ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Скіфська пектораль із Товстої Могили (1971)

21 червня 1971 року під час археологічного дослідження кургану Товста могила, що на Дніпропетровщині, здійснено унікальну знахідку. По обіді, дослідники скіфського кургану натрапили на золоту пектораль - нагрудну прикрасу скіфського царя IV століття до н. е. Керівником експедиції був Борис Мозолевський.

Борис Мозолевський увійшов в історію світової науки здійснивши одну із головних знахідок XX століття. У степовій Україні, розкопуючи і досліджуючи десятки стародавніх курганів, археолог віднайшов скарби матеріальної та духовної культури скіфів. Чого варта одна лиш славнозвісна золота пектораль, знайдена на Дніпропетровщині. Цього року минає рівно пів століття від дня її відкриття.

«У двох поховальних камерах виявлено численні золоті прикраси, серед яких була й пектораль. Її, разом із залізним мечем у золотих піхвах, знайшли в короткому коридорі, що сполучав одну з поховальних камер із вхідною ямою. Вага прикраси — 1150 г, діаметр — 30,6 см, виконана із золота 958 проби. Техніки виготовлення: лиття за втраченою восковою моделлю, карбування, гравіювання, філігрань, паяння, інкрустація кольоровими емалями. Пектораль виготовлено грецькими майстрами-торевтами на замовлення скіфської знаті як дипломатичний дар у другій чверті IV століття до н. е. в ювелірних майстернях Афін або Пантікапея.

Найбільшої довершеності стародавній геній досяг у зображенні сцен із життя скіфів, вміщених у верхньому ярусі. В центрі його двоє оголених до пояса чоловіків шиють сорочку з овечої шкури. Обабіч стоять свійські тварини. Між ними— два юних скіфи доять овець. На схід від центральної гробниці виявлено дві кінські могили з похованням шести коней. Збруя їх пишно оздоблена золотими, срібними і бронзовими прикрасами. Коней на тому світі мали обслуговувати троє забитих слуг. Бокова могила залишилася непограбованою. Це перше за останні рокі скіфське царське поховання, що виявлене не-зруйнованим. Вбрання жінки та дитини вражає багатством — воно майже поспіль було обшито золотими платівками із зображенням рослинних і тваринних мотивів. Серед золотих прикрас цариці — масивна лита гривня, прикрашена фігурками левів, які полюють на молодого оленя, скроневі підвіски із зображенням богині, що сидить на троні, три широких браслети, 11 перснів. Подібні, але набагато простіші прикраси виявлено і в похованні дитини. Знатних небіжчиків супроводжували на той світ четверо забитих слуг. Біля входів до могили стояли колеса від розібраних катафалків, в окремій господарчій ніші — бронзовий казан і сковорідка. Над однією із вхідних ям виявлено великий набір бронзових прикрас від поховального кортежу. Серед них — шість ажурних бронзових наверш від корогов, прикрашених стилізованими зображеннями оленів і грифонів. Знахідки Товстої могили — ще одне переконливе свідчення високого рівня матеріальної культури всієї степової Скіфії. Знайдені матеріали — дуже цікаве джерело до вивчення побуту, господарства, мистецтва, звичаїв, соціального ладу та історії скіфського суспільства в один з найскладніших періодів його буття»

За матеріалами звіту Бориса Мозолевського

Український інститут національної пам'яті

Бібліографічний список

Гаркуша Н. М. Легендарные имена. Борис Николаевич Мозолевский / Н. М. Гаркуша. - Николаев, 2017. - 47 с. : ил., фот.

Древности степной Скифии : сб. науч. тр. / АН УССР, Институт археологии; [редкол.: А. И. Тереножкин (отв. ред.) и др.]. – Киев : Наукова думка, 1982. – 244, [3] c. : іл.

Інститут археології Національної академії наук України. 1918–2014 / Гол. редактор П. П. Толочко - Київ : ВД АДЕФ-Україна, 2015. - 668 с.

Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України : каталог / Н. В. Блажевич [та ін.] ; НАН України, Інститут археології. - К. : Академперіодика, 2007. - 354 с.

Культура Востока. Древность и раннее средневековье / Государственный Эрмитаж. Отд. Востока ; науч. ред. В.Г. Луконин . – Ленинград : Аврора, 1978 . – 240 с.

Лоза Ю. Історичний атлас України / Ю. Лоза. - Київ : Мапа, 2015. - 320 с.

Мозолевський Б. М. Товста могила / Б. М. Мозолевський ; Академія наук Української РСР, Інститут археології. - Київ : Наукова думка, 1979. - 250 с.

Мозолевський Б. М. Синтез скіфо-античної думки. До інтерпретації пекторалі з Товстої Могили / Б. М. Мозолевський // Всесвіт. – 1975. – №2. – С. 191-204

Музей історичних коштовностей України : альбом / авт.-упоряд. С. А. Березова. - Київ : Мистецтво, 2004. - 464 с. : іл.

Музей історичних коштовностей України : путівник / Національний музей історії України ; кер. проекту Л. В. Строкова. - Київ : Простір, 2013. - 96 с.

Музейні читання : матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті видатного українського археолога і поета Б. М. Мозолевського (1936–1993 рр.) / Національний музей історії України, Музей історичних коштовностей України. - Київ, 1996. - 44 с. : фот.

Раевский Д. С. Из области скифской космологии (опыт семантической интерпретации пекторали из Толстой Могилы) / Д. Раевский // Вестник древней истории. - 1978. - № 3. - С. 115-134.

Роздобудько М. В. Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки / М. В. Роздобудько ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. - 304 с. : 24 вкл. арк. іл.

Русяєва М. В. Елліно-скіфське мистецтво IV ст. до н.е. (археологічні пам’ятки торевтики з зображенням скіфів) : автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / М. В. Русяєва ; М-во культури і мистецтв України, Укр. акад. мистецтв. - Київ, 1998. - 18 с.

Скифские древности : сборник / АН УССР. Ин-т археологии ; ред. кол. А. И. Тереножкин (отв. ред.) [и др.]. - Киев : Наук. думка, 1973. - 278 с. : ил., 2 л. ил.

Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья / Е. В. Черненко [и др.] ; АН УССР. Ин-т археологии. - Киев : Наукова думка, 1986. - 366, [2] с.

Скифский мир : сборник статей / АН УССР. Ин-т археологии ; ред. кол. А. И. Тереножкин (отв. ред.) [и др.]. - Киев : Наукова думка, 1975. - 236 с. : ил., 1 л. схем.

Скифы Северного Причерноморья : сборник науч. тр. / АН УССР. Ин-т археологии ; ред. кол. Е. В. Черненко (отв. ред.) [и др.]. - Киев : Наукова думка, 1987. - 150, [2] с. : ил.

Славинський М. Золота пектораль одна. Білих плям багато / М. Славинський // Віче. - 2012. - № 9. - С. 60-63

Славинський М. Пектораль / М. Славинський // Віче. – 2006. – № 3-4. – С. 72-75

Словник-довідник з археології. - Київ : Наукова думка, 1996. - 430 с.

Україна / авт.-упоряд. В. В. Томазов. - Київ : Мистецтво, 2007. - 432 с. : іл.

Україна : 10-й річниці незалежності присвячується : фотоальбом. - Київ : Дніпро, 2001.

Україна і Світ : класична давнина (500 р. до н. е.-початок н. е.) / ред. М. Ю. Відейко. - Київ : Кріон, 2009. - 215 с.

Українські культурні цінності в Росії : археологічні колекції України / С. Беляєва ; Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей, Національна академія наук України. Інститут археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - Київ : Танант, 1998. - 298 с. - (Повернення культурного надбання України : Документи свідчать ; Вип. 2).

Укладачі: Ширшова Л. Г., Опенько Я. Ю.

(відділ соціокультурних комунікацій)