ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Вагилевич Іван Миколайович (1811–1866)

2 вересня 1811 року у селі Ясень на Івано-Франківщині народився Іван Вагилевич поет, фольклорист, філолог, етнограф, священник, громадський та культурний діяч, член-засновник «Руської Трійці». Один із зачинателів нової української (руської, за тогочасною термінологією) літератури на Галичині.

Народився в сім’ї священика. Навчався в Бучацькій школі; у 1829 р. закінчив Cтаніславську гімназію. У 1830-1839 рр. навчався у Львівській греко-католицькій духовній семінарії, Львівському університеті.

Його побратимами і друзями по перу були Маркіян Шашкевич та Яків Головацький. Разом вони складали ядро знаменитого гуртка-об'єднання, який увійшов в історію українського письменства під назвою «Руська трійця» (1833) і якому судилося зіграти вирішальну роль в українському національному відродженні. У 1837 р. разом з М. Шашкевичем та Я. Головацьким опублікував альманах «Русалка Дністровая».

У 1843-1846 рр. – священик у с. Нестаничі (тепер Радехівського р-ну Львівської обл.). У 1848 р. позбавився сану; співробітничав з колами польської інтелігенції Галичини, зокрема з «Руським собором», редагував його газету «Дневник руський»; з 1851 р. – співробітник, з 1855 р. – помічник кустоса (хранителя) музею Оссолінських у Львові. З 1857 р. – співробітник і коректор видання «Gazety Lwówskiej». З 1862 р. – науковий керівник упорядкування Львівського міського (лонгерського) архіву. Підготував до друку близько 1200 документів з історії м. Львова і Галичини.

У 1830-х рр. опублікував українською мовою ряд поетичних творів — балади «Жулин і Калина», «Мадей» (обидві – 1837) і статтю «Передговор к руським народним пісням» (1837), де одним з перших зробив спробу класифікації жанрів української народно-пісенної творчості. Вперше переклав українською мовою «Cлово о полку Ігоревім» (1836), поеми Я. Коллара «Дочка Cлави», окремі твори «Краледворського рукопису» В. Ганки та Й. Лінди; польською – «Повість минулих літ». У 1840-х рр. виступав переважно з художніми творами польською мовою, зокрема з циклом поезій у прозі «Думи». Cтворив також низку етнографічних та історичних розвідок – «Гуцули, мешканці східного Прикарпаття», (1838); «Про упирів та відьом» (1840); «Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині» (1841); «Лемки, мешканці західного Прикарпаття» (1841); «Монастир Cкит у Маняві» (1848) та ін. У 1848 р. опублікував у газеті «Дневник руський» уривки з літературознавчої праці «Замітки о руській літературі».

Широко працював як мовознавець і лексикограф: опублікував підручники «Граматика малоруського язика в Галичині» (1845) і «Початкові правила малоруської граматики» (1846). Cтворив також працю «Розправи про мову південно-руську» (неопубл.), де зробив спробу діалектологічного поділу української мови на «київські» і «галицькі» говірки; збирав матеріали до українсько-німецько-латинського словника, монографії про символіку в слов’янських народних піснях тощо.

Бібліографія

  

Вагилевич І. Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині / І. Вагилевич // Жовтень : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис. – 1978. – № 12. – С. 117-130

Вагилевич І. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / [упоряд., вступ. ст. і прим. М. Й. Шалати]. – Київ : Муз. Україна, 1983. – 158

Вагилевич І. Твори / І. Вагилевич, К. Вагилевич. – Рівне : Азалія, 2006. – 366 с.

Гаврилів Б. З історії створення музею та пам’ятника «Руській Трійці» в Івано-Франківську : історико-краєзнавче видання / Б. Гаврилів, М. Косило ; Національна спілка краєзнавців України. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 131 с.

Головацкий Я. К истории галицко-русской письменности (несколько замечаний на письмо И. Вагилевича к М. П. Погодину) / Я. Головацкий // // Киевская старина. – 1883. – Т. 6 : Август. – С.645-663

Гриценко П. Вагилевич Іван Миколайович / П. Гриценко // Українська мова : енциклопедія. – 2007. – С. 62-63

   

Дем’ян Г. Іван Вагилевич про опришків (до 175-річчя з дня народження письменника і вченого) / Г. Дем’ян // Народна творчість і етнографія. – 1986. – №5. – С. 60-64

Демьян Г. Общественно-политическая и научно-историческая деятельность И. Н. Вагилевича : автореферат дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Г. Демьян ; Львовский государственный университет имени Ивана Франко. – Львов, 1989. – 16 с.

Дрогобицька О. Етнопсихологічні особливості бойків у праці І. Вагилевича «Бойки, русько–слов’янський люд у Галичині» / О. Дрогобицька, Н. Неміш // Вісник Прикарпатського університету. Сер., Історія: [збірник наукових праць]. – 2014. – Вип. 25. – С. 159-163

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – Київ : Femina, 1995. – 686 с.

Жадько В. Український некрополь : історичний науковий довідник / В. Жадько. – Київ : Жадько В. О., 2005. – 351 с.

Іван Вагилевич : покажч. рукописів пр. та матеріалів до біографії : до 175-річчя від дня народж. І. М. Вагилевича. – Львів : Львів. наук. б-ка, 1986. – 75, [8] с.

Ільницька Л. Якщо не Вагилевич… / Л. Ільницька // Жовтень : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис. – 1986. – № 5. – С. 128-129

Історія України в особах : XIX століття / авт. кол.: В. С. Шандра [та ін.]. – Київ : Україна, 2015. – 368 с.

Історія української літературної критики : дожовтневий період / М. Д. Бернштейн, Н. Л. Калениченко, П. М. Федченко ; відп. ред. П. М. Федченко ; АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1988. – 451, [2] с.

Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. Кн. 1 / ред. П. М. Федченко. – Київ : Либідь, 1996. – 415 с.

Качкан В. Українське народознавство в іменах : навчальний посібник : у 2 ч. Ч. 1 / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. – Київ : Либiдь, 1994. – 336 с.

Кирчів Р. Народна легенда і поема Івана Вагилевича «Мадей» / Р. Кирчів // Народна творчість і етнографія. – 1992. – №1. – С. 12-16

Лупій Г. Львівський істрико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар» : путівник / Г. В. Лупій. – Львів : Каменяр, 1996. – 367 с.

М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький : бібліографічний покажчик / АН УРСР, Львівська бібліотека АН УРСР ; склад. М. П. Гуменюк. – Львів : [б. и.], 1962. – 134 с.

Нахлік Є. Вагилевич Іван Миколайович / Є. Нахлік, О. Нахлік // Франківська енциклопедія : у 7 т. Т. 1. А–Ж. – Львів : Світ, 2016. – С. 219-223

Огоновский О. История литературы русской. Ч. 4 / О. Огоновский. – Львов: НТШ, 1894. – С. 119-150

Онишкевич, И. Руська бібліотека. Т. 3: Писання Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича і Якова Головацького / И. Онишкевич. – Львів : Академічне братство, 1884. – XLIII, 382 с.

Петраш О. «Руська трійця» : М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники / О. О. Петраш. – Київ : Дніпро, 1972. – 152 с.

Поезія українського романтизму : літературно-художнє видання / уклад. О. І. Борзенко. – Київ : Елібре, 2008. – 478 с.

Полєк В. І. М. Вагилевич у спогадах польського письменника. Муза чи медуза? (Листок з моїх спогадів) / В. Полєк // Архіви України. – 1967. – № 2. – С. 48-50

Русалка Дністровая : фольклорно-літературний альманах «Руської Трійці» (1837) / ред., упоряд. М. Шалата. – 12-е перевид. – Київ : Український пріоритет, 2019. – 223 с.

Русалка Дністровая : фольклорно-літературний альманах «Руської трійці» / авт. передм., підгот. текстів М. Й. Шалата. – Київ : Дніпро, 1987. – 208 с.

Українські поети-романтики : поет. твори / упоряд., авт. прим. М. Л. Гончарук, ред., вступ. ст. М. Т. Яценко. – Київ : Наук. думка, 1987. – 588, [1] с.

Хропко П. Вагилевич Іван / П. Хропко // Українська література у портретах і довідках: Давня література ХІХ століття / ред. С. П. Денисюк. – Київ : Либідь, 2000. – С. 36-37

Шалата М. Вагилевич Іван Миколайович / М. Шалата // Українська літературна енциклопедія. – 1988. – Т. 1: А-Г. – С. 260

Шалата М. Іван Вагилевич (до 180-річчя з дня народження) / М. Шалата // Українська мова і література в школі. – 1991. – №9. – С. 95-96

Шашкевич М. Твори / М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький ; упоряд., вступ. ст. М. Шалата. – Київ : Дніпро, 1982. – 367 с.

Шашкевичіана : з6ірник наукових праць. Вип. 3-4 : «Руська трійця» і Прикарпаття; «Руська трійця» і культура слов’янського світу / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника ; відп. ред. М. Ільницький. – Москва ; Львів : Вінніпег, 2000. – 752 с.

Швачка Т. Вагилевич Іван Миколайович [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна енциклопедія [вебсайт]. – 21. 08. 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://ube.nlu.org.ua/article/Вагилевич Іван Миколайович

Укладачі: Опенько Я. Ю., Ширшова Л. Г.

(відділ соціокультурних комунікацій)