ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Яновська Любов Олександрівна (1861–1933)

Яновська (в дівоцтві Щербачова) Любов Олександрівна (в літературі відома також під псевдонімами Ф. Екуржа, Омелько Реп’ях), народилася 30 липня 1861-го в селі Миколаївка Борзнянського повіту на Чернігівщині, в маєтку бабусі Любові Боголюбцевої, рідної сестри Ганни Барвінок. Навчалася в Кременчуцькому пансіоні, закінчила Полтавський інститут шляхетних дівчат. Цікавилися філософією, гарно співала і їй пророкували артистичну кар’єру (принц Ольденбурзький пропонував стати його стипендіаткою та за власним бажанням обрати консерваторію для навчання), однак душа до того не лежала.

Деякий час працювала домашньою вчителькою в Лубенському повіті, займалася самоосвітою, вийшла заміж за ліберального дрібного поміщика Василя Яновського, старшого на 20 років.

Перші твори писала російською – батько, колишній військовий, карав дітей за вживання українських слів. Мати займала протилежну позицію, сім’я зрештою розпалася, з двома дочками вона поїхала в Петербург, однак незабаром померла і діти повернулися до батька. Та згодом Любов Яновська перейшла на українську мову. Переважну більшість своїх творів Яновська присвятила зображенню тяжкого життя українського селянства, викриттю лицемірства і продажності українського панства. Авторка близько 100 оповідань, повістей, романів. Серед найбільш відомих – оповідання «Смерть Макарихи» (1900), «Ідеальний батько» (1900), «Два дні з життя» (1905), драма «На Зелений Клин» (1900), повісті «Городянка» (1901), «Тайна нашої принцеси» (1911), «Мій роман» (1917), п’єса «Лісова квітка» (1903), комедії «З малої хмари великий дощ» (1903), «Блискавиця» (1903)..

Під впливом Володимира Шемета брала активну участь у громадському житті, відстоювала українські мову, літературу, культуру. У Києві, де мешкала з 1905-го, очолювала секцію драматургії в місцевій «Просвіті», влаштовувала літературно-мистецькі вечори, популяризувала творчість Тараса Шевченка. Як поборниця жіночої емансипації організувала Жіноче зібрання. Член Всесвітньої ліги жінок, учасниця першого російського жіночого з’їзду в Петербурзі (1908), делегат Міжнародного жіночого з’їзду в Стокгольмі (1911).

Після 1916-го перестала писати, хоча взяла участь в організації Українського національного театру (1917). Була членкинею Української Центральної Ради. Заробляла на життя приватним вчителюванням, а останні десять років була прикута до ліжка.

Померла 20 листопада 1933-го в Києві. Похована на Байковому цвинтарі.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, Український інститут національної пам’яті. Джерело: http://format.cn.ua

 

Праці з фонду НІБУ

Прижиттєві видання класиків української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: каталог колекції наук.-дослід. від. стародруків, ціних та рідкісних видань / Нац. іст. б-ка України; уклад. Н.Д. Хівренко; авт. вступ. слова О.В. Романенко, ред. О.І. Марченко, С.І. Смілянець. – Київ, 2018. – С. 87

Яновська Любов. Доля : риздвяне оповидання / Л. Яновская. – Киев : Типо-лит. Им-ператорского Ун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1901. – 22 с.

Яновська Любов. На сіножаті : жарт на одну дію / Л. Яновська. – Нью-Йорк : Накладом Укр. книгарні ім. Т. Шевченка, 1920. – 27 с.

***

Яновська Любов. Твори : в 2 т. Т. 1 / Л. Яновська ; упоряд. Г. Ю. Синька. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 487 с. : іл.

Яновська Любов. Твори : в 2 т. Т. 1 : Оповідання. Повісті / Л. Яновська ; авт. передм. Н. М. Шумило. – Київ : Дніпро, 1991. – 711 с.

Яновська Любов. Твори : в 2 т. Т. 2 / Л. Яновська ; упоряд. Г. Ю. Синька. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 521 с. : іл.

Яновська Любов. Твори : в 2 т. Т. 2 : Драматичні твори. Додатки / Л. Яновська ; авт. передм. Н. М. Шумило. – Київ : Дніпро, 1991. – 709 с.

Бібліографічний список

Агеєва В. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва . – Київ : Факт, 2003 . – 319 с.

Грабович Г. До історії української літератури : дослідження, есеї, полеміка / Г. Грабович. – Київ : Критика, 2003. – 631 с.

Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму / Т. Гундорова ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут Критики. Серія «Критичні студії». – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Критика, 2009. – 447 с.

Денисюк І. Розвиток української малої прози 19-поч. 20 ст. / І. Денисюк. – Київ, 1981. – 216 с.

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – Київ : Femina, 1995. – 685 с.

Індивідуальні стилі українських письменників XIX – початку XX ст.: збірник наукових праць / АН Української РСР ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; [відпов. ред. М. Т. Яценко]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 312 с.

Історія української літератури : в 8 т. / ред. кол.: Є. П. Кирилюк (голова) та ін. – Київ : Наукова думка, 1967 – 1971.

Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. У 10‑ти т. Т. 2. : У пошуках іманентного сенсу. – Київ : ВЦ «Академія», 2013. – 624 с.

Калениченко Н. Українська проза початку ХХ ст. / Н. Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1964. – 455 с.

Ковалів Ю. Любов Яновська / Ю. Ковалів // Слово і Час : науково-теоретичний журнал. – 2019. – № 7. – С. 73-76

Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX - початку XX ст. : проблеми естетики і поетики / Ю. Кузнецов ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка – Київ: Зодіак-ЕКО, 1995. – 303, [1] с.

Літературно-науковий вістник / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; за ред. О. Маковей, 1908.

Літературно-науковий вістник / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; за ред. О. Маковей, 1909.

Літературно-науковий вістник / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові ; за ред. В. Гнатюка, 1902.

Луговий О. Визначне жіноцтво України : історичні життєписи / О. Луговий. – Київ : Ярославів Вал, 2007. – 267 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ: Либідь, 1999. – 446, [1] с.

Повернуті імена : рекламний буклет видавництва художньої літератури «Дніпро». – Київ : Дніпро, 1989. – 12 бр.

Приймак І. Любов Яновська у дзеркалі доби кінця XIX - початку XX ст.: відома і невідома / І. Приймак. – Дрогобич : Відродження, 2011. – 208 с.

Пчілка О. Викинуті українці : до жидівсько-української справи / О. Пчілка ; ред.-упоряд., передм., прим. В. Архипов. – Київ : МАУП, 2006. – 352 с: іл.

Сінько Г. Любов Яновська. Життя і літературна діяльність [1861-1933] / Г. Сінько ; АН УРСР. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 96 с.

Українська культура : лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упор. С. В. Ульяновська ; вст. ст. І. М. Дзюби ; перед. слово М. Антоновича ; додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. – Київ : Либідь, 1993. – 592 с.

Филипович П. Літературно-критичні статті / П. Филипович. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с.

Шевчук В. Із вершин та низин : книжка цікавих фактів із історії української літератури / В. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1990. – 445, [1] с.

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)