ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Засідання вітальні "Зустріч" "Повоєнна відбудова Хрещатика (1944) та сучасність"

7 травня відбулась презентація до 70-річчя проекту "Повоєнна відбудова Хрещатика (1944) та сучасність", в якій взяли участь завідувач відділу архітектури та дизайну Інституту проблем сучасного мистецтва НАМУ Н. М. Кондель-Пермінова, відомий києвознавець, журналіст Михайло Кальницький, науковці, історики та бібліотечні працівники.

  

  

  

Була представлена ілюстрована книжкова виставка "Повоєнне відновлення Києва" та відеоряд по тематиці заходу.

  

  

Література:

1. Анисимов, А. Л. Киевский потоп. Куреневская трагедия 13 марта 1961 года / А. Л. Анисимов. – К. : Керчь, 2003. – 96 с.

2. Анисимов, А. Л. Привет из Киева / А. Л. Анисимов. - К. : Скай Хорс, 2011. – 349 с.

3. Анисимов, А. Л. Скорбное бесчувствие/ А. Л. Анисимов. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – К. : Скай Хорс, 2010. – 227 с.

4. Анісімов, О. Л. Куренівський апокаліпсис. Київська трагедія 13 березня 1961 року в фотографіях, документах, спогадах : историческая литература / О. Л. Анісімов. – К., 2000. – 89 с.

5. Вакулишин, С. Околиці Києва : докум.-публіц. зб. / С. Вакулишин. - К. : Географика, 2009. - 151 с.

6. Вечный Киев. Жизнь большого города : использованы факсимильные копии редких исторических документов / Музей истории города Киева ; авт., сост. В. Ковалинський, авт., сост. О. Друг. – К. : Балтія - Друк, 2013. – 124 с.

7. Визволена Київщина : зб. матеріалів, присвячених першій річниці з дня визволення Києва і Київ. обл. з німецької неволі. / ред. З. Т. Сердюк та ін. – К. : Укр. держ. вид-во, 1944. – 127 с.

  1. Водопостачання Києва : 1872–1997 рр. / П. І. Петімко. – К. : Логос, 1997. – 358 с.
  2. Володимирська : культурологіч. путівник / ред. В. М. Грузин. – К. : Амадей, 199 – 287 с.

10. Дубинский И. В. В парке Примакова : повесть-воспоминание, очерки, новеллы / И. В. Дубинский. – К. : Рад. письменник, 1987. – 286 с.

11. Емченко А. П. Киев : Память города-героя : фотопутеводитель / А. П. Емченко. – К. : Мистецтво, 1990. – 168 с. : ил.

12. Ерофалов-Пилипчак, Б. Л. Архитектура советского Киева / Б. Л. Ерофалов-Пилипчак. К. : Изд. дом А+С, 2010. 638 с. + LII с.

13. Заремба, С. З. Нариси з історії українського пам’яткознавства / С. З. Заремба; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. - К. : Аратта, 2002. - 204 с.

14. Заремба, С. З. Українського пам’яткознавство : історія, теорія, сучасність / С. З. Заремба ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К. : Логос, 1995. 447 с.

15. Зинич В.Т. Социалистический быт и культура рабочих города Киева : Автореф... канд. ист. наук / В. Т. Зинич ; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухи-МаклаяМ.1959. – 16 с.

16. Ілюстрована історія Києва / [Н. Абашина та ін.]; Київ. міс. держадмін., НАН України, Ін-т історії України. – К. : Фенікс, 2012. – 424 с. : іл.

17. Історико-культурні заповідники України : довідкове вид. / М-во культури і туризму України, НДІ пам’яткоохоронних дослідж. К. : Фенікс, 2007. 174с.

18. Історико-містобудівні дослідження Києва / М-во культури України, НДІ пам’яткоохоронних дослідж. ; ред. В. Вечерський. – К. : Фенікс, 2011. – 312 с.

19. Кальницький, М. Нариси з історії Києва : навч. посіб. / М. Кальницький ; Ін-т історії України НАНУ. К., 2002. 384 с

20. Канализация Киева 18941994 гг. / Государственное коммунальное объединение "Киевводоканал", Предприятие по эксплуатации канализационных сетей. К., 1994. 94 с.

21. Киев в XX веке : летопись в фот. : ретроальбом / [идея, сцен. разраб., макет и худож. оформ. А.Арутюнян]. — К. : Ашот Арутюнян, 2008. — 535 с. : ил. — (Ностальгия по уходящему, тоска по прошлому).

22. Кілессо С.К. Київ архітектурний: Фотоальбом / фото : С.К. Кілессо, та ін. – К. : Будівельник, 1987. – 159 с.

23. Київ. Парки, площі, вулиці : фотоальбом / Ін-т гуманіт. дослідж. Укр. Акад. наук нац. прогресу; ред. Ю. О. Храмов. К. : Фенікс, 2006. 320 с.

24. Київ. Погляд на місто та освіту. Лейпциг = Leipzig. Einblick in stadt und bildung / НТУ України “КПІ”; керівник проекту Ю. Бажан ; ред. : Г. Чертова, К. Козій. К., 2011. 112, 112 с.

25. Київ і кияни : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. : Вип. 10/ Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськ. держадмін., Музей історії м. Києва. К. : Кий, 2010. 428 с.

26. Київ очима ворога : дослідження, документи, свідчення / НАН України, Інститут історії України, Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 19411945 років; кер. проекту Л. В. Легасова [та ін.]. К., 2012. 504 с.

27. Київ у дні нацистської навали: За документами радянських спецслужб. До 60 - річчя визволення України від гітлерівських загарбників : наук. вид. / ред. В. М. Литвин. – К. : Львів, 2003. – 527 с. : іл.

28. Київ у Великій Вітчизняній війні : до 70-ї річниці Перемоги радян. народу у Великій Вітчизняній війні / Н. В. Берник. – К. : Всесвіт, 2013. – 800 с.

29. Київ 1943–1970 : фотоальбом / упоряд. О. Насирова. – К. : Скай Хорс, 2008. – 239 с.: фото.

30. Київський процес : документи та матеріали / упоряд. Л. Амбраменко; вступ. слово А.Мартиненко. – К. : Либідь, 1995. – 202 [2] с.

31. Киркевич, В. Г. Киев для романтиков / В. Г. Киркевич. К. : Техніка, 2008. 187 с.

32. Козлов, К. Київський метрополітен: Хронологія. Події. Факти / К. Козлов. К. : Варто, 2011. 256 с.

33. Константинов, В. О. Київські мости - пам’ятки науки і техніки / В. О. Константинов ; наук. ред. О. М. Титова; НАН України, УТОПІК, Центр пам’яткознавства. К., 2013. 36 с.

34. Малаков, Д. В. Архітектор Григор’єв. Київський спадок / Д. В. Малаков. - К. : Кий, 2010. – 187 с.

35. Малаков, Д. В. Київ 1939–1945. Post scriptum : фотоальбом / Д. В. Малаков. – К. : Сидоренко В. Б., 2009. – 219 с.

36. Малаков, Д. В. Кияни. Війна. Німці / Д. В. Малаков. – К. : Амадей, 2008. – 362 с.

37. Малаков, Д. В. Ніби й не було війни... (Київ 1943 року на світлинах угорського вояка) / Д. В. Малаков. – К. : Грані-Т, 2009. – 111 с.: фото. – (De profundis).

38. Малаков , Д. В. Повоєння. Спогади киянина / Д. В. Малаков. – К. : Варто, 2013. – 304 с. : іл.

39. Малеванный, В. А. Битве за Киев 70 лет / В. А. Малеванный; Киевская организация ветеранов войны. К. : ІТЕМ ЛТД, 2013. 132 с.

40. Машкевич, С. Трамвайные копейки : историческое исследование / С. Машкевич. К. : Керчь, 2004. 80 с.

41. Памятники зодчества разрушенные немецкими захватчиками : документы и материалы : Вып. 2 / Акад. архитектуры СССР / [ред. Б. А. Котловкер]. – М. : Акад. архитектуры СССР, 1944. – 71 с.

42. Пам’ятники Києва : фотоальбом / упоряд. М. Суханкін, Л. Шурховецький. – К. : Мистецтво, 1982. – 119 с.

43. Печерськ : фоторозповідь про Печер. р-н м. Києва / редкол. : І. М. Бречак та ін. - К., 1967. – 112 с.

44. Проценко, Л. А. Лук’янівське цивільне кладовище: путівник / Л. А. Проценко, Ю. Костенко; Держ. історико-меморіальний Лук’янівський заповідник. 2-е вид., випр. і доп. К., 2001. 192 с.

45. Рибаков, М. О. Хрещатик відомий і невідомий : краєзнавчі нариси / М. О. Рибаков. К. : Кий, 2003. 504 с.

46. Романенко А. М. З Києвом поріднилися / А. М. Романенко. – К. : Політ. л-ра України, 1986. – 139 с.

47. Серце Києва Шевченківський район / ред. В. П. Пилипишин. К. : Друк. "Діапринт", 2007. 167 с.

48. Смишко В. П. Возрожденный Киев (Трудовое содружество народов СССР в восстановлении столицы Укаины, 1943–1950 гг.) / В. П. Смишко. – К. : Вища шк., 1990. – 158 с.

49. Терно, В. С. Воспоминания о детстве : Ленинград-Киев / В. С. Терно. – К. : Варто, 2011. – 272 с.

50. Третяк, К. О. Київ : Путівник по зруйнованому місту / К. О. Третяк. 2-е вид. доповн. і переробл. К. : Київський ун-т, 2001. 200 с.

51. Тронько П. Т. Киев социалистический / П. Т. Тронько К. : Наукова думка, 1985. 158 с.

52. Фашистський розбій на Україні. Вип. 1 / упоряд. Л. Паламарчук. – К. : Укр. вид-во, 1943. – 47 с.

53. Хрещатик : культурологічний путівник / упоряд. В. М. Грузин. К. : Амадей, 1997. 159 с.