ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

22 червня – День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

Відділом обслуговування користувачів підготовлено  віртуальну книжкову виставку «День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні»

Щороку 22 червня український народ вшановує світлу пам'ять мільйонів земляків, життя яких обірвала Друга світова війна. День встановлено в Україні «…з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності … на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…» згідно з Указом Президента України «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні» від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000. Горем і болем вона увірвалась в кожну українську домівку, кривавою лінією пройшла через кожне серце, кожну долю.

Цього дня вшановується пам’ять всіх тих, чиє життя було покалічено і зруйновано у тій страшній війні. Найкривавіша в історії світу війна принесла українцям незліченні жертви і страждання, масовий терор, смерть та руйнування.

Ми пам’ятаємо тих, хто так і не повернувся з війни, тих, хто першим прийняв на себе цей страшний удар, і тих, чиї життя були покалічені і зруйновані у цій страшній війні.

 

Список літератури:

Анякина В. А. Дети войны – свидетели войны [Текст] / В. А. Анякина. - Сумы : Мрія-1, 2015. - 120 с.

Архивы памяти 1941–1943: документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея/ Л. Ф. Ноздрина, Т. О. Антоненко; Бердянский городской совет, Бердянский краеведческий музей. - Мелитополь: Мелитопольская гор. тип., 2015. - 416 с.: фот., факс.. - Авт. указаны на обороте тит. л..

Сторінки пам’яті/ В. М. Бойко ; літ. ред. М. М. Франчук. - Київ, 2016. - 156 с.: іл., фот

Бадах Ю. Г. Переддень та початок великої вітчизняної війни [Текст] : монографія / Ю. Г. Бадах ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний торгово-економічний університет. - Київ, 2011. - 452 с.

Пропонована монографія - перше в Україні систематизоване комплексне дослідження, в якому на фактологічному матеріалі здійснено аналіз воєнних планів Радянського Союзу та Німеччини напередодні Великої Вітчизняної війни, показано стан їх Збройних Сил, надано характеристику озброєння і військової техніки та висвітлено воєнні дії у початковому періоді війни, в основному в Україні.

Визволення України: Велика Війна [Текст] : 1941-1945. Хронологічний довідник: До 55-і річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників / упоряд. В. А. Дрозд. - Київ : Парламентське вид-во, 1999. - 135 с.

Вестлі Б. Війна мого батька: пер. з норв. / Б. Вестлі. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2014. - 260 с.

Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та українці у Другій світовій/ В. В’ятрович [та ін.] ; під заг. ред. Я. Примаченко. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 352 с.: 8 вкл. арк. фот. та карт..

Війна і міф. Невідома Друга світова/ В. В’ятрович [та ін.] ; гол. ред. С. С. Скляр ; заг. ред.: О. Зінченко, В. В’ятрович, М. Майоров; Український інститут національної пам’яті. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 269 с.: іл.. - (1939–1945). - Авт. кол., ред. зазнач. на звороті тит. арк.

Говорят живые и погибшые фронтовики: книга воспоминаний фронтовиков: 1941-1945г.г. [Текст] / сост. А. П. Кутузов. - К. : Київська правда, 2002. - 24 с. : ил.

Дояр Л. В. Про війну - мовою документів. Воєнний літопис КГРІ (1941-1945) [Текст] : монографія / Л. В. Дояр. - Кривий Ріг : Р. А. Козлов, 2013. - 304 с.

“Друга світова війна і доля народів України” [Текст] : тези доповідей : Всеукраїнська наукова конференція / Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, Державний комітет України у справах національностей та міграція, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім І. Ф. Кураса, Інститут історії України. Всеукраїнська наукова конференція (2005 ; К.). - Київ : Сфера, 2005. - 76 с.

Друга світова війна у контексті української історії. (До 70 річниці закінчення Другої світової війни): матеріали наукового семінару/ Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; ред. кол. В. І. Маслак (гол. ред.) [та ін.]. - Кременчук: Щербатих О. В., 2015. - 104 с.: табл., фот.

Запорізький архів. Народна війна 1941-1944 [Текст] : Антифашистський рух опору на території Запорізької області: Збірник документів і матеріалів / Державний архів Запорізької області ; упоряд. В. О. Бондар. - Запоріжжя : Прем'єр, 2005. - 560 с.

З музейного досьє. Кузьма Дерев’янко / Національний музей історії України у Другій світовій війні, Меморіальний комплекс ; відп. за вип. Л. В. Рибченко. - Київ : Фенікс, 2016. - 48 с. : іл., фот.

Історична пам’ять про війну та Голокост [Текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28-30 вересня 2012 р.: присвячено 71-й річниці трагедії Бабиного Яру. - Дніпропетровськ : Ткума, 2013. - 260 с.

Кентій А. В. Війна без пощади і милосердя [Текст] : Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944) / А. В. Кентій, В. С. Лозицький ; Центральний державний архів громадських об’єднань України. - Київ : "Генеза", 2005. - 408 с.

Київ 1941-1943: Фотоальбом [Текст] / упор. Д. В. Малаков. - Київ : Кий, 2000. - 265 с. : іл.

Коваль П. Діти берегів часу: акція “Вісла”: спогади : [пер. з польськ.] / П. Коваль ; [пер., авт. передм. Л. Івасюк]. - Львів : Світ, 2016. - 462 с. : іл., фот.

Коваль М. В. Україна в другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М. В. Коваль ; Інститут історії України НАНУ. - Київ : "Альтернативи", 1999. - 335 с. : іл. - (Україна крізь віки : в 15 т. ; т. 12)

Кушніренко І. К. Гуляйпільщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років [Текст] : - героїчні сторінки історії - / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2006. - 251 с. : фото.

Лазаренко  Є. І.  У Богданівському лісі [Текст] : спогади про війну / Є. І. Лазаренко. - Житомир : Полісся, 2010. - 225 с.

Левітас Ф. Л. Друга світова війна: український вимір / Ф. Л. Левітас. - Київ: Наш час, 2012. - 272 с.: іл..

Людний Ф. П. Фронтовими дорогами війни/ Ф. П. Людний. - Черкаси: Вертикаль, 2010. - 511 с.

Мартиненко О. Григорович. Про Війну [Текст] : Спогади учасника подій / О. Г. Мартиненко. - Київ : МП Леся, 2008. - 80 с. + 1 л. портр.

Муковський І. Т.  Звитяга і жертовність: Українці на фронтах другої світової війни/ І. Т. Муковський, О. Є Лисенко. - Київ: Книга Пам’яті України, 1997. - 566 с.

Они освобождали Днепропетровск [Текст] / С. Б. Басс [и др.]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2011. - 416 с.

Орлова Т. В.  Жінки України у Другій світовій війні: історіографія проблеми / Т. В. Орлова ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - Київ : Логос, 2011. - 35 с.

Полиновий травень 44-го: дослідження, документи, свідчення / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, НАН України, Ін-т історії України ; ред. кол.: Л. В. Легасова (кер. проекту) [и др.]. - Київ : [б. и.], 2017. - 311 с.

Ревегук В. Я. Погляд через об’єктив фотокамер. Полтавщина в роки німецько-радянської війни 1941–1945 рр. [Текст] / В. Я. Ревегук, О. В. Безверхній. - Полтава : Дивосвіт, 2019. - 170 с. : фот.

Симоненко Р. Г. Міжнародна обстановка напередодні Другої світової війни [Текст] / Р. Г. Симоненко. - Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2010. - 72 с. - (Правда історії про Велику Вітчизняну війну).

Сучасні дискусії про Другу світову війну: збірник наукових статей та виступів українських і зарубіжних істориків/ Асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова Доба”; упоряд.: Я. Грицак, П. Кендзьор, С. Турканик. - Львів: ЗУКЦ, 2012. - 224 с. - (Історична ініциатива). - (Історія заради примирення).

Україна у Великій війні: 1939-1945: науково-популярне видання / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич. - К. : Емма, 2014. - 262 с. : карт., фот. + 1 вкл. л.
Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст.: історичні нариси : у 2 кн.. Кн. 1/ А. Айсфельд; ред. В. А. Смолій; НАН України, Інститут історії України. - Київ: Наук. думка, 2011. - 734 с.

Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст. : історичні нариси : у 2 кн. Кн. 1. - К. : Наук. думка, 2010. - 731 с.

Україна. Війна. Власна пам’ять: дослідження, документи, свідчення/ НАН України, Інститут історії України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; ред. кол. В. А. Смолій [та ін.]. - Київ: Інститут історії України НАНУ, 2015. - 264 с.: табл., фот.

Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення / НАН України, Інститут історії України, Меморіальний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” ; ред. кол.: В. М. Литвин [та ін.]. - К. : Аеростат, 2014. - 324 с. : іл.

Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження, документи, свідчення/ Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, НАН України, Інститут історії України; ред. кол. Л. В. Легасова (кер. проекту) [та ін.]. - Київ, 2016. - 504 с.: факс., фот.

Українська Друга світова: матеріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня 2015 р., м. Київ)/ М-во освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства, Український інститут національної пам’яті, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; упоряд. В. М. Яременко ; ред. кол.: В. М. В’ятрович [та ін.]. - Київ: К.І.С., 2015. - 208 с.

Фоменко А. К. Усе таємне стає явним: правда й вигадки про радянсько-німецьку війну 1941-1945 років. Моя війна/ А. К. Фоменко. - вид. 2-е, випр. й допов.. - Дніпропетровськ: Ліра, 2011. - 224 с.: іл.

Черчілль В. Спогади про Другу світову війну [Текст] : скорочений варіант шістьох томів "Другої світової війни" з епілогом автора про повоєнні роки, написаним для цієї книжки. Т. 1 / В. Черчілль ; пер. П. Таращук. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 494 с. - (Історична думка ).

Шемшученко Ю. С. Війна очима дітей війни [Текст] : до 75-річчя Перемоги у Другій світовій війни / Ю. С. Шемшученко. - Київ : Юридична думка, 2020. - 129 с. : іл.

Шкварець В. П. Друга світова війна 1939-1945 рр. : український вимір: монографія/ В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко. - Миколаїв: Іліон, 2012. - 250 с.

Шпарик В. Друга світова війна: спогади і погляди фронтовика/ В. Шпарик. - Львів: Афіша, 2013. - 160 с.

Якимович Б. З. Українська військова та воєнна історія: [збірка наукових праць]. Ч. 1: Події, постаті, символи/ Б. З. Якимович. - Львів: Національна академія сухопутних військ, 2015. - 230, [1] с.

Більше документів по даній темі Ви можете знайти в електронному каталозі та тематичних БД нашої Бібліотеки.