ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Баб'як Петро Григорович (1926–2011)

Народився 11 серпня 1926 року в с. Великій Плавучі Козівського району. Закінчив філологічний факультет Львівського університету ім. І. Франка. Працював у львівській друкарні «Атлас» (1952-1953), видавництві Львівського університету (1953-1956). З 1956 року у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника на посадах: молодший бібліотекар, бібліотекар, бібліограф, головний бібліограф, завідувач сектору, науковий співробітник рукописного фонду.

Підготував до друку епістолярну спадщину низки діячів української культури. Автор більш як 300 публікацій у наукових збірниках, енциклопедичних і періодичних виданнях про українських письменників, композиторів, художників, вчених.

Літературознавчі статті почав друкувати з 1970 року. Він є автором більше сотні публікацій, які друкувалися у наукових збірниках та газетах «Вільна Україна», «Ленінська молодь», «Літературна Україна», «Прикарпатська правда», «Ровесник», «Радянська Буковина», «Вінницька правда»... В 1972 році започаткував видання наукових праць, які виходили під різними назвами, в яких друкував свої статті: «Автографи українських письменників у відділі рукописів», «Автографи прогресивних чеських і словацьких письменників і вчених»... 1992 року ЛНБ започаткувала видання «Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника», у яких друкував свої розвідки про К. Сосенка, В. Січинського, Б. Лепкого, О. Барвінського, К. Попович-Боярську, К. Климович, В. Кушніра, І. Білецького, Т. Грушкевича, Л. Турбацького, К. Забілу, І. Левицького, О. Нижанківського, Я. Ярославенка... Він є автором науково-дослідницьких праць про М. Шашкевича, І. Франка, Ю. Федьковича, Марка Вовчка, Є. Ярошинську, Уляну Кравченко, Марка Черемшину, Б.-І. Антонича, Б. Лепкого. Крім того, він є автором десятків бібліографічних покажчиків переважно про письменників дорадянського періоду та «Особисті архівні фонди відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника» (1977, 1995). Упорядкував книгу Климентини Попович «Твори» (Львів, 1990).

Помер Петро Баб’як 16 червня 2011 року. Похований на цвинтарі, що знаходиться на вул. Тракт Глинянський у м. Львові.

Бібліографічний список:

Баб’як П. Г. «Громадський друг», «Дзвін», «Молот»,1878 : систематичний покажчик змісту / уклад. П. Г. Баб’як. – Львів, 1978. – 20 с.

Баб’як П. Г. «Житє і слово», 1894-1897 : систематичний покажчик змісту / П. Г. Баб’як ; ред. М. П. Гуменюк. – Львів, 1968. – 83 с.

Баб’як П. Г. «Народ», 1890-1895 : систематичний покажчик змісту [журналу] / П. Г. Баб’як ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1970. – 135 с.

Баб’як П. Г. «Світ», 1881-1882 : систематичний покажчик змісту [журналу] / П. Г. Баб’як. – Львів, 1970. – 29 с.

Баб’як П. Г. «Хлібороб», 1891-1895 : систематичний покажчик змісту [газети] / П. Г. Баб’як, В. І. Хома ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1971. – [4],55 с.

Баб’як П. Г. Автографи українських і російських письменників : анотований покажчик / П. Г. Баб’як. – Львів, 1976. – 205 с.

Баб’як П. Г. Іванна Блажкевич : бібліографічний покажчик / П. Г. Баб’як, В. І. Хома. – Львів, 1980. – 44 с.

Баб’як П. Г. Марійка Підгірянка (Домбровська Марія Омелянівна) : бібліографічний покажчик / П. Г. Баб’як, О. О. Дзьобан. – Львів, 1981. – 100 с.

Баб’як П. Г. Марко Вовчок, 1833-1907 : рекомендований покажчик літератури / П. Г. Баб’як. – Львів, 1969. – 51 с.

Баб’як П. Г. Наталія Кобринська, 1855-1920 : бібліографічний покажчик / П. Г. Баб’як. – Львів, 1967. – 49 с.

Баб’як П. Г. Олесь Гончар : рекомендований покажчик літератури : (до 50-річчя з дня народження письменника : [1918-1968]) / П. Г. Баб’як, Є. Є. Кравченко. – Львів, 1968. – 63 с.

Вибрані документи з історії України : каталог виставки рукописів XIV-XX ст. / НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника ; уклад. П. Баб’як. – Львів : Центр Європи, 1996. – 29 с.

Особисті архівні фонди відділу рукописів : анотований покажчик / Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника ; уклад. П. Баб’як. – 2-ге випр. і допов. вид. – Львів, 1995. – 271 с.

Петро Козланюк : бібліографічний покажчик / склад. М. Гуменюк; ЛНБ АН УРСР. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів, 1957. – 58 с.

Попович К. К. Твори / К. К. Попович ; упоряд., авт. вступ. ст., авт. прим. і бібліогр. П. Г. Баб’як. – Львів : Каменяр, 1990. – 213, [1] с., [3] арк. іл., факс.

***

Дем’ян Г. В. Баб'як Петро Григорович / Г. В. Дем’ян // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. – Київ, 1988. – Т.1 : А-Г. – С. 106

Дзьобан О. Баб'як Петро Григорович // Українські архівісти : біобібліографічний довідник 1940–1960-ті рр. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 9–11

Савак Б. 90 років від дня народження Петра Григоровича Баб’яка [Електронний ресурс] // Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека [вебсайт]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://library.te.ua/library_content/calendar/kalendar16/08_1.htm

Сніцарчук Л. Баб’як Петро Григорович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – 1999. – Вип. 6. – C. 9–13

Сніцарчук Л. Баб'як Петро Григорович / Л. Сніцарчук // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 19-21

Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліографічний довідник / упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський, Л. М. Федорова. Держкомархів України, УНДІАСД. – Київ, 2007. – 752 с.

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)