ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Права, за якими судиться малоросійський народ

Презентуємо визначну пам’ятку права та правової думки України «Права, за якими судиться малоросійський народ» в рамках Циклу культурно-інформаційних заходів «Історія конституційно-правових традицій українців» до відзначення 25-річчя Конституції України.

Книга зберігається у фондах нашої бібліотеки у відділі довідково-бібліографічної на науково-інформаційної роботи, є оригіналом видання. З оцифрованою версією видання можна ознайомитись за посиланням:

*Натисніть на назву (частина 1/2), щоб переглянути документ у форматі PDF

Частина 1

 

Частина 2

 

Документ видано у Києві у 1879 р. в Університецький типографії (І. І. Завадсього). До друку підготовлено професором А. Ф. Кістяківським.

Це видання є відбитком з «Университецких известий» надрукованих у 1878 р.

Вирішальним напрямком проведення систематизації норм права в Україні-Гетьманщині є розробка та прийняття комплексного правового акта – «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. Слід зазначити, що процес його створення був досить тривалим та складним.

Імператорським указом 1730 р. було закріплено завдання укладання прав, за якими судився український народ. Прискорити підготовку видання доручалося Данилу Апостолу. Основним джерелом «Прав…» був Статут Великого князівства Литовського 1588 р., а також звичаєве право, яке відображало національні особливості розвитку українського права.

Після смерті Д. Апостола у січні 1734 р. комісії доручалося права магдебурзькі та саксонські статути, за якими судився український народ, перекласти на російську мову і звести їх в єдине право.

Кодифікаційні роботи тривали 15 років. У м. Глухові 8 липня 1743 р. члени кодифікаційної комісії на пленумі, скликаному Генеральною військовою канцелярією, підписали проєкт збірника українського права під назвою «Права, за якими судиться малоросійський народ».

Отже, можна вважати, що «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. – це Кодекс українського права XVIII ст. По ньому вивчали українське право і використовували як авторитетний юридичний підручник цілі покоління українських правників.