ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

80-річчя проголошення Акта відновлення української державності (1941)

Акт відновлення української державності – декларація про відновлення української держави, проголошена Організацією українських націоналістів під проводом Степана Бандери у Львові 30 червня 1941 року. Документ складався з трьох пунктів. Пункт 1 проголошував відновлення української держави і закликав український народ боротися за суверенну владу на всіх національних землях. У пункті 2 йшлося про створення на західноукраїнських землях української влади, підпорядкованої майбутньому національному урядові в Києві. Пункт 3 містив запевнення, що самостійна Українська держава буде тісно співпрацювати з Німеччиною. Далі було оголошено список членів Державного правління – українського уряду на чолі з Ярославом Стецьком.

30 червня, не чекаючи основних сил німецької армії, до Львова увійшов батальйон «Нахтігаль» (північна група «Дружини українських націоналістів» на чолі з Р. Шухевичем), який мав забезпечувати проголошення державотворчого акту. О 18.00 у будинку місцевої «Просвіти» на площі Ринок розпочалися Українські національні збори, на яких були присутні понад 100 делегатів з усієї України, а також представник митрополита Андрія Шептицького – Йосип Сліпий. О 20:00 збори на чолі з Ярославом Стецьком проголосили Акт відновлення Української Держави та сформували тимчасовий уряд – Українське державне правління. На башті Князівської гори було піднято національний прапор. Львівська радіостанція повідомила про акт і передала благословіння митрополита Андрія Шептицького з цієї нагоди. Акт закликав українців «не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена Суверенна Українська Влада». Наступним кроком мало стати відновлення Української держави у Києві. У багатьох населених пунктах були оперативно створені й розгорнули діяльність українські органи влади. Підготовка Акту здійснювалася таємно і стала повною несподіванкою для окупаційної німецької влади. Не переконавши С. Бандеру та Я. Стецька відкликати Акт, за кілька днів їх заарештували й згодом направили у концтабір Заксенгаузен. 11 липня була заборонена діяльність будь-яких українських організацій, а у вересні нацисти розпочали масові арешти та розстріли оунівців.

Підготовано за матеріалом Українського інституту національної пам’яті.

Бібліографічний список

Кук Василь. Державотворча діяльність ОУН. Акт Відновлення Української держави 30 червня 1941 р. / В. Кук. - Київ : Українська видав. спілка ім. Ю. Липи, 2016. - 76 с.

Мірчук Петро. Акт відновлення української державности. 30 червня 1941 року (його ґенеза та політичне й історичне значення) / П. Мірчук. - Ню Йорк : Вид. Голов Управи Орг. Оборони Чотирьох Свобід України, 1952. - 52 с.

Паньківський Кость. Від Держави до Комітету : (Літо 1941 року у Львові) / К. Паньківський. - Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1957. - 160 с. : іл.

Стецько Ярослав. 30 червня 1941 / Я. Стецько ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. - 143 с.

Стецько Ярослав. 30 червня 1941: проголошення відновлення Державності України / Я. С. Стецько ; авт. передм. Д. Донцов ; ред.: І. Вараниця, Р. Малащук. - Торонто : Гомін України, 1967. - 463, [1] с.

Українське державотворення: Акт 30 червня 1941 : зб. документів і матеріалів / пер. з нім. Г. Сварник ; упоряд. О. Дзюбан ; заг. ред. Я. Дашкевич, В. Кук ; передмова В. Кук, Я. Дашкевич; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. Львів. від-ня. – Л.: Піраміда ; К.: [б.в.], 2001. – 557 с.

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)