ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Берестецька битва 1651 року мовою документів

28 червня 1651 року почалась битва між Військом Запорозьким Богдана Хмельницького та союзним йому кримськотатарським військом Іслама III Герая з армією Речі Посполитої під командуванням короля Яна Казимира II, яка закінчилась поразкою Хмельницького. Зазнавши великих втрат, він був змушений підписати з поляками Білоцерківський мирний договір, який значно обмежував повноваження гетьмана і автономію підконтрольних йому територій.

Схема битви, яка тривала з 28 червня до 10 липня 1651-го. Перші два дні бої точилися з перемінним успіхом, доки 30 червня татарська кіннота, яка до того часу активно підтримувала козаків, не відступила до Криму, прихопивши з собою Хмельницького. Залишившись без командира, козаки і повсталі селяни відійшли до боліт Пляшівки, збудувавши в ніч на 1 липня потужні фортифікації

 

Електронні джерела

Лук'янюк В. Битва під Берестечком » [Електронний ресурс] // Цей день в історії [веб-сайт]. – 5 вересня 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.jnsm.com.ua/h/0628P/

Солодько П. Берестечко. Екскурсія музеєм «Козацькі могили» [Електронний ресурс] // Історична правда [веб-сайт]. – 10 липня 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://www.istpravda.com.ua/articles/4e19328ecdfa7/

 

Бібліографічний список

Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 2004. –304 с. – Зі змісту: [Битва під Берестечком]. – С. 84–85.

Берестецька битва : устами літописців, учасників та очевидців / упоряд. Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 1999. - 37 с.

Берестецька битва в історії України : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 360-річчю Берестецької битви / М-во культури і туризму України, Рівненська облдержадміністрація, Управління культури і туризму, Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви» ; упоряд.: Л. Галабуз, О. Борисюк. - Рівне : [б. в.], 2011. - 175 с.

Брехуненко В. А. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року / В. А. Брехуненко ; худож. С. Шаменков. - К. : Темпора, 2013. - 116 с. : 10 вкл. л., іл. - (Militaria Ucrainica).

Виткалов В. Г. Берестецька битва 1651 року мовою документів : за матеріалами наукової спадщини І. К. Свєшнікова / В. Г. Виткалов, Т. О. Пономарьова. - Рівне : РДГУ, 2005. - 404 с. : іл.

Козацькі могили: Музей-заповідник під Берестечком : нарис-путівник / П. П. Мах. - Львів : Каменяр, 1972. - 62 с. : іл.

Коляда І. К. Битва під Берестечком / І. А. Коляда, С. А. Марченко, О. Ю. Кирієнко. - Київ : Шанс, 2012. - 128 с.

Свєшніков І. К. Битва під Берестечком / І. К. Свєшніков. - Київ : Слово, 1992. - 304 с.

Свєшніков І. К. Битва під Берестечком / І. К. Свєшніков. - Львів : Слово, 1993. - 301 с.

Чобіт Д. В. Битва під Берестечком / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 1999. - 32 с. : іл.

Чобіт Д. В. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану «зраду хана» / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2013. - 64 с.

Чучман Л. П. Берестечко : історико-краєзнавчий нарис / Л. П. Чучман. - Луцьк : Надстир’я, 1997. - 72 с. : фот.

Періодичні та продовжувані видання

Борисюк О. Козацькі полки - учасники Берестецької битви / О. Борисюк // Рівненський обласний краєзнавчий музей. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : [науковий збірник]. - 2020. - Вип. 18. - С. 6-11

Войтюк О. Нові дослідження на Полі Берестецької битви. / О. Войтюк // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Бібліотечка «Часи козацькі» : збірник наукових статей. - 2016. - Вип. 25. – С. 35-38

Задунайський В. Козацькі військові хитрощі у битвах під Хотином та Берестечком / В. Задунайський // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Бібліотечка «Часи козацькі» : збірник наукових статей. - 2019. - Вип. 28. - С. 189-195

Кирієнко О. Битва під Берестечком: версії істориків (історичний нарис) / Олександр Кирієнко // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. - 2012. - № 1. - С. 1-6.

Мицик Ю. Берестецька битва 1651 року очима її учасників / Ю. Мицик // Пам’ять століть : історичний науковий та літературний журнал. - 2001. - № 2. - С. 28-69

Мицик Ю. Знущання над історією (про фільм «Берестечко. Битва за Україну») / Ю. Мицик // Краєзнавство : науковий журнал. - 2016. - № 1/2(94/95. - С. 283-286

Нікольченко Т. Битва під Берестечком у козацькому літописанні / Т. Нікольченко, Ю. Нікольченко // Рівненський обласний краєзнавчий музей. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : [науковий збірник]. - 2020. - Вип. 18. - С. 57-62

Нікольченко Ю. Битва під Берестечком очима документознавця. / Ю. Нікольченко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Бібліотечка «Часи козацькі» : збірник наукових статей. - 2016. - Вип. 25. -с.361-366

Степанчук Ю. Дискусійні питання військової кампанії Богдана Хмельницького 1649–1651 рр. у сучасній історіографії / Ю. Степанчук // Емінак = Eμινακο : науковий щоквартальник. - 2017. - № 1. Т. 3(17 (січень-березень). - С. 47-51

Чирська М. Характеристика одягу козака ХVІІ ст. на основі знайдених речей під час археологічних розкопок на полі Берестецької битви / М. Чирська // Рівненський обласний краєзнавчий музей. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : [науковий збірник]. - 2020. - Вип. 18. - С. 97-100

Юхимчук М. Свято-Георгіївський собор на «Козацьких Могилах» - храм-пам’ятник полеглим у битві під Берестечком / М. Юхимчук // Могилянські читання ... : збірник наукових праць : щорічник. - 2019. - [За рік] 2019. - С. 378-383

Юхимчук М. Характеристика селянської зброї з розкопок місця Берестецької битви / М. Юхимчук // Заповідна Хортиця : збірка наукових праць. - 2015. - [За рік] 2013. - С. 178-182

Якобчук І. Холодна зброя козаків та селян ХVІІ століття / І. С. Якобчук // Заповідна Хортиця : збірка наукових праць. - 2015. - [За рік] 2013. - С. 182-185

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)