим з початком 1936 року за приналежність до «шпигунсько-терористичної організації», що нею мав бути нібито семінар української літератури в Київському ІНО. 5 вересня 1935 виписано ордер № 24 на арешт Филиповича, представників уряду та партії і в приналежності до таємної контрреволюційної організації. Филипович був засуджений до страти. Невдовзі вирок було замінено на 10-річний термін ув'язнення. Відбував покарання спочатку на Медвежій Горі (на північ від Ленінграда), згодом на Соловках. Вивезений звідти з великим етапом в'язнів Соловецької тюрми і страчений 3 листопада 1937 р. в урочищі Сандармох поблизу Медвеж'єгорська (нині Республіка Карелія). Реабілітований у січні 1958 року.

За матеріалом ukrlit.net

 

Бібліографія прижиттєвих друкованих праць з фонду НІБУ

    

 1. Филипович П. В. Гиппиус, Гоголь, 1924 / П. Филипович // Україна : науковий трьохмісячник українознавства. – 1924. – № 4. – С. 168-170
 2. Филипович П. В. М. Отроковський [Електронний документ] / П. Филипович // Література. – 1928. – №82. – С. 222-227
 3. Филипович П. Весь день на дротах / П. Филипович // Червоний шлях : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник. – 1924. – № 7. – С. 4
 4. Филипович П. До історії раннього українського романтизму/ П. Филипович // Україна : науковий трьохмісячник українознавства. – 1924. – № 3. – С. 71-76
 5. Филипович П. До тексту «Москаля Чарівника» / П. Филипович // Записки Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук. – 1923 (обкл. 1924). – Кн. 4 (1923). – С. 236-237
 6. Филипович П. З античних барельєфів / П. Филипович // Червоний шлях : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник. – 1923. – № 8. – С. 54
 7. Филипович П. З новітнього українського письменства : історико-літературні статті / П. Филипович. – Київ : Культура, 1929. – 168 с.
 8. Филипович П. Забуті рецензії сорокових років на Шевченкові твори / П. Филипович // Україна : науковий трьохмісячник українознавства. – 1930. – березень-квітень (40). – С. 72-80.
 9. Филипович П. І. Котляревський і «Вольное Общество Любителей Российской Словесности» / П. Филипович // Записки Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук. – 1923 (обкл. 1924). – Кн. 4 (1923). – С. 234-235
 10. Филипович П. Майков про Шевченка / П. Филипович // Записки Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук. – 1923. – Кн. 2-3 (1920-1922). – С. 196-198
 11. Филипович П. Місяць срібний / П. Филипович // Червоний шлях : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник. – 1924. - № 11/12. – С. 36
 12. Филипович П. Мономах / П. Филипович // Червоний шлях : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник. – 1923. – № 4/5. – С. 5
 13. Филипович П. Поезії / П. Филипович // Червоний шлях : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник. – 1924. – № 3. – С. 88
 14. Филипович П. Різьбярі / П. Филипович // Червоний шлях : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник. – 1925. – № 4. – С. 78
 15. Филипович П. Українське літературознавство за 10 років революції [Електронний документ] / П. Филипович // Література. – 1928. – №82. – С. 5-28
 16. Филипович П. Шевченко і Гребінка / П. Филипович // Україна : науковий трьохмісячник українознавства. – 1925. – № 1-2. – С. 24-36
 17. Филипович П. Шевченко і декабристи [Електронний документ] / П. Филипович // Шевченківський збірник. – 1924. – Т. 1. – С. 25-41
 18. Филипович П. Шевченко і декабристи / П. Филипович. – Київ : Держвидав України, 1926. – 106 с.
 19. Филипович П. Шевченко і романтизм / П. Филипович // Записки Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук. – 1923 (обкл. 1924). – Кн. 4 (1923). – С. 3-18

Бібліографія

    

 1. Антологія української літературно-критичної думки першої половини XX століття : наукове видання / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Смолоскип, 2016. – 900 с.
 2. Безсмертні : збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича і М. Драй-Хмару / Ін-т літ. імені Михайла Ореста; ред. текстів та прим. М. Ореста. – Мюнхен: [б.в.], 1963. – 334, VII с.
 3. Вєдєнєєв Д. Українські Соловки / Д. Вєдєнєєв, С. Шевченко. – Київ : Ексоб, 2001. – 206 с.
 4. Жулинський М. Із забуття - в безсмертя : сторінки призабутої спадщини / М. Жулинський. – Київ: Дніпро, 1990. – 446, [1] c.
 5. Казьмирчук Г. Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ, 2002. – 281 с.
 6. Київські неокласики : антологія : 1910-1930-ті : поезія : проза : критика : спогади / упоряд. Н. Котенко. – Київ : Смолоскип, 2015. – 918 с.

 1. Книги і долі. Митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г. І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 281-294 
 2. Костенко Н. Был когда-то трубадуром (о русских стихотворениях Павла Филиповича) / Н. Костенко // Радуга : литературно-художественный и общественно-политический журнал. – 1989. – № 12. – С. 138-142
 3. Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2 / ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – С. 678-679
 4. Наші втрати : матеріяли до біографічного словника репресованих у 1930-их роках діячів в УРСР, зібрані Юрієм Лавріненком / Українська академія наук у США ; ред. М. Жулинський. – Київ ; Нью-Йорк : Твім інтер, 2005. – 252 с.
 5. Обірвані струни : антологія поезії розстріляних, замучених і засланих, 1920-1945 / вибір, передм. й довідки Богдана Кравцева. – Нью-Йорк: Наук. т-во імені Шевченка в Америці, 1955. – С. 173-186
 6. Оксман Ю. Рецензія : П. Филипович. Шевченко і декабристи / Ю. Оксман // Каторга и ссылка : историко-революционный вестник. – 1927. – № 31. – С. 278-279

 1. Остання адреса : до 60-річчя Соловецької трагедії Т.2 / Служба України, Центр історії політології НАНУ, Інституту політології і етнонаціональних досліджень ; ред. І. Ф. Драч. – 286 с.
 2. Остання адреса : розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937-1938 роках : в 2 т. Т. 2 / упор. С. А. Кокін. – Київ : Сфера, 2003. – 624 с.
 3. Остання адреса : розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937-1938 роках : в 2 т. Т. 1 / упор. С. А. Кокін. – Київ : Сфера, 2003. – 470 с.
 4. Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках : спогади 1933-1941 рр. / С. Підгайний. – Тернопіль : Джура, 1999. – С. 87
 5. Поліщук В. Филипович Павло Петрович // Шевченківська енциклопедія. – 2015. – в 6т. Т6 : Т-Я. – С. 487-489 
 6. Райбедюк Г. Вивчення творчості київських неокласиків : навчально-методичний посібник / Г. Б. Райбедюк, О. Ф. Томчук. – Ізмаїл : СМИЛ, 2010. – 348 с.

 1. Розстріляне відродження : антологія 1917–1933 : поезія, проза, драма, есе / упоряд., авт. передм., авт. післям. Ю. Лавріненко. – Київ : Смолоскип, 2003. – 984 с.
 2. Славутич Я. Розстріляна муза : мартиролог : нариси про поетів / Я. Славутич. – Київ : Либідь, 1992. – 184 с.
 3. Українська балада : антологія / редкол.: М. Бажан, О. Засенко, С. Крижанівський [та ін.]; упоряд., вступ. ст., прим. Г. Нудьги. – Київ: Радянський письменник, 1964. – С. 384
 4. Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : в 4-х кн. Кн. 4. : Культурно- історична епоха модернізму. Пізній модернізм (1961-1991). Постмодерна література 90-х років / упоряд. В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2001. – 800 с.
 5. Филипович О. Життєвий і творчий шлях Павла Филиповича (до 70-річчя з дня народження) / О. Филипович // Сучасність : український часопис літератури, мистецтва та суспільного життя. – 1961. – № 10. – С. 46-71
 6. Филипович П. Літературно-критичні статті / П. Филипович ; авт. передм., упоряд., авт. прим. С. С. Гречанюк. – Київ : Дніпро, 1991. – 268, [2] с.
 7. Шевченко С. Архіпелаг особливого призначення / С. Шевченко. – Київ : Фенікс, 2006. – 366 с.

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)