ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Любомирський Степан (Любомир Рихтицький 1921–1983)

Любомирський Степан (1921-1983) – український письменник-прозаїк, редактор, графік, автор проєктів відзнак та грамот. Справжнє ім’я та прізвище – Любомир Рихтицький. Псевдоніми – Степан Емерсон, Микола Хортиця. Народився 21 червня 1921 р. у м. Дрогобичі Львівської обл. Брав участь у Другій світовій війні. Помер 16 липня 1983 р. у м. Чикаго. За його сценарієм у Канаді знято кінострічку «Ніколи не забуду» [1].

Любомир Рихтицький – постать подивугідна, всесторонньо обдарована, великий патріот і борець за волю України, невпинний трудівник у громадській праці, добрий друг-побратим. Він – поручник Дивізії, публіцист, радіокоментатор, видавець, графік та мистець ППУ, творець відзнак, жетонів, стяжок, грамот, автор віршів, для яких він компонував і мелодії, доповідач, член ОУН, Управи Братства Дивізійників, 8-го відділу Організації Оборони Чотирьох Свобід України, Асоціації Діячів Української Культури, автор романів «Сон літньої ночі» (1946; під псевдонімом Степан Емерсон), «Жорстокі світанки» (1947; зфільмований), «Хай розсудить меч» (1948–1951), «Плем’я вовків» (1951), «Таємний фронт» (1952), «Між славою і смертю» (1953), «Велика гра» (1953), «Доба страхіть» (1953), «Під молотом війни» (1955–1956), «Прометеїв вогонь» (1977), «Слідами Заповіту» (1984) та фільмових сценаріїв «Ніколи не забуду» (1969) і «Зашуміла верховина» (1976) [2].

В основі більшості творів Рихтицького події новітньої історії, зокрема, періоду Другої світової війни та післявоєнного часу, визвольні національні рухи поневолених більшовицьким режимом народів. У ряді повістей та романів, поєднуючи минуле із сучасним, він накреслив можливі шляхи боротьби за незалежну Українську державу.

Письменник торкався злободенних політичних тем, зокрема, викривав підривну діяльність органів НКВС у зарубіжних країнах («Таємний фронт»), осуджудав суспільний устрій в СРСР («Поховайте та вставайте»). З гострими публіцистичними статтями він виступав у газетах та журналах («Шлях перемоги», «Визвольний Шлях» та ін.) [3].

Богдан Стебельский згадує про Любомира Рихтицького: «В 1981 році Рихтицькому минуло було 60 років. Треба було відмітити 60-річчя видатного письменника бодай згадкою у пресі. Автор цих рядків звернувся був до нього з проханням прислати матеріял про його творчість, про його працю і пляни на майбутнє. Письменник прислав нотатку, ляконічну, на пів сторінку друку. І ми вдячні йому, що її прислав, бо вже 16 липня 1983 року помер. Ось її зміст:

«Любомир Рихтицький, літературне псевдо Степан Любомирський, народжений 21 квітня 1921 року в Дрогобичі, в Україні, з батьків Евгенії з Божемських і Осипа Рихтицького. Батько помер в час російської окупації в жовтні 1940 року, мати живе на терені ЗСА. Гімназію закінчив в Дрогобичі, в червні 1940 року, був студентом хемії  і лісництва Львівського Університету до часу відходу до Дивізії, тобто до 17 липня 1943 року. В Дивізії перейшов підстаршинський вишкіл та старшинську артилерійську школу і відбув фронтову службу в 9-ій Батерії Артилерійського Полка Дивізії. Перебув два роки англійського полону і в 1947 році студіював журналістику в Реґенсбурзі, на УТГІ. Оженився в 1949 році з Дарією з Мельниковичів, має троє дітей: Тамару, Нестора і Ксеню, розвівся, оженився вдруге в 1968 році з Зиновію з Матлів. Писати почав ще в юнацьких роках і вперше друкувався в квітні 1937 року в журналі «Світ Дитини» під редакцією Михайла Таранька. Деякі готові рукописи, написані під час військової служби, пропали у фронтових діях. Після війни, ще в полоні продовжав свої літературні зацікавлення і з того часу його машинка до писання не перестає стукотіти. (список залучено). Пляни на майбутнє? Працювати дальше в організаціях Українського Визвольного фронту, писати і що найважніше – знаходити видавців. Кілька рукописів вже готов до друку, щось нове на мащинці. А решта – в Божих руках!» [4].

Використані джерела

1. Любомирський Степан (1921-1983) – український прозаїк. // Українська діаспора: літературні постаті, твори, бібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – С. 298 – 299.

2. Ґоляш С. Життєписні дані про сл. п. Степана Любомира Рихтицького / С. Ґоляш // Підпільна Пошта України. Літопис УПА. ТОМ 47 ; ред. З. Боровець. – Торонто – Львів, 2009 – С. 17 – 19.

3. Українські письменники діаспори : матеріали до бібліографічного словника Ч. 2 (Л – Я) / Міністерство культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України ; авт.-уклад. О. Білик. – Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2007. – С. 35 – 36.

4. Стебельський Б. Вступне слово : [про Любомира Рихтицького] / Б. Стебельський // Любомирський С. Ніколи не забуду : роман / С. Любомирський. – Торонто ; Лондон: Гомін України, 1984. – С. 9–15.

Бібліографічний список

Ґоляш С. Життєписні дані про сл. п. Степана Любомира Рихтицького / С. Ґоляш // Підпільна Пошта України. Літопис УПА. ТОМ 47 ; ред. З. Боровець. – Торонто – Львів, 2009 – С. 17 – 19.

Кікта С. Філателія. Підпільна Пошта України (ППУ) / С. Кікта // Енциклопедія українознавства : Словникова частина у 11 т. Т. 9 : Т - Х / Наукове товариство ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В. М. Кубійович. – Париж - Нью-Йорк : Молоде життя, 1980. – С. 3504 – 3507. – Бібліогр. в кінці ст. на С. 3507 згадано Любомира Рихтицького як керівника Підпільної Пошти України.

Лазурко Р. На шляхах Європи : спогади / Роман Лазурко ; ред. Л. Рихтицький. Обкладинка, заставки і топографічні карти роботи Любомира Рихтицького.  – Чікаго : Вид-во Братства колишніх Вояків 1 УД УНА, 1971. – 362 с.

Любомирський С.  Між славою і смертю : повне видання : у 3-х т. Т. 3 / С. Любомирський. –Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1953. – 192 с.

Любомирський С. Доба страхіть : роман / С. Любомирський. – Вінніпег : Накл. Укр. Нац. Вид. Спілки, 1953. – 366 с.

Любомирський С. Між славою і смертю : повне видання : у 3-х т. Т. 2 / С. Любомирський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1953. – 159 с.

Любомирський С. Між славою і смертю : сенсаційний роман Ч. 1. / С. Любомирський. – Авґсбурґ : Пу-Гу, 1948. – 182 с.

Любомирський С. Під молотом війни Ч. 2 : Ще одна ніч / С. Любомирський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1956. – 324 с.

Любомирський С. Під молотом війни Ч. 4 : Кривавий вир / С. Любомирський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1956. – 328 с.

Любомирський С. Прометеїв вогонь : роман / С. Любомирський. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1977. – 544 с.

Любомирський С. Слідами заповіту : політичний роман – візія Ч. 1 : Поховайте та вставайте! / С. Любомирський. – Лондон - Торонто : Українська Видавнича Спілка, 1985. – 371 с.

Любомирський С. Слідами заповіту : політичний роман – візія Ч. 2 : Кайдани порвіте! / С. Любомирський. – Лондон - Торонто, 1985. - 361 с.

Любомирський С. Слідами заповіту : політичний роман – візія Ч. 3 : І вражою злою кров’ю волю окропіте! / С. Любомирський. – Лондон - Торонто, 1986. - 472 с.

Любомирський С. Таємний фронт / С. Любомирський – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1952. - 149 с.

Малицький. О. Огляд видань марок і пропам’ятних блоків Закордонного Поштового Відділу Підпільної Пошти України / О. Малицький // Підпільна пошта України. Літопис УПА.  Т. 47 ; ред. З. Боровець. – Торонто - Львів, 2009. – С. 11 - 16.

Підпільна Пошта України / Літопис УПА.  Т. 47 ; ред. З. Боровець. – Торонто - Львів, 2009. – 327 с.

Пошуки шляхів нагородотворення в екзилі та за часів Другої світової війни // Українська фалеристика : з історії нагородної спадщини : у 2-х кн. ; кер. Д. Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – Кн. 1. – С. 145–290. – Без підп. На С. 225 згадується Любомир Рихтицький, як автор проекту медалі «Св. Архістратига Михаїла», заснованої в 1963 році на честь 20-річчя створення стрілецької дивізії «Галичина».

Ріміні 1945-1947. Перша Українська дивізія Української Національної Армії у британському полоні в Італії. Збірник 2 / Братство колишніх вояків 1-ої української дивізії української національної армії ; упоряд. В. Ревуцький. – Київ : Смолоскип, 2005. – 282 с.

Українські письменники діаспори : матеріали до бібліографічного словника Ч. 2 (Л – Я) / Міністерство культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України ; авт.-уклад. О. Білик. – Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2007. – 252 с.

Хортиця М. Велика гра / М. Хортиця – Мюнхен, 1953. – 224 с.

Періодичні та продовжувані видання

Кобилецький Р. Новини фонду ім. Л. Рихтицького / Р. Кобилецький // Визвольний шлях. – 1981. – Річник 38, № 5 (446). – С. 637 – 638.

Любомир Рихтицький: Посмертні згадки // Визвольний шлях. – 1983. – Річник 36, № 10 (427). – С. 1276 - 1277.

Любомирський С. Броди (В 40 - річчя Брідського бою) : вірш / С. Любомирський // Визвольний шлях. – 1984. – Річник 37, № 7 (436). – С. 834 – 835.

Любомирський С. Рідна хата : вірш / С. Любомирський // Визвольний шлях. – 1978. – Річник 31, № 1 (358). – С. 80.

Любомирський С. Тарасові : вірш / С. Любомирський // Визвольний шлях. – 1982. – Річник 35, № 3 (408). – С. 328.

Рихтицький Л. В обличчі ворога – непорозуміння?.. / Л. Рихтицький // Визвольний шлях. – 1980. – Річник 33, № 11 (392). – С. 1288 – 1295.

Рихтицький Л. Зміна дуже потрібна, але де і яка? / Л. Рихтицький // Визвольний шлях. – 1982. – Річник 35, № 12 (417). – С. 1464 – 1467.

Рихтицький Л. Книга про заперечення цивілізації: Про кн. Альфреда М. де Заяса «Слідчий відділ німецьких збройних сил» (1980) / Л. Рихтицький // Визвольний шлях. – 1981. – Річник 34, № 8 (401). – С. 979 – 984.

Рихтицький Л. На розпутті історії… / Л. Рихтицький // Визвольний шлях. – 1982. – Річник 35, № 11 (416). – С. 1311 – 1317.

Рихтицький Л. Січневі акти і висновки з них / Л. Рихтицький // Визвольний шлях. – 1982. – Річник 35, № 2 (407). – С. 159 – 165.

Рихтицький Л. Статус кво анте (Status quo ante) – у світі міняється… / Л. Рихтицький // Визвольний шлях. – 1982. – Річник 35, № 5 (410). – С. 553 – 560.

Рихтицький Л. Степан Бандера – в перспективі історії : (до дня народження – 1.1.1909) / Л. Рихтицький // Визвольний шлях. – 1981. – Річник 34, № 1 (394). – С. 5–11.

Електронні документи

Елерсон С. Сон літньої ночі [Електронна копія] / C. Елерсон – Ріміні : Життя в таборі, 1946 – 72 с. Режим доступу :  https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/21703/file.pdf

Кобилецький Р. Від видавничого фонду ім. Любомира Рихтицького – Степана Любомирського [Електронна копія] / Р. Кобилецький // Любомирський С. Ніколи не забуду : роман / С. Любомирський. – Торонто ; Лондон: Гомін України, 1984. – С. 7 – 8. Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/6376/file.djvu

Любомирський С. Армія нескорених : політичний роман [Електронна копія]  / С. Любомирський. – Лондон - Торонто, 1993. – 424 c. Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/12373/file.pdf

Любомирський С. Жорстокі світанки : роман: у 2-х ч. Ч. 1 [Електронна копія] / С. Любомирський – Вінніпег, 1947 – 235 с. Режим доступу :  https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8649/file.djvu

Любомирський С. Жорстокі світанки : роман: у 2-х ч. Ч. 2 [Електронна копія] / С. Любомирський – Вінніпег, Канада, 1947 – 235 с. Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8650/file.djvu

Любомирський С. Між славою і смертю : повне видання : у 3-х т. [Електронна копія] / С. Любомирський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1953. - 520 с. Режим доступу :  https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/7999/file.djvu

Любомирський С. Ніколи не забуду : роман [Електронна копія] / С. Любомирський. – Торонто – Лондон : Гомін України, 1984. – 592 с. Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/6376/file.djvu

Любомирський С. Під Молотом війни Ч. 1 : Гад відходить [Електронна копія] / С. Любомирський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1955. – 308 с. Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8023/file.djvu

Любомирський С. Під Молотом війни Ч. 3 : Полум’яні душі [Електронна копія] / С. Любомирський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1956. - 320 с. Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/8026/file.djvu

Любомирський С. Плем’я вовків : роман [Електронна копія] / С. Любомирський – Вінніпег, 1951 - 576 с. Режим доступу :  https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/9569/file.djvu

Любомирський С. Хай розсудить меч : повість з визвольної боротьби УПА в 3-х ч. Ч. 1 [Електронна копія] / С. Любомирський –  Малін, 1948. – 440 с. Режим доступу :  https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/9460/file.djvu

Любомирський С., Рихтицький Л. : Статті. Авторський індекс [Електронна копія] // Вісті Братства кол. Вояків 1 УД УНА. Індекс за роки 1950-1974, числа (1-140) : укл. Р. Колісник. – Торонто, 1990 – С. 11, 14. Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/13508/file.pdf

Любомирський Степан (1921-1983) – український прозаїк. [Електронна копія] // Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – С. 298 – 299. Режим доступу : http://ukrlife.org/main/evshan/ua_diaspora.pdf

Мацько В. Людина і світ в українській діаспорній прозі [Електронна копія] / В. Мацько // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 83–92. – Бібліогр. в кінці ст. На С. 85–86 про Любомира Рихтицького. Режим доступу : https://il-journal.com/index.php/journal/issue/view/88/3-2009-pdf

Рихтицький Л.. Як з Бережан до Кадри…[Електронна копія] / Л. Рихтицький // Вісті Братства кол. Вояків 1 УД УНА. – 1951. – № 8 (10) – С. 3 – 4. Режим доступу : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/12406/file.pdf

Укладач: Плюта С. В.

(відділ соціокультурних комунікацій)