ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Крип’якевич Іван Петрович (1886–1967) : особистість і науковець

Крип’якевич Іван Петрович (псевд.: Іван Холмський, Іван Горишівський, Іван Петренко, Viator; криптоніми: І. К., Крч, І. Кр-ч) – історик-медієвіст, книго- та джерелознавець, бібліограф, археограф, громадський і освітній діяч, журналіст, організатор бібліографічної праці в наукових установах України. Професор Львівського університету (1941), директор Інституту суспільних наук АН УРСР (1953–1962). Доктор історичних наук (1941). Академік АН УРСР (1958). Заслужений діяч науки УРСР (1961).

Найважливіші історичні праці Івана Крип’якевича присвячені періоду козаччини і Хмельниччини – «Матеріали до історії української козаччини» (1914), «Студії над державою Богдана Хмельницького» (1925-1931), «Богдан Хмельницький» (1954) та ін. Він також є автором багатьох праць з історіографії («Українська історіографія»; 1923), археології, історії культури («Історія української культури»; 1937), численних науково-популярних нарисів з історії України («Велика історія України»; 1935), «Історія українського війська» (1936, співавтор) та підручників «Оповідання з історії України», «Коротка історія України для початкових шкіл» (1918), «Огляд історії України» (1919), «Історичні проходи по Львові» (1932) та ін.

Іван Крип’якевич плідно займався науково-педагогічною, культурною та суспільною діяльністю. У 1934-1939 рр. викладав історію України у Львівській Богословській академії, з жовтня 1939 р. – завідувач кафедри історії України, професор (з 1941 р.) Львівського університету.

Численні книги, статті, збірки документів, що їх опублікував І. П. Крип'якевич протягом більше ніж шістдесятирічної наукової діяльності, є цінним надбанням нашої історичної науки. З них висвітлюються проблеми, пов'язані з різними періодами історичного минулого нашого народу, в першу чергу - питання політичної та культурної історії України.

 

Оцифровані видання з фонду НІБУ

*Натисніть на назву, щоб переглянути документ у форматі PDF

Крип’якевич І. П. Історія України / I. П. Крип'якевич. - Львiв : Українське видавництво, 1941. - 69 с.

 

Каталог українських книжок. - Львів : З друк. А. Гольдмана, 1930. - С. 13

 

Книжкові видання з фонду НІБУ

 

Віковічна дружба народів-братів / АН УРСР. Ін-т суспільних наук ; відп. ред. І. П. Крип’якевич. - Київ, 1954. - 208 с.

Герасименко, Михайло Петрович. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства / М. П. Герасименко; ред. І. П. Крип’якевич. - Київ, 1959. - 304 с.

З історії революційного руху у Львові. 1917–1939 : документи і матеріали / АН УРСР. Ін-т сусп. наук, Львівський обласний державний архів ; ред. І. П. Крип’якевич. - Львів : Кн.-журн. вид-во, 1957. - 795 с.

Історія України / І. П. Крип’якевич [та ін.]. - Львів : Фенікс, 1991. - 168 с. : іл.

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.) / [І. П. Крип’якевич, [та ін.] ; упоряд. покажч. Б. З. Якимович]. - Репринт. відтворення 4-го вид., змін. і доп. - Львів : Світ, 1992. - VIII, 702 с. : іл., портр. - Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Історія українського війська / І. Крип’якевич [та ін.]. - 2-е вид., допов. - Вінніпег : Клюб приятелів Укр. книжки, 1953. - 850 с. розд. паг. : іл.

Історія українського війська / І. П. Крип’якевич, Б. Гнатевич. - Репринт. вид. 1936 р. І. Тиктора. - Тернопіль : Збруч, 1992. - 574 с. : іл. –

Історія української культури / ред. І. Крип’якевич. - Київ, 1999. - 656 с.

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 337-384 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 8, Травень, 1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення. - Київ : Обереги, 1993. - 193-240 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 5, Лютень, 1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 241-288 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 6, Квітень, 1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення. - Київ : Обереги, 1993. - 49-96 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 2, Листопад, 1936).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 289-336 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 7, Квітень, 1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення. - Київ : Обереги, 1993. - 145-190 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 4, Січень, 1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення. - Київ : Обереги, 1993. - 97-144 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 3, Грудень, 1936).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 385-432 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 9, Червень, 1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 625-672 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 14, Листопад, 1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 673-718 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 15, Грудень, 1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 577-624 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 13, Жовтень, 1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 433-4280 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 10, Липень,1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 481-528 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 11, Серпень,1937).

Історія української культури / ред. І. П. Крип’якевич. - Факс. відтворення вид. 1936 р. - Київ : Обереги, 1993. - 529-576 с. : іл. - (Історична бібліотека. Зшиток 12, Вересень, 1937).

Кізлик, Олександр Данилович. Іван Петрович Крип’якевич : короткий бібліографічний покажчик / О. Д. Кізлик. - Львів, 1958. - 24 с. : 1 вкл. л. портр.

Крип’якевич, Іван Петрович. Коротка історія України : для початкових шкіл та 1-го класу гімназій : (з багатьма малюнками, 2 історичн. мапами та найважнішими датами з історії України) / І. П. Крип’якевич. - Київ ; Львів : Вернигора, 1918. - 88 с.

Крип’якевич, Іван Петрович. Мала історія України / І. П. Крип’якевич. - Jersey City : З друкарні Свободи, 1924. - 30 с.

Крип’якевич, Іван Петрович. Біографічний словник моїх знайомих / І. П. Крип’якевич ; упоряд. І. М. Мороз ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2017. - 143 с. : фот.

Крип’якевич, Іван Петрович. Галицько-Волинське князівство / І. П. Крип’якевич ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ. - Львів, 1999. - 220 с.

Крип’якевич, Іван Петрович. Київська Русь : монографія / І. П. Крип’якевич ; упоряд. І. М. Мороз ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2017. - 95 с.

Крип’якевич, Іван Петрович. Огляд історії України / І. П. Крип’якевич. - Київ : Вища школа, 1995. - 142 с.

Крип’якевич, Іван Петрович. Історія України / І. П. Крип’якевич. - [б. м.] ; Львів : Укр. вид-во, 1941. - 70 с.

Крип’якевич, Іван Петрович. Коротка історія України / І. П. Крип’якевич. - Київ : Україна, 1993. - 92 с. : іл.

Литвин, Тамара Олександрівна. Іван Крип’якевич як книгознавець : Автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Т. О. Литвин ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2008. - 20 с.

Львів : короткий довідник / складач: Б. К. Дудикевич, І. П. Крип’якевич, К. М. Пелехатий ; складач, ред. Г. П. Пінчук. - Львів : Вільна Україна, 1945. - 83 с. : іл., карти.

На службі рідного народу : збірник літературно критичних статей / АН УРСР. Ін-т суспільних наук ; ред. І. П. Крип’якевич. - Львів : Кн.-журн вид., 1960. - 165 с.

Нариси історії Львова : [до 700-річчя з дня заснування. 1256–1956] / ред. кол.: Б. К. Дудикевич, І. П. Крип’якевич (відп. ред.). - [б. м.] : Кн.-журн. вид., 1956. - 440 с. : 20 л. іл., карти.

Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 / Інститут історії України ; упоряд. І. П. Крип’якевич. - Київ : "Альтернативи", 1998. - 383 с. : іл. - (Універсали українських гетьманів).

Періодичні та продовжувані видання з фонду НІБУ

Археографічні праці Миколи Костомарова / написав Іван Крип’якевич // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 1918. – Т. 126/127. – С. 105–140.

Гошко Т. Д. Іван Крип’якевич - ініціатор співпраці галицьких дослідників із ВУАН / Т. Д. Гошко // Український історичний журнал: науковий журнал. - 2010. - № 4. - С. 128-142

Клименко Н. П. Іван Крип’якевич як автор підручників та посібників з історії / Н. П. Клименко // Український історичний журнал: науковий журнал. - 2011. - № 6. - С. 191-208

Клименко Н. П. Іван Крип’якевич як особистість і науковець (за новими джерелами) / Н. П. Клименко // Український історичний журнал: науковий журнал. - 2012. - № 6. - С. 96-110

Литвин М. Р. Ювілейна академія до 125-ліття від дня народження видатного українського історика І. П. Крип’якевича / М. Р. Литвин // Український історичний журнал: науковий журнал. - 2011. - № 6. - С. 223-224

Мороз М. Мій спогад про І. П. Крип’якевича / М. Мороз // Український історик: журнал українського історичного товариства. - 2006. - № 1/3(169-171). - С. 141-143

Нестерчук Д. В. Листи Івана Крип’якевича до Юрія Меженка (1945–1963 рр.) / Д. В. Нестерчук // Архіви України: науково-практичний журнал. - 2015. - N 1(295). - С. 260-269

Руденко О. Іван Крип’якевич і дереворити Олени Кульчицької / О. Руденко // Народознавчі зошити: науковий журнал. - 2017. - № 5. - С. 1141-1148

Федорук Я. О. Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак (за матеріалами домашнього архіву І. Крип’якевича) / Я. О. Федорук // Східний світ: Науково-громадський журнал. - 2007. - N 1. - С. 70-73

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)